11

coconut wrote:

Vergelijkbaar met wat Djoop?

Verdachten die reeds bekend zijn uit de media worden met naam genoemd. Die namen komen uit dossiers, uit boeken, uit docu's. Zelfs als een rechter al van mening is dat bepaalde content niet toegelaten had mogen worden, is maar de vraag in hoeverre hij dat de beheerder - na al die jaren - in redelijkheid nog kan verwijten. In Nederland zou zo'n klacht weinig kans van slagen hebben, in het ergste geval zou bepaalde informatie verwijderd of afgeschermd moeten worden. Neem de privé adressen van verdachten. Daarnaast is de vrijheid van meningsuiting in het algemeen begrenst - zoals FreCR al aangaf - met oproepen tot geweld, aanzetten tot haat etc etc.

Dat justitie nog steeds criminelen in het voordeel plaatst tegenover slachtoffers stuit mij zwaar tegen de borst. De namen van criminelen die op dit forum staan, staan hier terecht. Criminelen die hun naam niet openbaar willen moesten daar eerder aan denken en een eerbare job uitoefenen i.p.v. eerlijke burgers in gevaar te brengen en laaghartig neer te knallen. Justitie heeft veel te weinig openheid en beschermd de criminelen maar laat de slachtoffers in de kou staan. Bepaalde overvallers pleegden meer dan 50 overvallen en lopen nog vrij rond, voor mij is dat onmogelijk. Ze moesten die klacht neerlegger onmiddellijk opsluiten. Daar hoort hij thuis in de gevangenis.
Leve de open communicatie en vrije meningsuiting.

Een verstandig man bemint de zee maar blijft aan land  !!! zo verstandig zal ik dus wel niet zijn .

Terwijl ik dit schrijf ben ik naar de film "The firm" aan het kijken en moet ik aan de bende van Nijvel denken. Justitie heeft niet zomaar criminelen beschermd, voor wat hoort wat, of ze werden gechanteerd (ten gevolge van hun eigen gedrag).

14

Justitie heeft angst. Angst voor schadeclaims die uitgelokt worden door zogenaamde komma neukende ster-advocaten. Het is niet de eerste maal dat een proces tegen een crimineel eindigt in een schadevergoeding voor de misdadiger. Zo kreeg de moordenaar van politie agente Kitty Van Nieuwenhuysen een schadevergoeding van 5000 €!

15

FreCR wrote:

Als ik nog eens zo'n opmerking krijg omdat ik liever anoniem blijf en liever niet traceerbaar ben, zal ik deze persoon doorverwijzen naar u, waarbij je die persoon dan kunt waarschuwen dat voorzichtigheid geboden is.
Behalve voorzichtigheid in verband met een mogelijke klacht die je kan krijgen, moet men er ook wel bij zeggen dat we het hier hebben over een groep mensen die verantwoordelijk gesteld worden voor de dood van minimaal 28 mensen en niet over een groep mensen die postzegels verzamelt. Al zullen er onder postzegelverzamelaars ook wel fanatiekelingen zitten wink

En wie zijn die groep mensen die verantwoordelijk gesteld worden voor de dood van minimaal 28 mensen?

Ik zal de persoon dewelke u doorverwijst, bijzonder hartelijk ontvangen met verwijzing naar uw bericht in datus van 07 januari 2019 om 00.09 uur onder berichtnummer 126, met kennisgeving van huidig topic, uiteraard.

Om uw geheugen even op te frissen waarmee u de spot dreef ivm naamvermeldingen alwaar uw vermelding 'B' mijn persoon betreft:

FreCR wrote:
B. wrote:

R.

R = Albert Raes

B. wrote:

K.J.

K.J. = Joseph "Lapin" Kausse

B. wrote:

R. die binnen de Rijkswacht gedwongen werd(...)

R. = François Raes

__________________
F. maakt bij deze melding dat B. duidelijkere berichten op het forum van B. zou mogen schrijven omdat mensen zonder "dossierkennis" zoals F. zelf en zoals ook A. B. C. D. E. F. G. en H. het anders moeilijk volgen vinden, maar ook voor meer ervaren dossiervreters zoals daar zijn I. J. K. L. M. N. O. en P. het niet zo overzichtelijk is. Daarom vragen ook Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. en zelfs de heer en mevrouw Z. om namen volledig te schrijven.

Groeten,
Alfabet

En wat verder uw eigen bewering van anonimiteit betreft. Elke online-activiteit laat een digitaal spoor na. Forensische cyberwetenschap onderzoekt misdrijven waarbij computers betrokken zijn en een netwerk, meestal het internet. Elke interactie van personen, alle plekken waar ze heen gaan, elke transactie waarbij ze betrokken zijn, laten, theoretisch, een digitaal spoor na. Criminele activiteiten doen dat ook en deze sporen vormen het bewijs dat het verhaal vertelt over wat er is gebeurd. Het kan personen ook uitsluiten van betrokkenheid. Experts conserveren en analyseren data met specialistische software om hun ware betekenis te onthullen. Hoewel u de volledige anonimiteit pleegt uit te drukken, heeft wellicht ook uw geheim apparaat een gebruik op het netwerk. Het kan dus wel degelijk onderschept worden aangezien uw apparaat communiceert. Hoewel elke verbonden eenheid een eigen platform en taal hanteert, en wellicht encryptie gebruikt, kan de betekenis van boodschappen worden ontcijferd en geïnterpreteerd. De ontcijferde taal legt de interactie, beslissingen en gebeurtenissen bloot waarbij het netwerk en internet waren betrokken. Het bewijs kan de vorm hebben van gps - data op een smartphone of van een inbraak in een beveiligd netwerk van een bedrijf of de overheid om te spioneren of intellectueel eigendom te ontvreemden.

Cybermisdaad kan gaan over seksuele uitbuiting van kinderen, diefstal van intellectueel eigendom, spionage door landen of bedrijven, financiële diefstal, het verspreiden van valse bewijzen en informatie, mensenhandel, cyberpesten, identioteitsdiefstal, ideologie, ontwrichting en sabotage, en haatzaaien.

De forensische benadering van cybermisdaad behelst detectie, herstel, vergelijking, interpretatie en communicatie van gevonden digitaal bewijs in een onderzoek.

Trudat wrote:

Ze moesten die klacht neerlegger onmiddelijk opsluiten .daar hoort hij thuis in de gevangenis .
Leve de open communicatie en vrije meningsuiting.

Geldt dit ook voor uw persoon wanneer u ten onrechte van smaad, laster en eerroof word beticht? Er zijn echter veroordeelden die in eer zijn hersteld. Eerherstel wanneer aan alle voorwaarden is voldaan en in behandeling genomen door de Hoven van Beroep. Over de uitgewiste veroordelingen mag geen enkele politiedienst, nog een magistraat dit in aanmerking nemen. De procedure tot eerherstel is zelfs tweemaal te bekomen. Eerste maal vijf jaar na de eerste veroordeling. 10 jaar na de tweede veroordeling.

Trouwens, er is nog een klacht op komst via de onderzoeksrechter te Leuven of bij een rechtstreekse dagvaarding.

Tiens, notre prof de droit des personnes, c'était Claude Leroy... Belle carrière, lui aussi.

Indien deze klacht niet geseponeerd zou worden, dan zal alles afhangen van "één of andere rechter".

Ik kan u nu al garanderen, gezien de politieke strekking van de forumbeheerder (waar ik absoluut geen oordeel wil over vellen, we leven in een democratie) het best mogelijk zou zijn dat er afgerekend kan worden op andere dingen dan de content.

Ik schrijf dit omdat ik absoluut niet meer kan geloven in de rechtvaardige rechter. En omdat ik een zeer goed voorbeeld kan geven van een zaak van een activist die zeer zwaar gestraft werd. ( 300 000 euro te betalen in de jaren 90, dat is een pak meer dan voor eender welke moord)

De eerste zin van deze post komt van vandaag van het franstalige forum. Ook in Vlaanderen hebben we nog zo een prof uit die tijd rondlopen, een politiek zwaargewicht. Neutrale rechters ? No way.

Ik wil alleen maar zeggen, pas op jullie tellen. Achter elke klager zit mogelijk een heel apparaat.

Bossi wrote:

Geldt dit ook voor uw persoon wanneer u ten onrechte van smaad, laster en eerroof word beticht? Er zijn echter veroordeelden die in eer zijn hersteld. Eerherstel wanneer aan alle voorwaarden is voldaan en in behandeling genomen door de Hoven van Beroep. Over de uitgewiste veroordelingen mag geen enkele politiedienst, nog een magistraat dit in aanmerking nemen. De procedure tot eerherstel is zelfs tweemaal te bekomen. Eerste maal vijf jaar na de eerste veroordeling. 10 jaar na de tweede veroordeling.

Bossieke. Ten eerste je moet geen regeltje uit een context halen maar wel het geheel in aanmerking nemen. Ik heb het over criminelen. Ten tweede Als een crimineel in eer moet hersteld worden heeft justitie weer maar eens gefaald. Ten derde de klachtneerlegger kon zich hier openlijk verdedigen door simpelweg het geschrevene te weerleggen met zijn eigen woorden in plaats van laf klacht neer te leggen. Ten vierde wat men over mij zou kunnen schrijven interesseert mij geen klein beetje er zal ook niets geschreven worden want ik leef correct en begeef mij niet in verwerpelijke omgevingen als politie, justitie, misdaad, politiek enz...

Wat anonimiteit betreft het is niet moeilijk onzichtbaar te blijven dus ook onvindbaar. Stel dat je iets onwettelijk wil doen: koop een goedkoop laptopje. Voor 20 euro heb je al een werkend onding. Ga online op een openbaar netwerk met honderden zoniet duizenden gebruikers. Vb. een hotel of een sportvereniging. Browse via een torrent netwerk. Werk met een fake emailgenerator. Er zijn nog mogelijkheden maar die plaats ik niet online. Plaats online de gegevens of valse gegevens. Als je klaar bent vernietig het laptopje. Veel succes om de dader te vinden Bossi. smile

Misschien kan justitie rondrijden in hun peperdure Mercedessen om de dader te zoeken want ICT-infrastructuur hebben ze niet. Ik kan jullie nog wel een klein rose mini pc'tje cadeau doen om criminelen op te sporen lol. Justitie is altijd te laat, justitie en dus ook politie reageren pas als het te laat is en het kwaad al gedaan is. En mits er enkel maar 25000000 euro zijn voor bescherming van hooggeplaatsten en te weinig middelen in het operatieveld zullen criminelen jullie steeds een stapje voor zijn en dan maar juichen als ze toevallig of op aangeven van iemand buiten justitie toch eens een zaakje oplossen. Of de verkeerde doelstellingen hanteren en de kleine garnaaltjes aanpakken en de grote laten lopen want dat kunnen we niet aan.

Ach komaan, verwerpelijk gewoon.

Een verstandig man bemint de zee maar blijft aan land  !!! zo verstandig zal ik dus wel niet zijn .

18

Tru Dat wrote:

Ten eerste je moet geen regeltje uit een context halen maar wel het geheel in aanmerking nemen. Ik heb het over criminelen. Ten tweede Als een crimineel in eer moet hersteld worden heeft justitie weer maar eens gefaald. Ten derde de klachtneerlegger kon zich hier openlijk verdedigen door simpelweg het geschrevene te weerleggen met zijn eigen woorden in plaats van laf klacht neer te leggen.

Ten eerste bepaal ik persoonlijk wat ik in aanmerking neem.

Ten tweede: Er is bij u een zeer duidelijk gebrek aan kennis van ons Belgisch rechtssysteem. Justitie faalt niet, doch integendeel, wanneer zij van oordeel is dat een persoon eerherstel toekomt en waarbij aan alle voorwaarden is voldaan.

Ten derde hebt u niet te bepalen wat een benadeelde of klager dient uit te voeren wanneer hij/zij zich gekrenkt voelt in zijn/haar eer, naam of faam. Het is aan het ambt van de Procureur des Konings dat zal bepalen uit de verhoren en verdere onderzoeken of er al dan niet vervolging dient voor te spruiten als gevolg op de klacht. Ik zal mij voor het overige onthouden om u, gelet op uw roze pamper visie, kenbaar te maken aan welke voorwaarden een klacht dient te voldoen. Ook ambtenaren hebben hun rechten ingevolge smaad!

Tru Dat wrote:

Ten vierde wat men over mij zou kunnen schrijven interesseert mij geen klein beetje er zal ook niets geschreven worden want ik leef correct en begeef mij niet in verwerpelijke omgevingen als politie, justitie, misdaad, politiek enz...

Maar mogelijks wel in de omgeving van de cybermisdaad? Mij baserende toch op uw verwerpelijke eenzijdige adolescente toelichtingen. Het is mij ook niet vreemd dat tuinkabouters aanzien worden als roze olifantjes. Vermoedelijk ben ik nu gestuit op een vertegenwoordiger in roze laptopjes.:lol:

Bossi wrote:

Justitie faalt niet.

De grap van 2019. Hoe durft u!

Een verstandig man bemint de zee maar blijft aan land  !!! zo verstandig zal ik dus wel niet zijn .

20

Bossi: allemaal goed in theorie. In praktijk is het misschien toch wat anders... ik geef een voorbeeldje hoe moeilijk het soms kan zijn als men geen sporen zou na laten door een menselijke fout:

De meest gezochte "cybercrimineel" van de Verenigde Staten (veroordeeld tot 2 x levenslang + 40 jaar, zonder mogelijkheid tot voorwaardelijke vrijlating) is pas gevonden na meer dan 2 jaar speurwerk door de FBI in samenwerking met de NSA en CIA (ook Europol was hun zoektocht bezig) gevonden. Niet door de FBI & Co maar door een ambtenaar van de belastingsdienst die dit zelfs achter z'n uren deed. Hij werd gevonden puur door een domme menselijke fout, niet door het falen van de technologie om anoniem te blijven.

Ik ben er van overtuigd dat er verschillende mensen op dit forum aanwezig zijn die in staat zijn om een bericht te plaatsen op een tamelijk anonieme manier indien ze dit zouden willen.

Nu wil ik onze Belgische speurders zeker niet onderschatten indien ze niet gemanipuleerd worden, te maken krijgen met dwaalsporen en daarbovenop nog eens tegengewerkt worden, maar ik denk dat ze voor een klacht over een bericht op dit forum misschien wel niet binnen de verjaringstermijn tot een oplossing kunnen komen. Je moet er rekening mee houden dat Jean Deprêtre reeds overleden is, anders was de zaak wel opgelost op een 5 tal minuten.

Non semper ea sunt quae videntur