1

Topic: BCI

BCI staat voor Bestuur Criminele Informatie - bekender onder de Franstalige afkorting BIC (Bureau d'Informations Criminelles) - en is een dienst van Amerikaanse inspiratie. President Nixon had in 1968 de oorlog verklaard aan de misdaad en in oktober 1970 begonnen de Verenigde Staten hun in diverse Hollywood-epossen ingeblikte operatie om de heroïneaanvoer via Frankrijk en Montréal naar hun hippiekolonies lam te leggen, de 'French Connection'.

Op de ambassade in Brussel bemanden drie agenten de drie agenten de antenne van hun eigen drugsbestrijdingsdjenst, Drug Enforcement Administration (DEA), Jimmy Guy, Frank Eaton en Paul Higdon. In Europa werden inderhaast gelijkaardige diensten uit grond gestampt. In België kwamen er twee. Bij de rijkswacht gaf generaal Alexis Logé aan commandant Léon François opdracht om het Nationaal drugsbureau NDB/BND op te richten en kort daarna stampte minister van Justitie, de Leuvense socialist Alfons Vranckx, het Bestuur van Criminele Informatie uit grond, dat de geschiedenis inging onder zijn Franstalige afkorting, BIC. Het NBD spitste zich toe op de strijd tegen de narcoticatrafikanten, het BIC ging ruimer en hield zich bezig met de zware criminaliteit in het algemeen.

Medewerkers van beide diensten kregen een spoedcursus in de Verenigde Staten. Ze dienden een 'evenwichtige neuropsychische constitutie te hebben' en moesten in  staat zijn om 'van vijf meter met één oor een stem te herkennen', maar aan hun wettelijke omkadering werd minder aandacht besteed. De Belgische overheid liet zich helemaal niet afschrikken door de schandalen die rond 1970 losgebarsten waren bij soortgelijke eenheden in Londen en New York.

Een en ander liep dan ook in sneltempo mis. Over de zaak-François zijn boeken geschreven en ik ga het verhaal hier niet overdoen. De essentie is dat een aantal drugsbestrijders, onder wie stafleden van NBD en BIC, zelf grootschalig in de handel waren gestapt.

Toen de rotzooit naar buiten kwam, kreeg de toenmalige rijkswachtkolonel Herman Vernaillen de leiding over het gerechtelijk onderzoek, en hij schakelde de BOB van Brussel in. Die rijkswachters moesten nu opsporingen doen naar hun vroegere collega's. Het onderzoek van het team-Vernaillen dijde uit over de planeet. In Italië, Zwitserland, Griekenland en de Verenigde Staten werden dossiers opgestart. In New York werd een Cosa Nostra-familie opgerold en kolonel Vernaillen, die onder anderen samenwerkte met de later door de maffia vermoorde Italiaanse rechter Paolo Borsellino, noemde het BIC in een interview met mij een arm van de Cosa Nostra.

In 1985, een paar jaar na het proces, was het NBD al lang opgedoekt, maar in het BIC was de grote schoonmaak niet achter de rug. De veroordeelde anciens waren uiteraard weg, maar de oude praktijken waren diepgeworteld. De premiejacht was een systeem met vele verleidingen, waarin het gevaar ingebakken zat. De neiging bestond bij alle politiediensten om de rollen om te draaien: als een politieman een tip had over bijvoorbeeld gestolen schilderijen, gebeurde het dat hij hem doorspeelde aan een bevriende premiejager in plaats van aan de gerechtelijke autoriteiten. De premiejager ging dan 'op onderzoek' en werd 'tipgever' met de bedoeling om aan het eind van het verhaal de verzekeringspremie te delen met de politieman die hem getipt had. In straten rond het Justitiepaleis [van Brussel] hoorde je voortdurend verhalen over speurders die dat soort dingen deden. En de beste plek om dat te doen was het BIC, de dienst die onder meer de premiejacht organiseerde.

Jacques 'Dieter' Genevois ging er na het proces-François aan de slag en noemde zichzelf de belangrijkste tipgever van de dienst sinds de zaak-François. Dankzij zijn inlichten en provocaties waren er vanaf april 1982 in anderhalf jaar tijd 102 criminelen gearresteerd, zei hij. Daarbij kon justitie voor 532 miljoen frank (ruim 13 miljoen euro) aan gestolen kunst, antiek, juwelen en geld terugvinden in de bewuste periode. Tien procent verzekeringspremie erbovenop, niet kwaad als het klopte.

De premiejager toonde het bewijs van wat hij zei, een lijst die was  opgesteld en ondertekend door de BIC-commissaris die hem gerund had, Jan De Wachter.

Bron: Beetgenomen | Hilde Geens

Ter info: zie ook dit topic over informanten waarin Genevois en het BIC aan bod komen » Forum

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: BCI

Opmerkelijk is in dit verband overigens nog dat wordt gezegd dat het dossier dat door het Bestuur voor Criminele Informatie (BIC) werd samengesteld over Bouhouche, opeen bepaald moment verdwenen bleek te zijn, en dat het kennelijk nimmer is teruggevonden.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 1 en 2)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Re: BCI

Alfons Vranckx was van 1965 tot 1966 socialistisch minister van Binnenlandse Zaken en van 1968 tot 1973 minister van Justitie. Vranckx had een uitgesproken visie en zette zich daar ook persoonlijk voor in. In 1969 liet hij de roman Gangreen van Jef Geeraerts in beslag nemen omdat hij die onzedelijk vond. Hetzelfde deed hij met het volgens hem subversieve Rode Boekje voor scholieren.

Op 12 juni 1971 richtte hij op eigen houtje een geheel nieuwe dienst op binnen zijn justitiedepartement, het Bestuur van de Criminele Informatie (BIC). Deze dienst paste volkomen in de door de Verenigde Staten gevoerde oorlog tegen de georganiseerde criminaliteit en voornamelijk de handel en het gebruik van drugs.

Voor deze wereldwijde oorlog waren de verschillende diensten in de VS samengebracht onder de Drug Enforcement Administration (DEA), waarvan de leden vanuit de ambassades en onder diplomatieke onschendbaarheid opereerden. Zij gebruikten daarbij bijzondere methoden, werkten met informanten, nepfirma’s, infiltratie en uitlokking door undercoveragenten. De toen succesrijke film "French Connection" toonde duidelijk hoe roekeloos de Amerikaanse agenten daarbij te werk gingen.

De door Vranckx zonder enige wetswijziging opgerichte BIC was daar het Belgische afkooksel van. De leden van die dienst behoorden wel tot het ministerie van Justitie, maar handelden naast de Veiligheid van de Staat en hadden geen gerechtelijke bevoegdheid. Zij werkten niet onder het gezag of leiding van de onderzoeksmagistratuur, maar naast en tussen de politiediensten en onder de criminelen. Om die redenen liep het met deze dienst ook verkeerd af. Dat werd duidelijk toen de tegenhanger van het BIC, het door de rijkswacht eveneens op eigen houtje opgerichte Nationaal Bureau voor Drugs, ten onder ging in wat gekend is als de zaak-François, genoemd naar de naam van de commandant van die rijkswachtdienst [Leon François].

Bron: Apache | Walter De Smedt | 18 augustus 2016

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Re: BCI

Rijkswacht heeft nu ook Criminele Informatie

In de schoot van de BOB te Brussel heeft de generale staf van de rijkswacht nu ook een dienst Criminele Informatie opgericht. Er heerst de grootste geheimzinnigheid over deze nieuwe dienst, die door leden van de bewaking- en opsporingsbrigade wordt bemand.

De opdracht van "Info Judiciaire" is zoals bij de dienst voor Criminele Informatie, kortweg BIC geheten, door penetratie van het milieu inlichtingen te krijgen over de georganiseerde misdaad.

Men weet dat de eigenlijke BIC, opgericht in 1971 door de toenmalige minister van Justitie Vranckx, reeds enkele keren in opspraak is gekomen. Nu vertoeven nog drie leden van deze Criminele Informatie in de gevangenis wegens betrokkenheid bij de drugsmokkel. Anderzijds heeft de BIC nog altijd een groot aandeel in de oplossing van grote en minder grote criminele zaken. Zo o.m. in de arrestatie van Raymond Lippens, een verdachte in de kraak van de eeuw, waarbij vorig jaar een week na Pasen, voor meer dan 400 miljoen fr. werd gestolen uit een filiaal van de Generale Bankmaatschappij te Brussel.

Met het oprichten van een eigen dienst voor Criminele Informatie, vraagt men zich toch af welke de uiteindelijke bedoelingen zijn van de generale staf. Is de rijkswacht aan een oppoetsbeurt bezig, nadat haar buitenbeentje, het Nationaal Drugbureau, buiten de schreef is gelopen?

Dit publiek schandaal, zo vernamen we gisteren in goedingelichte kringen, zal vermoedelijk niet meer dit jaar voor de rechtbank worden behandeld. Ook kan men zich afvragen of de rijkswachters die thans deel uitmaken van de "Info Judiciaire" wel degelijk gevormd en geselecteerd zijn om betwiste methodes toe te passen?

Bron: Gazet van Antwerpen | 24 Juni 1981

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5

Re: BCI

Een artikel over de geheime rapporten en nota’s die gemaakt werden door het BCI.

Bende van Nijvel dient gezocht in gevangenis

Bij de Criminele Informatie lekt druppelsgewijs meer uit over geheime rapporten en nota’s die van in de Gulden Vlieslaan te Brussel, aan politie, rijkswacht en justitie werden toevertrouwd maar waar niet wordt op ingegaan.

Het Bestuur voor Criminele Informatie, dat in 1971 uit de grond werd gestampt zet zich sedert lang in om informatie over de Bende van Nijvel te verzamelen om die dan door te spelen aan het parket en politiediensten van Brussel.

Geweldenaar

Zo kwam de Criminele Informatie te weten dat een man die in de gevangenis zit, in aanmerking kan komen voor één of meer van de waanzinnige misdaden van de Bende van Nijvel.

Het zou niet gaan over Michel Cocu die te Nijvel achter slot en grendel zit, noch over de Bende de Staerke die door het parket van Dendermonde werd gearresteerd.

Neen, in een andere Belgische strafinrichting vertoeft momenteel een reus van een kerel, die voor autodiefstal werd opgepakt, doch van wie het BKI achterhaalde dat hij misschien een en ander heeft te maken met de moordcommando’s van de Bende van Nijvel. De kerel in kwestie is gekend als een geweldenaar, die secuur met wapens kan omgaan.

Opspraak

Omdat blijkt dat de verdacht, van wie sprake, niet aan de tand wordt gevoeld omtrent de moorddadige hold-ups van de bende stelt zich de vraag of ook die tip van de Criminele Informatie niet ernstig wordt genomen en in de vergeethoek terechtkwam.

Bron: Gazet van Antwerpen | 18 Augustus 1986

Dezelfde informatie, uit een ander artikel:

(...) In gerechtelijke kringen bestaat weer hoop om de Bende van Nijvel te kunnen oprollen. Zo zijn de voorbije dagen nieuwe elementen gevonden die het onderzoek in de juiste richting kunnen sturen.

Wat die nieuwe feiten zijn, raakte zondag niet bekend. Men weet wel dat de Criminele Informatie de politie en rijkswacht tipte over een kerel die in de gevangenis zit opgesloten wegens autodiefstal. Die man is gekend als een geweldenaar en … hij is geen onbekende van de gewezen BOB’er Madani Bouhouche, die sinds januari aangehouden is op verdenking van medeplichtigheid bij de moord op Juan Mendez, een topambtenaar van FN te Herstal.

Van de opgesloten autodief wordt ook gezegd dat hij waarschijnlijk aan de bloedige overval op Delhaize te Aalst, op 9 november 1985, heeft deelgenomen. Daar zou hij zelf gewond zijn geweest nadat de stadspolitie met een riot gun naar de bandieten had gevuurd.

Te Brussel zou die kerel in het geheim de nodige zorgen hebben gekregen, waardoor hij, na verloop van enige tijd, opnieuw te been kwam.

Voorts loopt het gerucht dat die gangster zich in Zuid-Frankrijk heeft willen laten inlijven bij het vreemdelingenlegioen, maar dat ging niet door waardoor de verdachte van de Criminele Informatie, terug naar België kwam.

Na een autodiefstal belandde hij in de gevangenis, waar hij nog niet aan de tand zou zijn gevoeld voor de Bende van Nijvel.

Bron: Gazet van Antwerpen | 1 September 1986

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube