1

Richard Van Wijck is oprichter van de nv Modulmed, een firma die niet onbesproken is. Delombaerde bekleedde een hoge functie in het bedrijf Modulmed dat kleine veldhospitalen in containers leverde aan ontwikkelingslanden. WNP kreeg een percentage op de verkoop.

Ook in brief nummer 10 van 20 juni 1986 van Marcel Barbier komt deze firma aan bod:

(...) Een andere medewerker is Chantal Schaller, die ons hielp bij de verkoop van medische containers, eigenlijk piepkleine veldhospitalen, van de firma Modulmed aan enkele Afrikaanse ontwikkelingslanden zoals Zaïre om de kas van WNP te spijzen. (We kregen een commissie.)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

(...) Dezelfde prins Rodolphe (1) dook samen met Richard Van Wijck en WNP'er De Lombaerde op in de firma Modulmed, bekend als het beruchtste schandaal van de ABOS-commissie, die erin slaagde met haar containers het ABOS (2) en de ontwikkelingslanden voor ongeveer één miljard frank op te lichten. 

Bron: De namen uit de doofpot | Stef Janssens

(1) Prins Rodolphe de Croÿ-Rœulx van de vastgoedfamilie De Pauw.
(2) ABOS staat voor Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde heeft ooit een artikel gepubliceerd over Modulmed:

Mobiele klinieken als ontwikkelingshulp. Her en der in Afrika staan peperdure kleine mobiele ziekenhuiscontainers ongebruikt weg te roesten. Ze zijn betaald met Belgisch ontwikkelingsgeld (De Morgen, 24 november). De containers zijn ontworpen door de Belgische ingenieur Pierre Bersani van de firma Modulmed. Ze waren oorspronkelijk bedoeld om humanitaire hulpacties soepeler te laten verlopen; een dergelijk volledig geoutilleerd mobiel ziekenhuis, dat met een vliegtuig getransporteerd kan worden, zou in enkele minuten gebruiksklaar zijn.

In 1981 werden de eerste twee mobiele ziekenhuizen door het Belgische Rode Kruis aangekocht voor gebruik in Ethiopië. De toenmalige minister van Ontwikkelingssamenwerking, Daniël Coens, vroeg de Belgische organisatie voor ontwikkelingshulp (het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking, ABOS) financieel bij te springen. De directeur-generaal van deze organisatie, Jean-Pierre Goyens, zag niets in de peperdure ziekenhuiscontainers. Hij had ervaring met Afrika en vreesde dat de 'gesofistikeerde medische apparatuur een autorit op het Afrikaanse continent nooit zou doorstaan'. Goyens probeerde minister Coens van zijn plan af te brengen, maar deze maakte hem duidelijk dat hij niet om advies had gevraagd. Kort daarop liep de eerste order met een waarde van 27,7 miljoen Belgische frank (1,5 miljoen gulden) binnen bij Modulmed.

Ver kwamen de twee containerziekenhuizen echter niet. De Belgische ambassadeur in Ethiopië trof ze enige maanden na levering nog steeds in de havenstad Djibouti aan. Hij wist te achterhalen dat de containers bestemd waren voor de Relief and Rehabilitation Commission (RCC) in Addis Abeba. 'Iedereen is het erover eens dat zulke schenking nutteloos is', zo schreef de ambassadeur aan de Belgische regering. 'Nooit zal de RCC dit materiaal kunnen gebruiken. Wellicht zal het dus ergens doelloos rondhangen.' Het was volgens zijn zeggen al vaker gebeurd dat de RCC, die niet eens over medisch geschoold personeel beschikt, dure apparatuur kreeg geleverd uit het westen en die ongebruikt liet liggen. Inderdaad hebben de containers Addis Abeba nooit bereikt.

Modulmed zat intussen niet stil. In 1983 sloot de firma een contract met het ministerie van Volksgezondheid van de Westafrikaanse staat Benin. Het ging om de bouw van een compleet 140 bedden tellend mobiel ziekenhuis voor het dorpje Natitingou. Het zou bestaan uit 69 containers, die dienst zouden doen als operatiezalen, laboratoria en ziekenkamers. Voor de financiering (453 miljoen frank, 25 miljoen gulden) klopte Modulmed opnieuw aan bij de Belgische staat. Weer gaf het ABOS een negatief advies: 'Deze containers zijn onbruikbaar. De ruimte is zo beperkt dat arts en patiënt er onmogelijk samen in kunnen.'

Op 23 mei 1986 werd het nieuwe ziekenhuis in Natitingou plechtig ingehuldigd. Een jaar later bezocht de directeur-generaal van het ABOS het ziekenhuis. Zijn rapport was vernietigend: 'Het hospitaalproject is een grove misslag... Er zitten geen ramen in, waardoor het overdag ovens worden.' Verder bleek allerlei materiaal te ontbreken en trok Modulmed zich niets van de contractuele onderhoudsverplichting aan. De directeur-generaal concludeerde dat dit 'veel weg heeft van een echte verlakkerij'.
De mislukte avonturen in Ethiopië en Benin hadden merkwaardig genoeg alleen tot gevolg dat het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking nog méér containers financierde.

In 1987 en 1988 werd een hele serie mobiele ziekenhuiscontainers geleverd aan Kenia. Het Belgische Europarlementslid Marijke van Hemeldonck heeft er daar laatst nog een van gesignaleerd: 'Op de weg naar Nakuru. Hij diende als kippenhok.' Volgens Van Hemeldonck zijn slechts twee containers verstandig gebruikt. Die werden volledig ontmanteld en de bruikbare apparatuur werd aan het ziekenhuis van Kenyatta geschonken.

Door de affaire van de ziekenhuiscontainers en andere vergelijkbare schandalen die de laatste tijd in de pers naar voren zijn gekomen, is de staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking intussen in het nauw gebracht (De Morgen, 29 november). Vooral het uit de school klappende ABOS moet het ontgelden. Staatssecretaris Reginald Moreels: 'Onlangs heb ik de toestand op het ABOS vergeleken met een abces dat ik als chirurg zou wegsnijden. De afgelopen vier maanden heb ik de etterbuil zien zwellen. En ik stel vast dat er etter blijft uitkomen.'

Bron » www.ntvg.nl | 16 december 1995

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

De mobiele klinieken van Modulmed - Ethiopië, Benin, Kenia

Eensgezindheid is in de ontwikkelingswereld dikwijls ver te zoeken maar over de ziekenhuiscontainers van de firma Modulmed was en is zowat iedereen het eens, inbegrepen de huidige staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking: die zijn waardeloos. En toch leverde België in de jaren tachtig en begin jaren negentig bijna honderd van die nutteloze klinieken aan Ethiopië en vooral aan Benin en Kenia. Zevenhonderdvijftig miljoen frank is daaraan vergooid, vooral leningen van staat tot staat en do or de staat gewaarborgde commerciële kredieten. Als het mis loopt betaalt België dus hoe dan ook.

Zowat de hele tijd regent het nochtans negatieve Abos-adviezen. ln het geval van Benin adviseren ook de andere betrokken administraties negatief. Het is duidelijk dat in het geval van de mobiele klinieken de beslissingen zijn genomen door de verantwoordelijke politici en hun kabinetten. Onder meer de kabinetten van François-Xavier de Donnéa (PRL) en van Mark Eyskens (CVP) zijn tussenbeide gekomen. De Morgen wijst erop dat er familiale banden zijn tussen Mark Eyskens en Yves Stas de Richelle, de toenmalige commerciële directeur van Modulmed. Beiden ontkennen dat die band een rol zou hebben gespeeld.

En de Belgische ambassadeur in Nigeria, tevens bevoegd voor Benin, zou in juli 1983 omgekocht zijn door Modulmed met een 'lening' van één miljoen frank, die pas na zijn dood teruggevorderd werd van de weduwe.

Bijna ongelooflijk is dat nog in 1996 diplomaten in Brussel de Modulmed-containers durven verdedigen en dat de Keniase regering ontkent dat het om een mislukt project gaat, maar als ik [Dirk Barrez] dan vraag om die 'prachtdingen' te kunnen filmen voor Panorama blijkt dat onmogelijk.

Bron: Het land van duizend schandalen | Dirk Barrez

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube