11

2 delen uit het artikel op HLN i.v.m. de contacten van ADIV met het Syrische regime:

Trips naar Damascus
Na de aanslagen in Parijs en Brussel stonden de Belgische inlichtingendiensten onder druk om meer informatie te verzamelen over IS en Europese jihadisten. Twee ervaren inlichtingenofficieren van ADIV reisden daarom minstens twee keer af naar de hoofdstad Damascus om er te spreken met vertegenwoordigers van de Syrische inlichtingendienst en de entourage van president Bashar al-Assad.

Dubbele agenda
De bedoeling achter deze toenadering was dubbel. De militaire inlichtingendienst wilde achterhalen of het regime nuttige informatie bezat over Europese jihadisten. Tegelijk probeerde ADIV een vorm van noodcommunicatiekanaal op te zetten. De Belgische F-16′s namen tussen 2014 en 2017 deel aan de luchtbombardementen tegen IS. Als ooit een Belgische piloot neergehaald zou worden boven Syrië, wilde de militaire inlichtingendienst klaar zijn om hem snel te redden. Uiteindelijk werd er nooit een concrete deal afgesloten. De reden hiervoor is onduidelijk.

Kan iemand mij eens uitleggen wat er zo fout is met bovenstaande actie van de (militaire) veiligheidsdienst?

Over puntje 1: is het zo fout dat de Belgische (militaire) inlichtingendienst informatie tracht te achterhalen en tracht te verzamelen over IS? Is dat niet een klein beetje de taak van hen (wie moet het anders doen)?  Dat men deze informatie tracht te achterhalen bij inlichtingdiensten in de regio waar IS actief is/was hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat dit regime (in dit geval het regime in Syrië) z'n goedkeuring of steun krijgt van "ons regime", maar het is niet abnormaal dat inlichtingdiensten over een "gemeenschappelijke vijand" (in dit geval IS) bekijken of ze informatie rond deze "gemeenschappelijke vijand" kunnen uitwisselen welke nuttig zijn voor elkaar.
Het staat zelfs in de wetgeving dat dit hun opdracht is.

Over puntje 2: is het zo fout dat de Belgische (militaire) inlichtingdienst tracht een "noodcommunicatiekanaal" op te zetten voor het geval er een Belgische piloot neergehaald zou worden (door IS dan wellicht), om deze piloot zo snel mogelijk te kunnen redden?
Het staat zelfs in de wetgeving dat dit hun opdracht is.

In de wetgeving i.v.m. de regeling rond ADIV staat bijvoorbeeld (klein stukje geciteerd):

De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid heeft als opdracht: het inwinnen, analyseren en verwerken van inlichtingen die betrekking hebben op de factoren die de nationale en internationale veiligheid beïnvloeden of kunnen beïnvloeden in die mate dat de Krijgsmacht betrokken is of zou kunnen worden om inlichtingensteun te bieden aan hun lopende of eventuele komende operaties, alsook de inlichtingen die betrekking hebben op elke activiteit die:

- de veiligheid van de Belgische onderdanen in het buitenland

Het zorgen voor het behoud van de militaire veiligheid van het personeel dat onder de Minister van Landsverdediging ressorteert

Bizar dat men daar zo'n groot drama van maakt....
STEL: dat er een terroristische aanslag zou gebeuren in België die opgeëist zou worden door IS, en er zou blijken dat men dit had kunnen voorkomen indien de inlichtingdiensten informatie hadden verzameld en/of informatie opgevraagd zou hebben over IS en Europese jihadisten bij het Syrische regime die over deze informatie zou beschikken.... hoe zouden de koppen in de kranten dan luiden?

Ik ga absoluut niet de woordvoerder van een of andere inlichtingdienst gaan spelen, maar op die manier zijn ze gewoonweg altijd "de kop van jut". Als ze informatie trachten te verzamelen is't niet goed. Als ze geen informatie trachten te verzamelen, is't ook niet goed.  Typisch Belgisch? smile

Non semper ea sunt quae videntur

12

Ik heb de indruk dat er zoveel mogelijk wind wordt gemaakt rond NV-a boegbeelden nav de komende verkiezingen.