81

Re: Tunnelvisie

Gelieve on-topic te blijven. Dit topic dient niet om mogelijke pistes te bespreken.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

82

Re: Tunnelvisie

Wat in de context van "Tunnelvisie" relevant is, is het psychologisch fenomeen van "confirmation bias". Dat is de neiging om alleen waarde te hechten aan informatie die de eigen theorie of hypothese ondersteunt.

Een goed - en recent - voorbeeld van confirmation bias in het Bende van Nijvel-dossier is de piste van de bende Sliman (maar geen paniek, er zijn genoeg andere voorbeelden te vinden). Er wordt enkel gekeken naar de elementen die de theorie ondersteunen - hoe zwak die argumenten ook zijn - en er wordt geen enkel argument besproken dat de theorie onderuit haalt. Deze punten worden simpelweg genegeerd.

Het is aan te raden om met open geest naar het Bende-dossier te kijken en je niet te beperken tot je eigen hypothese of theorie omdat je op die manier heel veel tegenargumenten voor je eigen hypothese negeert.

Wikipedia legt het fenomeen iets uitgebreider uit:

Een bevestigingsvooroordeel of confirmation bias is de neiging om aandacht en waarde te hechten aan informatie die de eigen ideeën, overtuigingen of hypotheses bevestigt. In het algemeen zijn mensen geneigd om informatie zodanig te zoeken, te interpreteren en te onthouden dat deze ondersteuning vormen voor hun persoonlijke ideeën, terwijl minder aandacht wordt besteed aan informatie die deze ideeën tegenspreekt. Een bevestigingsvooroordeel is het sterkst van invloed bij een verlangd resultaat, emotioneel beladen kwesties of een diepgeworteld geloof.

Een bevestigingsvooroordeel is een type cognitieve bias waar over het algemeen veel mensen gevoelig voor zijn. Een reeks psychologische onderzoeken uit de jaren 1960 heeft aangetoond dat mensen een voorkeur hebben om een zelfbedachte hypothese eerder te bevestigen dan te falsifiëren. In bepaalde situaties kan deze neiging leiden tot onjuiste conclusies. Verklaringen voor bevestigingsvooroordelen zijn onder meer wensdenken (wishful thinking) en het beperkte menselijke vermogen om informatie te verwerken.

Bevestigingsvooroordelen dragen bij aan versterking en overmoedigheid van persoonlijke opvattingen. Beslissingen op basis van deze vooroordelen komen voor in politieke, organisatorische, financiële en wetenschappelijke contexten. Een bevestigingsvooroordeel kan bijvoorbeeld leiden tot systematische fouten in wetenschappelijk onderzoek op basis van inductief redeneren (de geleidelijke accumulatie van ondersteunend bewijs). In sociale media wordt een confirmation bias versterkt door het ontstaan van een filterbubbel; gebruikers krijgen voornamelijk informatie te zien die aansluit bij hun politieke of maatschappelijke gezindheid op basis van eerder klikgedrag en zoekgeschiedenis (algoritme).

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube