11

Lijkt me inderdaad een prioritaire onderzoeksdaad, Trojan. Voor wie hier meer kan uithalen: doen!!

12

Ik kan hier nog een invalshoek geven, gebaseerd op een verre herinnering. Het zou interessant zijn na te gaan of er geen bepaalde immobiliën bedrijven in die tijd zich hebben verrijkt door de verkoop van stukken bos, met het vals (!) argument dat die grond in waarde zou vertienvoudigen door de komst van een basis.

Mij zou het niet verbazen als je in die oplichterijen dan weer een paar namen vindt die hier al ruim aan bod zijn gekomen. Maar persoonlijk zie ik dit als een zijtak van het verhaal. De chantage zal wel hebben gedraaid om iets gewichtiger.

Aangezien Van Camp een architect was en in niet al te koosjere kringen vertoefde, zou het me niet verbazen als hij via bepaalde connecties op de hoogte was van de vele (bouw)plannen in Florenne en hoopte een graantje mee te pikken. Hetzelfde kan overigens gezegd worden over Fourez-Dewit. Bij hun poging om een graantje mee te pikken, zijn ze waarschijnlijk iets te ver gegaan, hetgeen ze met hun leven bekocht hebben.

14

We focussen misschien teveel op grondspeculatie wanneer we spreken over Florennes. Ook andere pistes zijn denkbaar. Wie zou rijker worden van de plaatsing van kruisraketten met kernkoppen? Union Minière die het materiaal voor de kernkoppen leverde? Rol van Framatome? (Expliciete hint van Verdeyen.)

Was het in dit verband dat de Staatsveiligheid bij elke passage van Mobutu een miljoen Belgische frank kreeg?Zond de Staatsveiligheid doorheen de jaren huurlingen naar Katanga om mijnbelangen te beschermen? In het bikzonder wat uranium betreft? Rol van Lekeu? Van wie wordt beweerd dat hij betrokken was bij smokkel van radio-actief materiaal.

Van Florennes naar geopolitiek is in elk geval maar een kleine stap.

15

De notaris [Lefère] was in Brussel een tijdlang schepen van Openbare Werken en was dus op de hoogte van de grote bouwprojecten in en rond de hoofdstad. Dat was ook Elise Dewit, die voor de notaris had gewerkt. Fourez en Dewit wilden een paar honderd miljoen frank investeren in een terrein in Wallonië. Ze hadden vernomen dat er plannen waren om de terreinen te onteigen voor een opslagplaats voor nucleair materiaal. Een andere bron heeft het over hun kennis over de gewestplannen die in de maak waren. Het terrein dat ze op het oog hadden, had te maken met de geplande aanleg van de kruisrakettenbasis in Florennes.

Bron: De Bende van Nijvel (slot), De slachtoffers: alle puzzelstukken naast elkaar | René De Witte | 2005

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

16

Guy Bouten heeft dit verhaal ook opgenomen in twee van zijn boeken over de Bende van Nijvel:

De notaris was in die tijd in Brussel schepen van Openbare Werken en perfect op de hoogte van de grote bouwprojecten, zoals de WTC-torens in de buurt van het Noordstation waar de ganse hoerenwijk tegen de vlakte ging. De echtgenote van Fourez had een tijdlang voor Lefère gewerkt als secretaresse en kwam heel wat aan de weet.

Het echtpaar had echter een grote droom en wilde investeren in een terrein bestemd voor nucleair afval in de Ardennen. Het kostenplaatje bedroeg meer dan 100 miljoen frank (2,5 miljoen euro) en dit geld bezaten ze niet. Als alternatief wilden ze desnoods investeren in een terrein vlakbij Florennes bestemd voor het opslaan van de Amerikaanse kruisraketten. Hiervoor volstond het enkel het gewestplan te wijzigen. 

Bron: De Bende van Nijvel | Guy Bouten

(...) Zijn vrouw Elise Dewit was de gewezen secretaresse van notaris Fernand Lefère, ook een West-Vlaming, die het in Brussel tot schepen van Financiën had geschopt en tot de clan van VDB behoorde. Dewit ontvreemdde op diens kabinet de gewestplannen die betrekking hadden op de rakettenbasis van Florennes, die even voordien het onderwerp waren geweest van driftige grondspeculatie. Het gerucht deed de ronde dat de notaris ook het slachtoffer was van 'une tentative d'extorsion de fonds' nadat de dochter van het koppel was verkracht.

Bron: De Bende van Nijvel: Verraad, Manipulatie, Geheime Diensten | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

17

Als je er eens goed over nadenkt zijn de waterstofbomraketten op Europese bodem ter verdediging van de NATO onder leiding van Amerika de enige zinnige en grondige redenen in het hele Gladio-verhaal. Het enige wat Rusland doet huiveren en laat afzien van een inval in Europa zijn Nukes. Er was destijds in Europa hevig protest tegen atoombommen. begin 1980 zijn er plannen voor het plaatsen van 48 raketten in Florennes en 16 zijn voltrokken eind 1985. Dit valt echt wel in de tijdlijn van de Bende Van Nijvel en de CCC.

Het gegeven dat de Bende-slachtoffers Fourez-Dewit plannen hadden om daar gronden te kopen met kapitaal dat ze niet bezitten, is uiterst verdacht. Wanneer ze worden vermoord door de Bende komen ze net terug van Luxemburg om te tanken. In Luxemburg tank je toch goedkoper? En staat ook zeker bekend voor het zwartgeld-trafiek. Zou de moord hier niet eerder om geld draaien ipv toeval of een balletten-video? Er is sprake van een aankoop van 100 miljoen bf. Ik stel mij volgende vragen:

  • Is er wel degelijk getankt aan het station?

  • De auto is enkele km verderop terug gevonden, hoeveel brandstof bevatte de tank?

  • Was hierbij de bankier Leon Finné betrokken en/of kan het bankgeheim van toen niet omzeild worden.

  • Waarom werd de koffer opengeschoten of beschoten?

  • Kan het echtpaar aan andere slachtoffers of verdachte personen gelinkt worden?

Ik vind de NAVO of Gladio-piste heel interessant en plausibel maar onvoldoende onderzocht door de speurders. Guy Bouten heeft goed werk geleverd maar is geen gerechtelijk speurder! Mss kunnen we hieraan slachtoffers linken of uitsluiten.

Trojan wrote:

Bepaalde mensen hadden voorkennis van het feit dat er in Florennes een basis zou komen. Dit is een mogelijk motief voor de moord op Elise Dewit, die via notaris Lefère kan geweten hebben wie zich zoal verrijkt heeft door immobiliëntransacties in Florennes.

Aangaande de eventuele voorkennis voor de onteigening van de gronden in de omgeving van de basis van Florennes kan ik meedelen dat op 2 juli 1982 Minister Philippe Maystadt een parlementaire vraag van de heer Delizée, minister van Begroting, heeft beantwoord betreffende de onteigeningsprocedures die toen (dus juli 1982 en méér dan een jaar voor de moord op het koppel Fourez-Dewit) in de omgeving van de basis van Florennes aan de gang waren. Bij onteigeningsplannen zijn altijd heel wat mensen betrokken en zijn dus vele mensen op de hoogte.

tsi013 wrote:

Het gegeven dat de bende slachtoffers Fourez-Dewitt plannen hadden om daar gronden te kopen met kapitaal dat ze niet bezitten, is uiterst verdacht.

Bij mijn weten is niet bewezen dat het koppel Fourez-Dewit plannen hadden om gronden in Florennes aan te kopen en als dat al het geval zou zjin is ook niet bewezen dat ze daar niet het geld voor hadden.

tsi013 wrote:

Wanneer ze worden vermoord door de Bende komen ze net terug van Luxemburg om te tanken. In Luxemburg tank je toch goedkoper? En staat ook zeker bekend voor het zwartgeldtrafiek.

Het koppel kwam terug uit Parijs en niet uit Luxemburg.

tsi013 wrote:

Zou de moord hier niet eerder om geld draaien i.p.v. toeval of een balletten-video? Er is sprake van een aankoop van 100 miljoen bf.

Alles is mogelijk aangezien de zaak nog niet is opgelost. Maar ik ga, na al die jaren dat ik mij in het bendedossier hebt verdiept, er toch meer en meer van uit dat het koppel toevallig op een slecht moment aanwezig was aan de Colruyt in Nijvel en dat zij werden neergeschoten omdat ze de inbrekers hebben betrapt.

tsi013 wrote:

Is er wel degelijk getankt aan het station?

Ja.

tsi013 wrote:

De auto is enkele km verderop terug gevonden, hoeveel brandstof bevatte de tank?

Daar is zeker een antwoord op en zal in het dossier terug te vinden zijn.

tsi013 wrote:

Was hierbij de bankier Leon Finné betrokken en/of kan het bankgeheim van toen niet omzeild worden.

Ik denk niet dat Leon Finné betrokken is bij de moord op het koppel Fourez-Dewit.

tsi013 wrote:

Waarom werd de koffer opengeschoten of beschoten?

Vermoedelijk gaat het om een inslag opgelopen tijdens het kruisvuur in Eigenbrakel.

tsi013 wrote:

Kan het echtpaar aan andere slachtoffers of verdachte personen gelinkt worden?

In een klein land als België kom je al vrij snel tegen dat bepaalde mensen elkaar kennen omwille van beroeps- of vrijetijdsactiviteiten. Dat wil daarom nog niet zeggen dat er tussen de dood van slachtoffers effectief linken betrokken zijn.

Blijkbaar was er in 1982 zelfs sprake om kernwapens te plaatsen in de omgeving van Brugge.

Bij verzoekschrift gedagtekend Brugge, 19 april 1982, vragen tweeëntwintig leden van de gemeenteraad van Brugge de regering af  te zien van elk voornemen tot plaatsing of vervoer van kernwapens op het grondgebied van de stad Brugge.

Besluit: Verzonden naar de Minister van Landsverdediging

Bron: Commissie voor de verzoekschriften | De Kamer | zitting 10 juli 1982

Weet er iemand van de leden welke immoreus deze bouw mocht voltooien? Het zal toch geen pauwke zijn?