Django68 wrote:

er wordt ook geen enkele druk meer gezet op de politiek om de zaak levend te houden. Jammer

Vandaar dat er voor een andere invalshoek zou kunnen worden gekozen. Er zijn nog miljoenen mensen die weet hebben van deze zaak en van de hoed en rand zouden willen weten.

het kan ook zijn natuurlijk dat het gerecht een mediastilte rond de zaak ingelast heeft. Vroeger werd er door de cel vaak naar buiten toe gecommuniceerd op een manier die eigenlijk ook niet te verantwoorden viel. Men kan enkel hopen dat er achter de schermen druk verder gewerkt wordt. Er zijn tenslotte ook de geruchten over een nakend proces.

Oh? Vanwaar komen die geruchten?

Voormalig minister van justitie Geens alludeerde op een proces. Ben reageerde dat hij ook een gerucht daarover had opgevangen

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180429_03488662

Op deze basis gaat die vlieger niet meer op. Immers, na de zoveelste loze woorden van de zoveelste ex-politicus meer dan 3 jaar verder zijn. De teneur in dezen is dat geen van de stuurlui verantwoordelijkheid wil nemen.

56

Asjemenou wrote:

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180429_03488662

Op deze basis gaat die vlieger niet meer op. Immers, na de zoveelste loze woorden van de zoveelste ex-politicus meer dan 3 jaar verder zijn. De teneur in dezen is dat geen van de stuurlui verantwoordelijkheid wil nemen.

Misschien wel eens  stilletjes aan de moment om aan K. Geens te vragen of het wel ethisch correct was om mensen zoveel valse hoop te geven met het oog op eigen politiek gewin op korte termijn.

In tegenstelling tot  jullie allemaal heb ik er als nabestaande en overlever nog het volste vertrouwen in. Er zijn namelijk nog 1509 dagen tot en met de verjaring. Al mijn respect voor de huidige ploeg die uiteindelijk ook een erfenis kreeg uit het verleden. Daarbij zitten mensen die werken met hart en ziel om dit dossier  tot een goed einde te brengen, niet enkel om deze zwarte bladzijde uit het boek justitie om te draaien maar vooral voor de nabestaanden zelf. Ik ben bijzonder kritisch voor de communicatie van Justitie, hun willekeur, uit handen geven van een dossier in onderzoek om er een documentaire van te maken (na de verjaring weliswaar), de politiek( (die er nog altijd niet in geslaagd is om wat voorzien is in Het Verdrag van de Rechten van de Mens om te zetten in een Richtlijn)  maar als er iets positiefs is, is er iets positiefs. Natuurlijk maakte mijn hart een sprongetje bij de aankondiging van een eventueel  proces, ik had en heb recht evenredig evenveel verwachtingen. Zo ver is het nog niet, maar het is al beter dan wat het was. Het dossier werd in handen gegeven van een federale parketmagistraat, het dossier verjaarde niet, de spijtoptanten, (al ligt dat dubbel, de waarheid gaat nooit van een koorknaap komen), het dossier werd een COLD  CASE en dat is nog altijd beter dan een NO CASE, bepaalde B.W.-ers  mochten rechtsomkeer maken, nabestaanden waar niemand naar omgekeken gehad bestaan nu ook. Het dossier zit nog niet in de categorie waar het naar mijn gevoel thuishoort, maar soit er is vooruitgang in plaats van achteruitgang. Ik ga nog 1509 dagen bijzonder hoopvol zijn en bij leven en welzijn herbekijk ik op 10 november 2025 mijn strategie. Ik geloof al zeker niet in waarheidscommissies enz na de verjaring, het enige dat op dat moment zeker is, is de straffeloosheid en gevoel van victorie  van alle betrokkenen en daarmee alludeer ik niet alleen op uitvoerders. Wij kunnen allemaal rekenen, die uitvoerders zitten dan in het beste geval in een RVT. In Corona tijden is gebleken dat dat in sommige gevallen  slechter was dan een gevangenis. Bij iedere nieuwe piste, vraag ik me af, van waar kan dit komen, of  er commerciële belangen mee   gemoeid zijn (een gangster die zijn opbrengst zou schenken aan een organisatie zoals bijvoorbeeld V Europe, daar zou ik nog mijn pet voor afnemen), enz. In afwachting heb ik nog vele dagen om het dossier schrijvend wakker te houden in mijn hoedanigheid van Staatswees, daar hoeft niet zo nodig media-aandacht bij.

Veel sterkte Hipa en benhetbeu!

Hopelijk komt er ooit nog iets aan het licht, en is er nog iemand van in leven zodat ze door de grond zakken van schaamte, alhoewel gangsters en politiekers meestal geen scrupules hebben...

59

Ik heb een mateloze bewondering voor je hoop en positiviteit Dat uitgerekend jij hoop geeft op momenten dat wij de hoop en positiviteit een beetje kwijt zijn is veelzeggend Toch ook een kleine opmerking Het is niet zo dat alle uitvoerders of mededaders in de rvt zitten of er de leeftijd voor hebben.Bedenk dat Bouhouche en Co van het jaar 1952 zijn ,toevallig ook mijn geboortejaar .Erger nog bepaalde mensen werken nog steeds bij of voor de politie , meer specifiek denk ik dan aan mensen die aanwezig waren bij de inval bij Montaricourt.
In mijn ogen ben je als staatswees veel te lief voor 35 jaar ´´ onkunde´´ van diezelfde staat. Maar ik begrijp dat je de huidige ploeg een hart onder de riem wil steken gezien de loodzware erfenis. Klasse !!!

60

Ik denk dat we ons gelukkig mogen prijzen dat ze in de thuisstad van de ibroers geen Nederlands begrijpen, de zoon en schoondochter van XS hebben blijkbaar klacht ingediend tegen jean-pierre Adam en een aantal Belgische media