kwam toevallig dit artikel tegen op het net , nogal wat bekende en opvallende namen kan je terugvinden


Het MEGA schandaal, Pedofilie, Moord en Geweld in de Belgische regering.Koningen, adel, magistraten en politici, het grootse pedofiel netwerk, aan de top van de Belgische maatschappij, wie niet instap krijgt hier geen plaats. Naar het Nederlandse voorbeeld en BILDERBERG GROEP.

Worden politici, hogere ambtenaren en magistraten omgekocht met geld, postjes en seksorgieën met minderjarigen?

België mag dan al wel een klein landje zijn, het heeft echter een grote overheid met een nog grotere BEERPUT die door ANONYMOUS werd opengetrokken.

“Anonymous” publiceert een lijst van mensen die betrokken zijn bij het netwerk van de zaak Dutroux. Is ook N-VA hierin betrokken of waarom blijft het bij hen stil hierover?

De volksvertegenwoordiger Laurent Louis heeft collectief een afschrift doorgegeven van een anoniem bericht aan alle parlementariërs van België. Het bevat een lijst van alle politici, zakenlieden en rechters dicht of van ver in strafzaken en pedofiel netwerk van zaak-Dutroux betrokken, er zijn zelfs leden van de Koninklijke Familie expliciet vermeld.

Natuurlijk, werd Laurent Louis een dwaas genoemd, en praat met over het ontnemen van zijn parlementaire onschendbaarheid en hem te vervolgen, wat niet verwonderlijk is als je bedenkt dat in België activist Marcel Vervloesem in de gevangenis werd gegooid voor het blootleggen van een pedofiel netwerk in België. Dit illustreert perfect hoe een corrupte elite de kern beheert om aan de macht blijven door te profiteren van de zwakte van de bevolking. Zonder steun en populariteit, wordt individueel initiatief gedoemd te mislukken.

PS:
1)    Indien we spreken van pedofilie is dit een misdaad naar westerse normen, terwijl in de natuur de ouderdom niet bepalend is voor geslachtsverkeer, doch wel de geslachtsrijpheid. Geslachtsverkeer is normaal indien beide partners geslachtsrijp zijn en geslachtsverkeer wensen. Onze wetgeving voldoet daardoor niet aan de natuurlijke ontwikkelingen van de mens, doch is zo gesteld om willekeur en misbruikt te voorkomen.
2)    In het navolgende worden bepaalde mensen als pedofiel aangeduid, doch dit wijst niet onvoorwaardelijk op de aanwezigheid van bewust misbruik of overtredingen van de wet, noch als bewijs van het schenden van de natuur of het aanwenden van geweld.
De aanwezigheid op orgieën werd niet zelden uitgelokt om betrokkennen nadien te chanteren en te dwingen zich aan ongeoorloofde normen te houden of hen te dwingen tot zwijgen.
Het deelnemen is echter meer dan bedenkelijk, daar het zeer onwaarschijnlijk is dat alle zeer jonge vrouwen hier vrijwillig in deelnemen.
3)    De navolgende lijst verwijst naar personen die bewust of onbewust direct of indirect bij misbruiken of wantoestanden betrokken waren, of er onwillekeurig mee in contact kwamen, of mogelijk via hun activiteiten of onderzoeken er mee geconfronteerd werden.
4)    Pedofilie kan men onmogelijk vrijpleiten indien het gaat om geslachtverkeer met kinderen die seksueel onrijp zijn of indien het duidelijk gaat om een opgedrongen of gewelddadige seksualiteit of seksuele handelingen met kinderen.
5)    Deze gegevens werden ontleend uit diverse publicaties en onderzoeken gedaan en vrijgegeven zouden zijn door “Anonymous”
6)    De blogger van deze versie is niet verantwoordelijk voor de correctheid van het gegevens of de vertalingen, doch zoals Tijl Uilenspiegen zei; “waar rook is, is vuur en hij warmde zijn handen boven vers dampende uitwerpselen van een Paard”.
***********************************************************************
Agnessens rechter in Bergen, zelf betrokkenen bij seksschandalen, veroordeeld betrokken pedofielen niet of laat hen zeer snel vrij. Veroordeelt Dutroux, Martin en Van Peteghem voor eenvoudige overtredingen als het gaat om verkrachten ondanks herhaling der feiten. Februari 1986 - De rechter in de zaak bleek betrokken bij Roze Ballet samen met Prins Albert, en leveranciers van kinderen.
Koning Albert II bezocht regelmatig de Dolo, alias Club Atrébates. Aanbevolen door Nihoul zelf met Antonini Costa, handelaar met voorkennis voor Fortis, beschermd door Albert Raes voormalig directeur van de staatsveiligheid. Meest waarschijnlijk allen betrokken bij een pedofiel ring met meisjes in het huis waar Antonini werkt, die ook vader is van de kinderen Milla en Fiona in dit netwerk gekleed in trouwjurken fungeren. Herkend door X3 als deelnemer in de avond activiteiten, aangevraagd met de opratie Kipofor waarbij hem 7 cd-roms van Zanvoort werden toevertrouwd. Het onderzoek werd gesloten wegens "onbekende daders", waarna de cd-roms werden gestolen. De koning weigerde te antwoorden op vragen over de misterieuze verdwijning der cd-roms die werden toevertrouwd aan hem, vanwege de "scheiding der machten". Hij heeft zelfs geen Koninklijke gratie gegeven tegen een veroordeling van Marcel Vervloesem, op basis van onvolledig dossier. Betrokken bij een aantal faillissementen als fortis, waarvan aandelen, met Fortis waarborg werden, verkocht door Maurice Lippens (naast zijn eigen bezit). Vandaar zijn aankoop van een villa met een ponton op de zee voor zijn jacht en die men een waarde geeft van € 25.000.000 en in Belgisch-Kongo (voormalige) waar hij de villa van Mobutu kocht. Zijn lijst van aanbevelingen van ministers van staat en andere adellijke personen bevatten verrasend veel pedofielen.
Prins Alexander, zoon van Koning Leopold III en Liliane Réthy ging 2 maal naar het kasteel van Argenteuil om gezelschap te houden met Levy een joodse deskundige uit Eindhoven, zegt telkens dat hij er nooit iets had (?) Maar zijn vrouw, de prinses van Parijs, zegt in een interview dat hij vreemde gewoonten had. Prins Alexander pleegde zelfmoord doch liet een nota met 29 namen van pedofielen na, onder andere Dejemeppe en twee substituten, Alain Lemasson, kolonel commandant van de gendarmerie Charleroi, hijzelf en de Oostenrijkse prinses Stephanie Windisch-Graetz. Hij werd veroordeeld voor de verkrachting van twee minderjarige jongens. Zijn kasteel werd door de Belgische staat aan Jean Marie Delwart verkocht in 2002.
Bernard Anselme, burgemeester van Namenen en politicus betrokken bij Inusop en Sotegec in gevallen van valsheid in geschrifte en gebruik.
Antoine Joseph, directeur van Openbaar Onderwijs en Schone Kunsten verschijnt in 1989 in een klacht van pedofilie op de school Eburonen op kinderen van 6 tot 12 jaar. Hij was het die deze activiteiten georganiseerd ... met Thielemans, de burgemeester van Brussel ... Het zal duidelijk zijn dat in 1992/05/25 gechanteerd Hurtmans, Monens ...en anderen ….
Antonini Roberto pedofiele grootvader van de misbruikte kinderen Milla en Fiona, die een hoge bescherming van Mons Borinage regio geniet. Mensenhandelaar en handel in valse schilderijen, en anderen. Slaagt er in het laten veroordelen en het onttrekken van de hoede van de moeder (Maria Pia Maoloni) Hij plaatst van zijn kleindochters in een pedofiel ring en weet dit te laten indelen als staatsgeheim.
Rocco Antonini pedofiele vader van de kinderen Milla en Fiona, maatschappelijk werker in een tehuis voor mentaalgehandicapte minderjarigen waarvan sommige zijn in hetzelfde netwerk werden misbruikt. Andere leden van deze familie maken eveneens deel uit van dit systeem, doch een directrice van een vereniging voor opvang van door het gerecht geplaatste kinderen ....
Michael Aquino, luitenant-kolonel, bekleed een belangrijke militaire rol in de psychologische oorlogvoering, gekend met pedofilie, hersenspoeling, nazisme satanisme, homoseksualiteit en moord. Uitvinder van de "Monarch", waarvan de basis is het gebruik van onderwerping met behulp van extreme seks, satanisme, moord, waardoor gebruik van meerdere identiteiten. Hij is West-Europese adviseur van de Amerikaanse Staff.
De verzekering “Royale Belge” betrokken bij de Dutroux en Dohy zaken voor het gebruik van auto's die ze hadden te onderhouden voor ruwweg meer dan € 50.000 per jaar, waardoor zij het pedofiele netwerk en de feiten en hun capriolen dekten en hun voordeel via de verzekeringen.
Bats René generaal bij het leger, geboren in 1930, pedofiel, weet twee aanklachten, van Regina Louf en zijn vriend JP Dumont over te hevelen naar het militair auditoraat
Bayens Christian, magistraat in Nijvel, geboren in 28, pedofiel, een vriend van Castiaux, neemt deel aan orgieën met minderjarigen bij de notaris Nassaux in Waterloo.
Baert Vincent, procureur des konings, pedofiel, beschermer van Van Den Bossche, in ruil voor een kleine .... Hij veroordeelt Biefnot slechts 10 maanden voorwaardelijk voor het bezit en de openbaarmaking k7 pedofielen! Protectionisme?
Dutroux-affaire: Zou er K7 van de moord op meisjes zijn.
Een videoband van de moord op Julie en Melissa bestaan inderdaad. In 2004, een andere afgevaardigde, Albert Mahieu schreef aan de president van het Hof van Assisen Aarlen, waar wordt gevonden de Dutroux-bis map. Hij spreekt van een videoband van de moord op twee kinderen die zou zijn bekeken door een kennis. Echter, deze persoon wil het gebruiken om de carrière van  .......
         Beaupain, rechter die kinderen voor pedofielen plaatst in het thuis "Les enfants de Mamy"
         Beaurir generaal van de Gendarmerie betrokken in de zaak Pinon (zaak der rozer balletten)
Dr. Fortunato Israel Hospital Eurosystèmre.
Opus Dei. Apostolische initiatieven. Studentenhuizen, culturele centra, jeugdclubs,
Betrokken Killers van Brabant.(Bende van Nijvel) En minder bekende namen, die betrokken zijn hetzelfde: Poncelet, Marbaix, Depaus, Gombert, Mievis, Maquet, Pattyn, Trotsaert, Galetta, Fiévez, Fastrez Gerard Lhost oude voormalige kolonel van de gendarmerie, en Chiang Grigniez. Voor zover ons bekend, is een belangrijke kwestie neergelegd bij de voorzitter Londers (die ontslag heeft genomen) en zijn opvolger, De Jonghe d'Ardoye voor deze zaak en anderen bijhorende.
Beneux Philip, politiecommissaris, vervormt het officieel verslag van de familie audities met betrekking tot het feit dat Michel Nihoul was gezien bij het zwembad van Bertrix op de dag van de verdwijning van een der slachtoffers van Dutroux en dat vandaar nooit van terugkeerde naar huis.
         Berghmans Jean Pierre Baron Groep Lhoist Limelette. Lid van de Tripartiete Commissie. (Cercle de Lorraine. Front National. Bilderberg groep)
Beroudiaux Dominique, geboren in 54 bewoont het kasteel van Valmont, dat is 2 km van huis 5 van Michelle Martin ligt verwijderd! Satanische ceremonies bij het kasteel gebruikt door Di Rupo en Jean Pierre Grafe voormalige Waalse minister tussen 80/81. Ferbus destijds eigenaar van het kasteel dat nu in handen is van David Bosquion geboren in 75.
Bervoets Geert socialistische burgemeester van Mechelen verdoezeld het onderzoek  naar de bisschoppelijke ring van Danneels. Geen vervolging van de jonge dief.
Bettens arts, minnaar van Josiane Jeuniau, de vrouw van psychiater Andrew Pinon . Dit is de 1979/08/30, door de echtscheiding van de vrouw wordt de affaire van de Ballets Roses ontdekt.
P.S.
Tijdens het beëindigen van zijn studies, in 1970, huwt André Pinon Josianne Jeuniau. Ze krijgen twee kinderen.
André Pinon maakt carrière in het Psychiatrisch Centrum van Etterbeek. Josianne Jeuniau wordt secretaresse van adviseur Legrand, op het kabinet van minister de Donnéa.
In 1979 botert het niet meer tussen de echtgenoten en het komt tot een echtscheiding. Omdat Josianne aandringt op een snelle procedure, ze heeft immers een andere partner, schakelt Pinon privé-detective Bob Louvigny in.
Louvigny heeft er niet veel moeite mee om snel uit te vissen dat Josianne de nacht doorbrengt bij een collega van Pinon in Waterloo. Van het een komt het ander en na enkele dagen wordt Pinon ervan gewaarschuwd dat Josianne deelneemt aan nogal wilde sexfuiven waar volop drugs worden gebruikt en waar minderjarigen beneden de 16 jaar sexueel worden misbruikt. Het Bild-achtige verhaal overschrijdt ruimschoots de grenzen van de echtscheidingsperikelen van een echtpaar uit de Brusselse jetset als ook nog blijkt dat een aantal minderjarigen worden geleverd door Nijvelse jeugdrechter Agneesens.

         Billot Jeanine geboren in 38 beheert het kindertehuis chaussée d'Auderghem 223 "Les enfants de Mamy" met als voorzitter Philippe Delleuze. Drie rechters, Kennes, Waeterschoot en Beaupain, plaatsen er kinderen.
       
         Paul Blondeel adviseur Brusselse hof van beroep, betrokken bij het Fortis schandaal.
         Roger Boas zaak "Eurosysteem Hospitalier" en "Fortunato Israël", wapenhandelaar, en administrator Asco in Zaventem (bestemmingsplan). De locatie werd door Regina Louf erkend voor het filmen van snufmovies met gasten waar buiten werd gefimt, contracten ondertekend met Boas. & Pigeon. Boas krijgt een contract voor defentie voor 24 miljard FB voor panseringen van Vanden Boeynants minister van defensie, Xavier Magnée is de "derde dief 'van de transactie, hij verdedigde Boas.
         Boël Jacques geassocieerd met de families van (zie) Lippens. In 1968 bevalt zijn eerste vrouw van Delphine Boel, dochter van Albert II. Dit maakt het mogelijk om de relaties van royalty met pedofiel te begrijpen. Het Waalse Gewestgrijpt in om de industriële chaos gereëerd door Boel op te kuisen, kostprijs 150 miljoen.(Bij La Louvière)
         Boël Micky Gotha, verscheen in 62-74 betrokken bij pedofilie bevriend met Opus Dei en Baron Daniel Janssen, verwant aan de Lippens.
Boël Framboise administrateur Optimistan (zie Optimistan)
         Bonmariage Paula echtgenote van Georis Michel, beiden pedofielen. Voorzitter van een groep ACRF missionarissen en zuster van pedofiel magistraat Jean Hubert Bonmariage. (ACRF = Les Amis du Christ Roi de France - Mensenhandel?)
Bonmariage Jean Hubert, pedofiel rechter, Paula van broer Bonmariage (Georis) g heeft contact met Frankrijk en beveiliging. magistraat in Verviers en Herve. Zou een bloeiende handel verkoop van pedofiel cassettes en waarschijnlijk films hebben.
         Paul Bonacci, neo nazi, pedofilie en satanisme andere gerelateerd aan het Monarch-programma
         Bonvoisin Marie Cécile echtgenote van graaf d'Ursel, gekend pedofiel en oplichter.
Bonvoisin Benedictus Baron, geboren 39, zie Bende van Nijvel. Het zal zich stellen tegen De Baets, onderzoeker Neuchâteau. Nihoul was zijn rechterarm. Herkend door Regina louf, pedofiel, band met Nihoul. Seks, moord, vooral de jacht (spel, kinderen) hij werkt aan Sabena en is regelmatig op het kasteel van Eindhoven,  bijgenaamd de Zwarte Baron. Een zeer bekende Paul Vanden Boeynants werd door hem geplaats aan het hoofd van CEPIC. (CEPIC = anti-democratie) Hij stelde zich tegenover de veiligheid van de Belgische staat, alleen de geheime dienst zou onafhankelijk te zijn op het moment beheerd door Albert Raes voormalige magistraat, welke laatste werd herkend door X2.
Bonvoisin Pierre Alexandre betrokken bij Opus Dei (pedofilie?)
Jacques de Borchgrave, adel, baron, echtgenoot van Sheri Heller, deelnemer groepsseks. Psychopaat. Kasteel Trieu in Courrières bij Namen.
Bourlée Paul advocaat te Nijvel, plaatsvervangend magistraat, geboren in 29, pedofiel, frequent bezoeker van het Kasteel Eindhoven, was op een feestje met minderjarigen bij Notaris Nassau (X) in Waterloo. Is eigenaar van een tweede huis in Faulx Graven in de buurt van het kasteel van Seilles, echtgenoot van Françoise Delhaye. Participeert in jachtpartijen nabij Profondeville. Woont in Gesves.
Brabant Jean Marie, luitenant-kolonel van de BSR, baas van De Baets, belemmert en steekt een stok in de wielen tijdens haar onderzoek van Dutroux. Op het moment van de zaak Dutroux, plaatsvervangende commandant van de BSR. Verantwoordelijk voor het verdwijnen van 5.000 ecstasy pillen gevonden bij Nihoul en Lelièvre, Dutroux. Deze vertegenwoordigen een half miljoen, en verkocht de dag na de ontvoering van Laetitia Delhez ...
Baron Braecq voormalige jeugdrechtbank in Brugge, hoofd van de "Thuis Carolientje” en verantwoordelijk voor de inzameling van fondsen voor de bescherming van de kindertijd.
De Broqueville Thierry, graaf, valsheid in geschrifte en gebruik van vervalsingen (echtgenoot van Alcantara)
Raymond Brose hoofd van de gerechtelijke politie van Luik, die verantwoordelijk is voor de cel Cools werkte tegen din de onderzoeken van Connerotte, Gestolen effecten en de moord op minister André Cools. Twee van zijn inspecteurs begeleiden Connerotte op zoek zijn naar twee getuigen op Sicilië die hun identiteit niet prijs wilden geven. Terug in België geven de twee inspecteurs de namen direct aan de media.
Bruynooghe Annie Advocaat en rechter, beschermt altijd en bevrijdt pedofielen.
Bulthé Bruno, Brusselse parket Betrokken bij Tueche en de Dutroux afaire.
Francis Burstin, Chief van het Europees Parlement uitgenodigd door Serge Moureaux voor pedofielen orgieën te Faulx in het Kasteel Tombs
Philippe Busquin, minister (6 keer) commissaris, gearresteerd in verband met de zaak Inusop.
Vincent Cambier, Procureur des konings verzocht om een niet plaatsen van Dutroux dossier. Pedofiel of gemanipuleerd, zoals dit geval is een bom op opmerkelijke en nobele geïmpliceerd door getuigen. De officier van justitie sprak van een Bourlet het protectionistische systeem; idee niet gevolgd door Jacques Langlois, oordelen over de capriolen ruwweg aandoeningen.
Cardon Lichtbuer Daniel Baron in het ere-comité van de Irsa, Instituut voor doof, stommen en blinden. Het instituut kocht het aangrenzende kasteel. Het lijkt erop dat hij het is die Child Focus oprichte, hij is de president. Zijn schoondochter verzorgd kinderen doch die bleken sporen van geweld en misbruik te vertonen. (sporen van marteling). Hij droeg daarop Child Focus over aan Jean Louis Lejeune, als directeur. Hij is op dit moment voorzitter van de Ardh welke nu kastelen terug koopt die in opspraak kwamen met pedofilie.
Richard Carlier met 500.000 fb bood hij Smap (via Ethias) om in te grijpen in een rechtszaak in 2004.
Philippe Carpentier voormalige beëdigde vertaler in het Brusselse parket, oprichter van CRIES, afhankelijk van Unicef internationaal pedofielennetwerk dat 18 landen controleert en ex-minnaar van de vermoorde pastoor Joseph Doucé.
Castiaux Olivier werd geboren in 53, advocaat Nijvel, pedofiel, minnaar van X2; organiseert partijen in een grote villa in de buurt van de Woluwe, met zwembad, een lid van de Rotary Club. Ontmoet Wilfried Martens. Onderhoudt zijn secretaresse en dochter van de laatstgenoemde. In 88 ging hij naar Lyon, de VS, Singapore, zegt socioloog CRNS. Ook in Australië.
          De Caters, familie na de beroemde Belgische vliegenier, waarvan een van de leden wonen in het kasteel Schilde, de hele familie zou lid zijn van deze bende pedofilen en  herkend door Louf en Somers. Behoren tot Cercle de Lorraine! Er wordt gezegd Deurwaarder
         De Caters Philip, eigenaar van Kasteel Kattenhof.
         De Caters Patrick, Baron, Kasteel Kattenhof, pedofiel, lid, vice-president van de cirkel van Lotharingen, vriend van Davignon, Prins Philippe de Chimay, Graaf Jean Pierre de Launoit, Elio Di Rupo en Aldo Vastapane.
         Cerexhe Etienne professor, doctor in de rechten werd geboren in 31, werd tot Baron benoemd door de koning in 2009, op basis van rechter emeritus en senator. Chef van PS. Honorair Consul in Namen. Vader van Benoît Cerexhe, de huidige minister, die een vriend is van Charles Piqué. In het systeem bekent als pedofiel.
         Prins Karel, pedofiel, nam deel in de late uren en werd herkend door X3
         Olivier Chastel, minister, betrekt Rechters Martine Michel en Taminiaux en trekt zich vervolgens terug. Bedreigingen, manipulatie? Als dit het geval is, Michel in het netwerk. Belast met de zaak Jimmy De Paepe betrokken bij drugshandel en moord.
         Chevallerie (de la) Amaury geboren in 33, Sunstituut te Nijvel, pedofiel vriend van Castiaux herkend door X2
            Chomé een verdachte advocaat, waarschijnlijk in het systeem. Zijn vrouw Nicole Galand, Court Judge Mons, de firma Galand (?)
         Willy Claes minister, geboren in 38 van Hasselt, secretaris van de mutualiteit, pedofiel, politieke, herkend door X3 als deelnemer in de avonduren. Muzikant en dirigent, lid van de Vlaamse Socialistische Partij, Minister van Staat in 1983, minister van Economische Zaken, secretaris-generaal van de NAVO in de 94 en 95, treedt af als Agusta corruptiezaak waar hij zal worden veroordeeld tot 3 jaar voorwaardelijk. In 2007 als gewezen minister geraadpleegd door de koning om de crisis te beëindigen.
         Cleeren Procureur des konings onderneemt geen vervolging voor pedofilie in de zaak Jean-Pierre Palms, voorzitter bij de rechtbank te Hasselt, beschuldigd van pedofilie.
         Cléthy van Clement een bedrieglijke advocaat met invloed aan het Hof, zijn oom Van Ypersele, is namelijk hoofd van het kabinet van de koning.
Coëme Guy minister van Defensie betrokken bij de Agusta zaak, alle betrokkenen op dit niveau zijn pedofiel. Merkwaarduig doch geen spoor van deze praktijk onder Coëme.
Guy Collignon lid PJ Brussel, bezocht de club De Dolo als groepseks gebruiker, met aanwezigheid van minderjarige partners. Alfa Romeo auto. Behandeld het geval van Christine Van Hees moord in vreedzame Mushroom kwekerij en werd al snel bevorderd.
Colson Pierre Brusselse politie-inspecteur wist van verborgen gegevens en Dutroux, beschuldigd Rechter Doutrew van nalatigheid.
Adjunct Commissaris in Knokke in 83 pedofiel.
            André Cools, vermoorde minister, die betrokken was bij de Agusta zaak. Connerotte en Bourlet hebben de zaak onderzocht doch werden verweiderd (1994) Het Nihoul netwerk. Verscheidene mensen in zijn kantoor werden verdacht van het bestellen van deze moord, waaronder Van Der Biest, die zelfmoord heeft gepleegd (of werd vermoord)
         Arthur Cools kinderpsychiatrie die de problemen van kinderen zou negeren en hen behandeld in zijn kliniek "Good Engels" doch die kinderen bevonden zich in werkelijkheid in bordelen in Nederland.
         Bob Cools, burgemeester van Antwerpen verbiedt pamfletten en andere informatie in Antwerpen wanneer het schandaal van de kliniek "Good Engels" los barst.
            Coppieters't Wallant Roland Magistraat, geboren 36 omgang met Raemaekers, geeft toe dat hij een pedofiel is. Lid van "The Company of LIBIKI 'vereniging zou haar activiteiten in Zaïre en Ghana hebben. Hij kent ook Bats. Lid van de PS en de Cirkel van Naties, van de Rotary en de Lion's Club. Frequente met Patrick Meeus d'Argenteuil, een bedrijf in verband met de Montoyerstraat 35.
         Philippe Courard, lid van het Huis van Afgevaardigden, staatssecretaris voor Sociale Zaken, cabinet André Flahaut en Willy Taminiau, die betrokken zijn in het zaak van Carolorégienne dicht bij Di Rupo.
Cosyns Paul psy Doctor in de Klinische "Good Engels"  aangeklaagd door Marcel Vervloesem voor het ontkennen van het misbruik naar de kliniek.
Creteur Philippe vriend van Nihoul, journalist van het laatste uur, een vriend van Eric Van de Weghe. Verbleef meerdere maanden maanden in de gevangenis met Eric Van de Weghe. Als een vriend van Nihoul, pedofiel, althans in het systeem.
Crokaert arts Waterloo aangeklaagd door de vrouw van Pinon voor deelname aan de Roze Balletten. Zelfmoord van zijn vrouw, doch Christine Doret zegt dat het moord was.
Croy, Princess. Beschuldigt eerlijk activisten zoals Glatz (CIDE) Lavachery (Dignaction) en vele anderen, openlijk en publiekelijk beweert dat sommige mensen dit doen om K7 Zandvoort in diskrediet te brengen en het in gevaar brengen. Beschermt de adel en royalty's, repte in feite nooit een woord over dit pedofiel sector. Is er in geslaagt om te ontkomen en heeft alle informaties van Marcel Vervloessemde in realtie met pedofielen in de System.
Guy Cudell zie dossier Bis. Karawizan ontvangen op het kasteel van Leignon, die het kasteel met Defosset deelt - Pedophile en FM Overleden.
Dalons rechter, beschermer van gezin Tagliafferro (schroothandelaar die omgang onderhoudt met Dutroux)
Baron Daniel Cardon de Lichtbuer, BBL bankier, stafchef van het cabinet der Gemeenschap, en andere titels, in 1999 al administrateur van Child Focus. Werd  in 1998 tot baron bevorderd. Orde van Leopold II. Echtgenoot van Marina Solvay.
Kardinaal Danneels, bisschop. Zoekopdrachten zijn gemaakt bij hem thuis en in de kerk; Speel het onschuldig, maar de resultaten van de autopsie van Julie en Melissa en de zaak Dutroux was in zijn handen! Lijkt maatje met Lichtbuer! Directeur van het Instituut IRSA (met Davignon)
Daneels wordt in september 1996 benoemd tot primaat van het koninkrijk, maakte hij een verontschuldiging aan de slachtoffers van pedofiele priesters op televisie. We vermoeden dat hij zelf bij betrokken is, zo lijkt het, in de dood van Julie en Melissa en er werden ook klachten voor pedofilie tegen hem werden neergelegd. Wat minder bekend: in 1990 verloor hij zijn bisschoppelijke ring. Een jonge man probeert om het te verkopen in een sieraad Mechelen, doch werd door de politie opgepakt. Hij zou hebben gevonden de ring in de privé-appartementen van Danneels. Hoe kwam hij daar? Raar geval beland in de doofpot. Bert Bervoets is burgemeester van Mechelen.
Beschuldigd door parlementslid Mahieu als zou Daneels de dood van de kinderen Julie en Melissa hebben meegemaakt. Mahieu is lid van de Loge van Gent die wilden voorkomen dat Danneels begint in de running om paus te zijn. Als dit verhaal niet waar is, waarom is Mahieu naar Rome gegaan om Ratzinger ontmoeten? Baron de Bonvoisin vergezelde om hem beter te begeleiden en ontkrachte zijn uitspraken tegen Danneels. Een van de twaalf mensen die de dood van kleine Julie en Melissa bijgewoond.
Marcel Danze pedofiel magistraat
José Daras Waalse minister van Verkeer, beschermer van Vincent Georis die ingrijpt in de rechtbank. (Tegen de vrouw Ronite Bitton).
Etienne Davignon Burggraaf, geadeld door de koning. lid van Opus Dei, Cercle de Lorraine, Bilderberg, directeur van IRSA, Ground Waterloo in Ukkel (met Danneels van Launoit en anderen). Verschijnt in het dossier bis, waarschijnlijk Grey Street, illegale prostitutie. Verwante Genevois advocaat die in het geval Benaissa verschijnt. Ook vernoemd in orgieën met minderjarigen in het Cromwell Hotel in Knokke met Delvoie, Karel de Gucht, Lippens, Van Geluwe (Brusselse Hof van Beroep).
Vice-voorzitter van de Europese gemeenschap, directeur van de Algemene Bank, de Belgische vertegenwoordiger in Europese gemeenschap, diplomatieke onschendbaarheid. Was directeur van Kissinger Associates en vriend van Henry Kissinger. Aanwezig op orgieën Cromwell Hotel in Knokke. Ook in het Memling Hotel Knokke met 2 Lippens, Karel. Ook regelmatig aanwezig op het Kasteel Eindhoven. 2.000fb per persoon. Waarschijnlijk ook op het kasteel Amerois die behoort tot Solvay. Ert Bedrijf groepeert 49 grootste Belgische commerciële ondernemingen. Uiterst rechts. Lid van de Tripartiete Commissie, de directie van Suez Electrabel (Sté) die geen belasting hoeft te betalen en Brussel Airligne dreigen te emigreren hoofdkantoor moet blijven om belasting te betalen. Stefaan
De Clerck Stefaan minister van Justitie behandelt Cindy geval, ontvoerd en misbruikt voor een maand. In 1998 ontving hij pedofiel Rainer Wolf, De 13 jarige Manuel Schadewald van verdween in Duitsland - Wolf is sindsdien in handen van een sadomasochistis bordeel in Berlijn. De Clerck heeft Dutroux beschermd. Ontslag genomen tijdens zijn vlucht. Netwerk denial.
Willy De Clerck minister van Staat erkend door X2 en X3, geridderd in 2006 door graaf Albert II. Ontmoeting tussen hem en Bouhouche, Gol, Philippe Moureaux, Wilfried Martens, Vanden Boeynants, Jean Michel Nihoul, en Karel Delvoye.
Van Cockere vrouw van Nihoul, pedofiel, manifesteert zich al in de school van de Eburonen als pedofilie met Nihoul en Philippe Deleuze, advocaat, was secretaris bij Roxanne. (transseksueel)
De Coster Patrick instruktie magistraat voor pedofiel weigerde enige controle ondanks klachten over probleem in sommige scholen in Brussel .
Peter De Crem minister van Landsverdediging aan de kaak gesteld door Louis de Jonghe
Herman De Croo minister van Staat Inusop betrokken in het systeem.
De Donnea Francis Xavier  Minister van Staat, burgemeester, verstrikt in het pedofilie schandaal in de school van de Eburonen. De vrouw van Bultot werken in zijn kantoor. Verklikt door Nihoul in het geval van Julie en Melissa. Pedofiel, heeft orgieën in het kasteel Faulx Tombs bijgewoond. In zijn kantoor werkte ook de vrouw van Pinon, blauw balletten, met kinderen die door een Jeugdrechter van Nijvel werden verstrekt.
Defosset Leon, minister mede-eigenaar van het kasteel van Leignon, momenteel eigendom Karaziwan. Hij is ook burgemeester van de gemeente Etterbeek en beheert het kasteel Faulx-les-Graves ... Hij creërde een SPRL onder leiding van Michel Timmermans broer wethouder van sociale zaken. Serge Moureaux beheerder voordat SPRL 1973-1986, ballet roze naar het kasteel. zijn neef, Jonaert Didier heeft de activiteit die Radio Nihoul inneemt. Uitgenodigd door Serge Moureaux aan orgieën aan pedofielen connotaties. Herkend door Nathalie W. (Overleden).
Galan Magda Justitie
De Gavre advocaat en stafhouder in het pedofiel circuit, het stond in voor verdedigen van Van der Elst in Haemers procest Jean Paul Dumont (ook een pedofiel)
De Haan rechter bevrijdt Nihoul in het schandaal SOS Sahel.
Jean Luc Dehaene minister mensenhandel, verduistering. Verantwoordelijk voor het falen van Dexia, waar hij directeur was, verliet Dexia met de bescheiden som van € 600.000.
                  Dehalu Sandrine substituut in Bergen (Mons) weigerde bezoekrecht Grootouders Maoloni voor hun kleinkinderen Fiona en Milla. Gevolgd zij kwamen in nhanden van Rechter Harvengt rechter. Protectionisme.
         Dehousse Jean Maurice spendeert 500.000 fb om contact met Smap (via Ethias) om in te grijpen in een rechtszaak in 2004.
Dehoux Véronique advocate in Nijvel geboren 51 pedofiel, de vrouw van notaris Nassaux te Waterloo, organiseert spelletjes met minderjarige in zijn huis.
De Graeve Felip directe medewerker van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewaele, orderde en reserveerde Moldavische kinderen aan € 1000 per nacht op het kantoor. Patrick Dewaele werd overgeplaats, bevorderd en werd de vervanger van Van Rompuy toen deze laatste werd benoemd tot lid van de EU.
Claire De Gryse magistraat in de zaak van Mirano, drugsmisbruik, de dood van de zoon van een magistraat aan een overdosis, zegt dat er niets te zien is op de video, terwijl de eigenaar van de zaak klanten aan het filmen was die kinderen leuiten zingen. Werd veroordeeld voor drugs, niet voor pedofilie.
Karel De Gucht (aanbedvolen bij Van Miert) pedofiel magistraat, momenteel lod van de Europese Gemeenschap berucht door zijn problemen in de financiële wereld. Gezien tijdens de bis Dutroux dossier. werd opgemerkt in de Hilton met Bouhouche, Gol, Philippe Moureaux, Wilfried Martens, Vanden Boeynants, Willy de Clerck, Jean Michel Nihoul.
Delchevalerie Eric, hoofd van de gevangenis van Namen, pedofiel. Terwijl hij directeur van de gevangenis van Andenne was, pleegde Alexander Varga (vermioedelijk) zelfmoord. Toeval? (Hij had een geldtransport overvallen doch de buit werd niet teruggevonden. Hij doodde echter zijn rivaal. (toeval)? Hij weigert Loriaux in zijn cel te ontvangen samen met Marc Dutroux.
Delvoie Guy Brusselse magistraat, Pedofiel ontvabngen door de pedofiel pedofiel Karel de Gucht, eveneens magistraat .betrokkken in de Fortis zaak,  beschermd door de diplomatieke onschendbaarheid. Voormalige zwager Patrick Dewael. Het is de man die de autoriteit is boven Salmon Mireille, Schurmans Christine en Paul Blondeel, rechters en raadgevers voor de Fortis zaak.
Dejemeppe Benedictus rechter en / of de officier van justitie betrokken bij het insyituut Bazaar, een bordeel van de bende Haemers. Doofpot geval. Neemt een moment de zaak-Van Hees. Ontkenning, Vervolgens het geval Loubna Benaissa slachtoffer Patrick Derochette, kindermoordenaar. Dit Instituut Bazaar werd gebeld door de Federatie van Katholieke Scouts van l'ONE, een vereniging van ouders van kinderen met autisme, een educatief centrum voor doofstommen, waarschijnlijk van Irsa, het secretariaat van de toediening van lichamelijke opvoeding, sport en outdoor leven, (een vereniging die op Karaziwan kasteel actief was) een aantal artsen en een reeks van ambassades. Pedofiele fileaal. Vriend van pedofiel en rechter Raymond Desmet. Zowel in de vereniging SAJ " Autrement" ook pedofiel. Openbare aanklager voor het geval dat Inusop dat hij toevertrouwt aan de eerste substituut Cambier. Marc Verwilghen, de nieuwe minister van Justitie, Dejemeppe en zijn substituut ontmoeting onderzoeker Baets in 1996 over de moord in dec champignion kwekerij en suggereren dat hij zijn neus niet moet steken in deze afaire. Ook de zaak van zelfmoord van Yann Graaf de Meeus d'Argenteuil in 1999 die een lijst van 29 namen van pedofielen, waaronder zeven personen die worden aangehaald in de zaak Dutroux naliet, Dejemeppe en twee substituten, een advocaat, de gendarmerie commandant Alain Lemasson, Prins Alexander van België en de Oostenrijkse Stephanie Windisch-Graetz Princess.
De Jonghe van Ardoye Baldwin, broer Louis, Roze Balletten
De Jonghe van Ardoye Bruno, Optimistan beheerder, Sekte.
De Brassine Marc advocaat-generaal in het systeem.
Delcourt Pierre Jeugdrechter in Brussel, saboteert het dossier van JM Kaninda betreft de gedwongen opnamen door de SPJ
Delplace Thomas, directeur van de School of Wonderful van Vander Elst
Delplanche Renaud advocaat in Mons, echtgenoot van Paula Trybou, advocaat, Ere procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van Bergen, Voorzitter van de jeugdrechtbank van Bergen, voorzitter van de Rotary club te Bergen Officier in de Orde van de Kroon, van de Orde van Leopold, een reserve-officier. Er werd gezegd dat hij pedofiel was. Hij herplaatst systematisch alle roofdieren terug in vrijheid.
Philippe Deleuze advocaat geeft toe dat hij zich liet leiden tot het aanvaarden van een aantal voordelen van het systeem in de school van Eburonen. Trawant Van Espen, werkte in het advocatenkantoor van Bouty metgezel van Nihoul. Nihoul financierd verkiezingscampagne, PSC Deleuze. Deze heeft pedofiele neigingen. Gearresteerd voor verduistering en fraude voor overheidsleningen Fonds. Robot portret van de agressor van Marie France Botte lijkt sprekend op hem. Voorzitter van het pandjeshuis, verduistering, wordt geschabt in de volgende zaak Lefort .. net als pedofiele stagiair Ferri. Er wordt sadomasochistische materiaal bij hem ontdekt.
Olivier Deleuze, staatssecretaris milieu beschermer van Vincent Georis (Satanische pedofilie) die inhet systeem zijn raadsman zou geweest zijn.
La Ligne Anne, Vice President van Optimisan - Echtgenoet van Olivier Mortgat de Boulogne Billancourt, en dochter van Antoine en Alix de Bourbon Luxemburg
Bruno Delvaux, UCL decaan van Bio-engineering, erelid van Irsa in de System
Delvoie Guy, adviseur van het Brusselse Hof van Beroep, president die de betrokken rechters bij Fortisgate instructeerde, geboren in 47, pedofiel verklikt door X2 regelmatig in gezeldschap van Leroy, Karel de Gucht, John Paul Dumont. Werd rechter van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Pedofiel.
Demanet Georges aanklager in Mons, dekt Dutroux en zijn vriendin; Actief in het systeem.
Demaret Michel, voormalig burgemeester van Brussel school der Eburonen in 1988/1989 betrokken bij pedofilie - Nihoul financiert zijn campagne. Aangehaald in gevallen van verduistering. Pedofiel.
Maurice Demolin eerste schepen van Grace Hollogne, geboren in 42, pedofiel, onbekend bij de politie.
Alexandre de Merode, prins, pedofiel, zwarte missen, menselijke offers, het eten van mensenvlees.
Simon de Merode, Prins, oprichter van de Co Optimistan, sekte.
Demeyer Christophe kocht het kasteel van Faulx Tomb in juli 1990, voor 27 miljoen en een bejaardentehuis voor 25 miljoen! Een informatie zegt pedofiel. Heeft duistere zaken met Thailand.
Denayer, hoofd van de PJ, Namen, regelmatig kinderen verkrachten van een Home in Verviers via een kasteel in handen van een vereniging. (Ook op Verviers) In het systeem.
Denis Patrick politie pj sinds 1986, regelmatig op het kasteel Eindhoven, een van zijn vrienden is een travestiet, naam Roxanne. Pedofilie, in het systeem. Haar vriend belde Carine (X2?) Tegelijkertijd 84. Hij was het die moest kijken Kasteel Dongelberg (Opus Dei) en had een lijst van alle leden. Doodsbedreigingen.
De Pauw Charly projectontwikkelaar bij de zaak betrokken Pinon, de moordenaars van Brabant, en Circle of Nations, Cercle de Lorraine. Pinon kocht de cassette voor 140 miljoen. Villa in de buurt van Overijse. Geboren in 20, die op 84 stierf, bijgenaamd Charly. Pedofilie en mensenhandel. Vriend van VDB, samenwerkten aan de contructie.
De Pauw zoon van de vorige, vriendjespolitiek en verduistering. Insinueerde zijn eigen ontvoering om van zijn vader een losprijs te eisen overreenkomstig zijn gewicht in goud. Hij is degene die het Legioen van eer ontvangt van de Ambassadeur van Frankrijk.
Charles De Pauw grand-zoon van Charly De Pauw. Promotteur van imobiliën maar werd aabngeklaagd voor geknoei met de BTW.
Heidi De Pauw, eveneens familie, nadat zij directrise was van een organisatie ter bescherming van prostituees (mensenhandel), directrise van Child Focus. Zeer omstreden.
Depauw netwerk TEMSE studio, studio in Utrecht, kinderfilms. Nog steeds actief.
Catherine De Pauw beheerder Optimistan vergelijking met de vorige?
De Penne neuroloog ondertekende met De Vlaeminck het certificaat Véronique D. vermoord door het netwerk, maar officieel overleden aan kanker. Dekte het netwerken, maar vooral een van hen. Pedofiel.
         De Prelle van Nieppe Yves, een magistraat in Nijvel, pedofiel, frequent aanweze-ig op Kasteel Eindhoven, geboren 51, herkend door X2
         Depretre Jean procureur, pedofiel. In het begin lijkt hij orders te ontvangen onder bedreiging van het loskoppelen van apparaten die zijn dochter Anne Marie in het ziekenhuis vabn Bordet in levend houden; ze was een student aan de LLN. Vaak tussenbeide om zaken mensen betrokken bij pedofiele netwerken te verdoezelen. Een deel van het Opus Dei. Hij houdt zich bezig met de dossiers over occultisme, map Colruyt.
         Deridder Generaal Gendarmerie, verantwoordelijke bij de verdwijning van Julie en Melissa, fax met geven van Dutroux als verdacht, doch Dutroux weet te ontsnappen maar wordt kort daarop weer gevat. "verder terug". Protectionisme.
         Dernicourt Baudouin BSR stuurt een verslag over de financiën van Dutroux en beweert dat er niets aan te tonen is dat hij geld ontving te wijten aan deze zaak. Hij weet ook het onderzoekdbestand van getuige X1 getuige te vernietigen! Protectionisme.
Joseph De Saeger Minister van Staat te Mechelen, geen gehoor of vervolging omwille van zijn immuniteit. Betrokken pedofilie.
De Schrijver Luc geboren 46 pedofiel arts, vervalsing overlijdensakte voor Dubrulle Véronique ziekenhuis St Vincent Gent
Desire Georges  minister pedofiel verklikt door X2, 25 Mayeur Woluwe St Lambert, een vriend van Olivier Maingain, die van hem zei: "Hij weet geesten en harten te doorgronde" Zal worden bevorderd om Interpol in Lyon om een Europese politie te creëren.
Desmedt Marc, eerste voorzitter (?)
Desmet Raymond, geboren 34 voormalig rechter bij de Brusselse rechtbank van koophandel, een goede vriend van JP Dumont, pedofiel - Hij bezocht Raemaekers in de gevangenis om hem te vragen om te zwijgen in ruil voor strafvermindering .... zou een goede vriend van Benedictus Dejemeppe zijn. Ze zijn zowel in de vereniging SAJ "andere" (pedofilie)
Desmette rechter bij het Brusselse hof vrijgesproken Zicot vervalsing die zijn Dohy informant bevrijde.
De Visscher Bernard, vrederechter te Forest, overleden, nodigde de partijen Serge Moureaux op Kasteel Faulx Graves. Pedofiel. Vaste klant Atrebates en Dolo. Damseaux was stafchef geweest. Duidelijk verband met Nihoul.
De Vlaeminck neuropsy die de doodsakte van Veronica D. in het Nihoul netwerk tekent, zo gezegt aan aan kanker, doch vermoord. Penner neuroloog tekende met hem. Lid van het netwerk en door het netwerk beschermt. Pedofiel.
Devodder Monique, hoofd van de politie in publiekelijk belachelijk gemaakt in "In de naam van de wet" Dubois spreekt, dus het netwerken spreekt, geruchten ... In het systeem.
Devoegelaer rentmeester van het kasteel Amerois. Pedofiel.
De Vos, afgevaardigde voor rechten der kinderen, voormalige opvoeder, islamistische ULB, betrokken op meerdere plaatsen (Jeugdcentra), waar pedofilie daden werden gepleegd. Werkte twee jaar voor"Artsen zonder grenzen" opgericht door Kouchner (in het systeem) weigerde herhaaldelijk om met Fiona Antonini en de kleine Milla Maoloni te gaan. Zet foto's van kinderen op de pagina's. In het systeem.
Van Vroede Nadia procureur des Konings van het Hof van Beroep, een specialist in kinderontvoeringen. Compleet bevooroordeeld in het geval Bitton / Georis. Neem de Vincent Georis partij met wie ze had gewerkt. Het feit terug aan de dienst van Melchior Wathelet. Een bedrieglijke tussenkomst in de zaak Dutroux, ontkennen van de pedofiele netwerken. In het systeem. Benoemd tot lid van de Hoge Raad van Justitie.
Luc De Waele geboren in 45 medische pedofiel, valse verklaring van overlijden Dubrulle Veronica, pedofiel.
Patrick Dewaele voormalige minister van Binnenlandse Zaken heeft betrekking in de sabotage van de zaak Zandvoort. Bevrijdt criminelen van het Geel-Cipal netwerk in de orde van een Moldavische kind € 1.000 per nacht. Bereikte hierna het hoogste ambt in het koninkrijk na de koning, als voorzitter van de Koninklijke commissie onderzoek Dutroux / Nihoul
House. Pedofiel en / of in het systeem. Benoemd tot Minister van Staat, echtgenoot van Marleen Van Doren.
Elio Di Rupo minister van Onderwijs onder Guy Spitaels in 1992, tot 2014 premier, loverboys, liefhebber van mannelijke jongeren, betrapt met jonge jongens in zijn auto in augustus 1989. Aangehaald in 1996 en afgedaan als vermeende pedofiel en kinderverkrachter, file geclasseert als "geheim" Dit zou in feiten gemonteerd zijn door Marneffe om de zaak Dutroux en zijn onderzoekers te destabiliseren. (?) Verschillende plaatsen bezocht door Di Rupo met kinderen, in Luik met Grafé. Klacht bij de Supreme Court, de adviseur Fischer verklaart dat hij niet zal reageren op het dossier ... ook aangeklaagd door Rulens Jean Michel. Het betalen van tussen 3000 fb tot 5000 fb voor oraal bevredigen (Pijpen). Misbruikt met Rulens, Serge Pasquet, David Maugnée, Didier Geuens DCD, Michael Vaillant en andere kleine. Hij ging naar Roger Ekers (beruchte pedofiel en handel jongeren) met een knaap. Of de jongeren liepen met hem. Aangeklaagd door Dehogne. Even had hij als minnaar, Rubens Nicolas de Limelette. Beschermde Guy Focant beruchte pedofiel. Die had gemeld een goede maand voor de Marnette in vraag publiekelijk. In 1992, vaste klant homoseksuele avonden in het Vaudeville op zondagavond, vergezeld van de jeugd 16 tot 18 jaar. Hij betaalde in cocaïne en resto. Zou bezochten regelmatig het SPA hotel met jonge mannen die door Guy Focant werden verstrekt. Hij bezocht het Chateau de Valmont dat zich op 3 km van huis van Michèle Martin bevond, waar hij had ook een auto-ongeluk had tijdens een reis. Bezocht ook regelmatig Kasteel Forchies-la-Marche. Guy Spitaels voormalige Belgische minister zou betrokken zijn met Di Rupo voor pedofilie op 90/91, Anonieme tip.(?) Onlangs probleem met een 4 jaar oude kind in een restaurant.11/12
Di Rupo (neef naam?) regelmatig in mafia kasteel van Forchies La Marche Aangeklaagd door een voormalige pedofiel die Di Rupo en voormalig secretaris van Spitaels, Michel Lebrun introduceerde. Meisjes worden naar het kantoor van neef van Di Rupo gebracht door een vrouw in sportwagen.
Dondelinger Jean Paul, Europese Commissie uitgenodigd door Serge Moureaux aan orgieën verwant aan de pedofilie. Zijn "pute" Josette Collignon van comité R(?)
Doutrewe Martine, rechter voor Julie en Melissa gaat op vakantie en wordt niet vervangen wanneer zij ziek was. Haar man werd beschuldigd in 1995 voor het verduisteren van miljoenen €. Geen PDC gegevens. Waarschijnlijk protectionisme.
Dumont Johannes Paulus, pedofiel, geboren in 52, een advocaat voor Nihoul en Philippe Deleuze, kinderverkrachter, een lid van CEPIC, een lid van het Opus Dei, vriend van Wolf Michel en Philippe Sala. Verdedigde Nihoul voor case SOS Sahel en feit vrijlating. Pedofiel, orgies met o.a. Regina Louf, kindermoorden, vrienden met De Raemackers - frequente Kasteel Eindhoven - komt van het Lycée Molière, mierenhoop van pedofielen, pedofielen leraren en sommige leerlingen. Overleden (tijdens een orgie met zijn vriend Clement de Cléty) Hij was voorzitter van Ukkel, agglomeratie adviseur, gemeenteraadslid, regionaal afgevaardigde van de SGP. Gekend door X2, kwam ook in kasteel Eindhoven. Behandelde de Bende van Nijvel, raporten van Borains, Bouhouche, Dessy, Jeugd Front, en WNP Paul Latinus, Haemers, Nihoul, Raemackers Boas, militaire zaken schandalen, beschuldigd door CRIES. Juridisch adviseur van de Baron de Bonvoisin. Zijn vrouw Isabelle Dierxsens. Grote vriend van de advocaat Clemens de Cléty.
Duquesne Antoine minister van Binnenlandse Zaken benoemd tot Minister van Staat. Wordt geciteerd in veel gevallen zou conflicten met medewerkers en uitgedaagd/ waar de bescherming als Taveirne. Niet clean.(?) Pedofilie mogelijkheid.(?)
Dussaussix rechter te Charleroi verleent voorwaardelijke vrijlating in ruil voor hardware Hi Fi Protector Dutroux in ruil?
Duterme Jean Luc Chief Wavre gendarmerie dat de onderzoekers niet meer werkt op de gevoelige gevallen, extreem rechts, Killers van Brabant en Roze Balletten, op bevel van Jean Deprêtre, magistraat. Als geen pedofiel bedreigd.

Dutroux bevrijd in 1992 bij ministerieel besluit van Melchior Wathelet. Reisde naar Thailand (Rosoor mensenhandel y) Wanneer gevestigd Goutroux, Ferrer ontvangen straatkinderen in pleeggezin huis thuis. Satanist cirkel in Valencia anders in Doornik, niet erg duidelijk in het bewijs - werd gezien een kind twee keer misbruikt. 4-bestanden geopend zijn kantoor tussen 1981 en 1996. Bijna 12.000 K7 aan het einde van deze map (inclusief bis) en niemand in het proces!
29th April 2015 gepost door Hendrik Leenders

of hier de link

http://moerasvanrechtenwetteloosheid.bl … rd-en.html

Op de lijst hierboven staat o.a. Véronique Dehoux.
Deze dame maakte onlangs promotie op het hof van beroep te Brussel.
Zo gaat dat hier in België...

4

Laurent Louis is een verkozen Belgisch politicus die nog serieus amok heeft gemaakt in het Parlement. Op een bepaald moment is de zaal ook leeggelopen omdat hij passages naar buiten bracht uit gerechtelijke stukken om bepaalde aspecten van het Dossier Dutroux en meer specifiek enkele lijkschouwingen toe te lichten. Om aan te klagen dat de conclusies van deze verslagen compleet de realiteit geweld aandoen.  Laurent Louis is dan ook snel in diskrediet gebracht en gebleven. Processen heeft hij verloren, kortom ze hebben hem gekortwiekt en dat was eigenlijk niet zo heel moeilijk. Bovendien is daarover niet zoveel in de mainstream pers verschenen...er was namelijk geen eer van te halen.

De enige vraag die gesteld mag worden: is de politieke moord op Laurent Louis terecht of niet? Of was het politieke zelfmoord om deze beerput op deze manier terug open te gooien. Diplomatisch heeft hij het in elk geval niet aan boord gelegd. En het heeft deze pistes veel schade berokkend.
Was dit een uiting van anarchie? Of is dit een false flag waar Laurent Louis wordt gebruikt om nogmaals deze denkpistes als ongeloofwaardig te bestempelen?
Trouwens altijd gedacht dat de Waalse communicaties van Anonymous van zijn hand waren.

De verklaringen hierboven heb ik een tijd geleden op dit forum gegooid en het is daarrond heel stil gebleven. Ik zou moeten zoeken in welk topic. Het klinkt ook allemaal heel ongeloofwaardig omdat er zeer weinig bewijsvoering in zit. Zijn dit verklaringen waar zo maar iemand van Justitie zich zal willen over ontfermen? Wat denkt u?

Het enige wat men kan zeggen is dat voor zover ik weet niemand met authoriteit ooit echt de moeite heeft genomen om de beweringen punt na punt te weerleggen.

5

Regina Louf , getuige X1 , werd door het eerste ondervragersteam geloofd en betrouwbaar bevonden .
X1 herkende personen , adressen , villa's en gemeenten waar zich alles afspeelde .

Dit team werd van het onderzoek gehaald en vervangen door een stel manipulatoren en X1 werd afgevoerd als zijnde een fantaste en leugenachtig ! Dit waren de bevindingen van het nieuwe team ! ....Case Closed !!

Iemand die de feiten wil benoemen zoals ze zijn .....speelt met zijn leven .

Toen ' Cobra ' me zei dat het onderzoek vast zat raadde ik hem aan om met woorden " uit te dagen " . Het resultaat kennen we !

Dat gebeurt er als je klaarheid wil scheppen !

Willy De Clerck minister van Staat erkend door X2 en X3, geridderd in 2006 door graaf Albert II. Ontmoeting tussen hem en Bouhouche, Gol, Philippe Moureaux, Wilfried Martens, Vanden Boeynants, Jean Michel Nihoul, en Karel Delvoye.


wel veel toevalligheden tesamen

7

Dat was de " hotel vergadering " waarin Madani Bouhouche  vermeld stond als ' Madame Bouhouche ' door X3.

8

Het is diezelfde Georges Marnette die nadien huidig premier Elio Di Rupo ‘ontmaskerde’ als een pedofiel. Wat in wezen een poging was om op criminele wijze de regering te doen vallen en de sociaal-democraten in de regering te laten vervangen door liberalen. Een spelletje waarin De Standaard, Het Nieuwsblad en VLD’er Herman De Croo een meer dan kwalijke rol speelden.

Bovenstaande woorden zijn niet van mij en sorry maar ik ben de bron kwijt  Ik had de feiten waarover sprake al meerdere keren gelezen maar eigenlijk nooit in wiens opdracht dit was.
Mocht dit waar zijn dan kunnen we ons minstens afvragen....vul zelf maar in.

De X-Getuigen, en Regina in het bijzonder, zijn meer dan geschoffeerd geweest.
En Georges Marnette,

10

Die stond overduidelijk aan de verkeerde kant van de wet.
Het gebeurde allemaal in de tijdsgeest van toen (jaren '80), maar wat toen kon, kan blijkbaar nu nog steeds.