21

the end wrote:

Het is iemand veel dichter bij de uitvoerders, zoals je misschien tussen de regels kan lezen hij is opgelucht dat Fourez er niet meer is.

Ha, die kerel. Ja dat we daar nog niet aan gedacht hebben. lol

22

the end wrote wrote:

Wel misschien één van de rookgordijnen opklaren, bronnen nazien is essentieel om rookgordijnen te doorzien. Neem nu volgend:

De bende vluchtte met hun wagen. Volgens een van onze bronnen bevonden zich in die wagen compromitterende opnames in verband met de fuiven.

Fourez zou bovendien via de ‘partouzes’ hebben afgeweten van de plannen voor de aanleg van de raketbasis in Florennes en op de hoogte geweest zijn van het onteigeningsprogramma en het gesjoemel daarbij. Liefst van al had hijzelf een deel van de koek naar zich zien gaan. Zijn gulzigheid en vooral ook de chantagepraktijken die hij aan de dag legde om zijn doel te bereiken, zouden hem fataal geworden zijn.

Niemand heeft door wie achter die info zit. Degene die dit zegt, is de persoon die zelf die contracten heeft binnengehaald.

Memoires van Martens (pag. 374-397) gaat over Florennes en vooral dat de regering Martens NIET op de hoogte was van wat Ministerie van Landsverdediging en Ministerie van Buitenlandse Zaken reeds al jaren met de Amerikaanse Militaire autoriteiten aan het bekokstoven was in verband met de broodnodige infrastructuur. Vreven is het mogen komen uitleggen...

Dus als iemand een link zoekt tussen Fourez / De Wit / Lefère / VDB dan moet het via die ene of beide ministeries. Zij waren het eerst betrokken partij in verband met de infrastructuurwerken Florennes, lang voordat Martens het in de regering op zijn agenda had staan!
Bovendien, en dat is heel belangrijk, is Martens tijdens zijn onderhoud met Reagan gewoon door de voldongen feiten koud gepakt geweest. Immers had iemand van Landsverdediging reeds de garanties aan de Reagan administratie gegeven dat Florennes in kannen en kruiken was...Zoals Martens schrijft, was hij woedend en compleet kansloos om de plaatsing in Florennes uit te stellen. Tindemans was daar ook en die heeft geen letter gesproken omdat hij niet achter het uitstel stond maar juist pro-Florennes was, net als Gol trouwens.

Jammer genoeg voor zover ik kan lezen staat in de memoires niet vermeld wie de contractanten waren die al die jaren met Landsverdediging de infrastructuurplannen hebben gemaakt en de zaak hebben uitgevoerd...