Weinig mensen weten dat de politie in de Golf achter het handschoenenkastje een wapen vond dat eerder gebruikt was. Waarom zit er geen enkel proces-verbaal over deze ontdekking in de dossiers van die tijd?’ Rocky aka Patrick Henderickx

Patrick
Eindelijk iets concreets. U begint me te interesseren, meneer Henderickx! Robert Beijer

Wij drongen aan. ‘Vandeurens medeplichtige bij de overval op de juwelier, Rocky suggereert dat er in het handschoenenkastje van de GTI die hij en Bruno Vandeuren gebruikt hebben in Sint-Agatha- Berchem, een wapen lag van de hold-up bij Dekaise, dat bij of na de inbeslagname verdwenen zou zijn bij de gerechtelijke politie in Brussel.’
Vos reageerde: ‘Allee, wat moet ik daar nu op antwoorden? Een gevaarlijke fantasie.’

Heeft iemand hier meer informatie over?