1

Topic: CEDI

CEDI - Centre Européen de Documentation et d’Information - werd opgericht door aartshertog Otto von Habsburg.

De Europese visie van CEDI steunde op drie principes: West-Europa werd beschouwd als de kern waarrond zich een groot Europa kon ontwikkelen. CEDI was dan ook voor een toetreding van de Iberische landen Spanje en Portugal in alle Europese organismen. In een rapport van CEDI dd. 4 september 1954 stond hieromtrent het volgende te lezen:

"Dans la domaine pratique de l’action européenne, nous sommes tous d’accord pour agir inlassablement en vue d’inclure les pays de la Péninsule Ibérique dans la communauté européenne. Dans ce sens, il sera de notre devoir de veiller à ce que des mesures tendant à empêcher l’accession des deux pays à la communauté européenne ne soient pas ratifiées par nos parlements."

Simultaan hiermee steunden ze ook die landen in Centraal- en Oost-Europa die geïsoleerd waren van Europa door het communistisch regime. En ten slotte zagen ze het grote Europa als een open continent met vooral solidariteit met de Atlantische (in het bijzonder ook die van Latijns-Amerika) en de Euro-Afrikaanse naties.

We zouden het ook anders kunnen formuleren. Het hele opzet van Otto von Habsburg met CEDI was eigenlijk om rond de Spaanse Bourbons een federatie van Europese staten te construeren die verenigd waren in het christendom en anticommunisme186. Het concept van Otto von Habsburg had dan ook veel weg van een soort moderne herrijzenis van het Heilig Roomse Rijk waarover Karel V heerste. De vergelijking is niet zo ver gezocht, want ook het oude Spaanse imperium richtte haar antennes vooral op Latijns-Amerika en de Verenigde Staten. In ieder geval zien we hierin een duidelijke referentie naar de concepten van de pionier van een christelijk en aristocratisch eengemaakt Europa, Coudenhove-Kalergi.

"Charles Quint reste un modèle pour qui veut faire l’Europe, sans doute le plus grand de tous à cet égard, parce qu’il marie une exceptionnelle clairvoyance de légiste à des vertus chrétiennes fondamentales..."

Net als de Paneuropese Unie en MAUE had ook CEDI nationale afdelingen. Onderstaande personen waren ook allemaal lid van Cercle des Nations:

Daarnaast waren er ook een aantal leden die een prominente rol hadden gespeeld tijdens de koningskwestie:

CEDI België

In 1961 werd te Brussel CEDI België opgericht onder het voorzitterschap van Marcel De Roover. Medeoprichters waren Paul de Launoit en Ernest-John Solvay. Vijf van haar leden representeerden België in de internationale raad van CEDI: De Roover, graaf Jean-Pierre de Launoit (zoon van Paul de Launoit), graaf Thierry de Limburg- Stirum, Maurice Schot en Jacques Solvay (zoon van Ernest-John Solvay en lid van de Bilderberggroep).

De doelstellingen werden echter vrij vaag geformuleerd, al wordt toch een tipje van de sluier opgelicht. Het is duidelijk dat CEDI België volledig ten dienste van het overkoepelende CEDI stond, en dat de participanten moesten deelnemen aan het werk, de studies en de congressen van die vereniging. Op het Belgische niveau was het de bedoeling om alle activiteiten die in het publieke leven de fundamentele principes verdedigden van de Europese christelijke cultuur te groeperen, en om een geest van samenwerking tussen de Europese landen op het vlak van cultuur, economie en politiek te ontwikkelen.

In het licht van wat we weten over CEDI in Madrid kunnen we ons al iets meer voorstellen bij wat met die zogenaamde "Europese christelijke cultuur", en met het "samenwerken" tussen de Europese landen (lees dus ook met het Spanje onder Franco) wordt bedoeld.

Bron: De netwerking van een neo-aristocratische elite in de korte 20ste eeuw | Klaartje Schrijvers

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: CEDI

Jean Bougerol werd door Jean Violet geïntroduceerd in CEDI. Bougerol was ook aanwezig op het internationale congres van CEDI op 25 november 1976 in Madrid.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Re: CEDI

Majoor Bougerol neemt in Madrid deel aan het 25ste congres van CEDI. Andere deelnemers zijn Antoine Pinay (zie Cercle Pinay), Jean Violet, Sanchez Bella, Carlo Pesenti, Bernard Mercier, Florimond Damman. Bougerol is op de CEDI-conferentie officieel ingeschreven als hoofd van PIO van de staf van de Landmacht in Brussel.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Re: CEDI

Von Habsburhg werkte samen met zeer belangrijke personaliteiten in Europa en de Verenigde Staten. In Belgie reikt zijn invloed tot in het koninklijk Paleis.Het gaat om Prins Albert. Alle geheime rapporten waarin de Prins met name voorkomt worden verscheurd.Grasduinen in die affaires is bijzonder gevaarlijk volgens twee agenten vd inlichtingen.

Uit Ridders Van Nu Auteur Andre Van Bosbeke.

Volgens mij zijn er zo heel wat papieren verscheurd.