21

DeadLetterBox, ik bedoelde de daders.

22

Ik denk dat het merendeel Belgen waren: ze kenden de streek goed en konden perfect Frans en Nederlands (met uitzondering van die jong' die nog nooit een frituur gezien had). Verder hebben ze veel praktische ervaring opgedaan, dat konden ze overal opdoen. Commando's hebben een eigen techniek om gebouwen binnen te gaan en zouden nooit zo toeslaan als de Bende. Kijk even naar deze foto van een reeks soldaten die kort achter elkaar (elkaar zelfs vasthoudend) naar binnen gaan » imgarcade.com/ Klassiek, maar niet de Bende.

Ivm die inwisselbaarheid van die wapens: als ze door meerdere figuren (dus niet-Bendeleden) gebruikt werden, bestaat er altijd risico dat de ene naar de ander verwijst. Eerder zal men verschillende feiten met elkaar hebben willen linken die zo uiteenlopend zijn dat ze moeilijk in één kader te passen zijn en zo tot hoofdbrekens leiden. Het is een feit dat de sporen destijds meteen in extremis onderzocht hadden moeten worden (misschien heeft men dat gedaan) maar achteraf sporen beginnen te interpreteren die men zelf nooit onderzocht heeft is wetenschappelijk niet te verantwoorden.

kenza, de bende heeft niet enkel op winkelpubliek geschoten. Dat kan inderdaad elke gek. Ze hebben ook doelbewuste moorden gepleegd en confrontaties met de politie aangegaan.

noorderling, ervaring in gevechtstechnieken doe je niet op door lukraak met een pistool rond te lopen en overvallen te plegen. Gevechtstechnieken moet je worden aangeleerd. Practical shooting, kruisvuur, gericht vuren onder stress, positionering... Dit waren geen mensen die zomaar een pistool hadden gekocht op de zwarte markt. Dit waren mensen die wisten hoe ze met wapens moesten omgaan.

Charly, je hebt het over MOE Method Of Entery en Roomclearing of CQB technieken (Close Quarters Battle). Je moet weten dat die methodes continu verfijnd worden en sinds de jaren 70-80 enorm veranderd zijn. Die foto's dateren niet van die periode. Tegenwoordig leert bijna elke soldaat in zijn basisopleiding de technieken van roomclearing.

Het vormen van een rijtje, het innemen van posities. Maar in die tijd en nog lang erna, werden die technieken enkel aangeleerd aan de speciale diensten die instonden voor het bevrijden van gijzelaars en dergelijke zoals de SAS of Diane.

Als de bende in die periode dat soort techniek zou toepassen, dan zou de cirkel waarin men hen zou gaan zoeken plots heel klein worden. De lijst met namen in ons land die in staat waren om CQB op dat niveau aan te leren of uit te voeren was niet erg lang. Dat zou een dikke lange vinger in de richting van Diane-leger-huurlingen zijn.

Daarbij is er geen nood om op die manier de winkel binnen te vallen. Die techniek is gericht op het ontzetten van een gebouw, het uitschakelen van een gewapende tegenstand. De bende nam in het de winkel op tegen ongewapende klanten en maakte lukraak slachtoffers. Om de klanten onder controle te houden moet je dus ook je mensen verspreiden over de winkel en niet op een kluitje houden om vijandelijk vuur te ontwijken.

Servo per Amikeco

24

DeadLetterBox, samen met Werner en geronimo beschouw ik je als persoon bij uitstek om op volgende vraag te antwoorden: Hoe sta je tegenover mijn gedachtengang over het inzetten van huurlingen om de warenhuisovervallen uit te voeren? Ik bedoel dan ook huurlingen uit de jaren '75/'80. 

Om misverstanden te vermijden: ik bedoel dus geen reguliere soldaten, paco's, SFG's of Legionaires, maar het zootje ongeregeld ala Congo jaren '60/'64.

Voor 1985 zou dat kunnen, maar de reeks '82/'83 wijst daar geheel niet op. Er is dan nog geen sprake van massa geweld of een duidelijke politieke boodschap. Of je moet geloven dat er toen allemaal afrekeningen plaatsvonden die ingenieus in elkaar gezet zijn met dwaalsporen en moorden die op toeval moesten lijken, uitgevoerd door een groep professionele specialisten. Die aanwijzingen zijn er volgens mij niet. Het lijkt meer op wild west wat de bende doet tijdens hun vroege periode.

LEO, tot op zekere hoogte volg ik noorderling zijn punt. Ik denk dat wel zeker dat de mogelijkheid bestaat dat er huurlingen bij waren, maar volgens mij heeft de logestieke cel die volgens mij duidelijk in actie was om de Bende van Nijvel te steunen, de Bende van Nijvel 'teams' per actie doelbewust uitgekozen en samengesteld.

Het is te zeggen: We kunnen inderdaad twee grote verschillen onderscheiden in de Bende van Nijvel-feiten. Enerzijds feiten die we als eerder crimineel kunnen beschouwen, anderzijds feiten die we als eerder terroristisch kunnen beschouwen. Ik volg de optie dat men via twee luiken de strategie van de spanning wou toepassen, het luik terrorisme en criminaliteit.

Naar mijn mening werd op voorhand zeer goed nagedacht over de samenstelling van de teams om twee doelen te bereiken:

  1. doelstelling van de actie (chaos en paniek of een gerichte moord)

  2. het maken van een ondoordringbaar web aan sporen

Mijn vermoeden is dat sommige acties van de Bende van Nijvel vereisten dat er meer professionele operatoren deelnemen op bepaalde momenten. Bij dergelijke acties denk ik dat er goed getrainde profs werden ingehuurd. Sommige van hen hebben over de loop der jaren mogelijk aan meer dan 1 actie deelgenomen.

Door huurlingen in te zetten kon men de controle behouden over een team criminelen dat anders misschien minder betrouwbaar zou zijn in het plannen en ontkomen aan politie. Ik kan mij inbeelden dat een paar huurlingen de leiding hadden over het team. De aanwezigheid van de criminelen, getuigenissen hierover en zo meer zorgde alleen maar voor meer verwarring. Maar de harde kern die ervoor zorgde dat een opdracht werd uitgevoerd zoals het hoorde, was volgens mij de verantwoordelijkheid van een paar mensen uit een ander milieu.

Het milieu van Belgische huurlingen uit die tijd zou zeker in het plaatje passen. Mogelijk ook figuren uit Frankrijk. Aan barbouzes en ex-militairen die op het verkeerde pad gingen was er nooit een gebrek.

Servo per Amikeco

Mijn kennis over het toemalig milieu is wel niet zo goed als over het actueel milieu. Er is erg veel veranderd. Evengoed ging het om randfiguren uit de inlichtingenwereld. Freelancers met een militair verleden die vuile klussen opknappen. Ook huurlingen dus maar van een ander niveau.

Servo per Amikeco

28

Bedankt DLB en noorderling. De verklaringen van Joël Lhost gaven aanleiding aan mijn gedachte over het inzetten van huurlingen. Maar inderdaad, de feiten van '82/'83 passen niet in deze optie ... alhoewel in 1985?

Maar het is mogelijk Leo, dat voor de feiten van 82-83 minder huurlingen werden ingezet of van een ander kaliber dan in 85. Ik denk ook dat de feiten waarbij de buit 'marginaal' lijkt enkel maar de aanleiding vormen. Het waren volgens mij feiten met maar 1 doel, het leggen van een spoor naar de gewone criminaliteit. En daarvoor had men geen hardcore pro's nodig. Later werden gelijkaardige 'marginale' diefstallen gepleegd om andere feiten te camoufleren onder het mom van criminele feiten.

Op deze manier werd het publiek bekend met de Bende van Nijvel en diens drieste optreden. Na verloop van tijd vielen er dan zogezegde "toevallige slachtoffers". Hierbij waren volgens mij wel pro's aanwezig om het goede verloop van de aanslag onder voorwendsel van een overval goed te laten verlopen.

Deze bijzondere slachtoffers zijn volgens mij het gevolg van een samenloop van omstandigheden. De dirigenten van de bovenste laag die controle hadden over de actiegroep hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele vijanden op te ruimen. Ze moesten toch slachtoffers maken in het kader van hun missie, dus even goed mensen uitschakelen die dan toch al in hun weg liepen. Uiteindelijk wisten ze toen al dat het onderzoek geen schijn van kans zou krijgen.

Servo per Amikeco

30

DeadLetterBox, bedankt voor de aanvullingen.

Na het lezen van Ludo De Witte's boek (Huurlingen,geheim agenten en diplomaten (ISBN 978 94 6131 330 0)) ben ik ervan overtuigd dat in zulk milieu zeker individu's te vinden zijn die zich niet omdraaien voor een gruwelijke moord.