201

Re: Xavier Sliman

fenix wrote:

Aan het woord Patick Verdin met de bewering dat ze de anonieme tipgever hebben gevonden of m.a.w. dat de naam bekend geraakt is. Het betreft de tipgever uit Hastière.

Kleine tip van de dag: niet te veel aandacht aan besteden. Het brengt niets bij.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

202

Re: Xavier Sliman

Ben wrote:

Kleine tip van de dag: niet te veel aandacht aan besteden. Het brengt niets bij.

Inderdaad, ben tot dezelfde conclusie gekomen nadat ik heel de saga (want dat wordt ervan gemaakt en zorgvuldig warm gehouden door sommigen) nog eens herlezen heb.

Re: Xavier Sliman

De Belgische hogere politiefunctionaris, met wie ik in contact sta, meldde mij vandaag (14-01-2024) ten aanzien van de persoon die zich op 07-10-1982 bij rijkswachter Demey had gemeld met de mededeling (aangifte) dat Xavier Sliman betrokken was bij de op 30-09-1982 gepleegde overval op wapenwinkel Dekaise als volgt:

“Wat de aangever bij gendarmerie van Hastière betreft, ben ik er zeker van dat het Belgische rechtssysteem nooit stappen heeft ondernomen om deze persoon te identificeren, hoewel dit wel mogelijk was. Ik heb veel namen die destijds om SLIMAN draaiden, ik ben er van overtuigd dat tussen al deze namen de naam van die aangever staat maar wat is zijn naam???”

postimg.cc)

Ik ging er altijd van uit dat de naam van die aangever wel bekend was bij de Belgische justitie, maar - inderdaad - dat staat nog geenszins vast.

Ik meen dat de naam van de rijkswachter die op 07-10-1982 de aangifte van die door de rijkswacht betrouwbaar geachte persoon (die toen aangifte deed tegen Xavier Sliman) heeft opgenomen L. Demey luidt. Ik weet niet of de heer Demey nog in leven is of dat via hem (alsnog) duidelijk kan worden wie toen die aangever was.

Tegenslag blijkt onze hersenen blijvend te kunnen veranderen.

Re: Xavier Sliman

weetjewel wrote:

Artikel 154 Wetboek van Strafvordering: De overtredingen worden bewezen hetzij door processen-verbaal of verslagen, hetzij door getuigen bij ontstentenis van verslagen en processen-verbaal of tot staving ervan. Niemand wordt op straffe van nietigheid, toegelaten om door getuigen bewijs te leveren boven of tegen de inhoud van de processen-verbaal of verslagen van de officieren van politie aan wie de wet bevoegdheid verleent om wanbedrijven of overtredingen vast te stellen zolang er geen betichting van valsheid is. De processen-verbaal en verslagen daarentegen, opgemaakt door agenten, aangestelden of officieren aan wie de wet niet het recht verleent om geloofd te worden zolang er geen betichting van valsheid is, kunnen bestreden worden met tegenbewijzen, hetzij door geschrift, hetzij door getuigen, indien de rechtbank het geraden oordeelt ze toe te laten.

Ik ga er van uit dat dit wetsartikel geldt in strafzaken die dienen bij de politierechtbanken, correctionele rechtbanken, hoven van assisen en hoven van beroep (strafrechtbanken).

Hoewel ik niet goed thuis ben in het Belgische rechtssysteem, waag ik mij wel aan de hierna volgende opmerkingen.

Ik beweer niet dat het mijns inziens wel degelijk bestaande (wettige) bewijs tegen Xavier Sliman voor een strafrechtbank voldoende was om hem op basis daarvan tot een straf te veroordelen als hij nog in leven zou zijn geweest. Wel beweer ik dat er voldoende (wettig) bewijs(materiaal)(*) lag, op basis waarvan hij had kunnen worden worden vervolgd en gedagvaard voor een strafrechtbank, die hem vervolgens schuldig had kunnen verklaren op basis van dat bewijsmateriaal, wat mede afhankelijk zou zijn geweest van hetgeen zijdens Sliman en de openbare aanklager ter terechtzitting naar voren zou zijn gebracht.

(*) Een door een rijkswachter in Hastière - deze plaats ligt (hemelsbreed) niet ver van Charleville-Mézières - opgemaakt proces-verbaal van een op 07-10-1982 gehouden telefonisch gehoor van een inbellende getuige, die kennelijk verhaalde over Xavier Sliman als (mede)pleger van de overval op wapenhandelaar Daniel Dekaise, op 30-09-1982, wiens naam kennelijk wél(!!!) bekend was en die kennelijk als betrouwbaar werd aangemerkt alsmede door een of meer rijkswachters ambtsedig opgemaakte processen-verbaal van verhoor van meerdere(!!!) getuigen, waaronder Daniel Dekaise, die uit een reeks van vijftien foto’s van verschillende personen, de foto haalde van een man, waarvan hij (kennelijk) dacht dat die persoon hem had overvallen, terwijl de andere getuigen (kennelijk) in min of meerdere mate langer ‘stilstonden’ bij die foto. Geen van de getuigen kende de naam van de man op de foto. Die man was Xavier Sliman. Een en ander moet ook worden gezien in het licht van de opmerking van Daniel Dekaise: ‘dader van Maghrebijnse (Noord-Afrikaanse) afkomst’. Zowel wijlen Xavier Sliman als zijn jongere broer wijlen Thierry Sliman was van Marokkaanse afkomst. Daniel Dekaise kenschetste de jongere dader als ‘een Mediterraan type, met homo-achtige trekken’, terwijl ikzelf Thierry Sliman homo-achtige trekken toedicht. Deze laatste stelling baseer ik op een onlangs door mij bekeken televisie-interview van hem van zo’n twintig jaar geleden - zijn zachte, weinig masculine voorkomen staat in schril contrast met zijn bewezen(!!!)waslijst van zware delicten en (vermoedelijk) ingehouden agressief achting out gedrag naar slachtoffers toe tijdens veel van die delicten -, zonder dat ik wil beweren dat hij daadwerkelijk een homo was. Ik ken dit soort figuren vanuit mijn eigen praktijk.

Ik meen ook ergens iets gelezen te hebben over een gebezigde en gehoorde Arabisch taal of een Arabisch accent, maar kan nu even niet achterhalen of dat (ook) in de context van de overval op Daniel Dekaise moet worden gezien.

In vergelijking met duisternis die het dossier van de Bende van Nijvel omhult, hebben we hier toch wel een ‘helder schijnende ster in memoriam’ bij de kop, als ik zo vrij mag zijn. Als er iemand een pluim verdient, is het wel Jean-Pierre Adam.


Uit: https://tueriesdubrabant.1fr1.net/t3597 … man#139209

pyrénéen wrote:

J' avoue avoir du mal à suivre .
Le 4 janvier, le nom de cet informateur était connu.
Aujourd' hui, la question est : quel est son nom ?

Je comprends votre confusion. Je l'ai également supposé, mais c'est parce que le policier qui a signalé l'incident (l’ancien gendarme Demey) l'a interrogé. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement - malheureusement - que la justice belge possède également le nom de ce déclarant, car le dossier a été classé très rapidement à l'époque et a été complètement oublié pendant de nombreuses années et le collègue immédiat de Demey à l'époque, Wilquin, ne connaît pas le nom du plaignant, tandis que le directeur immédiat de Demey et Wilquin à l'époque, l'adjudant Bernard, est décédé.

En tout cas, je me demande quel est le nom de ce témoin, qui pourrait très bien être issu du ‘milieu des années 80’ de Patrick Verdin. Ce dernier prétend sur sa page Facebook que lui et son équipe connaissent le nom du plaignant
(lien: https://postimg.cc/TLjwwSKY) ce qui amène à se demander si la justice belge connaît ce nom…

O ja, (wachtmeester) Demey heeft die aangever waarschijnlijk niet telefonisch gehoord.

Tegenslag blijkt onze hersenen blijvend te kunnen veranderen.

Re: Xavier Sliman

”Les antécédents judiciaires connus de Xavier SLIMAN:
- 26/03/81 : coups et blessures sur un tenancier de bar à Charleville-Mézières
- 30/03/81 : suite à une perquisition, découvertes d’armes et de munitions : un pistolet « US ARMY » de calibre 9mm et d’un « PM » non-identifié de même calibre. A noter que la clique avait fait usage de deux MP40 Schmeisser lors d’une série de braquages dans les années 70.
- En mai ou juin 82, cette même bande s’est rendue coupable d’un vol de matériel électronique.
- En 96/97, Xavier SLIMAN se fait encore remarquer pour menaces de mort envers certains tenanciers de bars dans la région de Charleville-Mézières. Les dites tenanciers étant tous victimes de racket de la part de son frère Thierry SLIMAN et de son complice Patrick VERDIN.”
(bron: https://tueriesdubrabant.1fr1.net/t3597 … D#139231).

Tegenslag blijkt onze hersenen blijvend te kunnen veranderen.