Re: Mogelijk verhaal

Indien dit verhaal waar is, zal Eric Lammers dit kunnen bevestigen, hij heeft namelijk Flannery opgeleid in pratical shooting.

Ik vind het trouwens heel bizar dat die naam plots nu opduikt.

Re: Mogelijk verhaal

Ben wrote:

Het verhaal - eigenlijk meer een tijdlijn van die periode - is blijkbaar opgebouwd op basis van het "dossier Pinon" en "dossier Latinus", twee dossiers die al zeer lang op het web rond dwalen. Deze twee dossiers zijn al zeer oud en zijn slechts een klein onderdeel van een onderzoek dat miljoenen pagina's telt. Het is dus voor ons zeer moeilijk om te achterhalen wat er in deze twee dossiers waarheid en leugen is. Het is dus niet omdat het geschreven staat in een pv of omdat een getuige iets zegt, het daarom de waarheid is. (Moest het zo simpel zijn ... smile)

Sorry dat ik negatief klink maar ik heb in al die jaren al veel van die verhalen zien passeren. Het feit dat dit verhaal een bronvermelding heeft, maakt het niet beter of slechter dan al die andere verhalen.

Ben, wij kunnen het ons zeer goed voorstellen dat jij al heel wat lectuur via het forum & e-mail gelezen hebt. Echter is dit het enige verhaal dat zo compleet is op dit forum. Ik hoop op forumleden zoals coconut, FreCr om hun visie hierop te geven.

Re: Mogelijk verhaal

Voetbal*01 wrote:

Indien dit verhaal waar is, zal Eric Lammers dit kunnen bevestigen, hij heeft namelijk Flannery opgeleid in pratical shooting.

Ik vind het trouwens heel bizar dat die naam plots nu opduikt.

Beste Voetbal... Deze naam is enige tijd geleden dacht ik reeds gevallen bij de franstalige collega's. Ik denk niet dat deze tekst toen al circuleerde. Of het op het Waalse forum was of op een ander medium herinner ik mij niet meer.

14

Re: Mogelijk verhaal

Ben wrote:

Het feit dat dit verhaal een bronvermelding heeft, maakt het niet beter of slechter dan al die andere verhalen.

De opmerking van Ben over de bronvermelding is echter nog een understatement. Een link op het einde van een boek is geen bronvermelding. Bronvermeldingen zijn verwijzingen in de tekst, met noten, zodat je vrij snel de talloze beweringen in detail kan nagaan. De link achteraan leidt naar het dossier Pinon-Latinus, zoals we dat eerder al zagen, maar wel een veel beter leesbare versie. Misschien ook vollediger, maar dat gaat een heel werk zijn om dat uit te puzzelen. Enfin, we dus nu een derde versie dossier Pinon-Latinus

Philippe DS wrote:

Echter is dit het enige verhaal dat zo compleet is op dit forum.

Het verhaal zit knap in mekaar en zelfs na oppervlakkige lezing constateer ik dat zijn chronologieën lijken te kloppen. Het nieuwe verhaal haalt zijn overtuigingskracht uit de logische koppeling met de toenmalige politiek, bestaande dossiers (Bende, Mendez, Roze Baletten, koude oorlog, ...) en het geven van logische motieven en gekende namen. Ten gronde is deze complottheorie al geschreven door o.a. Bouten, maar dit verhaal vult eigenlijk de leemtes in.

Overtuigingskracht is echter niet hetzelfde als waarheidsgehalte en het gebrek aan echte bronvermeldingen is zeer spijtig.

Dit nieuwe verhaal werd gratis en voor niks gepubliceerd. Het is dus geen verdoken promotie van een boek. Het is voor een Nederlands lezerspubliek bestemd. Iemand al een Franstalige versie zien rondzweven?

Ik zou iedereen sterk aanraden om in het “nieuwe verhaal”eerst te zoeken naar zaken die niet kunnen kloppen en NIET naar wat “een feit” zou kunnen zijn. Je gaat er in dat verhaal immers veel vinden, maar de vraag is of er iets in staat dat onomstotelijk en ondubbelzinnig de stelling van de schrijver bewijst EN dat aantoonbaar correct is.

Na een eerste oppervlakkige blik;

 • De aanwezigheid van bepaalde personen bij bepaalde feiten staat hier al jaren ter discussie. De schrijver geeft plausibele verklaringen maar geen bronnen die dat kunnen staven. Overtuigt dus niet.

 • De motieven per feit zijn plausibel, de daders ook. Maar ook hier geen bronnen of bewezen feiten die dat onweerlegbaar kunnen staven. Bovendien zijn er nog andere plausibele verklaringen en mogelijke daders. Overtuigt dus niet.

 • De mogelijkheid dat het om gecamoufleerde moorden ging bij bepaalde feiten staat hier al jaren ter discussie. De schrijver geeft plausibele verklaringen maar geen bronnen die dat kunnen staven. Overtuigt dus niet.

Jef Geeraerts heeft nogal wat spannende thrillers geschreven, losjes gebaseerd op het Bende verhaal. Ik was en ben nog steeds een fanatiek “consument” van zijn literatuur. Het is net dat wat mij lang geleden deed zoeken naar wat er daar nu eigenlijk allemaal van waar was. Ook zijn verhalen waren erg overtuigend. Maar het was duidelijk ook dat het om fictie ging. Tegenwoordig circuleren er verhalen waarbij men absoluut niet meer weet of het om fictie of non fictie gaat.

Uiteindelijk weer een bewijs dat dringend, dringend, dringend de Bende zaak eens een oplossing moet krijgen die door de publieke opinie en vooral de slachtoffers en nabestaanden kan worden aanvaard. Tot dan kan het Bendemysterie blijven dienen voor van alles en nog wat.

Het “nieuwe verhaal” kan kloppen, maar verdient absoluut een zeer kritische blik.

Philippe DS wrote:

Ik hoop op forumleden zoals coconut, FreCr om hun visie hierop te geven.

Als dit een petitie is, ja, graag. Als het geen petitie is, ook graag. smile

Ik eindig met het volgende: ik was er niet bij, dus ik WEET het niet.

Re: Mogelijk verhaal

Na dit verhaal deze nacht een aantal keren doorlezen te hebben, te vergelijken met de informatie op dit forum, kan ik inderdaad constateren dat er een aantal belangrijke personen ontbreken (lees: informatie die later naar boven gekomen is).

A long shot

Tijdens de zaak Eurosystems heeft er zich heel wat chantage afgespeeld van invloedrijke personen door Mossad & CIA. Beide waren hierin betrokken, en de uitkomst laat vermoeden dat dit toch wel enigszins klopt. Tijdens de feesten van club Le Jonathan zal er zeker en vast ook wel chantage afgespeeld hebben, zei het eerder ministers onder elkaar. Tijdens de X-dossiers van Dutroux komen er heel wat bende verdachten in het spel, waaronder Bouhouche die herkend word door slachtoffers als chauffeur. Ikzelf zal het niet vreemd vinden dat hier zeker en vast ook chantage aan te pas gekomen is.

Is het dan dom om te denken dat net zoals Eddy Vos denkt dat een strategie van de spanning uitgespeeld werd tijdens de Bende van Nijvel? 1. het chanteren van invloedrijke personen, 2. angst & terreur bij de bevolking.

Welke belangrijke politieke veranderingen / beslissingen zijn er tijdens de pauze of net voor de laatste aanslag (1e golf van de bende) gebeurd? Banditisme is voor mij al lang van de kaart verdwenen.

16

Re: Mogelijk verhaal

Philippe DS wrote:

Welke belangrijke politieke veranderingen / beslissingen zijn er tijdens de pauze of net voor de laatste aanslag (1e golf van de bende) gebeurd? Banditisme is voor mij al lang van de kaart verdwenen.

Philippe, ziehier een tijdslijn met relevante beslissingen/gebeurtenissen. De Bende en CCC feiten heb ik er uitgehaald om het geheel niet te overladen. De bron is bijna uitsluitend het boek van Hugo Gysels. Hier en daar heb ik een verificatie gedaan. Wel goed beseffen dat Hugo Gysels in het kamp van de politieke tegenstanders van Gol & al zat.

 • 17 December 1981: Jean Gol (PRL) wordt minister van Justieite in de Regering Martens V . In de regering zaten de CVP/PSC en de PVV/PRL. Ze blijft regeren tot 28 november 1985 (Wikipedia)

 • 21 September 1982: Mininster van Justitie Gol oppert in Le Soir wenselijkheid van nieuwe antiterreur eenheid. (Hugo Gijsels, Bende & Co, pag. 186)

 • 10 Oktober 1982: Gemeenteraadsverkiezingen; PSC krijgt zwaar klop. De uitslagen dragen ertoe bij dat Deprez de CEPIC buiten spel zet. (CRISP hebdomadaire). VdB blijft bij de PSC , de meeste ex CEPIC stichten eerst een nieuw partijtje maar de kaderleden gaan later nagenoeg allemaal over naar de PRL van Gol. (CRISP hebdomadaire, Wikipedia, andere bronnen) Billy&: uitgezonderd o.a. Mercier en de Bonvoisin kunnen ze allemaal hun mandaten en politieke carriere verder zetten.

 • 27 Jun 1983: Mininister van Justitie Gol richt zonder wettelijke basis het Anti Terreur College op; doel is coördineren van de akties van politie en veiligheidsdiensten inzake antiterrorisme, het informeren van de regering over mogelijke terroristische akties en uitwerken van preventieve maatregelen (Billy&: voorloper van OCAD). Het college heeft geen uitvoerende bevoegdheden. (Hugo Gijsels, Bende & Co, pag. 187)

 • 17 September 1984: Gol sticht de Anti Terroristische Gemengde Groep (AGG); Groep van 18 leden van Gd, GPP, rijkspolitie VSSE en SGR, onder bevel van een hoge Gd Officier worden ondergebracht in kazerne Gd en bijgestaan door Gp Dyane. Moet alle info centraliseren en zowel het Anti Terreur College als de regering informeren en adviseren. Gd richt echter ook een parallelle speciale Anti Terreur eenheid op die rechtstreeks onder de Staf Gd ressorteert en supervisie heeft over de anti terreur aktiviteiten van de BOB. (Hugo Gijsels, Bende & Co, pag. 187)

 • Als enkele weken later de bommencampagne van CCC begint, (Billy&: 2- 16 Oktober 1984) beslist Gol dat de AGG het onderzoek naar de CCC zal coördineren. Over de Bende wordt met geen woord gerept. (Hugo Gijsels, Bende & Co, pag. 187)

 • 28 November 1985: Jean Gol (PRL) wordt vice premier en Justitie in de nieuwe regering Martens VI (de CVP/PSC en de PVV/PRL), Francois Xavier De Donnea wordt Minister van Defensie en Charles Fedinand Nothomb krijgt Binnenlandse zaken.

 • 5 Maart 1985: Regering kondigt nieuw pakket maatregelen aan; uitbreiding personeel gerechtelijke politie en modernisering uitrusting (Hugo Gijsels, Bende & Co)

 • 14 Maart 1985: Ministerraad beslist tot bijkomend krediet van 55 Milj BFr voor Ministerie van Justitie voor bestrijding Terrorisme. (Hugo Gijsels, Bende & Co)

 • 3 Mei 1985: Concrete invulling van maatregelen van beslissing 5 Maart; Gd en gemeentepolitie krijgen beschikking over 400 Militairen en 1000 werklozen. De AGG wordt aangevuld met 28 man en de Brusselse Gd wordt versterkt met manschappen van buiten de hoofdstad. (Hugo Gijsels, Bende & Co)

 • 29 Mei 1985: Heizeldrama

 • Juni 1985: Minister van Binnenlandse zaken Charles Fedinand Nothomb kondigt aan dat Gd 1700 nieuwe manschappen mag aanwerven en dat bijkomend materieel wordt aangekocht. (Hugo Gijsels, Bende & Co)

 • Minister van Justitie Gol komt met een omstreden wetsontwerp dat afluisteren van telefoongesprekken moet mogelijk maken.(Hugo Gijsels, Bende & Co)

 • 29 Mei 1985(tbc!!): Ministerraad bekrachtigd de door Nothomb voorgestelde maatregelen, er worden 290 Militairen ter beschikking van de Gd gesteld en 60 Mil Bfr aan uitrustingskredieten worden vrijgemaakt. Er wordt gesleuteld aan een betere samenwerking GPP-Gd en gemeentepolitie. Politiediensten zullen worden doorgelicht door een ‘audit’ van omstredenTeam Consult. (Hugo Gijsels, Bende & Co)

 • 4 Oktober 1985: Na bende aanslagen Overijse-Eigenbrakel wordt veiligheidsdispositief in Waals Brabant vanaf 4 Okt versterkt. (Hugo Gijsels, Bende & Co)

 • 3 November 1985: Belangrijke vergadering in Luik: de Procureur des Konings uit beide arrondissementen, vertegenwoordigers Staf Gd en hoofdcommissarissen van GPP Brussel, Leuven en Nijvel besluiten een gemengde infocel Waals Brabant op te richten. Er komt een Task Force GPP en een Task Force Gd. Infocel moet alle info Bende van Nijvel centraliseren, op PC zetten en analyseren, die geacht wordt doorgezonden te worden naar de Procureur van Nijvel. De cel moet 24/24 beschikbaar zijn. De TF Gd groepeert de bij het onderzoek betrokken BOB ers uit Brussel, Nijvel, Leuven, Waver en Halle. (zie verder voor details) (Hugo Gijsels, Bende & Co, pag. 195)

 • 6 November 1985: Na de bomaanslagen CCC de eerste week van Nov onderbreekt Martens het formatieberaad in Stuyvenberg en organiseert spoedvergadering met Min Binnenlandse zaken (Nothomb) en Justitie (Gol), Gd Comd Bernaert, Proc Poelman en terrorisme sibstituut Vandoren. Het bevel over de AGG wordt de Gd ontnomen en toevertrouwd aan substituut Vandoren. Vertwijfelde oproep tot bevolking om samen te werken met politiediensten. (Hugo Gijsels, Bende & Co, pag. 165)

 • 10 November 1985: De dag na bloedige aanslag in Aalst crisisbijeenkomst Min Just Gol, Binnenlandse zaken Nothomb, Minister van Defensie Vreven, Minister van Financien Grootjans, PTT Minister De Croo en Gd CO Bernaerts beslissen om twee nieuwe Task Force op te richten. (Details zie pag. 197). Blijkbaar gaat de overheid er nog steeds van uit dat Bende van Nijvel niets met terrorisme te maken heeft. (Hugo Gijsels, Bende & Co, pag. 197)

 • 15 November 1985: vergadering Min Gol, beslissingen; scherpschutters op daken warenhuizen onder bevel Gd. Helikoptervluchten en bijkomende kredieten van 500 Milj voor ordehandhaving worden vrijgemaakt. (Hugo Gijsels, Bende & Co, pag. 197)

 • Eind 1985: Luc Vanden Bossche en Roger Lallemand vragen parlementaire onderzoekscommissie. Martens en Gol verzetten zich ertegen. (Hugo Gijsels, Bende & Co, pag. 198)

 • 16 December 1985: De vier leden van CCC worden opgepakt in Namen. De roep voor een onderzoekscommissie lijkt ermee van de baan. Gol stelt voor om een 23 ‘super’ Bde bij de GPP op te richten naar analogie van de FBI. (Hugo Gijsels, Bende & Co, pag. 198)
  7 Februari 1986: Door de onopgeloste misdaden die de publieke opinie blijven beroeren (Bende van Nijvel, Wapenroof Dyane, Moord Mendez, dood Latinus, vlucht Bultot). Regering beseft dit en beslist bijkomend krediet van 7,6 Miljard BFr vrij te maken gespreid over twee jaar, vooral om uitrusting Rijkswacht te verbeteren; Golf GTI, nieuwe Tr systemen, kogelvrije vesten, betere bewapening. (Hugo Gijsels, Bende & Co, pag. 198)

Bemerkingen: heb ik bij ‘hypotheses’ geplaatst. Klik hier » Forum

Re: Mogelijk verhaal

Billy&, dank je voor dit overzicht! Langs mijn zijde probeer ik hier de raketten feiten (vaststaand) te verweven. Misschien kan dit een leidraad worden om bepaalde acties - personen aan vast te pinnen.

18

Re: Mogelijk verhaal

Philippe, kan je ook de politieke ontwikkelingen en plaatsing raketten in de Sovjet Unie beschouwen? Ik heb redelijk wat documentatie daarover maar absoluut geen tijd om dat ook nog eens in kaart te brengen. En als jij daar nu toch mee bezig bent. smile

Vriendelijke groet.

Re: Mogelijk verhaal

Let me try, zal wel een tijdje duren. big_smile

20

Re: Mogelijk verhaal

Heel interessante lectuur, dit zou er wel eens knal op kunnen zitten!