Wie is de bron van die zogenaamde geluidsopname van Dauphin? Ik twijfel er sterk aan dat die bestaat.

Het zou inderdaad interessant zijn om meer over die opname te weten te komen. De eerste Humo-vraag over de opname (en het antwoord erop) is zodanig geformuleerd dat het lijkt alsof die tape ergens in een archiefkast ligt, maar dat niemand ooit de moeite genomen heeft om een transcriptie ervan te maken en in het dossier te steken.

De tweede vraag maakt echter duidelijk dat niemand weet waar die opname zich bevindt. Ook de journalist geeft er geen antwoord op en het lijkt er ook niet op alsof hij die tape ooit zelf gehoord heeft. Het is met andere woorden niet meer dan een verhaal van horen zeggen. "Er zou een opname zijn..." Tja, wat ben je met zo'n uitspraken?

Dat het specifiek zegt dat Dauphin de chauffeur was, is op zich wel een interessant detail, aangezien Dauphin hier los van die vermeende bekentenis ook al aan de Bende gelinkt werd omwille van auto's, en meer bepaald nummerplaten.

43

Dauphin leeft nog, tot nader order. Dat is al iets.

Jean-Paul Dauphin werkte in de jaren '80 bij de DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen), vroeger beter gekend als de 'Kantersteen' gezien de bureau's daar gelegen waren en iedereen daar toen zijn nummerplaten moest gaan halen. Het moet dus voor zo iemand eenvoudig geweest zijn om nummerplaten op te zoeken van gelijkaardige wagens (zelfde merk, type en kleur) als de gestolen bendewagens.

In augustus 1998 werd door een vrederechter verklaard dat Dauphin niet bij machte meer was om zijn goederen te beheren. Er werd hem een Brusselse advocaat als tijdelijke beheerder toegewezen. Dauphin verbleef toen al in een instelling. Aangezien hij vastbenoemd was kon hij niet ontslaan worden. Vermoedelijk was hij langdurig op ziekteverlof. In september 2002 werd Dauphin toegewezen naar een andere tijdelijke cel van de FOD Economie, Middenstand, KMO en Energie. Hij verblijft heden in een rusthuis.

http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/05//17120503565514738715402679.jpg

Inderdaad is dit echt the place to be om alles te weten te komen over wagens en inschrijvingen en nummerplaten en de hele reutemeteut! De dienst DIV (toen inderdaad Kantersteen genoemd, we hebben er allemaal wel eens te doen mee gehad/langs geweest toch) heeft meer gegevens over auto's dan de politiediensten hoor (toen al en ook nu nog).

Dus ja ... ideaal!

46

Merovinger wrote:

Het moet dus voor zo iemand eenvoudig geweest zijn om nummerplaten op te zoeken van gelijkaardige wagens.

In de jaren '80 was het zeer eenvoudig voor mensen die daar werkten om nummerplaten op te zoeken. Sommigen hadden daar een kleine bijverdienste aan. Er werd amper tot geen controle uitgevoerd als personeel hun toegang tot de info gerechtvaardigd was. "Bedrijven" zoals ARI kenden daar allemaal wel iemand die voor hen een nummerplaat wouden opzoeken. Volgens het boek van Lars Bové over de Staatsveiligheid, heeft of had de Staatsveiligheid er zelfs contactpersonen/informanten omdat het sneller & makkelijker was om via hen te gaan dan een officiële aanvraag in te dienen, omdat ze blijkbaar geen rechtstreekse toegang hebben tot de database van DIV (wat ik eigenlijk bizar vind dat die dat niet hebben).

Heden wordt er d.m.v. steekproeven controle uitgeoefend op het personeel van DIV dacht ik, maar dat ben ik niet zeker. Overigens zijn er overheidsdiensten die rechtstreekse toegang tot de database van DIV hebben zonder ze voor elke opvraging een aanvraag moeten doen, en waarbij ze niet gecontroleerd worden door DIV.

Non semper ea sunt quae videntur

Inderdaad!

48

Ben wrote:

De Valkeneer: "Nee, nee, dat klopt niet. Ik zal u de context vertellen. Er zijn enkele speurders die hard op dit spoor gewerkt hebben en die later met grote ruzie vertrokken zijn. Dat is geen geheim. Ze zijn er rotsvast van overtuigd dat de Bende-aanslagen zijn gepleegd door drie daders, alle drie lid van WNP: Michel Libert, Christian Elnikoff en Jean-Paul Dauphin. Elnikoff is dood, Dauphin is zeer ziek en zit in een rusthuis."

Merovinger wrote:

De volgende informatie zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn! In het Belgische Staatsblad kom ik het volgende tegen over de man: Publicatie van 9 septembre 1998:

Er is een nieuwere publicatie (27-09-2017) in het staatsblad geweest van de vrederechter van het kanton Anderlecht:

Justice de paix du premier canton d'Anderlecht
Désignation

Par ordonnance du 20 septembre 2017, suite à l'inscription d'office au rôle des requêtes en date du 8 septembre 2017, le Juge de Paix délégué du premier canton d'Anderlecht a prononcé des mesures de protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant: Monsieur Jean-Paul Dauphin, né à Bruxelles le 1 octobre 1954, domicilié à 1070 Anderlecht, Rue des Citoyens 27.

Monsieur l'avocat B. P. avocat, domicilié (...).

Op het adres van Rue des Citoyens 27 is een (privaat) RVT (rust en verzorgingstehuis) » www.animacare.be

Jean-Paul Dauphin heeft nog een (jongere) zus, misschien biecht hij ooit ook iets op op zijn "sterfbed" aan familieleden smile

Non semper ea sunt quae videntur
FreCR wrote:

Jean-Paul Dauphin heeft nog een (jongere) zus, misschien biecht hij ooit ook iets op op zijn "sterfbed" aan familieleden smile

Wie weet?

FreCR wrote:

Op het adres van Rue des Citoyens 27 is een (privaat) RVT (rust en verzorgingstehuis)

Dat is inderdaad het tehuis waar hij al een hele tijd verblijft.