Re: Zesdelige reeks krant De Morgen

@ Billy :

Bewijs dat de Gendarmerie eerder vertrok dan verwacht  heb je op dit forum ( Aalst, 9 november, pagina 43, post 425) .
De uitleg wordt  gegeven door de commandant van de Gendarmerie van  Aalst, en is  onverwacht.

Re: Zesdelige reeks krant De Morgen

In reactie op Billy& merk ik op dat ik niet voor niets voorzichtig instak met de woorden “op zichzelf beschouwd”, waarmee ik ook bedoelde te zeggen dat ik niet weet in hoeverre herinneringen van een getuige en het geven van uitdrukking daaraan, in de loop der tijd kunnen veranderen. Het verklaren vanuit de eerste persoon, verkleint in ieder geval het risico op onduidelijkheid over welke situatie stoelt op de eigen waarneming en die van een ander.

Overigens schijnt mij, op basis wat tot nu toe aan informatie naar buiten is gekomen, een (voor het publiek acceptabele) oplossing van de zaak-Delhaize Aalst minder voor de hand te liggen dan die van zaak-Waver/-Dekaise, tenzij…

Tot slot merk ik op dat ik denk dat zelfs de waarheid over wat er destijds is gebeurd en welke personen (daders) daarbij betrokken waren, niet meer als zodanig zal worden herkend, als er zich geen een of meer keiharde materiële bewijzen daarvoor hebben aangediend.

Dat laat onverlet dat het federaal parket nog steeds haar nek kan uitsteken middels het starten van een strafproces tegen een of meer verdachten van een of meer Bendefeiten, op basis van bijvoorbeeld getuigenverklaringen die weliswaar (heel) oud kunnen zijn, maar (in juridisch opzicht) voldoende draagvlak bieden om een of meer personen aan te merken als verdachten (in de zin van de strafwet) van die feiten.

Dat ik nu ook moet denken aan de leden van de Bende van de Borinage - zijn er nog mensen daarvan in leven? - die heel wel betrokken zouden kunnen zijn geweest bij de eerste reeks van feiten van de Bende van Nijvel, in de periode 1982-1983, weet ik ook niet, maar ik kan mij niet voorstellen dat alléén een door onderzoeksrechter Schlicker (en niet alleen door procureur des Konings Deprêtre) onder de pet gehouden ballistisch onderzoek die leden in 1986 een vrijspraak opleverde, hoewel het daar op zijn minst enigszins op lijkt. Met andere woorden: is met de vrijspraak van (alle) leden van de Bende van de Borinage, in het licht van het onderzoek naar de Bende van Nijvel, het kind niet met het badwater weggegooid.

Enfin, zoals ik eerder schreef gaat het ook om het dynamiseren van het vastgelopen onderzoek naar de Bende van Nijvel, wat kan als er personen tegen wie voldoende verdenking bestaat, voor de strafrechter worden gedaagd.

Als er geen verdachten zijn, moet het federaal parket zo open en eerlijk zijn om dat zélf naar buiten toe te communiceren, in plaats van dat te laten doen door een journalist (Douglas De Coninck). Op die manier draagt het parket uit de handdoek in de ring te hebben gegooid en te wachten op de hulp van God of iets dergelijks.

Re: Zesdelige reeks krant De Morgen

@ Billy&

Zie je wel dat je de zaken door elkaar haalt.
Agent Nevens stond op de Ninoofsesteenweg, dat is de straat waar de parking gelegen is.
René De Witte, die ik al veel langer ken buiten het bendeverhaal, zegt ook duidelijk dat hij op de Ninoofsesteenweg stond.
Mijn ouders, ikzelf, 2 familieleden, de familie Vanden Abiel zijn de gekende getuigen van de Parklaan.
De cel beweert ook dat er meer dan 50 getuigen zijn vanop de Parklaan.
Denk jij nu echt dat wij de enigen zijn??!!
Kritisch zijn mag en moet beste man, maar laat daar dan de slachtoffers, nabestaanden, overlevers en getuigen tussenuit.
Door een loopje te nemen met ons lijden en jouw meningen op te dringen, kwets je de mensen die erbij waren.
Als je ergens woont, zie jij dan niet als er iets niet klopt. Zeker als het over politievoertuigen gaat?????
Denk jij dat wij baat hebben om iets uit onze nek te slaan.  Denk jij dat wij zomaar een bepaald statuut gekregen hebben???
Ik zou bijna moeten stellen dat het spijtig is dat je er niet bij was, je zou veel minder grootse woorden uit je nek slaan.

Re: Zesdelige reeks krant De Morgen

Het spijt me voor alle leden met goede intenties. Dit is mijn allerlaatste reactie.
Zoals met mijn andere profielen, uit het verleden, stop ik per direct met mij constant te rechtvaardigen.
Ik dacht met mijn getuigenis een juiste bijdrage te leveren op dit forum.
Doe allemaal maar verder met getuigen of betrokkenen weg te jagen op dit forum.
Wie laatst lacht best lacht.
Tot in 2025, het jaar waar bepaalden met veel informatie naar buiten zullen treden.

115

Re: Zesdelige reeks krant De Morgen

Pyrénéen wrote : Bewijs dat de Gendarmerie eerder vertrok dan verwacht  heb je op dit forum ( Aalst, 9 november, pagina 43, post 425) .

Dit is wat ik noem “een aanwijzing” (Un indice) en geen bewijs (Preuve) omdat we op basis van dat artikel alleen niet echt weten of de journalist de bron wel correct heeft geciteerd. Het gaat trouwens over de R4 die zich achteraan op de Parking bevond. Dat die vertrokken was is echter bewezen want : DDC heeft een stuk van de PV van de bemanning geciteerd van die R4 en gepubliceerd in een artikel van 2017. Voordien was echter in een interpellatie van de minister in de kamer ook al gepubliceerd dat die R4 om 19Hr30 was vertrokken.

Dat alles samen “bewijst” dat de R4 op de parking achteraan vertrokken was om 19Hr30.

Ik had het echter over de Rijkswacht die aanwezig was in de Parklaan. Zelfs het artikel waarnaar U verwijst spreekt hierover, wanneer ze het hebben over “de met mittrailettes gewapende rijkswachters twee politiemannen de vuurlinie injoegen”, verwijzend naar een artikel in De Morgen van 13 Nov85. Dit is dus duidelijk een aanwijzing dat er NOG een Rijkswachtploeg aanwezig was.

Het is hier dat Agent Nevens trouwens over gesproken heeft : toen zij (als tweede combi) aankwamen moesten ze stoppen aan het ronde punt want er was zodanig veel vluchtend volk op de baan, dat ze te voet verder moesten. Het waren twee aanwezige rijkswachters, met R4, die aan het rond punt hen duidelijk maakten dat er geschoten werd op de parking achteraan de Delhaize. René De Witte had al getuigd dat hij die R4 net voordien had zien rijden van aan de ingang aan de Delhaize Parklaan tot aan het rond punt. Waar ze “postvatten”. Nevens getuigde dat diezelfde rijkswachters nadien achter hem waren komen te staan aan huisnummer 201, en niet schoten.

Zowel Troch als Pint verklaarden in de Bendecommissie dat de daders in Aalst bij vertrek in aanraking waren gekomen met één van de rijkswachtpatrouilles.

Dat alles samen is voor mij wel “bewijs” dat er minstens één echte Rijkswachtpatrouille was, die aanvankelijk aan de ingang vooraan in de Parklaan stond, en uiteindelijk met agent Nevens in de Ninovestraat terecht kwam.

Conclusie : toen de overval begon stond er één patrouille “echte” rijkswacht in de Parklaan. Met twee rijkswachters gewapend met Uzi, en een mobiele en draagbare radio. Een tweede patrouille was op dat ogenblik in de omgeving, waarschijnlijk de Villalaan.

Ik merk op dat dit feit alleen al - dat er wel degelijk een ploeg aan de ingang stond – schijnbaar niet erg consistent is met de piste dat de ploeg op de parking “opzettelijk” werd weggeroepen. Waarom immers de rijkswachtploeg achteraan (Parking Ninovestraat) bevelen te vertrekken, en die vooraan te laten staan (Parklaan) ?

Tenzij...het de bedoeling van al dat geschiet voordien op de parking was om zo snel mogelijk zoveel mogelijk paniek te veroorzaken van klanten die naar de Parklaan vluchtten en alzo te verhinderen dat rijkswacht of politie van die richting de Delhaize zou binnenkomen.

Maar de tijd die ze verloren hebben door al dat geschiet vooraleer de Delhaize binnen te gaan, liet toe dat een politiecombi, twee rijkswachters en een zes tal politieagenten opgesteld waren vooraleer ze de parking konden afrijden. Dus zo een geweldig plan was dat dan toch niet. Wat als een trigger happy rijkswachter daar een 9 mm salvo los door die VW had geschoten vooraleer die kon vertrekken en er drie dode of zwaar gekwetstse daders lagen te bloeden op straat ? Me dunkt dat de daders daar toch enorm veel risico genomen hebben, OF er moet iets heel erg mis gegaan zijn in de planning van de Bende.

Dat de rijkswacht stelde dat ze niet schoten om geen onschuldigen te raken is een zeer valabele uitleg. Ook als men het achteraf niet mee eens is.

Ik nodig éénieder uit, bij slechte verlichting, ’s nachts en onder stress eens een lader van een 9 mm Uzi leeg te schieten in een straat waar nog altijd tegenliggers passeeren en waar burgers aanwezig zijn. Ik kan me vergissen, maar een Uzi schiet enkel volautomatisch. Volgens mij heeft Nevens heel veel geluk gehad dat hij geen omstaanders geraakt heeft. Maar bon dat is een nutteloze discussie achteraf.

Dat de kranten, vooral de Vooruit en De Morgen, gebeten tegenstanders van al wat Rjkswacht was in die tijd, dit gebruikten om de rijkswacht te duvel aan te doen met spectaculaire stukken, is begrijpelijk, maar is daarom nog niet de objectieve waarheid.

Weet U wat nog in diezelfde De Morgen van 13 Nov stond? Dat Vader Van de Steen in zijn Renault GTL was doodgeschoten samen met zijn twee zonen en dat enkel de jongste van 9 jaar (David dus) het had overleefd !!!

Neen, wat in gazetten en kranten verschijnt is voor mij standaard geen “bewijs”. Het kan een “aanduiding” zijn , ok. Maar te bevestigen of te ontkrachten dan.

Weetjewel wrote : Het verklaren vanuit de eerste persoon, verkleint in ieder geval het risico op onduidelijkheid over welke situatie stoelt op de eigen waarneming en die van een ander .

Inderdaad en dat vind ik een geweldige truk ! Bedankt voor de tip. Ik zag....Ik denk.....Ik meen dat...
Ik besef dat mijn “geleuter” over “aanwijzingen” en “bewijs” misschien onnozel overkomt, maar het is dit kader wat enorm helpt om logische constructies te maken , om te komen tot afgewogen besluiten en vooral , welke waarde je kan geven aan gegevens zodat je geen conclusies bouwt op “drijfzand”.

Weetjewel wrote : Tot slot merk ik op dat ik denk dat zelfs de waarheid over wat er destijds is gebeurd en welke personen (daders) daarbij betrokken waren, niet meer als zodanig zal worden herkend, als er zich geen een of meer keiharde materiële bewijzen daarvoor hebben aangediend.

Daar ben ik het volledig mee eens. Mondelinge getuigenissen die na 37 jaar boven water komen zonder bevestiging door meerdere onafhankelijke getuigen noch materieel bewijs...

Te vrezen valt dat er nog ten eeuwige dage kan gediscussieerd worden over Strategie der spanning, Delhaize Rackets, Drugs baronnen, staatsgrepen, enz.

Weetjewel wrote : Als er geen verdachten zijn, moet het federaal parket zo open en eerlijk zijn om dat zélf naar buiten toe te communiceren, in plaats van dat te laten doen door een journalist (Douglas De Coninck).

Volledig mee eens. Klein beetje een schande trouwens. Ofwel heeft DDC voor zijn beurt gesproken, tuk op de scoop van het jaar, ofwel is het Parket toch een klein beetje laf om op die manier het publiek voor te bereiden, ofwel heeft DDC bepaalde zaken misbegrepen en/of uit zijn context gerukt.

Re: Zesdelige reeks krant De Morgen

Dit, zoals Billy& het schrijft, is precies ook zoals ik bedoel en spijtig heb ik het eerder wat onbeholpen annex kort door de bocht verwoord steeds. Maar inderdaad hier (de post van Billy&) komt het op neer!
Goed, duidelijk gesteld en concrete terechte vragen!

Re: Zesdelige reeks krant De Morgen

@ Billy :

1) Als de Gendarmerie normaal gesproken om 19H30 uur zou vertrekken, denk ik dat Majoor  Millecamps dat zou hebben gezegd .

2) We zijn het erover eens dat er om 19H40 uur " echte gendarmes "  voor de hoofdingang van Delhaize stonden,  die niet ingrepen.Mar waren ze daar om 19H30 uur of vertrokken ze om 19H30 uur om na de waarschuwing om 19H40 uur terug te keren ?

Re: Zesdelige reeks krant De Morgen

Bedankt Murcielago.
Er zijn hier veel gelovigen.

119

Re: Zesdelige reeks krant De Morgen

@Pyrénéen.

Vooreerst dank voor Uw concrete vragen ; dat doet een mens ernstig nadenken over zijn eigen denkpistes.

Vraag 1 : twee bedenkingen.

Indien het klopt dat het ging om mobiele bewaking en de rijkswachters zelf konden beslissen wanneer ze weer vertrokken, zoals door geinterpelleerde ministers werd verklaard, dan was er inderdaad niets “voorzien”, en kon Millecamps dat dus ook zo niet verklaren. In het krantenartikel verklaart hij trouwens enkel en alleen dat die R4 (achter parking) inderdaad om 19hr30 was vertrokken.

Wat de krant schrijft dat Millecamps verklaarde, en wat Millecamps werkelijk heeft verklaard, zijn twee verschillende dingen, zoals ik eerder al betoogde.

Vraag 2 : inderdaad dat zou kunnen ,

Ik beken dat ik vroeger ook dacht dat dat het R4-tje was dat achteraan was vertrokken en al was teruggekeerd aan de voorkant. Tot het artikel van DDC in 2017 ; de R4 die vertrokken was om 19hr30 had immers DRIE bemanningsleden (Rijkswachters Arys, De Vlieger en Cornelis)en in de PV wordt uitdrukkelijk gesteld dat zij bij het melden van de overval  zich in “nabijgelegen straten” bevonden. De R4 aan de Parklaan had bovendien TWEE bemanningsleden. Het gaat dus wel degelijk over TWEE verschillende ploegen !

René de Witte stelt duidelijk dat hij uit alle macht moest remmen voor één van de eerste klanten die uit de Delhaize kwam gevlucht en dat hij op dat ogenblik ook de R4 van de rijkswacht achteruit naar het ronde punt zag rijden. Hij vermeldt NIET uitdrukkelijk op welk tijdstip dat was. De meest betrouwbare gegevens zijn die van de briefing van de burgemeester ; eerste melding bij de politie kwam om 19hr37 toe, van een omwonende die geschiet hoorde. Het kan bijna niet anders dan dat dat tijdstip werd gehaald uit het velddagboek van transmisies van de politie. Anders gaat een burgemeester zoiets niet ten stelligste verklaren op de gemeenteraad. (Vermeld in artikel De Voorpost van 29 Nov 85)

Het tijdstip 19hr40 komt dan weer uit het boek van Hilde Geens, en zou een bewering zijn van de veiligheidschef van Delhaize. Dat is dus een dubbele indirekte bron. (een duidelijke copy van dat kassaticket in een krant of boek zou al zwaarwichtiger bewijs zijn).

Voor mij is de overval dus gestart iets voor 19hr37, en verschenen de eerste vluchtenden uit de Delhaize rond die tijd in de parklaan, en DUS is het R4 tje aan de Parklaan aanwezig bij de start van de overval.

Het tijdstip 19hr33, telkens weer gebruikt door journalist DDC, komt uit dat berucht artikel van De Morgen van 13 Nov. Nergens, maar dan ook nergens is te vinden waarop dat gebaseerd is. Het wordt wel telkens opnieuw, en ook door DDC, weer gebruikt om te kunnen beweren dat “de daders de parking opreden, drie minuten nadat de rijkswacht daar vertrokken was !”. Me dunkt dat 19hr33 vooral gediend heeft om spectaculaire koppen in kranten te kunnen zetten.

In Okt en Nov 2017 kwam Mstr Vermassen met de ene spectaculaire tip na de andere. Dit is blijven duren totdat PG De Valkeneer van het onderzoek werd gehaald (of het zelf vroeg) en het federaal parket het overnam.

Eén van die “gouden tips” was “de bekentenis van Millecamp dat er bevelen van Brussel zouden gekomen zijn. Dat sloeg toen in als een bom, en de kranten stonden er vol van. Ook David VdS vertelde het verhaal. Later stelde die echter dat blijkbaar Millecamp zijn woorden had ingetrokken.

Ofwel klopt wat Millecamp aan David VdS had gezegd en is hij later door het parket onder druk gezet om dit weer te ontkennen

Ofwel heeft Millecamp zich om god weet welke reden interessant willen maken bij David VdS, niet beseffende dat die er via Vermassen bijna een “nationale zaak” zou van maken, en heeft dan natuurlijk bij verhoor met rode oortjes moeten toegeven dat het niet klopte. Een verhoor onder ede is immers niet hetzelfde als zotte verhalen vertellen aan de toog of in de media.

Besluit : we “weten” dus niet of er daar inderdaad bevelen gegeven geweest zijn om ploegen terug te trekken.

Wat ik echter WEL weet : de Rijkswacht was militair opgeleid en gestrucureerd.

Of Millecamp nu een telefoontje gekregen had van Brussel, of een fax, ALS er bevelen gegeven geweest zijn, dan was dat via de radio, EN hebben ALLE patrouilles die in dat radio netwerk zaten dat gehoord, dus OOK het R4-tje vooraan in de Parklaan, en mogelijk nog meerdere.

Zulk een bevel staat noodzakelijkerwijze genoteerd in het velddagboek van de de Radiopermanentie Mobiele Permanentie. De radiomensen in die permanentiekamer zouden trouwens ook op de hoogte moeten geweest zijn.

Dat velddagboek zou dan het eerste geweest zijn dat werd geraadpleegd bij onderzoek. Als dat spoorloos zou geweest zijn, of een blad verdwenen, zou al van in Nov 85 geweten zijn dat er iets zeer raar loos was !

Mijn conclusie : dat er bevolen geweest is aan de R4 om de parking te verlaten is heel waarschijnlijk een Aalsterse stadslegende. Maar ik geef toe, hier ben ik geen 100 % zeker van.

Au plaisir Pyrénéen

Re: Zesdelige reeks krant De Morgen

Jullie zijn die op het dak nog vergeten.
Aalst proloog post 27 van Ben:Op de avond van de overval in Aalst lagen er wel degelijk rijkswachters op het dak van de Delhaize. Waarom zijn ze dan niet in actie gekomen? Een rijkswachter - die ook lid is van een schietclub - werkte die avond in de centrale radiokamer van de rijkswacht (als zoiets bestaat natuurlijk) en hoorde op het moment van de overval het bevel over de radio aan de rijkswachters op het dak om niet te schieten.

Ik wil wel even benadrukken dat ik geen enkel bewijs heb dat dit verhaal waar is.