1

Kolonel Bernard Legrand leidde vanaf 1984 de officiële Belgische Gladio-operaties. Net als zijn voorganger De Trembleur werd hij nooit benoemd tot generaal. Hij vertikte het, net zoals de baas van de Staatsveiligheid Albert Raes, namen te noemen voor de bevoegde Senaatscommissie. Tijdens een ontmoeting met Guy Bouten wilde hij alleen kwijt dat de legerleiding majoor Bougerol had moeten terugfluiten. Dat gebeurde echter niet, met alle "kwalijke" gevolgen van dien.

Het was Legrand die in Le Soir - na de onthulling van Gladio in België - een cryptische boodschap liet verschijnen om de Gladioleden gerust te stellen. Hun namen zouden geheim blijven en het bericht eindigde met de code "Adolphe se porte bien". Rijkswachtkolonel Mayerus verscheen rond hetzelfde tijdstip achter gesloten deuren voor de eerste Bendecommissie en zei: "Si Adolphe seporte bien, le Roy se porte bien aussi." Bestond er een verband of was er een verbond tussen Adolphe-Legrand en Le Roy-Mayerus?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Over de boodschap van Legrand, democratie en Gladio:

Gemakshalve gaan de Gladiatoren van SDRA-8 en STC-MOB voorbij aan het feit dat geheime diensten niet boven regering en parlement verheven zijn, dat de hoogste politieke controle berust bij het door het volk verkozen parlement. Voor de allereerste keer in de geschiedenis van dit land sloegen twee geheime diensten de handen in elkaar om een politieke campagne te voeren tegen de regering en het parlement.

De strategie van deze die-hards is simpel maar doeltreffend. Door de Gladiocommissie zoveel mogelijk informatie te onthouden wordt ze finaal belachelijk gemaakt. Haar eindrapport zal immers nog minder concrete informatie bevatten dan een aantal door de geheime diensten geïnspireerde krantenartikelen. Vooral SDRA-8-chef kolonel Bernard Legrand ging hierin politiek zijn boekje ver te buiten. Zo publiceerde Le Soir op 28 maart 1991 op haar frontpagina een tweetalig mededeling van Legrand waarin hij de Gladiatoren in hun eigen spionnentaaltje verzekerde dat hun identiteit niet zou worden prijsgegeven:

Ici Bruxelles ... - Chers amis Stay behing, la section SDRA-8 vous assure de sa très haute estime et vous reercie de votre dévouement au pays. Ils vous certifient que les pressions et les menaces seront vaines et que la parole donnée sera honorée. "Adolphe se porte bien".

Hier Radio Brussel... - Beste Stay behind vrienden, de sectie SDRA-8 geeft blijk van haar hoogste waardering en dankt u allen voor uw toewijding tegenover het land. Wij verzekeren u dat alle druk en bedreigingen tot niets dienen en dat wij ons gegeven woord alle eer aandoen. "Adolf stelt het goed".

De mors-code '...-' (voor de letter V, verwijzend naar 'V for Victory') en de slotzin "Adolf stelt het goed" gelden hier als paswoorden die voor de Gladiatoren het bewijs moeten vormen dat het om een authentiek bericht gaat. Dit voor sommigen wellicht kinderachtige gedoe is belangrijker dan het lijkt. De vermelding Adolf/Adolphe verwijst rechtstreeks naar de codenaam van de 'Zot van G.', een van de drie leden van het moordcommando dat op 18 augustus 1950 in Seraing "in opdracht" het communistische kamerlid Julien Lahaut neerschoot. Het drietal dat lid was van een anticommunistisch netwerk reed die avond naar Seraing in de grijze Vanguard van Adolphe, voorzien van een ongeldige nummerplaat.

Ook het moment waarop de Gladiomededeling op de eerste pagina van Le Soir verscheen is niet zonder belang. Twee dagen voordien had een beperkt ministercomité op verzoek van Senator Lallemand de kwestie van de ontcijfering van de gecodeerde namen van de burgeragenten van Gladio besproken. De betrokken ministers beslisten toen dat zij elk naar eigen inzicht de nodige maatregelen zouden nemen om hun ondergeschikten er toe aan te zetten hun medewerking aan de Gladiocommissie te verlenen. Met zijn mededeling in Le Soir formuleerde kolonel Legrand bijgevolg een regelrechte njet ten aanzien van deze ministers.

De manier waarop Legrand zijn voogdijminister Coëme aanpakte was al even subtiel. Via zijn "bevoorrechte contacten" bezorgde Legrand op tijd en stond de nodige selectieve informatie aan Alain Guillaume van Le Soir en aan Roger Rosart van La Libre Belgique. Informatie die vooral nuttig was om de positie van de Gladiatoren te verdedigen en aan te tonen dat de minister loog toen hij in november 1990 beweerde nooit van Gladio te hebben gehoord, informatie ook waarmee zogenaamd bewezen wordt dat de regeringsbeslissing om de zaak op te doeken een domme beslissing was. Deze perscampagne ging middels een reeks gedetailleerde artikelen in beide kranten naar een voorlopig hoogtepunt in de periode van 10 tot 15 mei 1991.

Na 15 mei stopte kolonel Legrand zijn campagne om plaats te ruimen voor ander geschut dat bedoeld was als de kroon op het werk: de persvoorstelling op 26 juni van het boek Georges 923. Un agent du Gladio Belge parle, waarin een burgeragent van SDRA-8 de geschiedenis, het ontstaan en de werking van het stay-behindnetwerk uit de doeken doet en waarin andermaal zowel minister Coëme als de onderzoekscommissie onder vuur worden genomen. Vooral het zesde hoofdstuk van het boek past als gegoten in de politieke strategie van de SDRA. Hierin valt de auteur in dezelfde bewoordingen en met dezelfde argumenten als Le Soir en La Libre de voogdijminister van de SDRA aan.

Meer » Gladio

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Ook de Wetstraat stond op zijn kop. Er werd ondermeer geëist dat er openheid zou gegeven worden over het Gladio-netwerk, en dat ook de identiteit van de Gladio-agenten bekend zou worden - tenminste bij de bevoegde instanties. De legerleiding weigerde dat.

Méér: op 28 maart 1991 liet kolonel Legrand, het hoofd van SDRA-8, op de voorpagina van Le Soir volgende advertentie opnemen. Ze was bedoeld als een (nauwelijks) 'gecodeerde' boodschap aan de Gladio-agenten - en tegelijk was het een opgestoken vinger naar de regering. Niet alleen het initiatief zelf verraste, maar ook de taal van de boodschap. De Berlijnse Muur was al lang gevallen, maar in hoofde van figuren als Legrand woedde de Koude Oorlog nog volop:

'Hier Radio Brussel. Beste stay-behindvrienden, de sectie SDRA-8 geeft blijk van haar hoogste waardering en dankt u alleen voor uw toewijding tegenover het land. Wij verzekeren u dat alle druk en bedreigingen tot niets dienen en dat wij ons gegeven woord alle eer aandoen. 'Adolphe stelt het goed.''

Zo staat het er: Adolphe. Zonder schroom koketteert kolonel Legrand met de oorlogsnaam van François Goossens (*). Bijna letterlijk klopt hij zichzelf op de borst: ook Adolphe hebben zij nooit laten vallen. Al werd de omvang van die bescherming pas een paar maanden geleden duidelijk - met het bewuste boek van Gerard, De Ridder en Muller.

Bron: Knack | Augustus 2015

(*) François Goossens is één van de moordenaars van Julien Lahaut.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Kolonel die Belgisch netwerk van geheimagenten leidde, getuigt (video)

Het archief van het leger bevat veel geheime documenten, die teruggaan tot de Tweede Wereldoorlog. VRT-journaliste Sofie Demeyer had over een van die geheime brieven een exclusief interview met ere-kolonel Bernard Legrand. Hij stond 10 jaar aan het hoofd van het Stay Behindnetwerk, een clandestien netwerk van geheim agenten opgericht in volle Koude Oorlog.

» deredactie.be

5

Bedankt voor de link. Ook op RTBF is hierover een artikel verschenen » Nieuws

Pour les 100 ans du service secret militaire, le SGRS lève un coin du voile sur l'un de ses services les plus controversés, le "réseau stay-behind" aussi connu sous le nom "Gladio". Pendant 40 ans, des civils et des militaires ont organisé des "exercices" pour se préparer dans le plus grand secret à "résister" à une occupation du territoire par la Russie "communiste" (URSS à l'époque). Le contexte de création de ce réseau clandestin est celui de la guerre froide au lendemain de la guerre de Corée.

L'existence de cette organisation clandestine a été révélée pour la première fois en 1991 par l'aile italienne de ce réseau à dimension européenne. Et un an plus tard, les responsables politiques belges ont ordonné sa "dissolution". Aujourd'hui le colonel Bernard Legrand, dernier "patron" de ce service clandestin sort de l'ombre et raconte le contexte dans lequel travaillait ses équipes. Il revient aussi sur les soupçons qui ont pesé sur lui et ses compagnons dans les dossiers non élucidés des années 80...

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

6

In De Standaard van dit weekend staat een interview met Bernard Legrand. Dat kan je hier lezen » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Bij de veiligheidsdiensten hebben ze blijkbaar last van geheugenverlies.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.