51

Re: Tunnelvisie

the end wrote:

Niet enkel in Aalst ook bij enkele andere feiten, het verschil is dat het in Aalst zo duidelijk is, toeval is uitgesloten het zijn bewuste handelingen. Eén dader steekt er op basis van zijn gedragingen en technieken uit, een tweede doet bijna identiek hetzelfde maar beweegt zich iets anders, vuurt in een ander ritme. De andere daders doen niet wat die 2 andere doen.

Iemand heeft dus tijdens/na de raid op een haast analytische wijze het schietgedrag van niet één maar twee daders in kaart gebracht. Dan moet die persoon toch wel over stalen zenuwen beschikt hebben.

Re: Tunnelvisie

Stalen zenuwen helpen, maar wat nog meer helpt zijn al die getuigen. Het is niet alleen dat 2 twee een gelijkaardig patroon vertonen maar in combinatie met dit patroon is er ook de vreemde taal die de twee spreken tegen elkaar niet enkel in Aalst trouwens. Dit is voor degene die goed opletten.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

53

Re: Tunnelvisie

Manouche? Wie heeft die link tussen dat = taalgebruik gelegd?

Wie kan trouwens eveneens de link leggen tussen die welbepaalde handtekening in Aalst en blijkbaar ook bij andere raids. Dat kan toch enkel maar van insiders (daders/observators) komen ...

Re: Tunnelvisie

Neen niet die taal. Er zijn er niet veel die aan voorwaarden voldoen om die patronen te zien dat is waar.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

55

Re: Tunnelvisie

Van iemand die pv's van getuigen kan inkijken, pv's voordat ze gemanipuleerd zijn (origineel).

De vreemde taal, daders die spoorloos verdwijnen, getraind, echte killers =mossad

56

Re: Tunnelvisie

the end wrote:

Neen niet die taal. Er zijn er niet veel die aan voorwaarden voldoen om die patronen te zien dat is waar.

Iemand heeft die taal dus herkend ... op meerdere plaatsen. Net als de wijze van schieten ... Dus ik blijf bij mijn stelling: één of meerdere personen hebben meerdere overvallen aan mekaar gelinkt op basis van taalgebruik en/of wijze van schieten.

Het gaat hier dus niet om een doorsnee getuige/doorsnee getuigen. Welke getuigen zijn immers in staat om op verschillende tijdstippen en in verschillende omstandigheden dezelfde taal/dezelfde modus operandi accuraat te omschrijven? Of anders: wie was in staat om meerdere raids op basis daarvan aan mekaar te linken?

Fascinerend gegeven ... wie kan overigens pv's van getuigen inkijken voordat ze verdwijnen/gemanipuleerd worden. Wie kan het onderscheid maken tussen wat echt/vals is?

Re: Tunnelvisie

Dus getuigen die patronen herkennen, goed opletten, een vreemde taal horen en dit verklaren in PV's die achteraf gemanipuleerd zijn. Ik probeer te volgen.

Re: Tunnelvisie

En dus ook nog getuigen die bij meerdere overvallen aanwezig waren ?

59

Re: Tunnelvisie

Wie kan deze inkijken? Er zijn genoeg meldingen geweest dat er pv's in meervoud zijn opgemaakt. Dus de originele werden aangepast en wie heeft er weet van? Iemand die mee in het onderzoek heeft gezeten, persoon die getuigen heeft verhoord en of iemand die een hoge functie had en nu wat info geeft over dader profielen.

Er zullen trouwens ook wel 'ooggetuigen' zijn in opdracht van...  De bende...

Hiermee wil ik The End nergens van beschuldigen!

Re: Tunnelvisie

Zoveel pv's, zoveel getuigenissen en toch is er niets mee aangevangen.