1

Misschien heeft iemand het ooit gemaakt; of staat het ergens op het world wide web voorhanden; (in dat geval mijn excuses), maar ik vroeg me af of er zo een schematische voorstelling bestaat, die het verband toont tussen wie wie kende (of op zijn minst regelmatig met elkaar in contact was).

Het lijkt mij in elk geval moeilijk, zo niet quasi onmogelijk, om dit 1) duidelijk in beeld te brengen; en 2) het onderscheid daarbij te maken tussen ontegensprekelijke feiten en ernstige vermoedens.

Toch, zou iemand weet hebben van het bestaan ervan, of iets gelijkaardigs in zijn/haar bezit hebben, dat interesseert me enorm.

Met dank,

Wim

Lang geleden zelf eens aan begonnen, maar weldra gestopt, omdat het onbegonnen werk was. Een probleem is dat je in veel gevallen niet zeker weet of mensen elkaar kenden, of hoe goed. Dan lees je ergens dat A zegt dat B en C elkaar kenden, maar als je B vraagt, beweert hij C nooit te hebben gezien.

En wat is elkaar "kennen"? Ken je een collega van het werk met wie je nooit een woord wisselt en waarvan je alleen de naam eens gehoord hebt? Ook bij criminele bendes zie je dat verschijnsel weleens. Dan worden door de organisator van een overval  twee kerels samengevoegd die van mekaar hooguit de voornaam weten, en elkaar achteraf nooit meer zien. En de lijst van WNP-leden is volgens sommige bronnen zo lang dat het onmogelijk is dat al die mensen mekaar kenden.

Het is dus niet eenvoudig om zulke schema's te maken en dan vooral schema's waarvan je weet dat ze juist zijn. Nu, er zijn natuurlijk wel een aantal zekerheden: Bouhouche en Beijer kenden elkaar, Philippe De Staerke en Van Esbroeck, Van Esbroeck en Salesse, Libert en Elnikoff en zo verder. Maar de linken tussen al die kleine groepjes zijn vaak zeer moeizaam te leggen.

Eigenlijk is het niet zo moeilijk hoor! Er zijn drie groepen die je aaneen moet linken. De corrupte rijkswachters, het WNP, en het criminele milieu. De spilfiguren hierbij zijn Bouhouche en Jean Bultot die elk een practical shooting club hadden. De corrupte rijkswachters kennen elkaar door allerlei feiten. Zeker is dat Madani Bouhouche, Robert Beijer, Jean Bultot, Martial Lekeu, Christian Amory elkaar kennen en daarbij komt ook Christiaan Bonkoffsky nog bij door de bekentenis van z'n broer en Groep Diane

Bouhouche heeft een link met het WNP via Alain Weykamp die hem voorstelt aan Marcel Barbier en Libert en bij het WNP gekend staat als een auxilliare.

Jean Bultot is gevangenis directeur in Sint-Gilles en komt daar in contact met de Bende De Staerke, waarvoor hij trouwens veroordeelt is voor helling van cheques, en voorstellen doet voor schijnovervallen aan de leden. Philippe De Staerke legt trouwens ook een bekentenis af wegens betrokkenheid. Ook Barbier zat in de gevangenis van Sint-Gilles in 1985 en lijkt alles 2 druppels water op de Killer.

Kijk naar de robotfoto's en je herkent meteen;

Ook Mendez en zelfs de eigenaar Daniel Dekaise kennen Bouhouche.

Ik zie de gelijkenis Barbier = 4 niet.

Los van de mapping van robotfoto's op namen, volg ik je volledig in het samenkomen van deze drie werelden via Bouhouche en Bultot. Voor mij is Bouhouche de spin die hier iets heeft opgezet in naam van God weet wat, maar het ruikt naar internationaal (DEA, ...?) gekonkelfoes.