"André Gyselbrecht al weekend naar huis, 8 maanden na veroordeling Kasteelmoord.

Het penitentiair verlof werd hem toegekend door minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het Brugse parket wist van niets en is ‘not amused’, het beperkt zich tot geen commentaar."

» www.nieuwsblad.be

Eigen volk eerst voor minister Geens? Kan dit, mag dit, een politieke bevoegdheid blijven? (Els Clottemans mag gevangenis niet verlaten: “Wellicht omdat ze niet wil bekennen”.)

Het penitentiair verlof: theorie vs. praktijk

2.5.7 Minister van Justitie

Artikel 2, 1° Wet Strafuitvoering definieert de minister als: de minister van Justitie. Titel IV van diezelfde wet is genaamd: “De door de minister toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten”. Hoofdstuk II van die titel beslaat het PV. Het is dus de minister van Justitie die, in theorie, instaat voor het toekennen van het PV. De wet vermeldt wel regelmatig de “gemachtigde” van de minister. Onder “gemachtigde” wordt de DDB van het hoofdbestuur van het gevangeniswezen verstaan. In praktijk is het deze dienst die het werk van de minister uitvoert.

Bron » www.scriptieprijs.be (PDF)

Els Clottemans diende een aanvraag in om vervroegd vrijgelaten te worden. Dat wordt beoordeeld door de strafuitvoeringsrechtbank. Deze hecht o.a. belang aan z.g.n. "schuldinzicht". Indien men ontkent dat men schuldig is zit daar uiteraard een probleem. Els Clottemans werd reeds, verschillende malen, penitentiair verlof gegeven.

Excuus, mevr. Clottemans diende een aanvraag in tot beperkte detentie.

Ik had begrepen dat ze toelating gevraagd had om een opleiding buiten de gevangenis te volgen:

"Els Clottemans krijgt voorlopig geen toestemming om een opleiding te gaan volgen buiten de gevangenis van Gent. De strafuitvoeringsrechtbank heeft haar vraag afgewezen. Volgens de rechtbank is het nog te vroeg voor zo'n maatregel."

Bron » www.vrt.be/vrtnws

Het penitentiair verlof laat de veroordeelde toe de gevangenis driemaal zesendertig uren per trimester te verlaten (art. 6 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten). Dat wordt toegekend door de minister.

Mevr. Clottemans wou op duurzame wijze overdag de gevangenis kunnen verlaten. Hetgeen beperkte detentie inhoudt. ("De beperkte detentie is een wijze van uitvoering van de vrijheidsstraf die de veroordeelde toelaat om op regelmatige wijze, de strafinrichting te verlaten voor een bepaalde duur van maximum "zestien" uur per dag" (art. 21 van diezelfde wet). Dat wordt beoordeeld door de strafuitvoeringsrechtbank.

Bedankt voor de zeer klare uitleg. Dat weten we dan ook weer.