31

Re: Feiten die onomstotelijk vaststaan

Op 30 september 1982 zijn er twee Ingrams M10 gestolen bij Dekaise in Waver en voor zover ik weet, zijn die door de Bende niet gebruikt als schietwapen.

32

Re: Feiten die onomstotelijk vaststaan

https://bendevannijvel.com/daders/bouho … derzoek/9/ (Claude Dery en het al dan niet bij hem aanwezige bewustzijn deel uit te maken van de Belgische ‘Cosa nostra’).

Kan iemand mij (min of meer sluitende) antwoorden geven op de volgende vragen. Hoe betrouwbaar waren de door Claude Dery uitgevoerde ballistische onderzoeken en de uitslagen daarvan? Deze vragen klemmen te meer, omdat er mogelijk alleen op basis van de door Dery uitgevoerde, niet-geprotocolleerde ballistische onderzoeken (in een privé-schuur waar God weet wie in- en uitliep; Bouhouche?!), met kogels - vanwaar en door wie aangereikte kogels? -, verbanden zijn gelegd tussen diverse overvallen en wat men de Bende van Nijvel is gaan noemen, met daarbij als voorlopig dieptepunt: de Ruger van Cocu/Estievenart, welk pistool niets te maken bleek te hebben met de overval bij de Colruyt in Nijvel.

Als de antwoorden op deze vragen op het internet zijn te vinden, zou ik heel graag de linken daarnaar ontvangen.

Ik zal het maar niet meer hebben over dat ik denk dat alleen al hierom het voeren van een proces tegen eventuele Bendeleden zal uitdraaien op een fiasco. Anderzijds kan het federaal parket tegen beter weten in een proces tegen eventuele Bendeverdachten op touw zetten, in de hoop dat het publiek uiteindelijk zal worden getroost met een soort van historische waarheid, zonder veroordeelde verdachten.

Re: Feiten die onomstotelijk vaststaan

Als je dit (opnieuw) leest Darty, dan weet je genoeg wat de betrouwbaarheid van Claude Dery betreft...

In het onderzoek zijn de ballistische expertises uiteraard erg belangrijk. Claude Dery deed deze in het kader van de Bende. Hij werd aangesteld door Deprêtre. Het overzicht van de ballistische expertises leest als een blunderboek. Eerste element: de ‘Gladiocommissie’ reveleerde dat Dery reeds vanaf de beginfase deel uitmaakte van de militaire branche van het PIO. Volgens Bougerol was Dery zelfs aanwezig bij de oprichtingsfase van het PIO. Daarnaast was hij samen met SDRA-agent Fagnart en majoor Bougerol lid van de religieuze orde Confrérie des Hospitaliers de Notre-Dame d'Aulne. Dery speelde als ‘expert’ ook een dubieuze rol in het Bendeonderzoek.Geen enkel document uit het ADIV- 46
47. dossier van Claude Dery verwijst van ver of dichtbij naar de capaciteiten en de opleiding van Dery als deskundige in de ballistiek. Dery was een wiskundige bolleboos in het berekenen van de snelheid van de kogelbaan. Maar zijn technische wapenkennis was volgens Guy Bouten eerder beperkt. In de verslagen van de twee commissies staan heel wat verwijzingen naar geknoei en zelfs vervalsingen van ballistische rapporten. Jean-Paul Moerman: ‘Aan het eind van het verhaal wist wapendeskundige Claude Dery niet meer op welke munitie hij zijn verslag gebaseerd had, want hij had ze allemaal in een confituurpot gestopt in een ruimte die vol stond met van die potten.’ Die ruimte werd overigens angstvallig bewaakt alsof de grootste schatten er bewaard werden. Het zijn de ballistische expertises van Dery die heel wat misdaden van de Bende aan elkaar linken. De vraag moet gesteld worden indien dat wel correct is. Opvallend element: een wapen dat door Dery werd onderzocht in het kader van de Bende, een Ruger, werd eerder onderzocht door Elio Di Rupo. Di Rupo werkte toen aan de universiteit van Bergen. Hij gebruikte nog een methode met poeder, die nu helemaal achterhaald is, en deelde toen de analyse van Dery. Die Ruger zal later opnieuw onderzocht worden. Die laatste analyse zal de ‘Borains’ vrijpleiten. Dery gaat al in 1986 op zijn eenenvijftigste op pensioen. Hij heeft dan 1400 gerechtelijke expertises die volgens sommige bronnen telkens 5000 frank opleveren. In totaal is dat 7 miljoen frank. Begin oktober 1995 overlijdt ‘wapenexpert’ na een hartaanval. Hij is amper 60 geworden.

34

Re: Feiten die onomstotelijk vaststaan

Dank je, dit bevestigt wat ik al dacht ... Game over.

Re: Feiten die onomstotelijk vaststaan

Darty wrote:

Game over.

Ben je een slechte verliezer Darty? Iemand die vals speelt/speelde kan toch nooit als winnaar uit geroepen worden? En omgekeerd kan je dat toch nooit verloren hebben? Hoe kan het nu "Game over" zijn, als je nu net dit bericht van mij leest? Misschien is de grootste misdaad van de Bende van Nijvel dat ze erin geslaagd zijn ons de hoop in gerechtigheid te doen verliezen. Of dat dachten en denken "zij" allicht nu nog steeds. Wel... "zij" vergissen zich.

36

Re: Feiten die onomstotelijk vaststaan

Game over, wil zoveel zeggen als: niemand, dus ook (dode) valsspelers zullen niet meer (kunnen) worden veroordeeld. Blijft over een mogelijk strafproces tegen onveroordeelbare verdachten, met als fan-tas-ti-sche bijkomstigheid de hoofdzaak dat tijdens dat proces het geheim van het strafrechtelijke onderzoek zal worden gelicht, wat op zichzelf beschouwd al een godsgeschenk zal zijn. Ik kan mij zeer wel indenken dat het federaal parket een of meer verdachten - zondebokken - zal aanwijzen en dagen voor het gerecht, waarbij over de ruggen van die verdachten in min of meerdere mate komaf zal worden gemaakt met - openheid van zaken zal worden gegeven over - de schandvlek van een mede door toedoen van politie en justitie verkracht onderzoek naar de Bende van Nijvel.

Re: Feiten die onomstotelijk vaststaan

jay wrote:

Waar werden de Ingrams door de bende gebruikt ?

In Braine & Overijse evenals in Aalst.

38

Re: Feiten die onomstotelijk vaststaan

Vaststaand feit België heeft ontegensprekelijk een scheefpoeper!

39

Re: Feiten die onomstotelijk vaststaan

Trobken wrote:

Mijn vraag "Waarom en hoe zijn er 22 bepaalde feiten aan de Bende van Nijvel toe geschreven?" bedoel ik eigenlijk algemener en niet enkel dat ene voorbeeld dat ik gaf.

  • Feit A hoort bij de "Bende van Nijvel".

  • Feit B hoort ook bij de "Bende van Nijvel" .

  • Feit C (Moord op Mendez bijvoorbeeld, gewoon 1 voorbeeld) hoort NIET bij "de Bende".

  • Feit D (Aanslag in Delhaize Beersel, gewoon 1 voorbeeld) hoort bijvoorbeeld "WEL bij de Bende".

  • Feit E (Aanslag café Alsançak gewoon 1 voorbeeld) dan weer niet.

Etc etc...

Wie heeft dit bepaald? Immers het al dan niet toekennen van een bepaald feit aan de Bende van Nijvel heeft heel erg veel consequenties. Niet alleen en vooral in de profilering en de zoektocht naar de daders maar ook in de ten lastenlegging en ook in de mogelijke strafmaat ervan.

Met de reactie op het ene voorbeeld (moord op Mendez hoort niet bij het "Bendedossier") spreekt al terecht (!) boekdelen. Maar dit is dus 1 van de vele feiten die er niet bij hoort, ik kan nog -tig andere feiten geven (jullie uiteraard ook) die al dan niet tot het bende-dossier behoren. Of niet mogen behoren.

Door de onderzoekscel, en weergeven in wat we hier het 'schema van Boemerang' noemen. Vooral dus een schakeling van technisch bewijs (niet alleen ballistisch, bv gebruikte auto's). In dat schema speelt de vondst in Ronquires een belangrijke rol. Daarom hoort bv de diefstal van de Faul er wel bij en moord Mendez niet.

40

Re: Feiten die onomstotelijk vaststaan

Trobken, als je vraag retorisch is, bedoel je waarschijnlijk ook dat als je ervoor zorgt dat een feit technisch niet gelinkt kan worden, deze buiten het dossier valt.
En het tegenovergestelde is ook waar.