81

Ik zie ook geen extreem of diep rode verhaallijn, de rijkswacht komt rechts en militair over inderdaad; maar de rijkswacht was ook rechts getint en een onderdeel van landsverdediging (dus militair). Politie en leger worden van nature eerder bevolkt door mensen met rechtse ideeën. Zonder hiermee te willen zeggen dat politie en militairen extreem rechts zijn. Net zoals je in sociale sectoren (verzorging, verpleging, sociaal assistenten, onderwijs, ...) eerder linkse profielen vindt. Dit zijn natuurlijk veralgemeningen er gaat heus wel een linkse militair of een rechtse sociaal assistent zijn.

Verder vind ik dat de reeks een mooi beeld geeft over de jaren 80.

Helemaal met je eens. Heel wat mensen kijken ook uit interesse of zelfs nostalgie naar de jaren '80. Het is niet louter een Bende verhaal.

83

Misschien is de reden voor de studente/zus in dit verhaal dat ze lid wordt van Communist Combatant Cells in komende aflevering. Zo kunnen we de CCC volgen in de serie, zoals we de rijkswachters kunnen volgen via twee vrienden.

Ik zie in de reeks totnogtoe ook geen ideologie of moraal, in feite zijn er nauwelijks personages die zich een beetje fatsoenlijk gedragen. Met als vrij rechtgeaarde uitzonderingen Vernaillen en misschien De Vuyst. Allebei rijkswachters nota bene. wink

Als het feit dat een kat een kat wordt genoemd als het over racistisch geïnspireerd geweld gaat al 'rood' is, tja, dan zijn we uitgepraat.

Als Vicky's milieu de 'rode' verhaallijn moet voorstellen, voorlopig komen die toch niet al te sympathiek over. Zogezegd ruimdenkend en vredelievend, maar je bent al een nazi als je gewoon kort haar hebt. En rijkswachters mogen onder geen beding in het studentenmilieu uithangen? Lijkt me eerder bekrompen en bevooroordeeld, maar soit. Misschien wordt ze nog wel wat menselijker maar voorlopig komt heel dat gezin (Vicky, Franky en vader) vrij hopeloos over.

Wat mij vooral opviel was hoe Bouhouche echt een hyper-aanwezig personage is, een karikaturale slechterik van wie we ook al absoluute de volledige naam en bijnaam nadrukkelijk te horen moesten krijgen. Beijer is in vergelijking bijna onzichtbaar, en ik kan me vergissen maar denk dat men hem tot nu toe enkel als 'Bob' heeft benoemd. Komt die laatste later nog meer in beeld, of heeft men zijn rol klein gehouden om zijn ego niet te strelen, of om te vermijden dat hij godbetert zou gaan klagen?

Idem voor Goffinard, waarom zo'n halfslachtige poging om iemand een pseudoniem te geven. Is het omdat die in de reeks dingen gaat uitspoken waarvan niet is bewezen dat 'Goff' ze daadwerkelijk heeft gedaan?

Tot slot, af en toe zijn er inderdaad fijne nostalgishce elementen. Nee, TC Matic en The Kids doen mij niet aan de 80s denken (en komen zelfs eerder wat geforceerd Belgisch over) want da's niet de muziek die ik toen als kind hoorde. Maar zo'n oranje NMVB-bus daarentegen katapulteert me wel terug in de tijd. smile

Sonny Crockett wrote:

Tot slot, af en toe zijn er inderdaad fijne nostalgishce elementen. Nee, TC Matic en The Kids doen mij niet aan de 80s denken (en komen zelfs eerder wat geforceerd Belgisch over) want da's niet de muziek die ik toen als kind hoorde. Maar zo'n oranje NMVB-bus daarentegen katapulteert me wel terug in de tijd. smile

En niet te vergeten felgroene groene wastafels, toiletten en ligbaden lol

86

Ben wrote:

Als in één van de volgende afleveringen de zus lid wordt van het CCC, gaan linkse mensen dan beginnen zagen dat de serie een "rechtse verhaallijn" heeft? wink

Dat zou kunnen, maar dat zal niet het geval zijn, want de makers zijn links en bijgevolg zal de CCC wellicht minder erg worden voorgesteld dan de rijkswacht. Ik kan wel enige terughoudendheid en zin voor complexiteit appreciëren, maar dat is in deze tijden toch een zeldzaamheid.

Ik vond het beeld van de rijkswacht tot nu toe eigenlijk wel vrij genuanceerd, met veel goeie krachten en ook vooral veel grijs, weinig zwart-wit.

Ergerde me zelfs een beetje aan de manier waarop Franky in beeld werd gebracht. Men lijkt medeleven voor hem te willen opwekken, maar ik kan me toch moeilijk verplaatsen in iemand die zo makkelijk in de hoek van Debels/Bouhouche belandt terwijl hij alle kansen kreeg om zich ervan te distantiëren.

88

Dat links en-of rechts verhaal komt hier vandaan:

'We ergeren ons zeker aan de rode verhaallijn van makers Wallyn en Bovijn, maar ze verschuilen zich voortdurend achter de paraplu dat het maar fictie is.

Het kan ook niet genoeg benadrukt worden: wat is de echte bedoeling van die reeks die tegelijk op VRT en RTBF wordt uitgezonden? Is het de bedoeling de Belgen een soort waarheid over de Bende op te leggen?'

» pnws.be

Het is weer een manipulatie. We beginnen er aan te wennen. De schuld willen geven aan een rijkswacht die als extreemrechts wordt afgeschilderd, zou een logisch werk kunnen zijn voor marxisten.

Dat willen ze pas doen als ze met pensioen gaan. Nou, het gaat maar om zo'n tien FTE's.

90

Merovinger wrote:

http://nsm08.casimages.com/img/2015/08/06//15080601225614738713490280.jpg

Er liep een onderzoek naar 1 van hen voor "iets" in Aalst! Het is niet gestopt na deze veroordeling in de rechtbank.

François: “Weet u, als ik al die beschuldigingen overpeins, dan denk ik: niemand begrijpt wat de bestrijding en de handel in verdovende middelen inhoudt. Men begrijpt niet hoe crimineel die zaken zijn. Dat is het grote probleem.”

Nee, het grote probleem is dat niemand toen durfde te beseffen hoe diep vele rijkswachters mee gesleurd werden in een enkele richting van corruptie, chantage, geweld, winstbejag, persoonlijke verrijking en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke ellende.

"Franky" (links) en "Marc" (rechts) ...

https://www.geekster.be/wp-content/uploads/2023/01/1985-2.jpg

"... zullen dat elk op een andere manier ook wel ontdekken..."