Trobken wrote:

Nog even deze post in herinnering brengen:

the end wrote:

Latinus had heel zeker een plaatje! Bernard Grandjean had ook een plaatje.Je bedenkleningen over het plaatje kloppen niet. Leeftijd of beroep doen er niet toe.


Het identiteitsplaatje is samen met vele andere dingen iets dat men uit beeld houd. Wat er ook uit beeld gehouden wordt zijn de contacten van Moyen ivm de bende, de rol van Baugniet, de buitenlandse spionnen die overvloedig in het dossier aanwezig zijn. Van voorgenoemde feiten bestaan er documenten met namen en plaatsen die buiten het bestaand dossier gehouden worden. Ooit al lijsten van schaduwopdrachten van de staatsveiligheid gezien ivm de bende? Wel ze bestaan en werden gedaan.

Zo zijn er tal van zaken die uit beeld gehouden (moeten) worden.
De tweede foto van de man met de Franchi SPAS-12 om maar iets te noemen...Pas de Spas 12 selon la balistique.
Vraisemblablement un Winchester Defender 1300 " pistolgrip".
Une arme que pourrait avoir décrit Michel Cocu sur P-V après son arrestation à propos de l'attaque de Nivelles.

Geen Spas 12 volgens ballistiek.
Vermoedelijk een Winchester Defender 1300 pistolgreep .
en wapen dat Michel Cocu na zijn arrestatie op P-V had kunnen beschrijven  in verband met de aanslag in Nijvel.

Django68 wrote:

Over Bernard Grandjean is heel weinig bekend. Een beetje vreemd aangezien hij een van de weinigen is die met materieel bewijs aan de bende gelinkt kan worden. Naast het feit dat hij net als Latinus zijn legerdienst op het kabinet van Cecile Goor vervulde wist forumlid the end ook te vertellen dat hij lid was van het Front de la jeunesse en bedreven in close combat


Er is één ding dat ik niet begrijp :
hoe had Bernard Granjean in het bos van Houssière kunnen lopen met zijn militaire identiteitsplaatje ?
Wat als het valse spoor deze plaat was ?

Il y a une chose que je ne comprends pas :
comment Bernard Grandjean aurait-il pu se promener dans le bois de la Houssière avec sa plaque d'identité militaire ?
Et si la fausse piste, c'était cette plaque ?

B.G. a quitté l'armée en 83. A-t-il pu conservé cette plaque?

B.G. verliet het leger in 83. Had hij deze plaquette kunnen houden?

pyrénéen wrote:

Er is één ding dat ik niet begrijp :
hoe had Bernard Granjean in het bos van Houssière kunnen lopen met zijn militaire identiteitsplaatje ?
Wat als het valse spoor deze plaat was ?

Il y a une chose que je ne comprends pas :
comment Bernard Grandjean aurait-il pu se promener dans le bois de la Houssière avec sa plaque d'identité militaire ?
Et si la fausse piste, c'était cette plaque ?

194

Ter info, we krijgen geen beeld te zien van dit naamplaatje...
... maar allicht ziet het er zo ongeveer uit:

https://i.ibb.co/pwN3Qq7/Voorbeeld-naamplaatje-Grandjean-Bernard.jpg

Er staan gegevens online van twee personen met dezelfde naam.
Als iemand zeker is van zijn stuk dan kan hij/zij de juiste link, na verificatie, hier natuurlijk altijd online zetten van dé Bernard Grandjean wiens naamplaatje in het bos gevonden werd...

voilà un indice que le feu n'aurait pu faire disparaître complètement dans une zone qui avait toutes les chances d'être fouillées au peigne fin.

dit is een aanwijzing dat het vuur niet volledig had kunnen verdwijnen in een gebied dat alle kans had om met een fijne kam te worden doorzocht.

2 punten:

1) Het lijkt erop dat C.F op het relevante tijdstip bij de firma  Goor Werkte ( cf file Claudine Falkenburg, post 18 )
2) Moest hij aan het einde van zijn militaire dienst zijn identiteitsplaatje terrugeven ?

2 points :
1) il semble que C.F travaillait au cabinet Goor à l'époque des faits ( voir file Claudine Falkenburg, post 18)
2) à la fin de son service militaire, devait-on rendre sa plaque d'identité ?

Gérald Damseaux aurait-il aussi des informations sur les autres indices retrouvés dans le feu (douilles tirées par une arme utilisée à Hoeilaart, G.B.)?

Heeft Gérald Damseaux ook informatie over de andere aanwijzingen die in het vuur zijn gevonden (patronen afgevuurd door een wapen dat wordt gebruikt in Hoeilaart, G.B.)?


imazibraine wrote:

Je viens de poser la question à Gérald Damseaux lui-même.

En hij bevestigt mij dat die papiertjes, nadat ze door een informant van de Staatsveiligheid uit het bureau van Bultot zijn gestolen, bewaard werden op de Staatsveiligheid. Er bestaat zelfs een intern transmissierapport van, zegt hij mij, dat aantoont dat ze via de hiërarchie zijn doorgestuurd voor bewaring.

De speurders van de Cel Waals Brabant hebben dat rapport in 2013 ingekeken, nadat ze het boek van Damseaux gelezen hadden. Ze hebben hem toen ook gecontacteerd. Geen twijfel mogelijk : het moet allemaal in hun verslag staan. 

De grote vraag is dus inderdaad hoe die papiertjes vanuit een kast op de Staatsveiligheid in een brandhaard in het Bos van Houssière zouden zijn terechtgekomen. En dan nog tamelijk intact ...

En het is uitgerekend de Staatsveiligheid die ze aan het gerecht heeft overgemaakt.

A vous de tirer vos propres conclusions ...

198

Als ik het goed begrijp waren de papieren van Bultot eerst in het bezit van de staatsveiligheid voor ze in het Bos van Houssière terechtkwamen. Identiteitsplaatje misschien idem.
Als daar een rapport van bestaat bewijst dit toch de betrokkenheid van de staatsveiligheid?
Waarom zouden ze van een bewijs dat hen aan de bende linkt een rapport opmaken?

199

Op 8 oktober, de avond voor Aals belde Bultot naar agent van de staatsveiligheid Antoine Delsaut of die hem heel dringend een mitraillette kon leveren. Hij belde met dezelfde vraag ook naar Jean-Luc Baugniet. Na de overval op Dekaise beschuldigden Bultot en Baugniet elkaar de wapens die de bende buitgemaakt had naar een opslagplaats te brengen. Bruno vandeuren noemde ook de namen van Bultot en Baugniet.

Je vois deux scénari: (i) ceux qui ont fait le feu sont ceux qui ont fait l'attaque à Alost; (ii) ceux qui ont fait le feu n'ont pas fait l'attaque, mais savaient qu'elle aurait lieu.

Ik zie twee scenario's: (i) degenen die het vuur hebben gemaakt, zijn degenen die de aanval hebben gepleegd in Aalst; (ii) degenen die schoten, voerden de aanval niet uit, maar wisten dat deze zou plaatsvinden.