Was het bij de Lippens dat de moeder Anneke ging afzetten voor de feestjes?

12

Ik kan er niet zo goed aan uit wat jullie bedoelen met dat verhaal over "De Dove Muzikant", is die niet meer in de handel of zo? Het boek staat wel gratis op het internet » archive.org/details/ Ik heb er maar stukjes in gelezen de boek bespreking van Ronny Descheper komt niet altijd overeen precies zo gaat die vader wel mee in een gesprek over Ludo Mariman. Of de link werkt weet ik niet. En is de titel boven het artikel uit www.pensioenkrant "geen complot theorie" ironisch bedoeld? Omdat op die site toch vrij veel "complottheorieën" staan (het ontkennen van de opwarming van de aarde en zo) van die pedofielen kringen weet ik in feite niets wel dat er momenteel een "QAnon" bestaat. Toch een vrij obscure extreem-rechtse complotorganisatie. De nu bijna vorige president van de USA haalde toch veel van zijn theorieën uit die ton.

Idd, toch een beetje opletten met al die complot-sites. Helaas lokt dat ook veel fantasten, al dan niet opzettelijk om alles ongeloofwaardig te maken.

14

Het bestaan van de zogenaamde Roze Balletten is niet bewezen. Ook niet bewezen is dat de misdaden van de Bende van Nijvel verband houden met of voortvloeien uit de Roze Balletten. Dat er (ook) in de jaren 70 en 80 sprake is geweest van kindermisbruik op grote schaal, in combinatie met mede daaruit voortvloeiende afpersingspraktijken, wil ik nog wel geloven.

Tis gemakkelijker het woord "complottheorie" in de mond te nemen dan te luisteren naar de slachtoffers. Of erger nog, hun monddicht te houden door ze gek te verklaren. Waar rook is, is vuur. Dat staat als een paal boven water. Wel, het is misschien geen slecht idee om te zoeken vanwaar de rook komt, voor je het woord "complottheorie" in de mond neemt. Vroeger was het al de gewoonte om te zwijgen in het algemeen over zo'n zaken. Het was al bij voorbaat geen waar en dat gebeurde niet. Slachtoffer durfden daardoor alleen al hun verhaal niet vertellen of hulp zoeken. Ze liepen gewoon tegen de muur. Ik kan daar over meespreken. Shame on you!

We leven in onzekere tijden, maar toch zijn er nog zekerheden in het  leven. Het bestaan van pedofilie en zeer zwaar kindermisbruik is jammer genoeg zo een zekerheid. Dit stond vandaag in de krant, let op de leeftijd van de kinderen bij aanvang misbruik.

» www.nieuwsblad.be

Het bestaan van die Roze Baletten is niet bewezen ... juist ja (als tientallen getuigenissen geen bewijs vormen). Darty, ik raad je aan deze twee passages hier op het forum te herlezen en je dan eens wat verder in die zaken te verdiepen. Hier op het forum zijn mensen die dat gedurende jaren gedaan hebben. Ik vermoed dat jij je conclusie iets te vroeg trekt.

Vernaillen zegt dat hij foto's heeft gezien van seksfuiven met minderjarigen:

"Op een dag liep ik in het justitiepaleis voorbij het kantoor van een bevriende magistraat. Hij riep me binnen. ‘Herman, kom eens kijken!’ Hij liet me foto’s zien waarop volwassenen het met kinderen doen. Hij dekte de gezichten van de volwassenen af, maar volgens mij waren dat foto’s van de Roze Balletten en waren daar mensen van de rijkswachttop bij. ‘Wat gaan ze daarmee doen?’ vroeg ik. ‘Dat gaat naar boven,’ antwoordde hij. Zijn rang was te laag om zulke delicate dossiers te behandelen."

Vernaillen was op 15 juni 2018 een spreker bij de voorstelling van het boek 'Littekens - Het spoor Nijvel-Aalst van de Bende'. Hij heeft daar een indrukwekkend betoog gehouden. Op een bepaald moment werd hij kwaad en riep luid door de zaal "ik heb de foto's gezien mensen! Minderjarigen met belangrijke politici, waaronder ministers." Hij kwam emotioneel en machteloos over op dat moment. Je voelde zijn frustratie en kwaadheid zeer goed. Hij noemde evenwel niemand bij naam. Vermoedelijk omdat hij nog altijd geen zin heeft in een tweede aanslag.

17

En geen link tussen de 'Roze Balletten' en de Bende van Nijvel? Allen maar de hoofdrolspelers springen van het ene 'verhaal' naar het andere ... VDB, Kol. G. Lhost, Lt. Gen. Beaurir, Bultot, enz.!

18

Ik vind het eigenlijk zelfs de moeite niet om daarop te reageren. Is het al bewezen dat de aarde rond is?

19

Nee, die draait helemaal vierkant zoals heel dit dossier.

20

Ik zei nog zo: "niet bewezen", wat niet wil zeggen dat er geen sprake is geweest van (wat van valt onder de definitie) Roze Balletten. In zijn hoedanigheid van opsporingsambtenaar (en getuige) had Vernaillen gewoon man en paard moeten noemen in een/zijn ambtsedig opgemaakt proces-verbaal.

Ik vind dit nogal een merkwaardige tournure van Vernaillen, aangezien hetgeen een opsporingsambtenaar (als zijn waarneming op enig moment) optekent in een/zijn (ambtsedig opgemaakt) proces-verbaal, in beginsel doorslaggevend bewijs vormt in een strafrechtelijke procedure. Een gemiste kans, vooropgesteld dat Vernaillen in zijn hoedanigheid van rijkswachtmajoor of -overste (opsporingsambtenaar!) die foto's heeft gezien. Maar ja, als Vernaillen zelf al aangeeft "volgens mij", dan weet je eigenlijk al hoe laat het is, althans ook die twee woorden haal je niet van stal als er geen twijfel bestaat over wie daadwerkelijk op die foto's te zien zijn, want dan zeg je: ik zag op die foto's een naakte mijnheer A., mevrouw B,, met een naakt kind, in die positie(s)

Ik word een beetje moe, zo niet heel erg moe van mensen die roepen dat ze het weten en vervolgens het laten afweten of zelfs boos worden als het aankomt op het noemen van (de namen van de) de daders. Dat de ander 'to the rescue' van die mensen vervolgens gaat invullen wat voor hem de begrijpelijke redenen van die mensen in kwestie zijn om zich niet nader over de kwestie uit te laten, zonder dat die personen in kwestie zich daarover hebben uitgelaten, noem ik de dood in de pot.