ddd schreef hierboven, dat nieuwe dossier zal inderdaad voor 100 procent in orde zijn. Dat zou dan willen zeggen ddd dat volgende kaften door één of andere goede fee terug in het dossier geplaatst werden

Maar er is meer. Uit een verslag van 28 januari 1986 over de vergadering van de zogenaamde info-cel op 23 januari 1986 bij de rijkswacht - verslag gegoten in de vorm van een brief ("persoonlijk") van de procureur des Konings te Dendermonde aan de procureur-generaal te Gent, en door deze laatste op 30 januari 1986 doorgestuurd naar de procureur-generaal te Brussel - blijkt namelijk dat onderzoeksrechter Schlicker ondertussen een onderzoek had gestart naar de eventuele betrokkenheid van ex-leden van de groep Dyane. Van dit onderzoek hebben wij echter geen stukken aangetroffen in de door ons geraadpleegde kartons van het onderhavige archief. Het ging evenwel om een omvangrijk onderzoek zoals het volgende citaat uit genoemde brief aantoont:

Op dit ogenblik worden diverse elementen aan een nader onderzoek onderworpen :
- alle leden die de groep Dyane, om welke reden ook, verlaten hebben worden nagetrokken;
- alle diefstallen van wapens en/of munitie in kazernes e.d. worden opnieuw nagekeken (zie met name de diefstal van de machinepistolen Heckler und Koch in de rijkswachtkazerne te Etterbeek);
- alle dossiers, waarin (...)

Bron: Een dossieranalyse van vier pijnpunten | Fijnaut, C.J.C.F.; Verstraeten, R.

Het betreft stukken uit 1986 die in het jaar 1997 nog steeds afwezig waren in het dossier. Ik heb er geen idee van op welke datum Mevrouw Callebaut kopie van het dossier kreeg. Maar ik heb een sterk vermoeden dat die stukken er niet in zaten.

32

Coconut, je spreekt nu inderdaad over het oude oorspronkelijke dossier dat de hele lijdensweg over de 35 jaar heeft meegemaakt. Ik wil de gaten daarrond helemaal niet negeren.

Ik doelde eigenlijk op ergens een nieuwe start die waarschijnlijk genomen werd enkele jaren terug op Federaal niveau, en dan nog misschien niet over alle feiten. Als ik me goed herinner is dat toen ook zo tussen de lijnen gemeld.

Wat ik zeg is dat Koen Geens misschien doelt op een nieuw dossier. Een dossier van scratch opgebouwd door de Federale. Waarvan hij dan wel de verzekering heeft gekregen van de onderzoekers dat dat dossier wel 100% in orde is. Wat betekent 100% in orde nietwaar? Kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Wie weet wat is er allemaal boven water gekomen de laatste jaren aan PV's en andere documenten waar wij helemaal geen weet van hebben? We zijn helemaal niet op de hoogte van bepaalde nieuwe onderzoeksdaden bijvoorbeeld, op enkele na die summier in de pers zijn verschenen.

Welke partijen hebben er dan inzage in dergelijk nieuw dossier?

ddd wrote:

Wat ik zeg is dat Koen Geens misschien doelt op een nieuw dossier.

Ik meen ergens te hebben gelezen dat er een parallel lopend onderzoek loopt aangaande de manipulatie van het onderzoek. Misschien bedoelt minister Geens dat onderzoek.

The truth nothing but the truth

Zonder toevoeging dossiers Mendez & aanslag op Vernaillen geloof ik er niet in.

Helemaal akkoord! Zonder drugs & wapens, geen Bende van Nijvel ...

36

En waarom zouden die dossiers nog niet toegevoegd zijn aan het Bende-dossier?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Ben wrote:

En waarom zouden die dossiers nog niet toegevoegd zijn aan het Bende-dossier?

Op welke basis ga jij er van uit dat ze inmiddels wel toegevoegd zijn, Ben? Ikzelf geloof nog steeds in een constante manipulatie.
Op welke basis ga ik er van uit dat ze inmiddels nog niet toegevoegd zijn? Omdat er met geen woord over wapen- drugshandel gesproken wordt... Is dit wel een geval, zal het aantal politieke partijen binnen een aantal jaar halveren. En ieder kind weet dat men dit niet zal toelaten vanuit de senaat smile

Insp. Witse wrote:

Helemaal akkoord! Zonder drugs & wapens, geen Bende van Nijvel ...

Kunnen er dan zonder de dossiers Mendez en Vernaillen dan geen drugs in het spel zijn?

The truth nothing but the truth
club_le-happy-few wrote:

Zonder toevoeging dossiers Mendez & aanslag op Vernaillen geloof ik er niet in.

Ben wrote:

En waarom zouden die dossiers nog niet toegevoegd zijn aan het Bende-dossier?

Vernaillen was op 15 juni 2018 een spreker bij de voorstelling in het stadhuis van Aalst van het boek 'Littekens - Het spoor Nijvel-Aalst van de Bende'. Daar uitte hij zijn frustratie dat hij bij Capelle ging, maar daar te horen kreeg dat zij bevoegd was voor de “officële lijst van de daden van de Bende van Nijvel”, en dat het dossier Vernaillen daar niet bij hoorde, terwijl het voor hem er duidelijk een onderdeel van is.   

Dus misschien moet Ben eens navragen bij Vernaillen of dit werkelijk zo is, hij zal het zeker weten.

Lode Jaere wrote:

Daar uitte hij zijn frustratie dat hij bij Capelle ging, maar daar te horen kreeg dat zij bevoegd was voor de “officële lijst van de daden van de Bende van Nijvel”, en dat het dossier Vernaillen daar niet bij hoorde, terwijl het voor hem er duidelijk een onderdeel van is.

Misschien dat Vernaillen zijn beweringen niet kon staven met sluitende bewijzen.

The truth nothing but the truth