https://i62.servimg.com/u/f62/11/22/12/24/pierre10.jpg

Pierre Mandelli a été impliqué dans plusieurs holdups dans des agences bancaires de la région de Metz/Strasbourg dans les années 70. Egalement coupable d'une agression à main armée contre un tenancier de bar à Charleville, et ce en compagnie d'un certain Xavier Sliman.

Il prétend avoir rompu avec la bande en 80, mais est quand-même impliqué dans un cambriolage en 82 avec entre-autres, les frères Masson.

Tout récemment, Patrick V. le qualifie de "balance". Il serait même entré en conflit contre lui à cette époque.


Bron
-
Vertaling:
Pierre Mandelli was betrokken bij verschillende overvallen op bankfilialen in de regio Metz/Straatsburg in de jaren '70.
Ook was hij schuldig aan een gewapende aanval op een caféhouder in Charleville, in het gezelschap van een zekere Xavier Sliman.

Hij beweert in '80 met de bende te hebben gebroken, maar was nog steeds betrokken bij een inbraak in '82 met onder meer de gebroeders Masson.

Zeer recent omschreef Patrick Verdin hem als een zwaargewicht (correcte vertaling?).
Hij zou toen zelfs met hem in conflict zijn gekomen.

https://imgur.com/Rd6AMbb.jpgPierre Mandelli wordt door Jean-Pierre Adam genoemd in zijn boek 'De Bendes achter de Bende' als lid van de bende van de Sliman;
Jaren 70 :- Louis GAMBINI
- Catherine LEFEVRE
- Pierre MANDELLI

Jaren 80 :

- Gérard BARBASON (+)
- Jean-Luc HABART
- Laurent LEBE
- Pierre MANDELLI
- Patrick VERDIN


Jaren 90 :

- Gérard BARBASON (+)
- Eric BONNOMET
- Salem DEHAS (+)
- Patrick VERDINPierre Mandelli heeft opvallende overeenkomsten met robotfoto nr.4.
Dit is een van de robotfoto's van 'de killer 'met omschrijving:
Leeftijd: 30/35 jaar, lengte: 1.80 - 1.85 meter, zwaar gebouwd, de rol van leider, gijzelnemer en doder en wordt gelinkt aan de overvallen in 1985.

Snelle impressie:
https://imgur.com/81Pxln3.jpg

2

' Balance ' , Franse gangstertaal voor ' Verklikker ' .

Dus van een overvaller, naar een inbreker, naar een ijskoude (kinder)moordenaar, naar een sociaal iemand?
Sorry ik begrijp het niet, wat mis ik hier?

LEO wrote:

' Balance ' , Franse gangstertaal voor ' Verklikker ' .

Bedankt Leo.

Ik veronderstel dat je dit uit dezelfde bron gehaald hebt?LIJST VAN GECODEERDE NOTITIENUMMERS
10: Vereniging van misdadigers, gijzeling
11: Diefstal door middel van geweld of bedreiging, diefstal waarbij wapens werden getoond, afpersing, carjacking en homejacking
15: Valsmunterij
22: Valse naam
23: Valse getuigenis, meineed, verleiding van getuigen
27: Heling, witwassen
30: Moord, doodslag, doodslag om diefstal te vergemakkelijken, poging tot moord of poging tot doodslag
31: Zelfmoord en poging tot zelfmoord
33: Willekeurige vrijheidsberoving
34: Daden van willekeur gepleegd door de overheid
35: Beledigingen aan de Koninklijke Familie, aanslag op de veiligheid van de Staat, daden van terrorisme, private milities, ronselen van huurlingen, dienstplichtwet (gewetensbezwaarden), bomaanslagen, desertie, verraad, bespieding, capitulatie
37: Zedenfeiten, schunnige films, prenten, voorwerpen en boeken, pedofilie
39: Vruchtafdrijving
43: Kindermishandeling, foltering, onmenselijke behandeling, onterende behandeling, opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen, seksuele verminkingen
47: Opzettelijke brandstichting
49: Inmenging in openbare ambten, onrechtmatige dragen van uniformen of eretekens
51: Persmisdrijf, recht op antwoord
52: Eerroof (C), schending van het beroepsgeheim (D)
56: Racisme, xenofobie
57: Sekten, godsdienstige aangelegenheden, erediensten
59: Geneeskunde, geneesmiddelen, geslachtsziekten, niet-inenting van mensen, wegnemen en schenken van organen, wet op de ziekenhuizen, niet-bezitten van een vergunning tot beheren van een rusthuis
60: Verdovende middelen, doping
61:Economische aangelegenheden
62: Volksgezondheid
66: Stedenbouw
67: Luchtvaart, zeevaart, binnenvaart
68: Onwettige handel in kunstwerken
69: Onwettig verblijf in België
70: Misdrijven gepleegd door leiders van vennootschappen en wisselagenten, uitgifte van ongedekte cheques, misbruik van maatschappelijk vermogen
72: Bedrieglijk onvermogen
74: Beurs van Brussel en van Antwerpen, wisselcontrole
75: Faillissementen, bankbreuken, gerechtelijke akkoorden, handelsonderzoeken
76: Banken, klachten tegen banken en inbreuken door banken gepleegd
77: Verenigingen zonder winstoogmerk, fiscale fraude


A

AA: Arresten Arbitragehof
AC: Arresten Hof van Cassatie
ACC: Allied Coordination Committee, organisatie van de NAVO belast met de uitvoering van geheime acties
AGG: Antiterreur Gemengde Groep, Franstalige afkorting GIA
adv.: Advies
ARI: Agence de Renseignement et Investigation. Detectivebureau opgericht in 1983 door de gewezen rijkswachters Bouhouche en Beijer
ASIS: American Society for Industrial Security. Amerikaans beveiligingsbedrijf waarvan de Belg Robert Thomas, chef veiligheid bij de Europese Commissie, deel van uitmaakte. Zeer actief op het gebied van spionage en antiterrorisme


B

B.Best.Dep.: Besluit bestendige deputatie
Balance: Franse gangstertaal voor ‘verklikker’
BBI: Bijzondere Belastingsinspectie, overheidsdienst belast met de bestrijding van fiscale fraude en witteboordencriminaliteit
BIC: Bureau d’Informations Criminelles. Geheime politie belast met het verzamelen van inlichtingen over criminele netwerken. Opgericht in 1971 naar het voorbeeld van de Amerikaanse FBI, opgedoekt in 1988. Een aantal agenten raakte in 1980 samen met leden van het Nationaal Drugsbureau (NDB) betrokken in een groot corruptieschandaal rond drugssmokkel
BND: Bureau National des Drogues, of Nationaal Drugs Bureau, in 1974 opgericht door minister van Defensie Paul Vanden Boeynants en de generale staf van de rijkswacht met de hulp van de Amerikanen, de leiding was in handen van commandant Leon François, zijn dienst kwam door drugsmokkel en corruptie in opspraak
BOB: Bewakings- en Opsporingsbrigade. Rijkswachters in burger die recherchewerk verrichten met diverse specialisaties als zeden, drugs, banditisme, auditoraat en inlichtingen
Botela: Manouche voor 'fles'
BQS: Bureau des Questions Sionistes. Sectie van Westland New Post (WNP), niet antisemitisch maar wel belast met bepaalde opdrachten, zoals het bewaken van synagoges
BR: Brief
Bradesci: Manouche voor 'wapens'
BS: Belgisch Staatsblad
BSR: Brigade de Surveillance et de Recherche of BOB
BURAFEX: Bureau des Affaires Extérieures. Geheime overkoepelende organisatie boven Westland New Post (WNP), die de acties van deze extreem rechtse groep inspireerde en voor de buitenwereld toedekte
B2C: Sectie van de Staatsveiligheid belast met het observeren van extreem rechts in de provincie Brabant (deze provincie zou later gesplitst worden in Vlaams-Brabant en Waals Brabant)


C

Cass.: Hof van Cassatie
CBO: Centraal Bureau Opsporingen. Rijkswachteenheid belast met het verzamelen, coördineren en doorsturen van criminele informatie
CBW: Cellule Brabant Wallon
CCC: Cellules Communistes Combattantes. Extreem linkse terroristische organisatie geleid door Pierre Carette. Tussen 2 oktober 1984 en 6 december 1985 verantwoordelijk voor 25 bomaanslagen tegen banken, Amerikaanse multinationals en defensiebedrijven, NAVO-pijpleidingen en partijhoofdkwartieren. Op 1 mei 1985 vielen er 2 doden bij de aanslag op het kantoor van de patroonsorganisatie VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen)
CCC+ I strategie. (Command, Communication, Control en Intelligence) Observeren en rapporteren eerst. Daarna, in overleg, actie.
CWB: Cel Waals Brabant, bijzondere politiecel in Jumet, bij Charleroi, belast met het speuren naar de daders van de moordpartijen in Waals-Brabant, Anderlues, Temse en Aalst, de zogenaamde Bende van Nijvel
CEPIC: Centre Politique des Indépendants et Cadres Chrétiens. Rechtse politieke beweging, actief tussen 1972 en 1982, die zich verzette tegen de macht van de christelijke vakbond en mutualiteit. Geleid door Paul Vanden Boeynants (VDB) en baron de Bonvoisin. Vaak geassocieerd met het anticommunistische weekblad Nouvel Europe Magazine en het Front de la Jeunesse. Een groot deel van de aanhang stapte over naar de PRL van de liberaal Jean Gol
CIA: Central Intelligence Agency. Amerikaanse contraspionage met hoofdkwartier in Langley en vanaf 1981 geleid door de anticommunist Bill Casey
CIDEP: Compagnie Internationale d’Editions Populaires, uitgever van het extreem-rechtse blad Nouvel Europe Magazine
CODI: Interne politiecel van Westland New Post (WNP )geleid door Marcel Barbier, die onder meer waakte over de discipline
CPND: Commission pour les Problèmes Nationaux de Défense. Strategische en geheime cel van het Belgische leger, gevestigd in het Egmontpaleis; werkte nauw samen met de NAVO in Evere en de SHAPE in Casteau
CQB: Close Quarters Battle-technieken


D

DEA: Drug Enforcement Administration, Amerikaanse antidrugsbrigade
Des Laurets: Manouche voor 'poen'
Diane: Elite-eenheid van de rijkswacht genoemd naar de godin van de jacht. Aanvankelijk samengesteld uit gewezen para’s. Opgericht in 1972 na de Palestijnse aanslag op Israëlische atleten tijdens de Oympische Spelen in München. In 1974 verandert de naam van de organisatie in SIE (Speciaal Interventie-Eskadron)
DIA: Defense Information Agency. Inlichtingendienst van het Amerikaanse leger
DST: Direction de la Surveillance du Territoire. Franse staatsveiligheid actief op eigen grondgebied
DGSE: Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Franse contraspionage, de opvolger van de SDECE (Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionage)


E

EEG:Europese Economische Gemeenschap
EG: Europese Gemeenschap
EIM: European Institute of Management. Privébewakingsbedrijf opgericht door rijkswachtkolonel Mayerus en Douglas Mc Arthur jr., de gewezen Amerikaanse ambassadeur in Brussel
ERV: Emergency Rendez Vous, plek waar men samenkomt indien er zich een noodsituatie heeft voorgedaan en men zich moet hergroeperen of verbergen. Er zouden er verschillende langs de route en in de buurt van de killzone moeten zijn. De wegen erheen zouden grondig verkend zijn door het team zodat ze er blindelings heen konden indien nodig
ESH: Afkorting van Eurosystem Hospitalier dat een consortium was van Belgische bedrijven dat er op 14 juni 1976 in slaagde om een contract van 36 miljard Belgische frank in de wacht te slepen voor de bouw en de exploitatie van een ziekenhuiscomplex in Saoedi-Arabië. Een  belangrijke factor in het tot stand komen van dit contract was de persoonlijke bemiddeling van de Belgische kroonprins Albert, op dat moment de erevoorzitter van Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel. Mede door zijn inspanningen slaagde ESH erin het project binnen te halen ten nadele van een Anglo-Amerikaans consortium
ESR: Equipes Spéciales de Renseignements. Geheime secties samengesteld uit ex-para’s die langs de Pools-Duitse grens patrouilleerden en de bewegingen van de communistische vijand observeerden
ETA: Euskadi Ta Askatasuna (Baskenland en Vrijheid). Baskische separatisten die met terroristische acties hun doel willen bereiken


F

Falsch Laap: Manouche voor 'Valse Naam'
FLNC: Fronte di Liberazione Naziunale di a Corsica. Corsicaanse separatisten, actief in het terrorisme en de Franse onderwereld
FN: Fabrique Nationale. Wapenfabriek in Herstal, fabrikant van de uiterst performante FAL-geweren en Vigneron-mitrailleurs en licentiehouder voor het maken van de Browning-pistolen
(P)FN: Parti des Forces Nouvelles. Extreem rechtse en racistische partij. Goed ingeplant in Brussel met hoofdkwartier in de privéclub Le Jonathan
FJ: Front de la Jeunesse, een extreem rechtse jongerenorganisatie opgericht eind 1974. Ontstaan tegen de zogenaamde marxistische dictatuur in het onderwijs. Leverde later onder impuls van Francis Dossogne de stoottroepen voor de CEPIC en organiseerde de kiescampagnes van Paul Vanden Boeynants. Installeerde vanaf 1976 afdelingen bij de rijkswacht en het leger, de groepen G en M
FRV: Final Rendez Vous, plek waar men samenkomt na afloop om spullen af te geven, om te kleden, debriefing, ....


G

G: Afkorting voor ‘Gendarmerie’. Extreem rechtse groep, actief sinds 1976, waarvan de leden een codenaam hadden. Onder andere de rijkswachters Madani Bouhouche, Martial Lekeu, Christian Pattijn en Didier Miévis maakten er deel van uit. Ook worden vaak de namen genoemd van de kolonels Gérard Lhost en René Mayerus
GAL: Grupo Antiterrorista de Liberación. Doodseskader, samengesteld uit aanhangers van de Spaanse dictator Francisco Franco, dat optrad tegen de Baskische ETA
GAP: Groupe d’Action Politique. Geheime organisatie samengesteld uit leden van Westland New Post (WNP)
GDA: Gerechtelijke Dienst Arrondissement. Samensmelting van BOB en GP na de politiehervorming. Doet het speurwerk bij de federale politie. GIA: Gemengde Antiterroristische Groep. Opgericht door minister Gol in 1984 na de Bende-overvallen in Waals-Brabant en de terroristische acties van de CCC. Samengesteld uit vertegenwoordigers van de rijkswacht, de Staatsveiligheid en de GP
GIA: Gemengde Anti-Terroristische Groep opgericht door minister Gol in 1984 als gevolg van de Bende-overvallen in Waals-Brabant en de terroristische acties van de CCC en samengesteld uit vertegenwoordigers van de GP, de rijkswacht, de SDRA en de Staatsveiligheid
Gladio: Afgeleid van het Latijnse gladium of zwaard. Geheime organisatie, opgericht na de Tweede Wereldoorlog in verscheidene Europese landen, waaronder België, om een communistische machtsovername te voorkomen. Wordt gefinancierd door de Amerikanen en is actief onder diverse netwerken. Wordt ook ‘stay-behind’ genoemd
GP: Gerechtelijke Politie. Ressorteert rechtstreeks onder het parket of openbaar ministerie
GPP: Gerechtelijke Politie. Ressorteert rechtstreeks onder het parket of openbaar ministerie
Goeno Pardé: Monouche voor 'een hoop geld'
GRB: Groupe Répression Banditisme. Onderdeel van de gerechtelijke politie in Brussel in de jaren tachtig, geleid door commissaris Georges Marnette
Grocery Store Panic: Naam van een oefening van een practical shooting op een nagebootste parking van een warenhuis
GRU: Militaire inlichtingendienst van de Sovjet-Unie
GSO: Groep voor Schaduwen en Observatie van de Gerechtelijke Politie (23ste Brigade)


H

HCT: Hoog Comité van Toezicht, controleerde de politiediensten en stond onder leiding van baron Charles, een vriend van Paul Vanden Boeynants (VdB)


I

IGH:Internationaal Gerechtshof
IRIS: International Reporting Information System. Denktank, opgericht in 1981, met hoofdkwartier in Rotterdam, en samengesteld uit topfiguren van de internationale politiek zoals de Amerikaan Kissinger, de Britse expremier Heath en generaal Haig
ISH: Internationaal Strafhof
ITT: International Telephone and Telegraph. Amerikaanse multinational, eigenaar van Bell Telephone en gelieerd met de Amerikaanse geheime diensten


J

JT: Journal des Tribunaux
JTT: Journal des Tribunaux du Travail
Jur. HvJ: Jurisprudentie van het Hof van Justitie en van het Gerecht van Eerste Aanleg


K

K: Karton
KB: Koninklijk Besluit
KGB: Het veiligheids- en inlichtingenapparaat van de Sovjet-Unie tussen 1954 en 1991
Kh.: Rechtbank van Koophandel
KIM:  Koninklijk Instituut voor de Marine
KL: Koninklijke Landmacht
KS: Kantschrift
Kw.: Kustwacht


L

Laurerts: Mouche voor 'poen'


M

M: Afkorting voor ‘Militaire’. Extreem rechtse groep, actief in het leger, met vooral aanhang in de Koninklijke Militaire School
MB: Ministerieel besluit
MDA: Mouvement Démocratique Algérien, fundamentalistische moslimorganisatie geleid door de Algerijnse ex-premier Ben Bella en met vertakkingen in België
MDT: Multidisciplinair Team
MI5: Britse staatsveiligheid, actief op eigen grondgebied
MI6: Britse contraspionage. Vergelijkbaar met de CIA
mi kamau tut: Sinti voor 'Ik hou van jou'
MOE: Method Of Entery en Roomclearing
MOF: Als Misdaad Omschreven Feit
MSOC: Medisch Sociaal Opvangcentrum


N

NAVO: Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Bondgenootschap tussen de Verenigde Staten, Canada en een aantal Europese staten. Opgericht in 1949 om een militair blok te vormen tegen de communistische Sovjet-Unie en haar satellieten
NDB: Nationaal Drugsbureau. Opgericht in 1974 onder impuls van minister Paul Vanden Boeynants (VdB) en de generale staf van de rijkswacht en gesteund door de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Administration). Geleid door commandant Leon François. Kwam in 1980 in opspraak door corruptie en drugssmokkel


O

O: Omslag
OAS: Organisation Armée Secrète. Franse clandestiene organisatie die zich verzette tegen de onafhankelijkheid van Algerije, dat tot in 1962 een Frans overzees gebied was
OESLING: Naam voor de geheime militaire operaties in mei 1984 in de Belgische Ardennen waarbij kazernes en politieposten het doelwit waren en een zendmast van de RTBF werd opgeblazen. De deelnemers waren onder meer commando’s van de Amerikaanse Special Forces, de SDRA en leden van de Cercles d’Amitié Paracommando van kolonel Militis
OM: Openbaar Ministerie
OoO: Overheidsopdrachten en- overeenkomsten
OPC: Office of Policy Coordination: afdeling van de CIA die geheime buitenlandse ‘undercoveroperaties’ coördineerde tijdens de Koude Oorlog, eerst kwam Italië aan de beurt om te beletten dat de communistische partij PCI de verkiezingen zou winnen
OR: Onderzoeksrechter
OSS: Office of Strategic Services, voorloper van de Amerikaanse CIA


P

papiro: Manouche voor 'papier'
passe-montagne: muts die enkel de ogen vrij laat
PDG: Promotion et Distribution Générale
PG: Procureur-Generaal
PIO met hoofdkwartier in de Belliardstraat (zoals de CEPIC). Gefinancierd door grote bedrijven in ruil voor managementadvies en hulp bij investeringen in het Midden-Oosten. Werd in 1984 failliet verklaard
P2: Machtige vrijmetselaarsloge in Italië. Betrokken bij allerlei financiële schandalen en terroristische aanslagen in de jaren zeventig en tachtig
PIO: Public Information Office. Opgericht in 1974 op initiatief van defensieminister Vanden Boeynants en generaal Roman, functioneerde als inlichtingendienst en propagandamiddel voor het Belgisch leger. Wordt in 1979 opgeheven en werd geleid door majoor Jean Bougerol
pieren: spelen, gokken, muziek maken, afkomstig uit zigeunertaal, na 1850, van het begrip perjaswat ‘scherts’ of ‘vrolijkheid’ betekent. Het werkwoord pierewaaien wordt ook wel in verband gebracht met zigeunertaal, maar is vermoedelijk afkomstig uit het Russisch
PK: Procureur des Konings
PMS-techniek: Gespecialiseerde aanvalstechniek van antiterroristische eenheden. De P staat voor Pirate, de schutter die het doelwit moet bereiken of uitschakelen. De M staat voor Mammouth, de schutter in de tweede lijn moet de operatie dekken. De S staat voor Sniper, hij schakelt bepaalde obstakels uit
poekelen: te veel praten, doorslaan, verraden – vermoedelijk via zigeuners afkomstig uit Duitse streken in het Nederlands beland. Van het zigeunerwoord p’uk: bekennen, verraden
POSA: Peloton Observatie Steun en Arrestatie, deel uitmakend van het niveau van het gebied van de Rijkswacht
poshka: woord dat de clan De Staerke gebruikte voor wapens
preresco: Manouche voor 'rijkswacht'
PRL: Parti Réformateur Liberal. Liberale partij geleid door Jean Gol, minister van Justitie tussen 1981 en 1988
PS: Practical Shooting. Een vorm van schietsport. In de jaren zeventig en tachtig waren de practical shooting clubs een verdacht trefpunt tussen aanhangers van extreemrechts, militairen en (ex-)rijkswachters. De leden van de Bende van Nijvel gebruiken soms schiettechnieken die aan practical shooting doen denken. In 2000 werd beslist dat er geen schietoefeningen meer mogen gehouden worden waarbij menselijke silhouetten als doel worden gebruikt of waarbij gewelddadige scenario’s worden toegepast.
PSC: Parti Social Chrétien, eerst geleid door Paul Vanden Boeynants (VdB) en na de opheffing van de CEPIC door Gérard Deprez
PV: Proces-Verbaal


Q

Q.R.: Questions et réponses parlementaires


R

RABG: Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent
Ro: Rechtsoverweging
RW: Rijkswacht


S

SA: Service du Sante (Militaire Gezondheidsdienst)
SAC: Service Action Civique. Uiterst rechtse geheime organisatie opgericht door de gaullistische minister Pasqua en samengesteld uit gewezen spionnen en politielui, de zogenaamde barbouzes, die aanvankelijk de strijd aanbonden met de OAS en later in het criminele circuit terechtkwamen
SDECE: Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionage. Franse contraspionage
SDRA: Service de Documentation, de Recherche et d’Action. Belgische militaire inlichtingendienst met geheime afdelingen SDRA 6 (rijkswachters), 8 (onder meer barbouzes en criminelen) en 11 (gelieerd met de NAVO)
SEREG: Naam van de sectie Inlichtingen van Westland New Post (WNP)
SHAPE: Supreme Headquarters of the Allied Powers in Europe. Militair hoofdkwartier van de NAVO in Casteau bij Mons
SE: Sûreté d’Etat. Belgische Staatsveiligheid
SIE: Speciaal Interventie-Eskadron. Elite-eenheid van de rijkswacht, nu van de federale politie, belast met speciale interventies tegen gevaarlijke criminelen en terroristen.
SISMI: Italiaanse militaire inlichtingendienst
SGR: Service Général de Renseignemets de l’Armée, inlichtingendienst van het leger. Overkoepelt de activiteiten van de SDRA
SS ‘P’: Speciale sectie van de Staatsveiligheid, opgericht op 1 januari 1983 en geleid door commissaris Christian Smets (bijnaam: Le Canard) Officieel belast met het beschermen van vips, zoals minister Gol en de Israëlische ambassadeur, maar ook actief bij de uitvoering van ‘geheime opdrachten’ en gefinancierd via een ‘zwarte kas’
Stay-behindnetwerk: Geheim geallieerd netwerk in het binnenland van burgers en militairen die allemaal een codenaam hadden die alleen bekend was in Londen en Washington, met als opdracht communistische aanvallers te bekampen, inlichtingen te verzamelen en sabotage te plegen. Samengesteld uit leden van de Staatsveiligheid en de SDRA 8
STC/Mob: Sectie van de Staatsveiligheid. Werkte nauw samen met de SDRA 8 en was samengesteld uit burgers die konden optreden bij een communistische aanval in het kader van een stay-behindnetwerk


T

Tabla: Manouche voor 'tafel'
tioren: stelen – afkomstig van het zigeunerwoord tsjor: dief
T.Mil.R.: Tijdschrift voor militair recht en oorlogsrecht


U

ULB: Université Libre de Bruxelles -vrijzinnige universiteit


V

Verord.: Verordening
VMO: Vlaamse Militanten Orde. Extreem-rechtse groep die soms samenwerkte met het Front de la Jeunesse
VOF: Vennootschap Onder Firma
Vr. en Antw: Parlementaire Vragen en Antwoorden
VSO: Vennootschap met Sociaal Oogmerk
VZW: Vereniging Zonder Winstoogmerk


W

WACL: World Anti Communist League, internationale anticommunistische organisatie opgericht in 1966 in Taiwan op initiatief van Chiang-Kai-Shek. Bedoeling was overal in de wereld via ‘onconventionele methodes’ het communisme te bestrijden
Weeskind: een wapen waarvan het serienummer is weggevijld, term uit Brusselse criminaliteit
Wk.: Werktuigkundige (militaire afkorting)
WNP: Westland New Post. Opgericht door Paul Latinus in 1981 met een cellenstructuur zoals bij een geheime dienst. Samengesteld uit de radicaalste leden van het Front de la Jeunesse. Anticommunistisch en extreem rechts. Lidmaatschap was slechts mogelijk via de goedkeuring van een peter (zie vrijmetselarij) en na het vervullen van een gevaarlijke opdracht


X

X: letter die gebruikt wordt om een naam te vervangen om de anonimiteit van deze persoon te garanderen
X: onbekend aantal van iets


Y

YAR: Youth At Risk


Z

ZEWO: Zelfstandig Wonen
Zl.: Zoeklicht (militaire afkorting)
Zm:  Zee-milicien (militaire afkorting)
ZM: Afkorting van Zoller&Malicieux. Dat was een apparaat om binnenkomende en uitgaande telefoonnummers te controleren

Une balance, un dénonciateur, un mouchard, un indicateur, un donneur...
De Franse woordenschat is heel rijk.