11

robert wrote:

Hetzelfde eigenlijk met de bewering dat het om erg getrainde schutters gaat; Blijkbaar zouden bij de overval op de juwelier vele schoten zijn afgevuurd op een vrouw die in de zetel lag van korte afstand en de meeste waren er naast. Verder moet je niet echt een geoefende schutter zijn om mensen van een paar meter te treffen met een riotgun. Om zoiets in koelen bloede te doen moet er wel iets niet juist zijn in de bovenkamer of flink onder invloed van een of ander. Het "schieten op al wat beweegt" zoals in Aalst wijst volgens mij ook meer op druggebruik dan op practical shooting. 

Ook de keuze van riotguns lijkt me in die richting te wijzen, op korte afstand tegen ongewapende mensen is dit een zeer doeltreffend wapen.

Ben benieuwd naar jullie opinie over deze zaken.

De vraag of de Bende van Nijvel nu kunnen catalogeren als ("militair"?) geoefende schutters dan wel als een stel amateurs is een vraag die mij reeds geruime tijd intrigeert. Ik heb mij (reeds lange tijd geleden) eens voorgenomen om dit aspect dieper te analyseren door de beschikbare literatuur en openbare documenten te bestuderen en de verschillende argumenten en observaties naast elkaar te leggen en te bestuderen wie wat wanneer waarover heeft gezegd. Dit blijft voorlopig slechts een verre toekomstdroom.

In elk geval lees en hoor ik vaak dat de Bende ("overduidelijk") "militair" en "geoefend" tekeerging, doch zonder dat dit goed onderbouwd wordt met voorbeelden en observaties uit reconstructies etc.

Hilde Geens was hierover eerder sceptisch in haar boek en haalt o.a. journalist Gérard Rogge aan die vertelde dat tijdens het proces tegen de Borains een lid van SIE getuigde dat het zogenaamde kruisvuur na de overval te Nijvel bijzonder amateuristisch was en dat de schutters geen idee hadden over de juiste posities die ze hadden moeten innemen om niet op elkaar te schieten. Hij schijnt dit uitgebreid te hebben aangetoond. Ook Fons Baeyens, een practical shooter, vertelde dat de Bende hem slechts een stel amateurs leek.

Anderzijds zou Pint, oprichter van het SIE, op een bepaald moment hebben gedacht dat het wel leden van het SIE zouden kunnen zijn.

Voer voor onderzoek en discussie dus.

12

Ik denk inderdaad ook niet direct aan getrainde schutters in de zin van elite soldaten of heel goede sportschutters. Van al wat ik gelezen heb lijkt het mij nergens duidelijk dat het hier om "professioneel getrainde" schutters gaat. Ikzelf ben absoluut geen profesioneel getrainde schutter maar kan wel redelijk met een geweer overweg. Zoals de meeste jagers of kleiduifschutters. Er is natuurlijk een enorm verschil tussen met een geweer overweg kunnen en gek genoeg zijn om met dergelijk wapen van dichtbij op mensen en kinderen te schieten zonder enige aanleiding.

Ik vermoed dat Pint eerder verwees naar de gebruikte wapens dan naar de schietkunsten. Je kan wel zien aan de houding en manier van doen of iemand gewoon is om met wapens om te gaan maar dan moet je er zelf toch al iets van kennen. Wat je in vele films ziet is absoluut niet wat getrainde mensen zouden doen. De meeste getuigen zullen die ervaring niet gehad hebben en danig onder de indruk geweest zijn. (Wie zou dat niet geweest zijn!)

Opmerkelijk dat je in je "beschouwingen" net die drie aanhaalde. De eerste was een lid van het SIE, de derde verdacht leden van het SIE en de tweede was lid van het groepje waar Bouhouche zo graag mee op stap ging (en nog liefst van al in ganzenpas).

Kunnen we daar uit afleiden dat Pint de meest geloofwaardige getuige zou kunnen zijn?

14

Zover ik weet was Pint geen getuige (toch geen directe getuige van de aanslag/overval), hij zou die uitspraak "het zullen toch die van ons niet zijn" gedaan hebben na Aalst op de parking toen de overvallers al lang weg waren. Waarschijnlijk na verhalen van getuigen te horen en de sporen en schade te zien.

De agenten die ter plaatse kwamen bij de aftocht zouden eventueel nuttige info kunnen hebben maar er doen veel verhalen de ronde. Zo is men niet zeker of de Golf voorwaarts of achterwaarts van de parking kwam, de 3de zou al schietend naast de Golf gestapt hebben en nadien in de koffer gaan zitten of hij zat er al in vanop de parking, ... de Golf zou weggereden zijn met de 3de schietend uit de koffer, de koffer was al dicht er werd niet geschoten, allemaal versies van dezelfde aftocht soms zelfs door dezelfde mensen. Geraak hier nog maar eens wijs uit. Een deftige reconstructie dagen na de feiten had hier wellicht meer duidelijkheid gebracht.

Geen kat dat dat kan tegenspreken.

Na zoveel jaren volgen, lijkt het mij duidelijk. De amateurs kregen een militaire opleiding. Lees snelcursus. RW, SIE kreeg een militaire opleiding. Sommigen van hen, hadden een aparte missie, en gaven hun kennis door aan hun criminele hulpjes. Het zaad van de Bende van Nijvel ligt voor mij zonder twijfel in de politiek en landsverdediging van toen. De hulpjes waren getrainde misdadigers. Hoeveel ex-rijkswachters  zaten/zitten in het criminele milieu? Prostitutie, drugs, wapenhandel, misdaad? Diegenen die al eens veroordeeld zijn, zijn gekend. Zoek eens al de andere op. Eén voor één! Ook deze die naar het buitenland getrokken zijn, vooral! Er zijn er ook die hogerop geklommen zijn door hun vuile zaakjes. Maak daar eens een lijst van! De macht van de macht.

17

Wat bedoel je dan met de hulpjes? De uitvoerders van de overvallen? Gasten die auto's regelden?

18

Als je een overval wil uitvoeren zoals de bende raids op bv. Overijse of Aalst gaat daar een massa voorbereiding aan vooraf! Welk doel? Wanneer? De route voor, en de route na, verkenning, specifieke wapens en munitie, wie kan met de wapens overweg? Wie is bereidt om te moorden?

Dit alles vraagt coördinatie, planning en training van personen die op elkaar ingespeeld zijn en mekaar vertrouwen! De sportschutters verenigingen vallen voor mij buiten de doelgroep. De discipline, de training en de wapensoorten van een sportschutter matchen niet met overvallen!

In mijn gedachten blijven twee groepen over. De huurlingen in groepsverband en getrainde moordenaars in dienst van buitenlandse regimes. De zware nationale criminelen laat ik buiten beschouwing, die nemen geen risico als er niet zwaar aan verdient word.

Onderschat zeker niet de betrokkenheid van buitenlandse regeringen om een lastige natie te beïnvloeden. Het steeds spoorloos verdwijnen na een overval roept bij mij vraagtekens op!

Ik ben het bijna volledig eens met jou Leo behalve dan wat de "nationale criminelen betreft". Ik denk dat ze wel ingezet zijn, maar dan louter als dwaalspoor. En waar plaats je dan Bouhouche bijvoorbeeld? Bij die nationale criminelen? En ik denk dat je met spoorloos bedoelde dat ze onmiddellijk na de overval het land verlieten, verhaal Joël Lhost?

In ieder geval, ik heb ooit al je posts herlezen, meer dan duizend. Je bent één van de weinige anciens hier nog steeds aanwezig. Je vierde post, waarin je zegt dat er bij jou een belletje begon te rinkelen is steeds blijven hangen bij mij.

LEO wrote:

"Nope, officieel niet. Wel terloops met enkele bevriende BOB'ers. En veel concreet kon ik toch niet zeggen (en bewijzen). Het enige dat me bijgebleven is, is de ontmoeting met een BOB'er van de Brigade Waver die zich spontaan aanmelde bij mij (aan de ingang van het warenhuis, liet vluchtig zijn dienstkaart zien), zich kenbaar maakte en zei dat hij een politieman was en zich binnen in het warenhuis bevond. Indien er problemen waren, mocht ik hem opzoeken. Toen ik maanden later een foto van Christian Amory onder de ogen kreeg ging er een belletje rinkelen. Dat is alles."

Wat de man van de Task Force Tilmant betreft (Amory). Niets doen kan ook een onderdeel van de planning zijn.

20

robert wrote:

Ik vermoed dat Pint eerder verwees naar de gebruikte wapens dan naar de schietkunsten.

Pint werd verhoord n.a.v. de tweede Bendecommissie over zijn uitspraken en daarover staat in de documenten van die Bendecommissie het volgende:

Pint maakte er ook in zijn verhoor geen geheim van dat hij op 9 november 1985, nadat hij ter plaatse had gehoord hoe er was opgetreden tijdens de aanslag op de Delhaize te Aalst, her en der de vraag had opgeworpen: "Het waren toch niet de onzen?", omdat de manier van optreden van de kerels in Aalst een tacktiek was die aangeleerd werd binnen de groep Dyane." Hierom had hij ook onmiddellijk actie ondernomen toen hij thuiskwam: "Ik ben thuis gekomen, heb naar generaal Bernaert gebeld en hem gevraagd om de ganse groep Dyane te checken en door te lichten, omdat ik mij niet van de indruk kon ontdoen dat de gebruikte tactiek bij de overval ontzettend geleek op wat wij hadden aangeleerd in de groep Dyane. Achteraf heeft men mij gezegd dat dat gebeurd is in een weekend en dat er langs die kant geen enkele aanduiding werd gevonden."

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie, Bijlage V. Een nadere analyse van enkele controversiële kwesties aan de hand van getuigenverhoren en aanvullende onderzoeken, 235).

Hij verwijst dus wel naar "tacktiek" en "de manier van optreden". De vraag die ik mij dan stel is: wat heeft Pint dan gehoord over hoe er was opgetreden? Hij heeft verhaal op 9 november 1985 ter plaatse zelf meegekregen. Hoe kon hij dan een zicht hebben op de manier van optreden? Hoe kon hij toen bv. weten hoe welke dader zich bewoog en welke posities de overvallers steeds innamen? Over dergelijke zaken kan men eigenlijk pas uitsluitsel hebben na een reconstructie of minstens een uitgebreid verhoor van alle getuigen.

Een dergelijke oefening (wie trok op basis van welke gegevens op welk ogenblik welke conclusie?) wou ik dus ooit eens maken voor elke terug te vinden uitspraak i.v.m. de schutterskunsten van de Bende.

coconut wrote:

Opmerkelijk dat je in je "beschouwingen" net die drie aanhaalde. De eerste was een lid van het SIE, de derde verdacht leden van het SIE en de tweede was lid van het groepje waar Bouhouche zo graag mee op stap ging (en nog liefst van al in ganzenpas). Kunnen we daar uit afleiden dat Pint de meest geloofwaardige getuige zou kunnen zijn?

Neen. De geloofwaardigheid van een getuige kan niet afhangen van de conclusie die hij trekt en de mate waarin die overeenstemt met de eigen mening.

We zouden moeten kijken wat Pint daadwerkelijk weet en wist over de manier van optreden. De SIE getuige op het proces van de Borains zou een grondige uitleg hebben gegeven op basis van de posities bij de schietpartij, dat maakt zijn stelling in zekere zin meetbaar en verifieerbaar. Indien we zijn uitleg kennen kunnen we die bv. voorleggen aan militair getrainde vrienden en kennissen en vragen of wat gezegd is ook klopt.

Een dergelijke oefening moet natuurlijk beginnen zonder een bevooroordeeld standpunt. Indien de conclusie die op het einde zal worden getrokken eigenlijk al vaststaat voor eraan wordt begonnen, dan heeft al die moeite weinig zin.