341

Django68 wrote:

Pierre Fourniez Kan een toevallige passagier geweest zijn van Angelou of een verdachte. We weten het niet.

Zeker weten niet nee, maar wel naar alle waarschijnlijkheid plaatsen. Alles nog eens na gelezen bij de DNA-onderzoek artikelen op deze site. De pagina van Bouten is zeer waarschijnlijkheid een pagina uit het rapport van Cassiman dat hij overmaakte aan onderzoeksrechter Lacroix in Charleroi. Er staat ook volgende in een artikel uit 1997 op deze site:

"Een deel van de verdachten die de DNA-test moeten ondergaan, werd geïdentificeerd aan de hand van de reeks robotfoto’s die eind februari 1997 voor het eerst werden getoond tijdens het VTM-programma Oproep 2020 en daarna over het hele land werden verspreid".

Dus naast de eerder genoemde usual suspect zaten er dus ook en paar robotfoto-verdachten bij de groep van ongeveer 100. Verderop staat ook:

"Binnen de groep van drie hoofddaders ontwaart de CWB de “maniak”, een man die er kennelijk plezier in schiep om zoveel mogelijk mensen te doden. Het is van deze man dat vorige maand een robotfoto werd verspreid. Ook het DNA op de peuk is van hem."

Dit zal echt verwijzen naar PF, we weten dus nu de naam. Dat hij uit een herkenning met robotfoto komt verklaart dat we zijn naam niet terugvinden in context Haemers, de Staerke, Borains, Mendez etc. ... Wel een droom verdachte, gelijkenis met robotfoto en DNA-match. Verklaart de extase uit de berichten van 1997. En hij zal echt onderzocht zijn en men heeft de verdenking niet hard kunnen maken of terecht ontkracht. Maar het hoe en waarom daarvan willen we dan nog steeds weten. Het staat ongetwijfeld in het kopie dossier dat aan de familie van de slachtoffers is overhandigd. Wellicht dat sommigen hun stellingen daar op baseren.

342

De gezichtstrekken van die man komen overeen met robotfoto 4 (neus, mond, geen oren enz). Maar de zwarte ogen niet.

343

henry millar wrote:

Er is misschien nog een andere verklaring voor: misschien zijn de speurders er eenvoudigweg in geslaagd om (sommige van) de laatste ritten van de taxi te reconstrueren en weten ze voor 80-90% wie er allemaal in die taxi heeft gezeten. Als deze personen onschuldig zijn / toevallige klanten zijn dan kan ik mij voorstellen dat ze vrijwillig dna hebben afgestaan.

Uiteraard zijn deze van belange bij een nieuwe analyse: als je 20 peuken hebt gevonden, en 6 ervan komen overeen met het dna profiel van iemand die vrijwillig dna heeft afgestaan en die kan worden uitgesloten als verdachte op basis van tijdstip, motief, alibi ... (iemand die niks te verbergen heeft). Want de speurders willen natuurlijk uitsluiten dat er die ene of die paar peuken waarvan de oorsprong onbekend is, zouden kunnen worden gelinkt aan een onschuldig iemand.

Of met andere woorden: op dat document komen m.i. zowel de namen van verdachten als van onschuldigen voor (onschuldig in die zin dat ze aantoonbare eerdere klanten waren).

Als P.F. een van de laatste klanten van Angelou geweest zou zijn en niets met de moord te maken hebben dan had hij gewoon kunnen zeggen dat de peuken van hem afkomstig waren en was daarmee de kous af. Een DNA-analyse zou dan overbodig zijn geweest.

Volgens het boek 'Loden jaren' van Paul Ponsaers werden DNA-stalen van verschillende verdachten vergeleken met het DNA dat op de peuken werd gevonden. De tests leverden niets op. Het kan natuurlijk dat de speurders de resultaten geheim hielden.

344

Het kan ook zijn dat Paul het mis heeft.

Django68 wrote:

Als P.F. een van de laatste klanten van Angelou geweest zou zijn en niets met de moord te maken hebben dan had hi gewoon kunnen zeggen dat de peuken van hem afkomstig waren en was daarmee de kous af. Een DNA-analyse zou dan overbodig zijn geweest.

Voor zover ik vernomen heb is dat nu net wat er gebeurd is. Het probleem met jouw redenering is dat alle peuken niet toebehoren aan dezelfde persoon. Wat ook logisch is, tenzij de taxichauffeur de asbak na elke rit schoon zou maken. Om te weten welke peuken bij wie horen is er dus altijd een analyse nodig.

346

Bedankt voor deze verduidelijking. Het document dat Guy Bouten heeft gepost is dus eigenlijk nutteloos?

347

Ben wrote:

DNA-onderzoek Bende van Nijvel loopt maanden vertraging op: coronacrisis verhindert afname en analyse van 1.200 stalen

De coronacrisis heeft het DNA-onderzoek in het dossier van de Bende van Nijvel fel gehinderd. Ten vroegste eind dit jaar zullen alle stalen afgenomen zijn van de 1.200 mensen wiens naam in het dossier zit. Ook de analyses van de al afgenomen stalen liepen vertraging op.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

In het dossier zitten dus 1.200 personen die als verdachte zijn aan te merken. Nu heb ik even geturfd en ik kom op dit forum op circa 340 namen die hier als verdachte zijn aangemerkt. Conclusie: wij (forumleden) hebben dus erg weinig zicht op het werkelijke onderzoek.

348

M.a.w. deze peuken kunnen zowel een spoor, een opzettelijk dwaalspoor of zelfs totaal waardeloos zijn ... Zolang we geen klaar en duidelijk resultaat vanuit de CWB zien zal het voor ons niet duidelijk zijn.

349

36 pagina's gepalaver over DNA , tijd om terug te komen op hetgeen cruciaal is in verband met dat DNA;

In 2006 deed Vos in Humo de uitspraak dat het DNA gevonden op een sigarettenpeuk in de taxi van Angelou het enige DNA is waarvan men zeker wist dat het toebehoorde aan een Bendelid (er werd niet bijgezegd waarom precies men hier zo zeker van was!). En eigenlijk kon men hetzelfde ook afleiden uit een rapport van Cassiman:

Het gerecht in Charleroi kent de naam van minstens één vermeende dader van een aan de bende van Nijvel toegeschreven aanslag. Dat valt af te leiden uit een rapport dat de Leuvense professor Jean-Jacques Cassiman onlangs heeft overgemaakt aan onderzoeksrechter Lacroix in Charleroi. De positieve identificatie, de enige tot nu toe, is het resultaat van DNA-onderzoek. Zaterdag raakte bekend dat alle personen die ooit werden verdacht in het Bendedossier door het gerecht in Charleroi opgeroepen zijn voor een DNA-analyse. Het gaat om leden van de bende-De Staerke, de bende-Haemers, de bende van de Borinage, de verdachten in de zaak-Mendez, vroegere leden van de rijkswachtgroep Diane en leden van het Gladio-netwerk. In totaal gaat het om een honderdtal mensen.

Bij mijn weten zijn 40 van deze honderd rijkswachters, verbeter mij indien dit niet correct zou zijn.

De resultaten van al deze analyses worden vergeleken met een twintigtal DNA-profielen die professor Cassiman wist op te stellen aan de hand van onder meer sigarettenpeukjes die in 1983 na de moord op een taxichauffeur in Bergen werden aangetroffen. Het is een van die tests die tot een positief resultaat leidde. Over de identiteit van de verdachte worden geen details vrijgegeven en ook niet over het feit waarop de identificatie precies slaat.

Justitie is in het bezit van een volledig DNA-profiel van de 'hoofddader' van de Bende van Nijvel, maar de Belgische wetgeving laat niet toe om dit genetische visitekaartje verder te onderzoeken.

Dan komt er plots die kopie van Bouten boven water.

EricF wrote:

De pagina van Bouten is zeer waarschijnlijkheid een pagina uit het rapport van Cassiman dat hij overmaakte aan onderzoeksrechter Lacroix in Charleroi. Er staat ook volgende in een artikel uit 1997 op deze site:

"Een deel van de verdachten die de DNA-test moeten ondergaan, werd geïdentificeerd aan de hand van de reeks robotfoto’s die eind februari 1997 voor het eerst werden getoond tijdens het VTM-programma Oproep 2020 en daarna over het hele land werden verspreid".

Dus naast de eerder genoemde usual suspect zaten er dus ook en paar robotfoto-verdachten bij de groep van ongeveer 100. Verderop staat ook:

"Binnen de groep van drie hoofddaders ontwaart de CWB de “maniak”, een man die er kennelijk plezier in schiep om zoveel mogelijk mensen te doden. Het is van deze man dat vorige maand een robotfoto werd verspreid. Ook het DNA op de peuk is van hem."

Dit zal echt verwijzen naar PF, we weten dus nu de naam. Dat hij uit een herkenning met robotfoto komt verklaart dat we zijn naam niet terugvinden in context Haemers, de Staerke, Borains, Mendez etc. ... Wel een droom verdachte, gelijkenis met robotfoto en DNA-match. Verklaart de extase uit de berichten van 1997. En hij zal echt onderzocht zijn en men heeft de verdenking niet hard kunnen maken of terecht ontkracht. Maar het hoe en waarom daarvan willen we dan nog steeds weten. Het staat ongetwijfeld in het kopie dossier dat aan de familie van de slachtoffers is overhandigd. Wellicht dat sommigen hun stellingen daar op baseren.

Waarom heeft men de verdenking niet hard kunnen maken? Omdat de wet op de privacy dit nog steeds verbied? M.a.w. men kan er alleen een naam op plakken indien verdachte in de databank was opgenomen.

Kun je uit het DNA van de plaats delict afleiden om wat voor persoon het gaat? Dat heet DNA-fenotypering: op basis van DNA probeer je uit te zoeken hoe iemand eruitziet. Dat is waar ik zelf onderzoek naar doe. Momenteel kunnen we al met grote zekerheid de oog- en haarkleur vaststellen, en de etnische afkomst. En uiteraard kun je ook het geslacht te weten komen.

Die fenotypering is in België momenteel verboden - afgezien van het geslacht. Maar die regel is voor het onderzoek naar de bende van Nijvel al met de voeten getreden. Er is al DNA naar een lab van de politie in Lyon gestuurd om het daar te laten uitlezen. In Frankrijk mag dat wel. Mogelijk verandert de wetgeving binnenkort ook in België. Minister van justitie Koen Geens is in elk geval voorstander.

Algemeen besluit. Men heeft het volledige profiel van de hoofddader, er is fenotypering gebeurd. Maar men mag dit wettelijk niet gebruiken. Men weet dus wie de killer is?

EricF, toch nog een kleine opmerking ivm je post hierboven. Ik vermoed dat het hier gaat over "de killer" Overijse. Maar zoals een forumlid hier uitlegde zijn we er zeer waarschijnlijk niets mee wat betreft Aalst en zijn die feiten verjaard tenzij ...

350

Het zou ook kunnen zijn dat PF inderdaad een rit heeft gemaakt in de taxi van Angelou, niet zijnde de laatste rit. Dus positieve match maar geen dader. Alleen wel toevallig dat hij in beeld komt via gelijkenis met robotfoto ... Over kleine kansen gesproken.

Wat ik niet begrijp is waarom er hierover geen helderheid wordt gegeven. De aankondiging 'we denken dat we m hebben' komt in eerste instantie ook van officiële zijde.