1

Topic: Boucheries Ghysels

Het Hoog Comité van Toezicht deed begin 1984 een huiszoeking bij slager Joseph Ghysels. Paul Vanden Boeynants was een belangrijk aandeelhouder van de nv Boucheries Ghysels. Dit feit zette de moord op Angelou misschien in een ander perspectief, want de slager beweerde dat "als onderzoeksrechter Pierre Lambeau zijn speurtocht naar de geheime inkomsten van VDB voortzette, hij dood in de koffer van zijn auto zou worden aangetroffen, vermoord door buitenlandse doders, zoals eerder gebeurd was in opdracht van VDB". [bron van deze uitspraak is: Pv van 9 januari 1984, dossier nr. 1517/81, onderzoeksrechter De la Vallée-Poussin.]

De nv Boucheries Ghysels kwam een jaar eerder in opspraak na de ontdekking van een drugstrafiek van cocaïne in diepgevroren vlees. Bouhouche nam als gespecialiseerde BOB'er samen met adjudant Goffinon deel aan het onderzoek. Generaal Fernand Beaurir sommeerde hen ermee te stoppen na een telefoontje van de machtige politicus. Het Hoog Comité van Toezicht kreeg hetzelfde bevel. De rijkswachter Luc van den Daele van het CBO wilde van geen ophouden weten en pleegde in verdachte omstandigheden zelfmoord. Zijn documenten verdwenen spoorloos. [de bron van deze info is een vrtrouwelijk rapport BOB Gent. Rijkswachter Luc van den Daele woonde in het Gentse.]

Was de verklaring van Ghysels een toespeling op het lot van Angelou? Lambeau vlooide toen de talrijke bedrijven van VDB uit na aantijgingen van fiscale fraude. Zijn collega Francine Lyna vertelde me dat Lambeau ooit een kattebelletje kreeg van VDB met de boodschap dat hij benoemd zou worden tot raadsheer van het hof van beroep in ruil voor het zuiveren van VDB's dossier.

Bron: De Bende van Nijvel - verraad, manipulatie, geheime diensten | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: Boucheries Ghysels

In het verslag van de Eerste Bendecommissie komt deze firma ook aan bod:

Hugo Coverliers: "Er is ooit een onderzoek geweest van het Hoog Comité van Toezicht bij de Boucherie Ghysels. De eigenaar daarvan heeft gezegd dat al zijn moeilijkheden het gevolg waren van zijn schoonzuster, weduwe Jacqueline Speckaert, vroegere echtgenote Ghysels. Deze mevrouw is ooit in voorarrest geplaatst. Ik dacht dat het in verband was met deze zaak [de affaire Cogel], Weet u dan in welk verband wel?

Goffinon: "Je connais la firme Ghijsels, mais, dans le cadre de ces ébauches d'enquête, ce nom n'est jamais apparu."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Re: Boucheries Ghysels

Fraude: une nouvelle inculpation à Bruxelles

Après la mise sous mandat d’arrêt de Mme Jacqueline Ghysels, ex-patronne d’une chaîne de boucheries implantées à Bruxelles et en province, la parquet de Bruxelles a confirmé jeudi l’inculpation de M. Jacques Vanderhaeghe, domicilié à Jabbeke, un des hommes d’affaires qui ont repris les actifs de la société de Mme Ghysels. On lui reproche des faux en vue d’éluder l’impôt sur les sociétés, et non comme il a été écrit des faux dans la comptabilité des sociétés qu’il dirige.

Bron: La Libre Belgique | 20 November 1981

Arrestation de l’exploitante d’une chaîne de boucheries, à Bruxelles

On a appris au parquet de Bruxelles, l’arrestation, il y a quelques jours, de Mme Jacqueline Ghysels, l’exploitante d’une chaîne de boucheries dont le siège est établi rue des Chapeliers, à Bruxelles. Ces boucheries sont d’ailleurs en liquidation, Mme Ghysels a été inculpée de fraude fiscale. Cette fraude porterait sur des ventes en noir à des restaurants.

Bron: Le Soir | november 1981

Arrestation pour fraude fiscale dans une importante boucherie de la capitale

Le parquet de Bruxelles a confirmé, lundi matin, qu’une enquête est en cours au sujet de la fraude fiscale, découverte il y a quelques jours, aux "Boucheries Ghysels" à Bruxelles. Une arrestation y a été opérée. C’est celle de l’administrateur de la firme, Mme Ghysels.

Bron: Onbekend

Recht op antwoord: reactie Vanden Boeynants ivm de Boucherie Ghysels

Wij ontvingen van minister van Staat Vanden Boeynants dit recht op antwoord op ons artikel van vrijdag 20 november 1981.

"In het kader van een lastercampagne insinueert u dat er een verband zou bestaan tussen mijzelf en het in uw krant van 20 november 1981 beschreven onderzoek naar fiscale fraude. Volgende punten dienen benadrukt:

  1. Ik ben op geen enkele wijze rechtstreeks, noch onrechtstreeks betrokken met de feiten die aanleiding geven tot dit onderzoek.

  2. Na aanstelling van een gerechtelijk expert die belast met het opmaken van een uitgebreid rapport terzake, werd een gedeelte van de aandelen van Management Meat NV door EPBC NV aangekocht. Deze verrichting werd medegedeeld aan de gerechtelijke instanties en werd uitgevoerd zonder enige oppositie van het parket. De overname door EPBC NV van een gedeelte van de aandelen van Management Meat NV is bijgevolg een loutere zakelijke verrichting die in overeenstemming is met de wet, en die verband houdt met een probleem van tewerkstelling in Brussel.

  3. Ten slotte ontken ik ten stelligste dat ik enige drukking zou hebben uitgeoefend op de gerechtelijke instanties i.v.m. de door u aangehaalde feiten.

  4. Ik protesteer met klem tegen deze vorm van berichtgeving waarbij uit de titels boven de artikels en de insinuaties, zonder enige feitelijke grondslag, allerlei laster aan de lezer wordt gemeld.

  5. Ik wens voor het overige niet met uw blad te polemiseren noch ongevraagd de verdediging van derden waar te nemen.

  6. De onherstelbare schade die u aan mijn persoon en reputatie toebrengt en waarvoor ik uitdrukkelijk voorbehoud maak, zou niet zijn aangebracht, indien u zich ervoor hoedde, namens en voor het parket; Hoog Comité enz. te spreken."

Naschrift

Het moet zeer sterk betwijfeld worden dat minister van Staats Vanden Boeynants zelfs niet onrechtstreeks, zoals hij ons schrijft, betrokken is in het gerechtelijk dossier waarvoor zijn jarenoude zakenvennoten Jacques Vanderhaeghe en Jacqueline Ghysels-Speeckaert nu in beschuldiging gesteld, en zelfs een tijdlang gearresteerd werden. Dat blijkt niet alleen uit de overname door VDB van Management Meat, de firma waarin deze beide vleeshandelaars betrokken zijn.

De samenwerking in de vleeshandel van VDB met Vanderhaeghe en de familie Ghysels waarover het hier gaat, dateert al minstens van 1969. Dat jaar hebben Vanderhaeghe, wijlen Isidoor Ghysels-Speeckaert, Vanden Boeynants en hun medewerkers in Veurne de firma NV Euro-Meat Express gesticht met een kapitaal van 100 miljoen frank. Vanden Boeynants werd de voorzitter van hun bedrijf en bleef dit tot in 1974, toen hij al jaren minister van Landsverdediging was.

In 1980 verhuisde dit bedrijf naar de Passersstraat in Anderlecht in de onmiddellijke nabijheid van het vleesbedrijf EPBC-Dacor waarvan VDB al meer dan 10 jaar en tot op vandaag de voorzitter is. Euro-Meat Express veranderde vorig jaar ook van naam en heet nu Brimex. Amper een week voor hun arrestatie en ondervraging hebben Jacques Vanderhaeghe en Jacqueline Ghysels-Speeckaert (weduwe Isidore Ghysels) het kapitaal van de NV Brimex in Anderlecht elk voor de helft verhoogd van 10 tot 25 miljoen frank.

Op 7 juli 1981, toen het gerechtelijk onderzoek tegen Vanderhaeghe en Ghysels-Speeckaert al bijna een jaar aan de gang was, heeft VDB met dezelfde Vanderhaeghe de vleeshandelsfirma Boucherie Ghysels overgenomen. Het kapitaal voor die overname was afkomstig van Vanden Boeynants’ firma EPBC-Dacor en van Vanderhaeghe." (…)

Bron: De Morgen | 26 november 1981

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Boucheries Ghysels

Ben wrote:

Het Hoog Comité van Toezicht deed begin 1984 een huiszoeking bij slager Joseph Ghysels. Paul Vanden Boeynants was een belangrijk aandeelhouder van de nv Boucheries Ghysels. Dit feit zette de moord op Angelou misschien in een ander perspectief, want de slager beweerde dat "als onderzoeksrechter Pierre Lambeau zijn speurtocht naar de geheime inkomsten van VDB voortzette, hij dood in de koffer van zijn auto zou worden aangetroffen, vermoord door buitenlandse doders, zoals eerder gebeurd was in opdracht van VDB".

Belangrijk is deze zin: "(...) dood in de koffer van zijn auto zou worden aangetroffen, vermoord door buitenlandse doders, zoals eerder gebeurd was in opdracht van VDB".

Buitenlandse doders ...

5

Re: Boucheries Ghysels

Scaramouche wrote:
Ben wrote:

Het Hoog Comité van Toezicht deed begin 1984 een huiszoeking bij slager Joseph Ghysels. Paul Vanden Boeynants was een belangrijk aandeelhouder van de nv Boucheries Ghysels. Dit feit zette de moord op Angelou misschien in een ander perspectief, want de slager beweerde dat "als onderzoeksrechter Pierre Lambeau zijn speurtocht naar de geheime inkomsten van VDB voortzette, hij dood in de koffer van zijn auto zou worden aangetroffen, vermoord door buitenlandse doders, zoals eerder gebeurd was in opdracht van VDB".

Belangrijk is deze zin: "(...) dood in de koffer van zijn auto zou worden aangetroffen, vermoord door buitenlandse doders, zoals eerder gebeurd was in opdracht van VDB".

Buitenlandse doders ...

Uiteindelijk stuitte ook ik op de, naar ik vooralsnog aanneem, een daadwerkelijk door Joseph Ghysels, van vleesfirma Boucheries Ghysels, ten overstaan van gerechtelijk commissaris Alain Wellemans, van het Hoog Comité van Toezicht, gedane uitlating ‘dat Paul Vanden Boeynants de opdrachtgever was van een door buitenlanders uitgevoerde executie van een persoon, wiens lijk in de koffer van zijn eigen auto werd teruggevonden’; bron: De Bende & Co - Hugo Gijsels (2e herziene druk, 1990).

De kans dat het hier gaat over de op 12-01-1983, in Bergen (Mons), in de achterbak van zijn taxi, een zwarte Mercedes-Benz 220 (type W114), aangetroffen lijk van Constantin Angelou, die sedert 09-01-1983 vermist was, is - inderdaad - niet ondenkbaar, aangezien een situatie als deze, in België, als uiterst zeldzaam moet worden beschouwd. Verder zie ik geen reden waarom Joseph Ghysels hierover zou hebben gelogen, althans als Joseph Ghysels loog, loog hij in commissie. Immers, door het doen van voormelde uitlating, incrimineerde Ghysels zichzelf (op indirecte wijze), wat zijn verklaring er alleen maar geloofwaardiger op maakt. Bovendien is zijn verklaring opgetekend in een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal, dus wat wil je als politie en justitie nog meer!

Ghysels sprak over buitenlanders, wat mij het ergste doet vrezen, in het licht van het mogelijk op stapel staande strafproces tegen de Bende van Nijvel.

Wellicht kan Ghysels hierover nog worden ondervraagd.