11

Deze week in Humo: Het afscheidsinterview van Freddy Troch » www.humo.be

We zijn twintig jaar later. Denkt u dat het Bendemysterie nog opgelost raakt?

"Ik hoop het natuurlijk, maar ik vrees ervoor. Het is nog vierenhalf jaar voor het dossier verjaart. Als je nu de daders pakt, en je wil ze nog op tijd voor het gerecht brengen, dan moet je het dossier nog rondkrijgen. En de vraag is sowieso: kan het eigenlijk wel nog tot een proces komen, met al die procedurefouten die er in de loop der jaren zijn gemaakt? Kijk alleen al naar wat wij hebben meegemaakt - de overheveling van de Dendermonde-dossier naar Charleroi was één grote procedurefout."

Niet lang daarna las u in het Staatsblad dat u geen onderzoeksrechter meer was.

"Ik was compleet verrast, ze hebben mij daar voor het blok gezet. Ik denk dat ze het snel-snel zo geregeld hebben omdat ik dan niet meer zou kunnen reageren in het Bendedossier. Want ik was niet van plan om het daarbij te laten, hè. Ik wilde nog iets ondernemen, samen met de burgerlijke partijen. Maar goed, dat kon niet meer, het was nu voor iedereen gedaan. Opgeruimd staat netjes."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Gesprek met Freddy Troch in De Ochtend op Radio 1 » www.radio1.be

13

"Had ik die wapens van de Bende maar nooit gevonden"

"Ik heb ongeveer alle watertjes doorzwommen die als magistraat van eerste aanleg mogelijk zijn. Daarna heb ik telkens alles kunnen relativeren, behalve één ding: dat de minister van Justitie het onderzoek naar de Bende van Nijvel in 1990 bij mij heeft weggehaald. Dat was de doodsteek voor het onderzoek." Freddy Troch is in 1983 onderzoeksrechter in Dendermonde geworden. "Voor het Bende-onderzoek hadden we de cel-Delta opgericht. Dat was een schitterende periode. Onze ploeg hing goed samen. Er werd heel hard gewerkt, maar er kon ook plezier worden gemaakt. We hadden ook het gevoel dat we vooruitgang boekten."

Meer » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

14 (edited by Merovinger 03-05-2011 13:45)

Rechter Troch ontgoocheld met pensioen » YouTube

15

"Dat de rol van die twee niet grondig is onderzocht, beschouw ik als een echte ramp." Freddy Troch voor de Tweede Bendecommissie over het onderzoek naar Bouhouche en Beijer en hun rol in het Bende-dossier.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

16

Heeft Troch nog andere dossiers opgevolgd behalve Temse en Aalst?

17

Nee.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

18

Heeft iemand enig idee wie of welke instantie destijds het dossier van Dendermonde naar Jumet heeft doen verhuizen en aldus Troch van de zaak gehaald heeft? Ik vind het vreemd dat ik nergens (in der intervieuws met Troch) namen hoor. Wie beslist over zo'n zaken trouwens?

Oostvl - Belgi

19

Minister Wathelet is het blijkbaar geweest, cfr. eerste post van Ben over Freddy Troch.

Oostvl - Belgi

20

frank wrote:

Heeft iemand enig idee wie of welke instantie destijds het dossier van Dendermonde naar Jumet heeft doen verhuizen en aldus Troch van de zaak gehaald heeft? Ik vind het vreemd dat ik nergens (in der intervieuws met Troch) namen hoor. Wie beslist over zo'n zaken trouwens?

De hele historie kort samengevat:

Het oorspronkelijke plan was om in Brussel een eenheidscel op te richten onder leiding van onderzoeksrechter Troch en Hennuy. De Bergense procureur-generaal Demanet - die eerst voorstander was van dit idee - kreeg opeens het idee om het dossier te centraliseren in Charleroi. Op 1 oktober 1990 vergaderde de vijf procureur-generaals van dit land samen met minister van Justitie Wathelet over dit dossier. De aanwezigen besloten daar - zo goed als zeker op aandringen van minister Wathelet zelf - om Troch uit het Bende-onderzoek te gooien. Hij moest zijn dossiers afgeven aan zijn collega Hennuy in Charleroi. Het probleem was echter dat de procureur-generaals deze beslissing niet mochten nemen. Daarom werd besloten om de raadkamer van Dendermonde deze beslissing te laten bevestigen.

De raadkamer van Dendermonde besliste dat Troch zijn dossiers mocht houden. Het parket van Dendermonde ging echter tegen deze beslissing in beroep. De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KIB) te Gent zou de knoop moeten doorhakken. De advocaten van de familieleden van de Bende-slachtoffers in Aalst voelden nattigheid. Samen met CVP-volksvertegenwoordiger Tony Van Parys, een lid van de parlementaire Bende-commissie, stapten ze naar het Gentse parket-generaal. Ze wilden weten wanneer de KIB zou vergaderen. De voorzitster van de KIB weigerde hen een datum te geven, en draaide zich arrogant om. Voor de advocaten was het toen duidelijk dat er zware druk werd uitgeoefend op de voorzitster van de KIB door het parket-generaal en door minister Wathelet. De onafhankelijkheid van de rechtbank werd met de voeten getreden. Op 11 december 1990 viel het ultieme verdict: Troch moest zijn dossiers afstaan.

Uit: De Bende van Nijvel: tien jaar blunders van het gerecht | Raf Sauviller en Jan Willems

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube