Hier is denk ik de eerste link terug te vinden in een verhoor van een verdachte met extreem-rechts ttz de link diende verwijderd na samenspraak met de officier, het betreft verdachte Cocu » Forum

In een verdere post werd terecht opgemerkt dat Cocu samen met Bouhouche in de gevangenis zat (was extreem-rechts dus een spoor of een dwaalspoor ingefluisterd door Bouhouche?).

Het zou interessant zijn te weten wie die officier van dienst was. Feit is dat deze officier absoluut wou vermijden dat het woord extreem-rechts viel. Misschien volgde hij gewoon de orders van Deprêtre op.

Hij wilde mensen die dergelijke heiligschennende waanzin op papier durfden zetten, absoluut weg uit zijn rechtsgebied. En het is hem ook gelukt: ze werden overgeplaatst en hen werd verboden om nog als rijkswachter op te treden in het territorium van Deprêtre.

Bron » Onderzoek

Mijn eigen mening hierover: Extreem-rechts werd pas echt gevaarlijk op het moment dat buitenlandse diensten er gebruik van gingen maken om "hogere doelen" te bereiken. Zelfs Mobutu maakte gebruik van extreem rechts om zijn tegenstanders in België in kaart te brengen en financierde hen via de Bonvoisin.

Nog een laatste opmerking ivm extreem-rechts: Er werd en wordt nogal slordig omgesprongen met de termen extreem-rechts, radicaal-rechts en echte neonazi’s.

In zijn bekentenis in De Post zegt Michel Libert:

“Mijn tweede vader was bij de Gestapo in dienst getreden, nadat hij een korte tijd in de rangen van Léon Degrelle had gediend. Daardoor kwam ik al heel vroeg in die wereld terecht. Na de oorlog liep hij een veroordeling op, maar hij werd al in ’46 door de Amerikanen gerecupereerd. Hij werd meteen ingeschakeld in organisaties van hetzelfde soort als WNP, die zij vanuit Duitsland opzetten om de belangen van het westen te verdedigen tegen het communisme.”

Ik zou dus een aantal namen uit het bende verhaal eerder durven linken aan Neonazisme. Verdacht of op zijn minst "raar" is dan weer dat een aantal figuren (die wij in het Bende-verhaal bij extreem-rechts catalogeren) gehuwd waren met een joodse. Hetgeen in feite dan alweer een bewijs zou kunnen zijn van het feit dat de term extreem-rechts een etiket was dat een andere lading moest dekken.

coconut wrote:

In een verdere post werd terecht opgemerkt dat Cocu samen met Bouhouche in de gevangenis zat (was extreem-rechts dus een spoor of een dwaalspoor ingefluisterd door Bouhouche?).

Tenzij ik me grondig vergis, zat Bouhouche niet op dit moment (tijdstip verklaring Cocu) samen met Cocu opgesloten.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Kan fout zijn, heb me hiervoor op o.a. dit gebaseerd:

"Bouten vraagt ook of hij contacten had met extreem rechts: "Ik heb samen met Bouhouche in Nijvel gezeten. Die heeft me bepaalde dingen verteld. Meer wil ik niet kwijt. Ik kan alleen maar zeggen dat hij voor zijn leven vreesde."
Bouten: Bouhouche is dood. Je kan gerust praten.
"Neen. Hij was maar een tussenpersoon. Maar ik heb reeds te veel gezegd. Laat me nu met rust..."

Bron » Forum

Dit was later dat ze samen gezeten hebben. In '83 zaten in de gevangenis te Nijvel andere heel interessante figuren opgesloten, kennissen van Baugniet bijvoorbeeld en zakenrelaties van Mendez.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Heb al zijn bekentenissen hier nog eens herlezen. Ik denk dat je gelijk hebt. Over wie heb je het dan in '83? Cocu praat ivm  extreemrechts vaak over Eli Splettinckx, Cobra had het dikwijls over hem maar op dit forum is en bijna niets van terug te vinden.

coconut wrote:

Ik denk dat je gelijk hebt. Over wie heb je het dan in '83?

Als ik me niet vergis (een bron online vind ik niet direct terug) zat Armand Donnay van Armaco in '83 tijdelijk opgesloten in Nijvel. Extremen en terrorisme zijn in die omgeving niet veraf. Het Pinon dossier is ook niet veraf! smile

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Niets is ver af. Laat dit nu net het probleem zijn van extreem-rechts in het Bende-verhaal. In één van zijn posts heeft Bert een patroon geschetst dat klopt. Wel, gelijklopend met dit patroon denk ik een ander patroon te zien. Ik weet niet hoe ik het precies moet omschrijven maar het komt neer op instappen in een bestaand verhaal maar het een andere wending geven (vooral Beijer leek dit zeer goed te kunnen).

Zoals ik hierboven probeerde duidelijk te maken is volgens mij extreem-rechts in de Bende een vlag die een andere lading dekt. Jijzelf the end hebt het op deze manier in een post verwoord:

"De meeste van de genoemde rijkswachters in het Bende-dossier hebben van heel dichtbij met drughandel te maken, dat verbind hen, niet de haat tegen de Rijkswacht of andere fabels. De Rijkswacht heeft aardig zijn vinger verbrand aan drughandel en wapenhandel en daar is iets heel grondig verkeerd gelopen tot in het Hof toe."

Ik zou kunnen aanvullen tot in den hof toe. Jij noemde het daar "andere fabels", we zouden het ook andere labels kunnen noemen. Ik heb mij al vaak afgevraagd of we niet beter een cocaïne spoor hadden gevolgd dan een extreem-rechts spoor. Volgens mij is Latinus er op een blauwe maandag achter gekomen dat zijn WNP gebruikt werd (misbruikt werd) voor andere doeleinden en is dat zijn dood geworden. (Had bijvoorbeeld De Pomp dat steevast genoemd werd ivm extreem-rechts niet minstens evenveel te maken met drugsladingen als met extreem rechts?)

De vlag van extreem-rechts is idd zeer breed. Het is niet altijd duidelijk of een extreem-rechtse aanslag eerder

 • een daad is om terreur en schrik te zaaien in de maatschappij vanuit een daad van extreem-rechts idealisme, of

 • een geweldadige overval is door mensen met extreem-rechtse sympathieën.

Er is geen duidelijke lijn tussen die 2, eerder een grijze overlappende zone, met feiten die als het een of ander geclassificeerd worden maar ook het andere of het ene kunnen zijn.

Extreem-rechtse motieven zijn zeer breed:

 • separatisme

 • extreem nationalisme

 • racisme

 • anti-communisme

 • ultra-rechts conservatief katholicisme

 • fascisme

 • nazisme

 • neo-nazisme

 • ...

Vanuit linkse hoek wordt dat dikwils op 1 hoop gegooid, net zoals de rechtse hoek het ganse linkse spectrum op 1 hoop gooit onder "groen-linkse communistische treehugging linkie-winkies". wink

Bij de meeste extreem-rechtse groeperingen zien we toch typisch een sterke criminele achtergrond, wat ook verklaard wordt door hun desassociatie met onze huidige maatschappijvorm, wat soms uitmondt in een sterke haat tegen die maatschappij. In combinatie met psychopathische personen, escaleert dat soms tot aanslagen, of blijft het bij eerder gewelddadige criminele feiten.

Om terug te keren naar "extreem-rechtse motieven", er zijn momenteel heel wat motor-bendes die actief zijn in drugshandel, wapenhandel, mensenhandel, en allemaal gedecoreerd zijn met nazistische symbolen. Hun daden zijn toch eerder criminele feiten, en niet zozeer aanslagen. Tenzij het clubhuis van hun concullegas gaan bezoeken. wink

coconut wrote:

Jij noemde het daar "andere fabels", we zouden het ook andere labels kunnen noemen. Ik heb mij al vaak afgevraagd of we niet beter een cocaïne spoor hadden gevolgd dan een extreem-rechts spoor.

Een bepaalde periode waren de 2 sporen die je noemt in feite 1 spoor, daar zit het grote probleem. Plus andere krachten die ook hun zinnen op de cocaïnedollars gezet hebben maken daar (mis) (ge)bruik van.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

20

Traditionele terroristen signeren meestal hun aanslagen via opeising, waarbij ze aangeven dat zij en niemand anders een aanslag pleegden. Een opeising is vanuit dat oogpunt evenzeer een signatuur. Niettemin is het niet enkel dat. Meestal gaat een opeising gepaard met een legitimering (of beter rationalisering), een toelichting van het waarom de aanslag werd gepleegd. Dat geldt meestal voor extreem-links of Jihadistisch geweld. Maar er zijn ook aanslagen bekend die nooit werden opgeëist, zoals deze in Bologna op 2 augustus 1980, de zwaarste naoorlogse aanslag in de Italiaanse geschiedenis. De aanslag werd toegeschreven aan de extreem-rechtse en met de P2-loge verbonden Nuclei Armati Rivoluzioari (NAR). Die echter zelf altijd hun betrokkenheid hebben ontkend.

Bron: Loden jaren | Paul Ponsaers

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube