1

Topic: Ludovic Caeymaex

Ludovic Leon Marie Joseph Benoît Caeymaex (Antwerpen, 16 maart 1912 - Ukkel, 21 februari 1997) was een Belgisch magistraat en hoofd van de Staatsveiligheid. Caeymaex was de zoon van de Antwerpse advocaat Joseph Caeymaex en van Marie-Antoinette François. Hij trouwde in 1942 met de Brusselse Jeanine Orban (1921) en ze hadden drie zoons en een dochter.

Hij werd doctor in de rechten en licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen. Na advocaat te zijn geweest stapte hij over naar het parket en klom op tot substituut auditeur-generaal bij het Krijgshof. Hij was ook:

  • docent aan de School voor criminologie en wetenschappelijke politie

  • voorzitter van het antiterrorisme college

  • vicevoorzitter van het Carnegie Hero Fund

  • reserve kapitein-commandant van de Cavalerie

Caeymaex nam deel aan de Achttiendaagse Veldtocht. Hij werd in 1958 administrateur-generaal van de Belgische Staatsveiligheid, in opvolging van Robert de Foy, van wie hij de adjunct was. Hij vervulde deze taak tot in 1977 en werd opgevolgd door zijn adjunct, Albert Raes. Vanaf het ontstaan ervan was hij betrokken bij de organisatie van de Stay-behind activiteiten. De Staatsveiligheid had hiervan de leiding voor wat betreft de burgerlijke operaties, onder de afkorting STC/Mob. In 1989 werd Caeymaex in de erfelijke adelstand opgenomen met de persoonlijke titel van ridder.

Bron: Wikipedia

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: Ludovic Caeymaex

Op 25 maart 1991 verscheen Ludo Caeymaex, van 1958 tot 1977 administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, voor de Gladiocommissie. Deze bevoorrechte getuige schetste een gedetailleerd beeld van de historiek van het Belgische stay-behindnetwerk, maar leed aan selectief geheugenverlies als het over de namen van de agenten ging: "Ik heb die namen gekend maar ik ben ze vergeten. Ik ben veel vergeten. Juist omdat het beter is dat men bepaalde zaken beter niet vertelt en omdat men beter geen namen kan noemen."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Re: Ludovic Caeymaex

In de jaren '60 kromp het personeelsbestand van de Staatsveiligheid zienderogen. Terwijl er na de oorlog nog een kader van meer dan 2200 medewerkers was voorzien, telden de buitendiensten van de Staatsveiligheid - de medewerkers die op het terrein informatie verzamelen en informanten ronselen - nog amper vijftig mensen. Een kentering kwam toen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) tegen het einde van de jaren 1960 haar hoofdkantoor in Brussel vestigde. Op dat moment won ook de Staatsveiligheid opnieuw aan belang en kregen de buitendiensten opnieuw een 340-tal medewerkers.

Vanaf 1958 had Ludovic Caeymaex het roer in handen bij de Staatsveiligheid. Caeymaex, de zoon van een Antwerpse advocaat en voor zijn aanstelling bij de veiligheidsdienst substituut auditeur-generaal bij het Krijgshof, bleef op post tot 1977. Hij interpreteerde de opdracht van de inlichtingendienst zo ruim mogelijk: de Staatsveiligheid moest alles wat het volk en de gevestigde machten kon schaden, in de gaten houden. Daarvoor mochten de agenten afluisterapparatuur installeren op alle mogelijke, interessante plaatsen, zoals microzenders verborgen achter een schilderij, in een boek of in een sigarettendoosje. In de jaren 1960 stuurde de Staatsveiligheid ook een agent naar de vroegere Belgische kolonie Congo om er premier Patrice Lumumba te bespioneren vanwege zijn relaties met de Sovjets.

Het waren controversiële operaties die later zelfs tot een parlementaire onderzoekscommissie leidden. Daar trok de povere kwaliteit van de inlichtingenrapporten die de Staatsveiligheid schreef, de aandacht.

Bron: De geheimen van de Staatsveiligheid | Lars Bové

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube