Waar een wil is een weg Darty . Graag gedaan, maar indien je er absoluut op staat mij te bedanken, herlees dan aub de post van ikbenhetbeu hierboven nog eens, ik heb een heel sterk vermoeden dat ikbenhetbeu een antwoord verwacht en ik ben er tussen komen fietsen.

12

coconut wrote:

Sorry dat ik tussen kom ikbenhetbeu;.
"Het feit dat slachtoffers niet op de hoogte zijn van wat ze kunnen doen, lijkt hallucinant en spreekt voor zich  maar het is niet anders."

Laat dit nu net dé taak zijn van de advocaat, zijn klanten op de hoogte brengen van al hun rechten en een strategie uitdenken om deze rechten te verdedigen.

Niemand gaat mij volgende woorden in dank afnemen maar ik heb al vaak gedacht, weliswaar als complete buitenstaander, die advocaten, aan wiens kant staan die eigenlijk?

Hoewel u heeft aangegeven dat u mij heeft ontmoet, weet ik niet (precies) wie u bent en welke positie u inneemt in deze zaak. Ik behandel veel strafzaken, maar heb nog nooit in het buitenland hoeven procederen, weshalve ik mij nooit heb moeten verdiepen in het verdrag dat door u is aangehaald. Weer wat geleerd.

Het antwoord op de vraag aan welke kant de advocaten (van de burgerlijke partijen) in deze zaak eigenlijk staan of stonden, zou door diezelfde advocaten moeten worden gegeven.

Ook zij zijn geconfronteerd geworden met hen, al dan niet in het geniep ten dele gevallen willekeur en obstructie van de rechtsgang vanwege in ieder geval de Belgische (para-militaire) politie en justitie, die al dan niet mede (in)direct door andere entiteiten - ook politici - werden aangestuurd, in combinatie met over en weer gepleegde chantage, hoe afgezaagd dit antwoord ook moge klinken. Maar zo is het gewoon wat mij betreft. Daardoor zou bij menigeen de indruk kunnen ontstaan dat daarbij is gebleken dat de advocaten het erbij hebben laten zitten - bij gebrek aan doorslaggevende successen -, wat mede met het oog op de mijns inziens nog steeds (in potentie) voor hen gevaarlijke of zelfs levensbedreigende situatie, mij als onterecht, althans veel te kort door de bocht voorkomt.

Dan kom ik dan uit op het mijns inziens door de advocaten (van de burgerlijke partijen) onvoldoende onderkende momentum, tevens zijnde een staatsgreep, die helaas niet als zodanig is herkend, namelijk de overdracht, in 1990, van het bij de onderzoeksrechter van de Cel-Delta te Dendermonde, Freddy Troch, onderhanden zijnde Bende-dossier naar het gerecht van Charleroi (Cel-Jumet).

Ik schrijf ‘staatsgreep’, omdat het toch echt onder het gezag van de toenmalige de minister van Justitie (Melchior Wathelet) staande parket van Dendermonde is geweest dat (in commissie!) ab-so-luut niet wilde hebben dat Freddy Troch in net Bende-onderzoek ‘deksels van andere potjes’ zou afdraaien. Het enkele feit dat ook vanuit het Ministerie van Justitie hier kennelijk geen prijs op werd gesteld, geeft wel het door dat departement daaraan gehechte (grote) belang weer en het (via het parket van Dendermonde) van staatswege ingrijpen, met de daarbij behorende ‘liquidatie’ van onderzoeksrechter Troch.

Dat was het momentum.Toen hadden de advocaten (van de burgerlijke partijen) alles, maar dan ook echt alles uit de kast moeten halen om deze staatsgreep terug te draaien. Ik schrijf nog steeds: staatsgreep, te meer omdat er in juridisch opzicht weinig deugde van het proces bij de kamer van inbeschuldigingstelling (k.i.) van het Gentse hof van beroep, of heeft iemand ooit inzage gehad in de wijze waarop dat proces precies is verlopen?! Heeft iemand een kopie van die beschikking?

Heb nog steeds geen idee hoe het heeft kunnen bestaan dat de k.i. aan het Gentse hof haar goedkeuring aan vorenbedoelde staatsgreep - mede in de vorm van het congé van Troch - heeft gegeven, op basis van overleg (lees: onderdeel van de staatsgreep) in een rechtszaal(tje) - koffie en bonbons erbij?! -  tussen de leden van dat hof (rechtsprekende:macht) en een afgevaardigde van het openbaar minsterie (uitvoerende macht) die in hoger beroep rechter Troch weg wilde werken, over de hoofden van de belanghebbende burgerlijke partijen, die zich dat moesten laten welgevallen. Ziehier een schokkend voorbeeld van hoe het er destijds in België aan toe ging.

Ik weiger mij van deze woordkeuze te distantiëren.

13

Darty, U bent advocaat? Daar zijn nog al twijfels over, ook over uw beweegredenen. U komt zich hier op het forum profileren alsof het met uw hulp een eitje wordt om het enigma van de bende op te lossen.
En hoe gaat Darty dat doen? Heel eenvoudig, hij vraagt het Assisen arrest van Bouhouche en Beijer op en alles is ontraadselt. Hij heeft zich vooraf goed ingelezen en weet alles over de Bende van Nijvel.
En natuurlijk, als integer advocaat komt hij met open vizier en stelt zich voor met naam en toenaam.
Van Bouhouche weet hij alles en bijdragen van anderen weet hij op waarde te schatten omdat hij de mogelijkheid heeft om alles op waarheid te toetsen. Van Haperen kent hij als de beste. Hij weet alles over hem en zijn motivatie. Alle vragen die opgeroepen zijn over de dood van Bouhouche heeft hij nagetrokken en hij weet dat alles alleen maar fantasie is. Een perfecte advocaat die een onderzoek van meer dan 40 jaar op zijn kop gaat zetten en zowel de oplossing als de daders op een presenteerblaadje op gaat dienen.

Helaas, de waarheid is anders: Darty komt binnen met een archaïsch taalgebruik dat door geen enkele advocaat in Nederland nog gebruikt wordt en komt dan met imponerende zinnen, zoals: ‘waarvan akte’ en dat tegen meelezende burgers, een slogan die gebruikt wordt in conclusies om een eigen standpunt te benadrukken of als reactie op een door de wederpartij ingediend stuk. En dat op dit forum!

Ook het inlezen en kennis van het rechtssysteem laat nog al wat te wensen over. (Advocaat)? Darcy weet van toeten noch blazen. Hij weet niet op welke wijze hij zich toegang moet verschaffen tot het Belgische rechtssysteem, kent het adres niet van het Franstalige forum. Weet zelfs niet in hoofdlijnen wat er allemaal geschreven is op het Vlaamse forum, heeft geen boeken gelezen over de Bende, maar weet wel dat alles wat ik geschreven heb op fantasie berust terwijl hij toch stellig was in zijn uitspraak mij geen podium te geven. Darty, wees gerust, ik zit niet op uw support te wachten, maar van een advocaat had ik toch wel een andere insteek verwacht. Dat u in ieder geval zou lezen wat er gebeurd zou kunnen zijn, niet dat het zo gebeurd is. Lees, overweeg en trek u conclusies, maar dan wel gefundeerd.

Of heeft het te maken met wat er allemaal aan zit te komen?
In Suriname wordt een nieuw onderzoek ingesteld naar de rol van Bouhouche in de geplande kerstcoup van 1982 met als direct gevolg de dood van 15 tegenstanders van Desi Bouterse.
Eind januari komt er een nieuw boek uit van Guy Bouten, met aan te omslag te zien een hoofdrol voor Madani Bouhouche en Jean Bougerol, waarbij de dood van Bouhouche zeker een rol zal spelen.
En op 27 juni 2020 volgt tijdens de Nederlandse Veteranen dag in Den Haag, de presentatie van mijn boek: ‘Interdoc’ De spionagejaren 1972 – 1985, met daarin ook twee hoofdstukken met Bouhouche in de hoofdrol. En met bronvermelding mr. Darcy, zodat u alles na kan trekken.

Mij conclusie Darcy, is de volgende: U speelt een rol in het trollenspel om iemand monddood te maken.
Helaas, zal dat niet opgaan. Meneer Darcy, ik heb niets te verbergen, met dit boek, gevolgd door het boek over ‘Het Geheime Leven van de Graaf’ geef ik volledig opening van zaken, ook over de rol van Prins Bernhard, die tot nu toe op miraculeuze wijze buiten schot is gebleven.
Onder eigen naam! En u, mr. Darcy? Bent u echt zo begaan met het enigma over de Bende van Nijvel? Maar waarom komt u dan met een alias op het forum? Wat voor advocaat bent u dan? Wat hebt u dan te verbergen? Wat is uw echte naam? Ik denk dat ik het weet, uw naam is meester Desinformatie!

14

benhetbeu wrote:

@ Darty

Geen slachtoffers om te verdedigen, nochtans heeft  U hier een potentieel grote visvijver om een slachtoffer zijn belangen te verdedigen.
Veel van de rechtstreekse slachtoffers en nabestaanden zijn zijn zelfs niet op de hoogte wat hun rechten zijn en dat ze zich kunnen burgerlijke partij stellen.
De rechtshulp voorzien in het Verdrag van de Rechten van de Mens is hier tot heden niet  van toepassing. Er bestaat een systeem voor behoeftigen zoals een pro deo maar voor Jan Modaal is er niets voorzien tot heden en al zeker niet voor slachtoffers.
Het feit dat slachtoffers niet op de hoogte zijn van wat ze kunnen doen, lijkt hallucinant en spreekt voor zich  maar het is niet anders.
Als je echt graag de belangen van een slachtoffer wil behartigen kan dat volgens mij niet moeilijk zijn.

Dat geloof ik graag, maar vind het niet kies om een forum als dit daarvoor te gebruiken, nog even los van de vraag wat ik mij daarmee op mijn hals zou halen. Bovendien sta ik het liefst zo vrij mogelijk in deze zaak, om niet daarin te worden verzwolgen. Je moet sterk in je schoenen staan en zodra je er persoonlijk wordt door geraakt, moet je afstand daarvan kunnen nemen of op jezelf kunnen terugvallen, om niet in het zwarte gat te vallen. Voor mij is dat te veel linke soep. Overigens heb ik er geen probleem mee, om mee te denken of mee te kijken, als mij daarom wordt gevraagd. Hoef er ook niets voor te hebben, want dan ben ik mijn vrijheid kwijt.

15

Insider wrote:

Darty, U bent advocaat? Daar zijn nog al twijfels over, ook over uw beweegredenen. U komt zich hier op het forum profileren alsof het met uw hulp een eitje wordt om het enigma van de bende op te lossen.
En hoe gaat Darty dat doen? Heel eenvoudig, hij vraagt het Assisen arrest van Bouhouche en Beijer op en alles is ontraadselt. Hij heeft zich vooraf goed ingelezen en weet alles over de Bende van Nijvel.
En natuurlijk, als integer advocaat komt hij met open vizier en stelt zich voor met naam en toenaam.
Van Bouhouche weet hij alles en bijdragen van anderen weet hij op waarde te schatten omdat hij de mogelijkheid heeft om alles op waarheid te toetsen. Van Haperen kent hij als de beste. Hij weet alles over hem en zijn motivatie. Alle vragen die opgeroepen zijn over de dood van Bouhouche heeft hij nagetrokken en hij weet dat alles alleen maar fantasie is. Een perfecte advocaat die een onderzoek van meer dan 40 jaar op zijn kop gaat zetten en zowel de oplossing als de daders op een presenteerblaadje op gaat dienen.

Helaas, de waarheid is anders: Darty komt binnen met een archaïsch taalgebruik dat door geen enkele advocaat in Nederland nog gebruikt wordt en komt dan met imponerende zinnen, zoals: ‘waarvan akte’ en dat tegen meelezende burgers, een slogan die gebruikt wordt in conclusies om een eigen standpunt te benadrukken of als reactie op een door de wederpartij ingediend stuk. En dat op dit forum!

Ook het inlezen en kennis van het rechtssysteem laat nog al wat te wensen over. (Advocaat)? Darcy weet van toeten noch blazen. Hij weet niet op welke wijze hij zich toegang moet verschaffen tot het Belgische rechtssysteem, kent het adres niet van het Franstalige forum. Weet zelfs niet in hoofdlijnen wat er allemaal geschreven is op het Vlaamse forum, heeft geen boeken gelezen over de Bende, maar weet wel dat alles wat ik geschreven heb op fantasie berust terwijl hij toch stellig was in zijn uitspraak mij geen podium te geven. Darty, wees gerust, ik zit niet op uw support te wachten, maar van een advocaat had ik toch wel een andere insteek verwacht. Dat u in ieder geval zou lezen wat er gebeurd zou kunnen zijn, niet dat het zo gebeurd is. Lees, overweeg en trek u conclusies, maar dan wel gefundeerd.

Of heeft het te maken met wat er allemaal aan zit te komen?
In Suriname wordt een nieuw onderzoek ingesteld naar de rol van Bouhouche in de geplande kerstcoup van 1982 met als direct gevolg de dood van 15 tegenstanders van Desi Bouterse.
Eind januari komt er een nieuw boek uit van Guy Bouten, met aan te omslag te zien een hoofdrol voor Madani Bouhouche en Jean Bougerol, waarbij de dood van Bouhouche zeker een rol zal spelen.
En op 27 juni 2020 volgt tijdens de Nederlandse Veteranen dag in Den Haag, de presentatie van mijn boek: ‘Interdoc’ De spionagejaren 1972 – 1985, met daarin ook twee hoofdstukken met Bouhouche in de hoofdrol. En met bronvermelding mr. Darcy, zodat u alles na kan trekken.

Mij conclusie Darcy, is de volgende: U speelt een rol in het trollenspel om iemand monddood te maken.
Helaas, zal dat niet opgaan. Meneer Darcy, ik heb niets te verbergen, met dit boek, gevolgd door het boek over ‘Het Geheime Leven van de Graaf’ geef ik volledig opening van zaken, ook over de rol van Prins Bernhard, die tot nu toe op miraculeuze wijze buiten schot is gebleven.
Onder eigen naam! En u, mr. Darcy? Bent u echt zo begaan met het enigma over de Bende van Nijvel? Maar waarom komt u dan met een alias op het forum? Wat voor advocaat bent u dan? Wat hebt u dan te verbergen? Wat is uw echte naam? Ik denk dat ik het weet, uw naam is meester Desinformatie!

Waarvan akte!

16

Darty wrote:

Dan kom ik dan uit op het mijns inziens door de advocaten (van de burgerlijke partijen) onvoldoende onderkende momentum, tevens zijnde een staatsgreep, die helaas niet als zodanig is herkend, namelijk de overdracht, in 1990, van het bij de onderzoeksrechter van de Cel-Delta te Dendermonde, Freddy Troch, onderhanden zijnde Bende-dossier naar het gerecht van Charleroi (Cel-Jumet).

Ik schrijf ‘staatsgreep’, omdat het toch echt onder het gezag van de toenmalige de minister van Justitie (Melchior Wathelet) staande parket van Dendermonde is geweest dat (in commissie!) ab-so-luut niet wilde hebben dat Freddy Troch in net Bende-onderzoek ‘deksels van andere potjes’ zou afdraaien. Het enkele feit dat ook vanuit het Ministerie van Justitie hier kennelijk geen prijs op werd gesteld, geeft wel het door dat departement daaraan gehechte (grote) belang weer en het (via het parket van Dendermonde) van staatswege ingrijpen, met de daarbij behorende ‘liquidatie’ van onderzoeksrechter Troch.

Dat was het momentum.Toen hadden de advocaten (van de burgerlijke partijen) alles, maar dan ook echt alles uit de kast moeten halen om deze staatsgreep terug te draaien. Ik schrijf nog steeds: staatsgreep, te meer omdat er in juridisch opzicht weinig deugde van het proces bij de kamer van inbeschuldigingstelling (k.i.) van het Gentse hof van beroep, of heeft iemand ooit inzage gehad in de wijze waarop dat proces precies is verlopen?! Heeft iemand een kopie van die beschikking?

Heb nog steeds geen idee hoe het heeft kunnen bestaan dat de k.i. aan het Gentse hof haar goedkeuring aan vorenbedoelde staatsgreep - mede in de vorm van het congé van Troch - heeft gegeven, op basis van overleg (lees: onderdeel van de staatsgreep) in een rechtszaal(tje) - koffie en bonbons erbij?! -  tussen de leden van dat hof (rechtsprekende:macht) en een afgevaardigde van het openbaar minsterie (uitvoerende macht) die in hoger beroep rechter Troch weg wilde werken, over de hoofden van de belanghebbende burgerlijke partijen, die zich dat moesten laten welgevallen. Ziehier een schokkend voorbeeld van hoe het er destijds in België aan toe ging.

Er zijn een aantal "bende-volgers" met gezond verstand die zich een hoop vragen stellen bij het functioneren van de Delta-cel / i.e. enkele gezaghebbende figuren ervan. Die kritische houding gaat in tegen wat algemeen wordt aangenomen in de pers/literatuur, maar er valt heel wat door te verklaren. Je kan er uiteraard meer over lezen op dit forum. Overigens denkt de huidige onderzoekscel ook redenen te hebben om niet met de Delta-cel te moeten dwepen.

17

benhetbeu wrote:

Er bestaat een systeem voor behoeftigen zoals een pro deo maar voor Jan Modaal is er niets voorzien tot heden en al zeker niet voor slachtoffers.

Men dient aan enkele voorwaarden te voldoen om beroep te kunnen doen op een pro deo. De keuze ligt bij de raadsman zelf of hij/zij al dan niet pro deo wil optreden.

18

zenga wrote:
Darty wrote:

Dan kom ik dan uit op het mijns inziens door de advocaten (van de burgerlijke partijen) onvoldoende onderkende momentum, tevens zijnde een staatsgreep, die helaas niet als zodanig is herkend, namelijk de overdracht, in 1990, van het bij de onderzoeksrechter van de Cel-Delta te Dendermonde, Freddy Troch, onderhanden zijnde Bende-dossier naar het gerecht van Charleroi (Cel-Jumet).

Ik schrijf ‘staatsgreep’, omdat het toch echt onder het gezag van de toenmalige de minister van Justitie (Melchior Wathelet) staande parket van Dendermonde is geweest dat (in commissie!) ab-so-luut niet wilde hebben dat Freddy Troch in net Bende-onderzoek ‘deksels van andere potjes’ zou afdraaien. Het enkele feit dat ook vanuit het Ministerie van Justitie hier kennelijk geen prijs op werd gesteld, geeft wel het door dat departement daaraan gehechte (grote) belang weer en het (via het parket van Dendermonde) van staatswege ingrijpen, met de daarbij behorende ‘liquidatie’ van onderzoeksrechter Troch.

Dat was het momentum.Toen hadden de advocaten (van de burgerlijke partijen) alles, maar dan ook echt alles uit de kast moeten halen om deze staatsgreep terug te draaien. Ik schrijf nog steeds: staatsgreep, te meer omdat er in juridisch opzicht weinig deugde van het proces bij de kamer van inbeschuldigingstelling (k.i.) van het Gentse hof van beroep, of heeft iemand ooit inzage gehad in de wijze waarop dat proces precies is verlopen?! Heeft iemand een kopie van die beschikking?

Heb nog steeds geen idee hoe het heeft kunnen bestaan dat de k.i. aan het Gentse hof haar goedkeuring aan vorenbedoelde staatsgreep - mede in de vorm van het congé van Troch - heeft gegeven, op basis van overleg (lees: onderdeel van de staatsgreep) in een rechtszaal(tje) - koffie en bonbons erbij?! -  tussen de leden van dat hof (rechtsprekende:macht) en een afgevaardigde van het openbaar minsterie (uitvoerende macht) die in hoger beroep rechter Troch weg wilde werken, over de hoofden van de belanghebbende burgerlijke partijen, die zich dat moesten laten welgevallen. Ziehier een schokkend voorbeeld van hoe het er destijds in België aan toe ging.

Er zijn een aantal "bende-volgers" met gezond verstand die zich een hoop vragen stellen bij het functioneren van de Delta-cel / i.e. enkele gezaghebbende figuren ervan. Die kritische houding gaat in tegen wat algemeen wordt aangenomen in de pers/literatuur, maar er valt heel wat door te verklaren. Je kan er uiteraard meer over lezen op dit forum. Overigens denkt de huidige onderzoekscel ook redenen te hebben om niet met de Delta-cel te moeten dwepen.

Ik zal uw impliciete advies ter harte nemen en mijn licht over de door u aangehaalde punten opsteken. Zaak is een veelkoppig monster.

Insider wrote:

In Suriname wordt een nieuw onderzoek ingesteld naar de rol van Bouhouche in de geplande kerstcoup van 1982 met als direct gevolg de dood van 15 tegenstanders van Desi Bouterse.
Eind januari komt er een nieuw boek uit van Guy Bouten, met aan te omslag te zien een hoofdrol voor Madani Bouhouche en Jean Bougerol, waarbij de dood van Bouhouche zeker een rol zal spelen.
En op 27 juni 2020 volgt tijdens de Nederlandse Veteranen dag in Den Haag, de presentatie van mijn boek: ‘Interdoc’ De spionagejaren 1972 – 1985, met daarin ook twee hoofdstukken met Bouhouche in de hoofdrol. En met bronvermelding mr. Darcy, zodat u alles na kan trekken.

Zeer boeiend om hierover meer te kunnen lezen allemaal.

@Zenga, je slaat de nagel op de kop ! En dat is bijzonder verontrustend.
Men zou idd sommige leden van de Delta in vraag kunnen stellen wat, nogmaals, verontrustend is voor sommige mensen.

Over deze zaken zou ik graag wat meer willen lezen op dit bijzonder informatieve forum.

Ik begrijp wat je bedoelt Zenga en ik kan je geen ongelijk geven MAAR juridisch technisch gezien heeft ook Darty gelijk denk ik. Ik zeg denk ik want ik ben geen jurist. Maar ik heb een aantal juristen horen zeggen dat die "ingreep of staatsgreep" zelfs niet rechtsgeldig was.

Wat heeft men daar voor ons verborgen gehouden, dat is de vraag. Net als Darty begrijp ik de houding van de advocaten van de slachtoffers totaal niet . Indien de advocaten van de slachtoffers op dat moment alles uit de kast gehaald hadden dan had men niet anders gekund dan uitleg te geven.

Hoeveel jaren zijn we verder ? Wat is het resultaat ? Dendermonde is al lang uit de picture.

Ook de onderzoekscommissies hebben hun mogelijkheden absoluut niet uitgeput.

Maar goed, er komen een aantal nieuwe boeken uit en tegen beter weten in kunnen we niet anders dan hopen dat er iemand het licht gezien heeft. De feiten zijn na al die jaren nog niet vergeten, ook dat is hoopvol. Ondanks alles geven we niet op.