21

Graag wens ik even te reageren wat betreft Guy Bouten. Ik weet uit zeer welingelichte bron, dat Guy reeds vele jaren lang, elke dag 4 uur en meer werkt aan het schrijven van zijn boeken, het opzoeken van informatie, en dergelijke.

En dan spreek ik nog niet van het interviewen van mensen, het reizen (naar Thailand onder andere) enzovoorts. Men heeft mij verteld hoeveel hij "verdiend" heeft aan zijn laatste boek. Denk nu niet dat hij er rijk van geworden is, ik ben er zeker van dat de beste man blij mag zijn als hij uit de kosten gekomen is.

Dat er fouten in zijn teksten kunnen staan is best mogelijk, maar wie zonder zonden is werpe de eerste steen. Tenslotte, wat het financiële betreft, vind ik het zelfs de moeite niet om over kleingeld als 25 en 9 Euro te spreken. Na al zijn werk, heeft Guy deze meer dan verdiend, en volgens mij nog meer ook.

22

Voor wat het waard is: ik bevestig en onderschrijf de mededeling van Raf.

23

Dezelfde mening. Een onwaarschijnlijk ongepaste, respectloze post van de forummer in kwestie.

Idem. Je hebt gelijk, Raf: alle respect voor Guy Bouten. Men moet een boek geschreven hebben om te weten welke investering in arbeid, tijd en andere middelen zoiets vergt. En dat financiële aspect: spijkers op laag water. Schrijver zijn in België is niet bepaald lucratief, integendeel.

25

Ik ben niet akkoord met alles wat Merovinger schrijft, zo heb ik het boek gekocht en lees het ook met veel "plezier" (tussen aanhalingstekens, omdat het geen plezierig onderwerp is). Maar Merovinger heeft wel een punt als hij zegt dat de fouten in het boek van Bouten ontoelaatbaar zijn. Ik besef maar al te goed dat iedereen fouten maakt, ik maak er zelf dagelijks, maar Bouten is een onderzoeksjournalist en als mensen het boek lezen, gaan ze ervan uit dat de informatie betrouwbaar is. Het is de taak van een journalist om zijn bronnen te checken. Als na een kleine steekproef van Merovinger blijkt dat er grote fouten in het boek staan, dan is het terecht om jezelf de vraag te stellen welke fouten er nog in de boeken staan. Dit was ook een kritiek bij de vorige boeken van Bouten. 

Versta me niet verkeerd, ik heb veel respect voor het werk van Bouten en ik ben zeer blij dat er nog journalisten zijn die tijd investeren in dit dossier. En iedere poging om dit dossier in de aandacht te houden, juich ik toe. Maar dat mag ons niet weerhouden om kritisch te zijn tegenover de info die hij deelt.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Kleine tussenkomst als ervaringsdeskundige. Ik schreef zelf al negen boeken (Van Halewijck, Lannoo, Houtekiet, EPO) en kan het bevestigen: tenzij je kookboeken schrijft, kan je met non-fictie op de Vlaamse boekenmarkt weinig verdienen. Omgerekend naar de werktijd is het zelfs het vernoemen niet waard. Waarom dan boeken schrijven? Omdat je iets wil delen. Een ei wil kunnen leggen. Guy Bouten doet het dus allerminst om het geld, maar om zijn visie te ventileren. Ik deel zijn visie niet, maar het doet er niet toe. Goed dat er mensen zijn zoals hij.

Volledig akkoord met René. Hoed af!

Ik wil ook wijzen op het thema 'staatsgreep' dat door Guy met nadruk wordt behandeld. Naar mijn gevoel is dit aspect belangrijker dan tot vandaag werd aangenomen.

28

Tijdsduur, investeringen en resultaat voor een boek wegen niets af als de bronnen en informatie niet voldoende gecheckt worden, PUNT. Het probleem met het werk van Bouten is dat hij enkel informatie gebruikt, of op een zodanige wijze formuleert dat het in zijn kraam past.

De wijze hoe hij de rekrutering van J Lhost voor de Equipes spéciales de reconnaissance beschrijft, klopt langs geen kanten. Voor alle duidelijkheid, de ESR was in 1974 niet gekazerneerd in Spich (!) en denkt men nu echt dat men uit een keuze van meer dan 20000 beroepsmilitairen, bij milicien Lhost uitkomt?

Bouten schrijft: "Het leven van Poe inspireerde de Amerikaanse auteur Joseph Conrad voor zijn boek Heart of darkness". Dit is onmogelijk aangezien dit boek gepubliceerd werd op het einde van de 19de eeuw en Poe toen zelfs nog niet geboren was.

Bouten kon in 1990 ook een ontmoeting hebben met generaal Kagame via een PR bedrijf. Ter verduidelijking, Kagame had toen de graad van majoor en de machtsstrijd binnen het RPF moest toen nog beginnen. Ik vermeld er wel even bij dat het RPF net voor hun inval, hun politieke zetel hadden overgeplaatst naar Brussel.

Hoe Bouten het gegeven 'Peter van Haperen' (forumlid insider) beschrijft, is ook zoiets. De info van van Haperen kan slechts door 1 persoon geverifieerd worden, en dat is van Haperen zelf. De fout die Bouten hiermee maakt is dat hij geen vermelding maakt hoe die info behandelt werd tijdens het proces in Suriname. Dat weglaten is dus een kapitale fout.

Langs de andere kant heeft Bouten er geen probleem mee om de teruggetrokken verklaringen van JM Tinck te aanvaarden omdat zo JL Baugniet in het vizier komt.

Kort samengevat, het werk van Bouten mag met veel korrels zout gelezen worden, maar past merkwaardig wel in de sfeer van de laatste jaren door desinformatie van nieuwe getuigen (!).

Ik geef toe dat ik gisteren misschien wel overgereageerd heb door zo’n heftig statement te maken. Het was allerminst mijn bedoeling om mensen te schofferen en zeker en vast niet de mensen die op de achtergrond bijgedragen hebben aan dit nieuwe boek. Ik wil dan ook nog even een aantal zaken verduidelijken en misverstanden wegwerken.

Laat het duidelijk zijn dat ik het in het openbaar houden van dit dossier ten sterkste toejuich. Tot zolang ons niet de waarheid is vertelt over wie de gruwelijke Bendefeiten hebben gepleegd en waarom die daders dat gedaan hebben, moet de druk absoluut op ketel blijven gehouden worden - op de speurders, op de magistraten en op de politici. Er zijn daar echter jammer genoeg niet veel middelen of tools voor.  De burgerlijke partijen kunnen voor een stuk iets doen. Ook kan via het aanspreken van parlementairen getracht worden iets in beweging te krijgen. Maar het belangrijkste middel is en blijft de media. De media – onder welke vorm dan ook – is hét middel om zaken aan te klagen en in het openbaar te houden. Elke publicatie, elke reportage, elke film of elke lezing over de Bende van Nijvel draagt daar toe bij. Ook dit forum. En zo moet het zijn.

Maar net door het feit dat media een krachtig middel is die veel impact kan hebben, heeft zij ook een heel grote verantwoordelijkheid. Het is dan ook cruciaal dat wat de media vertelt zo dicht als mogelijk de waarheid of de realiteit van de feiten weergeeft. Waar ik het heel moeilijk mee heb is dat sommige journalisten hun bronnen of informatie niet checken en daardoor verkeerde informatie de wereld insturen want daar heeft niemand baat bij. Ik heb al meerdere malen op dit forum geschreven dat ik over het niet-checken van bronnen uit professionele ervaring spreek.

Nu om terug te komen op Guy Bouten en zijn recentste boek. Die man heeft inderdaad zijn verdiensten. Hij houdt - en bijna als enige nog - de zaak in het openbaar. Op zes jaar tijd publiceerde hij drie Nederlandstalige en één Franstalig boek over dit dossier. Hij neemt dus – volledig op eigen initiatief – een grote verantwoordelijkheid op zich en speelt een zeer belangrijke rol in het levendig houden van het dossier. Hij steekt zijn nek uit, wat ik absoluut toejuich. Er zouden nog veel meer mensen dit moeten doen.

Maar, want er is een maar. Wat ik niet begrijp en zelfs kwaad van word (want zo voelde ik mij gisteren), is dat iemand als Bouten, die sinds 2006 heel intensief met het Bendedossier bezig is en daar zelfs bijna zijn missie van heeft gemaakt, na al die jaren foutieve informatie schrijft die makkelijk kan gecheckt worden. Van iemand die er zoveel tijd insteekt verwacht ik bij een publicatie waar hij jaren aan gewerkt heeft dat wat hij schrijft correct is. Want aan verkeerde info over de Bende van Nijvel heeft niemand iets aan. Er is nl. in de loop der jaren al zoveel verkeerde info verspreid geweest over dit dossier dat nog meer foute info de mist rond de Bende nog dikker maakt dan ze al is. Ik heb gisteren een paar kleine fouten opgelijst die mij bij het bladeren van het boek onmiddellijk in het oog sprongen.

Door die fouten, of noem het slordigheden, daalt onherroepelijk de geloofwaardigheid van de rest van zijn verhaal en moet het boek door de lezer met een heel kritisch oog gelezen worden. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Het is nl. aan de onderzoeksjournalist om het kritische werk te leveren. En als die journalist niet helemaal zeker is van zijn zaak of info moet hij dat dan vermelden. Een bronvermelding bijvoorbeeld kan al veel doen om de info te kunnen kaderen. Héél goede voorbeelden van een goede manier van werken zijn de boeken van Stef Janssens (De namen uit de doofpot) en van Walter Baeyens (Crapule de Luxe). Het is dan ook jammer dat door die slordigheden in Bouten’s boeken misschien wel nieuwe belangrijke en juiste elementen ondergesneeuwd geraken. Er zal ons dus niets anders op zitten dan trachten om de info van Bouten te kruisen met andere info.

Koop en lees dus gerust het boek maar wees sceptisch bij wat er is geschreven. Dat was eigenlijk de boodschap die ik gisteren wou meedelen. En ik lees ondertussen dat Werner die boodschap goed heeft begrepen.

Werner wrote:

Bouten schrijft: "Het leven van Poe inspireerde de Amerikaanse auteur Joseph Conrad voor zijn boek Heart of darkness". Dit is onmogelijk aangezien dit boek gepubliceerd werd op het einde van de 19de eeuw en Poe toen zelfs nog niet geboren was (!).

Is wel mogelijk, Edgar Allan Poe stierf immers in 1849.