1

Topic: Danièle Zucker

De Belgische Danièle Zucker is een autoriteit op het vlak van profilen. Ze leerde de stiel van het profilen bij de FBI en wordt vandaag beschouwd als een specialiste in Europa. Haar job bestaat erin details te puren uit slachtoffers en de crime scen om zo te komen tot een daderprofiel. Danièle Zucker werkte 2.5 jaar voltijds aan het dossier van de Bende van Nijvel. Ze is er van overtuigd dat ze de speurders op een ander spoor heeft gezet.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: Danièle Zucker

In De Morgen van vandaag - 6 december 2013 - staat een kort interview met Danièle Zucker vanwege een boek dat ze heeft geschreven » Profiling: hoe een dader zichzelf verraadt

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Danièle Zucker

Bij mijn weten is Zucker geen speurder (politieagent) maar een psychologe. Moet dit dan niet in een andere rubriek gezet worden, zoals het geval is voor ballistisch expert Claude Déry?

4

Re: Danièle Zucker

Claude Dery was een agent van de militaire inlichtingendienst. Daarom staat hij bij Staatsveiligheid (wat misschien ook geen perfecte benaming is). De rol van Dery in het onderzoek is zeer dubieus en daarom past hij misschien beter bij "Daders" dan bij "Speurders". Dat is een afweging die ik moet maken.

Zucker heeft met haar zoektocht geprobeerd om een positieve bijdrage te leveren aan het onderzoek. Daarom klasseer ik haar bij speurders. Niet omdat zij een agent is (wat ze natuurlijk niet is) maar wel omdat ze een "speurder" is geweest.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5

Re: Danièle Zucker

Danièle Zucker onderzoekt al jaren het criminele brein, zowel via wetenschappelijke studies als via analyses van misdaden en gesprekken met slachtoffers en daders. Ze ging in de leer bij onder meer Roy Hazelwood en Steve Mardigian, twee FBI-autoriteiten op het gebied van profiling, die ook medewerking verleenden aan diensten als de Britse Scotland Yard en het Duitse Bundeskriminalamt. Ze is doctor in de psychologie en een van de specialisten van profiling in Europa.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Danièle Zucker

Zucker is door de speurders ingehuurd. Haar conclusies liggen bij de speurders in de la. Een plekje in deze rubriek misstaat haar zeker niet.

Re: Danièle Zucker

Liggen haar conclusies nog steeds stof te vergaren of vormen ze een leidraad voor de speurders? Zijn ze overigens ooit openbaar gemaakt?

8

Re: Danièle Zucker

Special agent Zucker. Dat hele profiling-gedoe, ik vind het toch eigenlijk niet veel meer dan wat wichelroedegezwaai.

9

Re: Danièle Zucker

In de VS heeft men een heel andere levenswijze dan wat de amerikanen "in good old Europe" noemen. Een in de VS opgeleide profiler zal dit moeten vertalen naar Europese maatstaven. Stel bijvoorbeeld hoe men in de VS zou reageren op ene mijnheer De Staerke, of op ene mijnheer Bouhouche, een Beijer of een Amory? Begrijp wel dat men over de grote plas met een gans andere wapenwetgeving leeft, een wapenwetgeving die in "good old Europe" nooit zal getollereerd worden.

Ooit was er een rijkswachtcommandant die naar de VS werd gestuurd om de finesse in verband met de drugbestrijding onder de knie te krijgen. We kennen het resultaat! Ik bedoel maar dat profiling, onderzoeksdaden en de beoordeling ervan gebonden zijn aan de aard van de levenswijze van een bepaalde gemeenschap.

Met alle respect, maar als Mevr. Zucker niet gepokt en gemazeld is in de Belgische landspolitieke en crime-scéne, zal ze moeilijk een vingerwijzing kunnen geven naar de speurders toe. Ik benadruk "vingerwijzing", want voor een proces zijn haar bevindingen van cero,cero, cero, cero waarde en dus een kostelijke tijdverspilling.

Ik heb te doen met de enkele speurders die nog overblijven en die pas op de plaats moesten doen omdat er nu een, in de VS opgeleide, profiler de zaken voor hen gaat uitklaren.

Re: Danièle Zucker

dim wrote:

Special agent Zucker. Dat hele profiling-gedoe, ik vind het toch eigenlijk niet veel meer dan wat wichelroedegezwaai.

Profilers niets anders dan psychologen gespecialiseerd in misdaad. Bij ziekelijke serie moordenaars komt profiling het best tot zijn recht. Bij de Bende van Nijvel ligt zo'n psychologisch onderzoek ingewikkelder.

Toch blijft het interessant te weten wat profilers vinden van de reeks misdaden van de Bende van Nijvel. Als je 3 onafhankelijk profile-bureaus onderzoek laat doen naar de Bende en ze zeggen alledrie het zelfde, dan kan dat ergens op wijzen, en ook omgekeerd, als iedere profiler een andere visie heeft, dan weet je dat een psychologisch profiel te veel richtingen op wijst.

Je moet profiling niet mooier maken dan het is. Het zijn speurders die op een gegeven moment behoefte krijgen aan elke kleine aanwijzing die kan helpen. Profiling is een mooie en logische aanvulling in vastgelopen zaken.