Valse rijkswachter weg met 3 miljoen in Brussels justitiepaleis

"Ik kom mijn geld afhalen". Zo meldt zich begin deze week een Marokkaan bij de griffie van de correctionele rechtbank te Brussel. De man was eind oktober vrijgesproken in een drugproces. In het bestek daarvan had het gerecht destijds hem 175.800 gulden, wat peseta’s en dirhams, voor een totale waarde van 3 miljoen frank, aangeslagen en die rechtmatige eigendom kwam hij thans ophalen.

Bij de griffie wordt ijverig gezocht, er worden laden en schuiven omgekeerd, tot de bediende witjes om de neus moet toegeven: “Maar meneer, dit geld werd al op 22 mei 1981 afgehaald door een rijkswachter (*). Hier is het niet meer.” Van de rijkswachter of meer dan waarschijnlijk ‘valse’ rijkswachter, is inmiddels niets meer gehoord.

De geschiedenis vertoont veel gelijkenis met een gelijkaardige, stoutmoedige zaak, die begin november 1981 voorviel in het postkantoor aan de Munt in Brussel. Daar slaagde een man, die zich uitgaf als onderzoeksrechter Lambeau, erin met 4 miljoen frank aan de haal te gaan. De valse Lambeau was op zoek naar valse biljetten van 5.000 frank, zo vertelde hij althans.

Bron: Het Laatste Nieuws | 9 december 1981

(*) Deze diefstal uit het justitiepaleis werd gepleegd door het duo Bouhouche-Beijer. Zie ook het boek van Beijer hierover.

2

Op 22 mei 1981 wordt de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel opgelicht. Er wordt een som van 3.000.000 Bfr. (74.590 euro) in diverse valuta opgenomen door middel van valse verantwoordingsstukken. Een zogenaamde rijkswachter biedt zich aan bij de griffie. Hij is in het bezit van een kantschrift van een onderzoeksrechter, waarin staat dat aan de drager bankbiljetten dienen meegegeven die in beslag werden genomen ter gelegenheid van een drugszaak. De drager toont een kaart van de rijkswacht op naam van "De Coninck". Het geld wordt hem overhandigd en de drager tekent voor ontvangst.

Wanneer de wetmatige eigenaar later zijn geld opeist blijkt dat alle stukken vervalst zijn. De oplichter moet goed op de hoogte geweest zijn van de gang van zaken op de griffie en de interne werking van de rijkswacht. Later zal blijken dat de oplichting gepleegd werd door Robert Beijer en Madani Bouhouche. Het duo zal alvast niet verlegen om geld intussen.

Op 4 februari 1986 zal huiszoeking worden verricht bij Bouhouche in zijn tweede woonst in Knokke. Er worden vier kantschriften gevonden met hoofding van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, waarvan twee het zegel dragen van de onderzoeksrechter. Eén en ander wordt in verband gebracht met de oplichting van de griffie op 22 mei 1981. De schriftdeskundige herkent formeel het geschrift van Bouhouche op de stukken.

Bron: Loden jaren | Paul Ponsaers

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube