Re: DNA-onderzoek

Ben wrote:

Of nog eenvoudiger: er is reeds een DNA-onderzoek gebeurd.

Wiens of wier DNA heeft de Cel Waals-Brabant laten onderzoeken?

Dat van (de verwanten van) Thierry Sliman, Xavier Sliman, Pierre Mandelli, Edmond Masson, Luigi Gambini, Patrick Verdin? Op welke wettelijke basis of was er sprake van toestemming?

Scaramouche wrote:

De speurders zullen de Noordfranse piste niet geloofwaardig vinden. Punt aan de lijn C.P.

Dat de speurders van toen die piste wel geloofwaardig acht(t)en, valt zonder nadere uitleg niet te begrijpen, wetende dat een onderzoeksleider van toen, Lionel Ruth, ook rond het jaar 2000 meermaals - bewezen - hoogspersoonlijk op de resultaten van het speurwerk van zijn collega-politienensen is geattendeerd. Voor zover zij nog in leven zijn, zien die collega-politiemensen dat er met hun resultaten niets is gedaan, met in 2018 de excuses van minister Koen Geens, namens de Belgische Staat.

Dat Ruth zich niet eens kan herinneren dat hij daarop - bewezen - hoogstpersoonlijk is geattendeerd, is zelfs vele malen erger dan vorenbedoelde resultaten zonder valide argumenten als klinkklare nonsens van de hand wijzen.

Dit is de schaamte voorbij.

Tegenslag blijkt onze hersenen blijvend te kunnen veranderen.

Re: DNA-onderzoek

Maigret wrote:

Na 40 jaar onderzoek zonder resultaten heb ik de indruk dat de schuldigen niet 'ontmaskerd' mogen worden. De weigering om dit DNA te onderzoeken zou erop kunnen wijzen dat dit een ongewenste voltreffer zou kunnen opleveren.

De daders zullen worden ontmaskerd. De tekortkomingen van justitie zullen aan het licht komen. Er zal niets veranderen, want Justitie bestaat uit mannen en vrouwen. Door een kunstmatige intelligentie zou het erger zijn, het hart zou er niet zijn.

473

Re: DNA-onderzoek

Vlak voor Kerstmis vond een jager stoffelijke resten in een bos nabij Dinant. Toch duurde het nog tot deze week voor men de botresten kon linken aan het DNA van Britta Cloetens, een 25-jarige vrouw die al sinds 2011 vermist was. Door dit nieuws kunnen we nog wat bijleren over het (DNA-)onderzoek als men botresten vindt:

De resten werden gevonden op een plaats waar hard gevochten was tijdens de tweede wereldoorlog. Men ging er dus eerst van uit dat het om een gesneuvelde soldaat ging. Dat is ook de reden waarom de jager die de resten had gevonden meer dan een week wachtte om naar de politie te gaan.

Twee dagen na de aangifte werd een antropoloog aangesteld. Die was formeel: het lichaam lag er al lang, maar nog niet zo lang. Op basis van die conclusie opent het parket een onderzoek en het DVI en de federale politie gaan ter plaatse. Zij vinden nog meer resten.

Als er geen hoogdringendheid is, zoals in deze zaak, wordt meestal een maand gewacht om een staal op te sturen naar het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in Brussel (NICC). Intussen onderzoeken de lokale politie en de Cel Vermiste Personen of er een link kan zijn met een openstaande vermissing in de regio. Wat in deze zaak niet het geval is.

Het is al 2 maart als het NICC de botresten uit Dinant krijgt voor vergelijkend onderzoek. ‘En dat is een complexe procedure, veel moeilijker en tijdrovender dan bijvoorbeeld een bloed- en speekselspoor onderzoeken en proberen te linken’, zegt deskundige DNA-databanken Bieke Vanhooydonck, die nauw betrokken was bij het dossier. ‘Bovendien is het altijd afwachten of het gevonden spoor wel bruikbaar is. Bij een lichaam dat lang in de zon lag, bijvoorbeeld, degradeert het DNA-spoor. Een stukje bot uit het binnenoor is dan wel goed vergelijkingsmateriaal. Al weten we nooit wie de persoon achter een DNA-staal is. Wij werken alleen op basis van dossiernummers, zonder te weten om wie het in feite gaat of met welke feiten het staal in verband kan worden gebracht.’

Op 3 april werd het gevonden en bewerkte DNA-profiel ingevoerd in de DNA-databank Vermiste Personen en werd de match gevonden, zegt Vanhooydonck. ‘Ja, er was sprake van een zekere euforie. Want daar doen we het voor, onbekende stoffelijke resten een naam geven. En het bewijst opnieuw het toenemende belang van DNA in gerechtelijke onderzoeken.’

In de DNA-databank Vermiste Personen - operationeel sinds 1 juli 2018 - zitten vandaag 428 DNA-profielen, opgesteld via stalen van onbekende lichamen of lichaamsdelen, persoonlijke voorwerpen van een vermiste persoon (zoals een tandenborstel) en van familieleden van een vermiste persoon. ‘Dagelijks komen er DNA-profielen bij en worden ze vergeleken met alle DNA-profielen die opgeslagen zijn, in de hoop onbekende slachtoffers toch nog een naam te kunnen geven’, zegt Vanhooydonck.

Bron: De Standaard | 6 Maart 2023

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

474

Re: DNA-onderzoek

Ik blijf het nog steeds heel raar vinden dat de bekentenis van Bonkoffsky niet geleid heeft naar de oplossing. In het begin toen dit bovenkwam leek Christian De Valkeneer zo enthousiast, maar later leek het er op dat hij afgeremd werd...

Wat me verder verbaasd is dat het DNA onderzoek niet geleid heeft tot een overeenkomst. Inmiddels moeten alle verdachten die in leven zijn hun DNA hebben afgestaan, waarbij dan geen overeenkomst is gevonden.
Daar kun je dus eigenlijk maar de volgende conclusies uit trekken:

  • De selectie van verdachten die de Cel heeft gedaan is te strikt geweest (800 verdachten van de 1400 die in het dossier zijn genoemd);

  • De Cel heeft van overleden verdachten (of van hun nabestaanden) geen DNA kunnen bekomen;

  • De daders komen helemaal niet voor in het dossier;

Wat je ook kunt stellen is dat de verdachten die wel hun DNA hebben afgestaan en waarbij dus geen overeenkomst naar voorgekomen is, nooit veroordeeld kunnen worden omdat fysiek bewijs ontbreekt. Want ik kan me namelijk niet voorstellen dat er nu nog ontbrekende wapens gevonden worden die gebruikt zijn in Aalst waar vingerafdrukken op aanwezig zijn van bijvoorbeeld De Staerke.

Re: DNA-onderzoek

Of de daders waren Franse criminelen annex psychopaten (zij konden iemand doden zoals een ander een appeltje schilt ... dàt gemak) die dus geen DNA te hier hebben afgestaan en dat ook niet meer kunnen wegens overleden? Zou zoiets ook niet mogelijk zijn? Kortom de piste Adam.

476

Re: DNA-onderzoek

edd wrote:

Ik blijf het nog steeds heel raar vinden dat de bekentenis van Bonkoffsky niet geleid heeft naar de oplossingverdachten (of van hun nabestaanden) geen DNA vingerafdrukken op aanwezig zijn van bijvoorbeeld De Staerke.

Ik vind dat helemaal niet raar. Daar is goed voor gezorgd. De fStaerke kon niet schuldig bevonden worden, er mogen geen sporen naar hem leiden. Net als Haemers. Geen sporen. Haemers rechterhand van VDB. De Staerke, informant? Bonkoffsky is voor 99 % de reus niet. Die ene procent blijft mij achtervolgen. Wat was hij wel?

Re: DNA-onderzoek

luk paard wrote:

Of de daders waren Franse criminelen annex psychopaten (zij konden iemand doden zoals een ander een appeltje schilt ... dàt gemak) die dus geen DNA te hier hebben afgestaan en dat ook niet meer kunnen wegens overleden? Zou zoiets ook niet mogelijk zijn? Kortom de piste Adam.

DNA van naaste familieleden of van een horloge (o.i.d.) van de overleden verdachte, kan ‘wonderen’ doen.

Re: DNA-onderzoek

Dàt is helemaal waar! Zijn er van Fransen (de familie etc en/of voorwerpen) DNA stalen afgenomen is de vraag? En met Fransen doel ik dus op Sliman-entourage.

479

Re: DNA-onderzoek

sherlock wrote:

Ik vind dat helemaal niet raar. Daar is goed voor gezorgd. De Staerke kon niet schuldig bevonden worden, er mogen geen sporen naar hem leiden. Net als Haemers. Geen sporen. Haemers rechterhand van VDB. De Staercke, informant?

Dat zou betekenen dat de huidige speurders nu nog de boel manipuleren, dat lijkt me echt te ver gaan. Wat voor belang zouden die daar bij hebben

480

Re: DNA-onderzoek

Ik ben ervan overtuigd dat de huidige speurders hun best wel doen. Naast het vele andere werk. En de kosten die dit al opgeleverd heeft. Alleen zijn zij ook aan handen en voeten gebonden door de manipulaties van hun voorgangers. Ze moeten het doen met wat ze hebben in het dossier. Op dat niveau, botsen ze ook tegen hoge muren. Kunnen ze oversten van vroeger, het vuur nog aan de schenen leggen? Kunnen ze Ruth op de rooster leggen en grillen?

Ik ben ervan overtuigd dat ze weten hoe de vork aan de steel zit. Maar ook (nog) niet kunnen bewijzen. Kunnen zij magistraten van vroeger, die nog leven en tot verstand zijn, ondervragen over hun daden? Hebben ze de middelen om de elementen die geleverd zijn, de laatste twee jaar, diep uitspitten? Of botsen ze ook op muren? De entourage van Bonkoffsky speelt een belangrijke rol. Die ene procent, is dat kunnen onderzocht worden?

Ze doen hun best ... met de middelen die ze hebben.