1

Topic: Parc Savoy

Parc Savoy was een naamloze vennootschap die in 1985 werd opgericht door Philippe Cryns. Het doel was het exploiteren van bars en restaurants en het organiseren van culturele en sociale activiteiten. De organisatie was gelieerd aan Cercle des Nations. De familie Blaton en De Pauw waren ook betrokken in deze vennootschap.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: Parc Savoy

Inderdaad, Parc Savoy werd opgericht in 1985 door Philippe Cryns, sarnen met de Blatons en met De Pauw. Het werd bezocht door de beau monde die ook in de Mirano en Le Circus rondhing. Parc Savoy vormde ook een communicerend vat met de Cercle des Nations en met Codenat (in 1986 werd Codenat opgericht om de bars van de Cercle des Nations te exploiteren). De boekhouding van Parc Savoy is bijzonder louche.

In dit verhaal, ook de bijzonder interessante Verhoeft niet vergeten. Parc Savoy werd immers niet alleen opgericht door "International Trade Relations" (groep De Pauw), "Bâtiments et Ponts" (groep Blaton), "Groupe Renié Dupuis" (Xavier Dupuis), "Etablissements Fr Drion", "Café Anglais" en "Etudes et Rénovation', maar ook door "Allenford Belgium" van André Verhoeft. Via zijn immobiliënbedrijf "Bercuit" had Verhieft ook nauwe banden met Charlie De Pauw en Alfred Vlassenroot. En vooral ook: met Cryns, Zwirn, Nihoul, Litwak, Dumont, Delhuvenne, Frantsevitch, Grenier, Michel Van der Elst, ...

3

Re: Parc Savoy

Op 27 maart 1985 richtte Philippe Cryns, samen met enkele firma's van de prominente vastgoedmakelaar De Pauw en Blaton de nv Parc Savoy op. Eén van de maatschappelijke doelen was het exploiteren van restaurants en bars en het organiseren van culturele/maatschappelijke bijeenkomsten. In 1988 verdween de vennootschap Parc Savoy uit het Staatsblad, zonder enige vermelding, wat tegen alle regels van het vennootschapsrecht indruist. Enkel voor 1986 en 1987 werd een jaarrekening ingediend. Volgens sommige berichten zou er een fusie op til geweest zijn tussen Parc Savoy en Codenat, dat plotsklaps failliet verklaard werd.

Op 10 april 1986 werd de vennootschap Codenat opgericht, mede om de bars van de Cercle des Nations te exploiteren en om culturele/maatschappelijke bijeenkomsten te organiseren. Er waren maar liefst 81 stichtende leden, afkomstig uit de adel, het zakenmilieu, bankiers, de diplomatieke en de politieke wereld.

Codenat had het blijkbaar financieel zo bont gemaakt dat ze reeds bij vonnis van 17 augustus 1988 door de rechtbank onmiddellijk failliet werd verklaard. Merkwaardig genoeg bestaat in 1988 de vennootschap Parc Savoy nog altijd. Ondertussen is deze vennootschap wel verhuisd en zijn er enkele bestuurders en aandeelhouders verdwenen. Na 1987 werd er pas voor 1996 opnieuw een jaarrekening ingediend, terwijl dit toch een jaarlijkse wettelijke verplichting is. Uit deze jaarrekening 1996 blijkt de bizarre situatie van dit hotel-restaurant: geen omzet, geen voorraden, geen personeel, geen meubilair of gebouw (waar en hoe wordt er daar gegeten) en een over te dragen verlies van 3.887.000 frank. En zonder verpinken meldt de jaarrekening 1996 bij de gegevens van de Nationale Bank: voldoet aan alle controles. Parc Savoy is dus momenteel een slapende vennootschap geworden.

In 1992 duikt nochtans Parc Savoy met een ander BTW-nummer en andere aandeelhouders op in de tabellen van het Staatsblad maar dan als een nieuw opgerichte vennootschap. Het is als het ware een Parc Savoy-bis, gesticht op 18 december 1991 en gevestigd op hetzelfde adres als de vereniging Cercle des Nations: avenue Franklin Roosevelt 25 te Brussel. En ook op hetzelfde adres van de Cercle des Nations bestaat sinds 1 augustus 1989 de vzw Cercle Parc Savoy met Philippe Blaton en Xavier Dupuis.

Het beheer van de oorspronkelijke nv Parc Savoy was in 1985 volledig in handen van de lobby Blaton-De Pauw. (...) Paul Natan zat via de firma International Trade Relations van Charlie De Pauw ook in Parc Savoy. Jean Natan zat op zijn beurt via Café Anglais ook in Parc Savoy.

Baron de Bonvoisin duikt op zijn geëigende wijze ook op bij de aandeelhouders van Parc Savoy. Het gedeelte van de van het Blaton-imperium, de firma Batîments et Ponts/Gebouwen en Bruggen, één van de belangrijke stichtende firma's van Parc Savoy, werd op 31 maart 1988 overgenomen door het Franse Générale des Eaux. De Belgische lobbyman hiervan was ... baron de Bonvoisin. PRL-politicus Goldinne, beheerder van Générale Des Eaux, verklaarde in een interview dat de Bonvoisin een sleutelrol in deze overname heeft gespeeld.

Bron: De namen uit de doofpot | Stef Janssens

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Re: Parc Savoy

Ben wrote:

Op 10 april 1986 werd de vennootschap Codenat opgericht, mede om de bars van de Cercle des Nations te exploiteren en om culturele/maatschappelijke bijeenkomsten te organiseren. Er waren maar liefst 81 stichtende leden, afkomstig uit de adel, het zakenmilieu, bankiers, de diplomatieke en de politieke wereld.

In het boek staat bij dit stuk een voetnoot:

Waaronder enkele markante figuren: prins Rodolphe de Croij-Roeulx van de vastgoedfamilie De Pauw, de veroordeelde jeansfabrikant Pierre Salik, CEPIC-medeoprichter en ex-parlementslid Paul Vankerkhoven, de voormalige kabinetswoordvoerder Robert Rémy van de CEPIC-minister Jean-Pierre Grafé, de liberale baron en minister van Staat Paul Kronacker, ex-minister Jacques Van Offelen, ex-minister Paulus van Pauwvliet en de voormalige RAD-UDRT-parlementsleden de Clippele en Delahaye. Dezelfde prins Rodolphe dook samen met Richard Van Wijck en WNP'er De Lombaerde op in de firma Modulmed, bekend als het beruchtste schandaal van de ABOS-commissie, die erin slaagde met haar containers het ABOS en de ontwikkelingslanden voor ongeveer één miljard frank op te lichten. Op 28 juni 1989 werd Van Wijck veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf met uitstel voor een grootschalige fraude, waarbij verschillende leden van CEPIC en Cercle des Nations in opspraak kwamen.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube