Vrije vertaling van het artikel op ResistanceS.be - deel 2

Gerecruteerd door de staatsveiligheid

Men moet weten dat Joël L, toen 30 jaar, op heden bevestigt dat hij door agenten van de staatsveiligheid werd gerecruteerd voor infiltratie opdrachten eerst van extreemrechts (in dit kader zou hij ook deelgenomen hebben aan een geheime WNP vergadering), vervolgens van extreemlinks. Zijn recrutering zou gebeurd zijn door leden van de Brusselse sectie van de staatsveiligheid.

De bijeenkomsten met de betrokken agenten zouden telkens plaats gevonden hebben langs de autostrade op de kruising van de E19 en de E42, bij de uitrit Saint-Ghislain. Het is nochtans niet gebruikelijk dat een IRC (betaalde informant) uit de regio Mons contactagenten uit de Brusselse sectie heeft, vermits er ook een antenne van de staatsveiligheid was in Mons, toen gevestigd in de rue du Grand Jour, nummer 18, juist naast de rijkswachtkazerne.

Volgens Joël was een van zijn contactagenten inspecteur Claude Janssens, door sommigen bijgenaamd "Viandox", de trouwe rechterhand van de befaamde commissaris Christian Smets. Tijdens de problemen met zijn superieuren ten gevolge van zijn infiltratie van de WNP, zal deze trouwe adjudant ter verdediging tussenkomen tijdens de verhoren van Smets bij de GP van Brussel in de herfst van 1983, na de onthullingen van het bestaan van de WNP. Op dit punt zal Smets aan de kant gezet worden door de GP'ers.

Gerecruteerd door de Defense Intelligence Agency (DIA)?

Wat later, mid-1984, ten tijde van de grote antinucleaire betogingen, wordt Joël L gecontacteerd door een agent van de SDRA, de inlichtingendienst van het Belgisch leger en een afspraak gaat door in het cafetaria van de Cora in Hornu. Volgens Joël L. stelt de SDRA agent zich voor onder het pseudoniem "colonel Remy". Hij wordt gevraagd tegen vergoeding inlichtingen te verschaffen en punctuele missies uit te voeren om zijn 'vaderland te helpen', om zijn patriotisme eer aan te doen.

Joël L. neemt aldus actief deel aan antinucleaire betogingen. Hij wordt ook gevraagd om te infiltreren in extreemlinks, meer bepaald de libertairen rondom de asbl 22 mars, waarvan een van de activistes, Chantal P., een beweging frequenteert die steun biedt aan de gewapende strijd. Deze missie die aan Joël L. wordt toevertrouwd, kadert in de zoektocht naar de Cellules communisties combattantes, de CCC.

In de lente van 1985, nadat zijn bekwaamheid tijdens een aantal missies was gebleken, - bevestigt Joël L. - wordt hij voorgesteld aan een hooggeplaatste persoon uit het Amerikaanse leger, die een post bekleedt bij SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe), het hoofdkwartief van de geallieerde mogendheden in Europa (NATO), gevestigd in Casteau, in de buurt van Mons. Deze officier was ook - en voornamelijk - gelinkt aan de Defense Intelligence Agency (DIA), de inlichtingendienst van het leger van de VS.

Een kleine 'tussen haakjes' dringt zich hier op : Paul Latinus, de leider-stichter van de WNP bevestigde net voor zijn (verdachte) zelfmoord, in 1984, dat ook hij tijdens zijn militaire dienst door die zelfde DIA werd gerecruteerd, via een een instucteur van de NATO. In de tijd van de WNP werd Latinus gelinkt aan de "Lecerf beweging", net als Noël L. en nog anderen.

De contactontmoetingen van Joël L. met diegenen waarvoor hij sindsdien werkt vinden plaats in "Maisières", een zaak gevestigd niet ver van de installaties van SHAPE. Tijdens deze ontmoetingen krijgt Joël L. nieuwe inlichtingenmissies en observatieopdrachten. Hij moet verkenningen doen in het bos van Houssières, in de omgeving van Ronquières langs het kanaal Brussel-Charlerloi en observatie opdrachten van het kasteel van Miremont. Hij moet ook trajecten in deze zones afleggen in regen, overdag, 's nachts en deze chronometreren en foto's nemen van strategische plaatsen. Telkens rapporteert hij aan zijn opdrachtgevers. 

"Openingswagen"

Vervolgens krijgt Joël L. een nieuwe missie : een wagen besturen uitgerust met een mobiele CB op één van de trajecten die hij voorheen moest verkennen in het kader van zijn inlichtingentaak. Deze missie vond plaats op 27 september 1985. Joël L. moet deze route 'openen' en melden of er al dan niet politiecontroleposten zijn opgesteld. Echter, dezelfde dag, net voor het nemen van de route vinden de overvallen in de Delhaizes van Eigenbrakel en Overijse plaats. 

De richting die Joël L. met zijn "openingswagen" heen moet is die van SHAPE! (Dus de 'terugweg' naar de 'base de repli'). Het doel van zijn missie zo blijkt was om de vlucht van de het commando belast met de twee overvallen gemakkelijker te maken aan een eventuele arrestatie door de Belgische ordediensten te vermijden.

Omwille van deze reden werd deze interessante getuige gedurende drie dagen verhoord door de CWB in juli. Zijn beweringen werden geverifieerd op het terrein door de speurders (meer bepaald ook de gecodeerde telefoonnummers van zijn agenten bij de SDRA en de Amerikaanse DIA), wat aantoont dat zijn getuigenis serieus werd genomen door de speurders. Hij heeft indertijd ook René Haquin in vertrouwen genomen, de onderzoeksjournalist van het dagblad Le Soir, en de auteur van het boek "Des taupes dans l'extrême droite: la Sûreté de l'Etat et le WNP" (EPO, 1984) en specialist van het dossier bende van Nijvel. 

Tegenwoordig heeft Joël L. zich teruggetrokken in het zuidwesten van Frankrijk, op 17km van Casteljaloux. Bedreigd - wetende dat hij zou praten - heeft hij meerdere kogels geïncasseerd bij hem thuis op 1 september laatsleden, en heeft zijn leven te danken aan zijn hond, die hem wist te verwittigen toen het voertuig van de schutter aankwam. Hij heeft onmiddelijk klacht ingediend bij de Franse nationale politie van Casteljaloux. Wij hebben de aangifte die hiervoor wed opgesteld kunnen inkijken en publiceren ze hier.

Zwijgplicht

De getuigenis van Joël L. is van kapitaal belang. Ze moet op een serieuze manier worden onderzocht. Indien hij de waarheid spreekt, kan zijn relaas van de feiten ons dichter brengen bij de waarheid over de gesofistikeerde methode toegepast door de opdrachtgevers van de bendefeiten. 

Deze modus operandi bestond erin om voor de logistiek en de overvalcommando's gebruik te maken van extreemrechtse activisten, alsook het criminele milieu, maar ook "kleine hulpjes", zonder dat de betrokken personen linken konden leggen tussen elkaar, en om tot een resultaat te komen dat enkel gekend was door enkele hooggeplaatsten, gebonden door een omerta of zwijgplicht, in het hoger belang...

Wordt het geen tijd dat de CWB eindelijk de mogelijkheid krijgt om haar onderzoek te voeren naar waar de waarheid over de meest enigmatische juridische affaire van ons land misschien kan bovenkomen: naar SHAPE, het hoofdkwartier van de NATO in Casteau?

© RésistanceS-News.be | www.resistancesnews.be | info@resistances.be

12

En vandaag dus ook in De Morgen. Eén interessante naam wordt daar genoemd: Bougerol.

13

Inderdaad » Nieuws

Het verhaal in De Morgen is alleen voor abonnees toegankelijk. Ik neem de vrijheid het integraal te plaatsen » "Ik verkende routes voor Bende van Nijvel"

Ik ben niet geheel overtuigd van de waarde van dit verhaal. Een spijtoptant hebben is fijn, maar wat is zijn motivatie om naar het gerecht te stappen? Ik las ergens dat hij financiële problemen heeft. Als hij op geld uit is, kan het verhaal nog waar zijn, maar wordt zijn getuigenis toch minder interessant. Het probleem met beloningen is dat ze vaak onbetrouwbare getuigen aantrekken.

Ook het feit dat de RTBF hem niet in de reportage bracht terwijl ze zijn verhaal kenden, is een veeg teken. Geen enkele journalist laat een primeur als deze liggen, ook niet als de reportage daardoor wat ingewikkelder wordt, tenzij er grondige twijfel is over het waarheidsgehalte van de verklaring.

Komt bij dat ook de speurders hem na drie dagen liet gaan. De man werd niet eens officieel aangehouden. Terwijl dit verhaal op het eerste gezicht toch past in de theorie van mevrouw Michel.

En het is natuurlijk ook een wat vaag verhaal. De enige werkelijke koppeling met de Bende van Nijvel is dat hij op vraag van zijn meerderen dezelfde route reed die de Bende aflegde op de dag van Eigenbrakel/Overijse. Dat kán in verband staan met de Bende van Nijvel, maar het zou ook een andere achtergrond kunnen hebben die niets met de Bende te maken heeft. Het is bovendien moeilijk te controleren of hij exact dezelfde route reed.

Bovendien spreken de artikelen in De Morgen en op Resistancesnews.be elkaar tegen. In De Morgen zegt hij de verkenning op de dag vóór de holdups te hebben gedaan, op Resistancesnews.be wordt de dag zelf genoemd. Dat is nogal een verschil. Wie zit er fout? De schrijver van het artikel of weet Joël het zelf niet? In het laatste geval is het getuigenis meteen minder waardevol.

Ik wil graag geloven dat Joël een duister verleden heeft als infiltrant. Maar zo zijn er meer. Voor een duidelijk verband met de Bende van Nijvel is de informatie vooralsnog aan de dunne kant. Hopelijk komt er meer los.

16

CleverTrevor wrote:

Bovendien spreken de artikelen in De Morgen en op Resistancesnews.be elkaar tegen. In De Morgen zegt hij de verkenning op de dag vóór de holdups te hebben gedaan, op Resistancesnews.be wordt de dag zelf genoemd. Dat is nogal een verschil. Wie zit er fout? De schrijver van het artikel of weet Joël het zelf niet? In het laatste geval is het getuigenis meteen minder waardevol.

Lijkt me eerder een vertaalfout van de journalist van De Morgen.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Als we even veronderstellen dat Joël L. de waarheid vertelt én dat zijn verkenningsopdrachten in functie van de Bende van Nijvel gebeurden, wat leert zijn bekentenis ons dan?

  • Dat er wel degelijk een groot web is waar de Bende van Nijvel, WNP, Staatsveiligheid, SDRA, DIA en andere Amerikanen samenkomen.

  • Dat SHAPE achter de schermen een centrale rol speelt.

  • Dat de bende minutieus is voorbereid. Joël beweert dat hij de route al zo'n 3 à 4 maanden voor Eigenbrakel en Overijse aan het verkennen was. Als dit de normale gang van zaken was, verklaart dat misschien waarom de Bende een pauze nam tussen 1983 en 1985. Ze hadden tijd nodig om hun laatste (en bloederigste) reeks van overvallen voor te bereiden.

  • Dat de Bende niet een groepje van drie of vier ordinaire bandieten is, maar een organisatie bestaande uit misschien wel tientallen leden, waarvan de meesten zoals Joël niet eens beseffen dat ze deel uitmaken van de Bende. Was Paul Latinus ook zo iemand? En kwam hij na verloop van tijd te weten wat er aan de hand was en werd hij daarom vermoord? En wat met andere WNP'ers zoals Eric Lammers, die beweren warenhuizen te hebben verkend zonder te weten waarom of voor wie?

18

Vanaf 12:45 » www.rtl.be

In your face RTBF!

19

Stel dat zijn verhaal klopt, dan snap ik alleen niet zo goed waarom een vluchtroute tot aan de voordeur (bij wijze van spreken) van SHAPE loopt? Een geheime operatie - met zo'n machtige organisaties achter de schermen - zou toch niet zo'n vluchtroute plannen?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Hij moet verkenningen doen in het bos van Houssières, in de omgeving van Ronquières langs het kanaal Brussel-Charlerloi en observatie opdrachten van het kasteel van Miremont.

Houssière, Ronquières, dat lijkt me duidelijk. Maar hoe past het kasteel van Morimont (in Feluy) in het plaatje? » ww.seneffe.be