1

Majoor Jean Bougerol bouwde onder de dekmantel van het PlO een (illegale) parallelle inlichtingendienst op - de Miller-groep -, die was samengesteld uit verschillende eenheden (van 4 personen), verspreid over een aantal streken van het land en met name in Henegouwen. 

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 1 en 2)

Ter info: Hugues Miller was een pseudoniem van Bougerol wanneer hij voor Inforep schreef.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

De Miller Groep. Naast de antisubvesrieve acties van de PIO had het bureau ook een dekmantel voor inlichtingenrecherche en contra-informatie. In het kader van deze opdracht wist majoor Bougerol een heel netwerk uit te bouwen dat door de ingewijden de 'Miller-groep' werd genoemd. Miller, de naam van zijn echtgenote, was ook de schuilnaam die Bougerol gebruikte voor de columns die hij schreef in La Dernière Heure.

De Miller-groep bestond uit antisubversieteams samengesteld in verschillende groepen gespreid in een aantal streken, met name in Henegouwen. Een groep bestond uit een chef en een drietal leden. Elk van hen kreeg een codenummer toegewezen dat zij zouden gebruiken voor onderlinge contacten. Met het vertrek van Vanden Boeynants was Bougerol zijn beschermheer kwijt, maar hij ging door, deze keer met privé sponsorgeld. In een gesprek met Guy Bouten heeft Bougerol het onomwonden over de "gewapende actie" van zijn netwerk. "Dit was mijn werk."

Toen Christian Smets naar Charleroi werd gestuurd, was één van zijn taken om de Miller-groep van Bougerol te infiltreren.

Bron: Artikel-rees over de Bende van Nijvel in 't Pallieterke » Forum

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Ook in het studie van Klaartje Schrijvers komt de Miller-groep aan bod:

(...) In het kader van die opdracht wist Bougerol een heel netwerk uit te bouwen dat door deingewijden de "Miller-groep" werd genoemd. Miller was zoals uit de notitie van Damman al bleek de schuilnaam van Bougerol. Antisubversieteams werden samengesteld in verscheidene groepen, verspreid over een aantal streken. In november 1978 waren bij de activiteiten van PIO in totaal 445 personen betrokken, waarvan militairen, reserve-officieren en burgers.

Maar PIO kostte handenvol geld, en was bovendien financieel erg afhankelijk van deactiedienst van het Ministerie van Landsverdediging en dus van Paul Vanden Boeynants. De uitgewerkte structuur ontving maandelijks 600.000 Bfr. en op het einde van 1978 was de schuld ten aanzien van de Miller-groep meer dan twee miljoen. De militaire gezagsdragers besloten dan ook om PIO te ontbinden. In 1979 werd PIO definitief opgedoekt. 

De volledige tekst kan je hier lezen » Forum

Bron: De netwerking van een neo-aristocratische elite in de korte 20ste eeuw | Klaartje Schrijvers

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Je kan jezelf afvragen of de "nébuleuse" uit de befaamde X-nota (die mogelijk over Bougerol gaat) niet deze Miller-groep is.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5

Ben wrote:

In een gesprek met Guy Bouten heeft Bougerol het onomwonden over de "gewapende actie" van zijn netwerk. "Dit was mijn werk."

Voor de volledigheid kan je hieronder de belangrijkste stukken uit dat gesprek lezen:

"Mag ik u wijzen op het schema van Trotski, die zoals u weet door zijn communistische broeders in Mexico werd vermoord?" De majoor neemt een pen en tekent op een blad drie cirkels die 'ideologie', 'revolutie' en 'subversie' voorstellen. Waar de cirkels elkaar kruisen ontstaat de 'gewapende actie'. "Dit was mijn werk. Daar moet u het PIO situeren."

Bouten: En organiseerden u en kolonel Militis de gespierde acties om de rijkswacht meer middelen te verschaffen?

"Exact, u heeft dat goed gezien. Brussel was toen le ventre mou de l'Europe. Maar over Militis kan ik u met de beste wil van de wereld geen info meer verschaffen. Vraag het hemzelf!" (...)

"Ik weet wel dat men mijn netwerk de naam gaf van le réseau-Miller, zo genoemd naar de naam van mijn eerste echtgenote. Een ondergronds leger dat klaarstond voor het voeren van een guerrillaoorlog. Dit is nu mijn nieuwe vrouw. U ziet haar daar staan." (...)

Bouten: Had de réseau-Miller banden met WNP?

"Ik ontken dit ten stelligste."

Bouten: Maar u ontmoette toch regelmatig Bernard Mercier, de Landesverteter-Inspektor van WNP en vooraanstaand lid van de CEPIC van de Bonvoisin. Getuigen zagen u samen een laatste groet brengen aan het graf van de Spaanse dictator Franco. Mercier was ook lid van het Comité Hongrie, een CIA-antenne opgericht in 1977 om de opstand van 1956 tegen de Sovjets te herinneren.

"So what? Mercier woonde vlakbij. Hij was een boeiend personage, een historicus, nogal excentriek. Een groot intellectueel. Neen, u moet daar niets achter zoeken. De linkse pers heeft me beschuldigd een complotteur te zijn omdat ik zogezegd een wapen droeg. Dit is toch normaal als men bedreigd wordt. Men heeft ons stokken in de wielen gestoken, wat zeg ik, men heeft ons geboycot. Gelukkig bleef mijn netwerk intact na het verbod van de legerleiding om onze activiteiten voort te zetten."

Bron: De Bende van Nijvel | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Uit 'De namen uit de doofpot':

In het PIO-kader heeft Bougerol een parallel inlichtingen-actienetwerk voor contrainformatie en inlichtingenrecherche uitgebouwd: de Millergroep. Bougerol gebruikte de naam Miller als zijn pseudoniem in de krant La Dernière Heure. Dus voor alle duidelijkheid: Miller was Bougerol zelf (1). De Millergroep opereerde als echte undercoverteams (2).

Eind 1978 werd de Millergroep officieel opgedoekt, mede om financiële redenen: 'De uitgewerkte structuur ontving een steun van 600.000 frank per maand en in de laatste maanden van 1978 was de schuld t.a.v. de 'groep-Miller' opgelopen tot iets meer dan twee miljoen'. (3)

  • (1) Gladio-rapport: Senaat, o.c., blz. 85 en Rapport Bendecommissie bis, bijlage I, blz. 59

  • (2) 'Antisubversie-teams werden samengesteld in verschillende groepen gespreid over een aantal streken (met namen in Henegouwen). Een groep bestond uit een groepschef en een drietal leden. Elk van hen kreeg een codenummer toegewezen dat zij zouden gebruiken voor onderlinge contacten. In principe bestond er evenwel een strikt toe te passen compartimentering tussen de betrokken personen ... In verband met deze activiteiten maakte majoor Bougerol verscheidene reizen naar het buitenland, onder meer naar Taiwan (1976) waar er een school voor psychologische oorlogvoering bestaat, en Libanon (1979), maar ook naar Spanje, Ierland, Portugal, Italië, Nederland en Frankrijk, uiteraard zonder te spreken over de talrijke reizen naar Heidelberg.' (Gladio-rapport blz. 85)

  • (3) Gladio-rapport: Senaat, o.c., blz. 87

Ben wrote:

Je kan jezelf afvragen of de "nébuleuse" uit de befaamde X-nota (die mogelijk over Bougerol gaat) niet deze Miller-groep is.

De Miller-groep werd officieel opgedoekt in 1978. Ik denk dus niet dat de nébuleuse dus de Miller-groep was. Tenzij de Miller-groep verder door is gegaan onder een andere entiteit, bijvoorbeeld WNP (toevallig opgericht in 1979) die dezelfde structuur en compartimentering vertoonde als die Miller-groep.