161

Je kan het natuurlijk ook bekijken als een vorm van afschrikking, vooral voor toevallige passanten. Een doorsnee burger die zulk individu ziet staan maakt toch onmiddellijk rechtsomkeer. Een oplossing om binnen niet gestoord te worden. Het wijst op de ervaring van de uitvoerders!

LEO wrote:

Je kan het natuurlijk ook bekijken als een vorm van afschrikking, vooral voor toevallige passanten. Een doorsnee burger die zulk individu ziet staan maakt toch onmiddellijk rechtsomkeer.

Om 3u30 's nachts zal daar niet veel volk rondlopen.

Bij de nachtelijke inbraak van de Colruyt in Nijvel hadden ze blijkbaar geen maskers noch bivakmutsen op (zie verklaring Lacroix en agenten van de schietpartij aan de Diable des Amoureux).

Het is maar een detail, maar het zou interessant zijn om te weten hoeveel de overvaller heeft gelopen in de winkel. Heeft hij gewoon gepakt wat het meest dichtbij stond of doelgericht geshopt en een flink stuk door de winkel moeten lopen voor de champagne en thee? Namelijk in het laatste geval, dan kan je haast uitsluiten dat het uiteindelijke doel een schietpartij uitlokken was. Want stel de politie komt er aan en de handlanger bevindt zich aan de andere kant van de winkel met 2 volle handen, dan ben je kwetsbaar.

Bivakmuts heeft nog een andere functie ook, namelijk camouflage. De vorm en kleur en weerkaatsing van licht op de huid maakt dat je snel zichtbaar bent in het donker met een onbedekt gelaat. Met een bivakmuts kan je dus langer in het donker vertoeven zonder gezien te worden, handig als je bijvoorbeeld ergens in een tuin of een struik moet zitten wachten.

Servo per Amikeco
noorderling wrote:

Het is maar een detail, maar het zou interessant zijn om te weten hoeveel de overvaller heeft gelopen in de winkel. Heeft hij gewoon gepakt wat het meest dichtbij stond of doelgericht geshopt en een flink stuk door de winkel moeten lopen voor de champagne en thee ? Namelijk in het laatste geval, dan kan je haast uitsluiten dat het uiteindelijke doel een schietpartij uitlokken was. Want stel de politie komt er aan en de handlanger bevindt zich aan de andere kant van de winkel met 2 volle handen, dan ben je kwetsbaar.

De kruidenierswinkel was een kleine winkel. Alles stond dicht bij de deur. Zie de foto's van de winkel.

Dank Merovinger voor uw hulp. Met al die woningen op en rond de winkel is het overigens vrij normaal dat er iemand de politie heeft verwittigd. Wat mij vooral verbaasd is de gang van zaken. Eerst proberen enigszins subtiel via de achterkant binnen te geraken en als dat niet lukt gelijk plan B inschakelen, aan de voorkant ruit aan diggelen met gegarandeerd mensen die wakker worden. Raar is het zeker, maar terrorisme of een georganiseerde uitlokking haal ik er niet uit. Het lijkt er meer op dat die gasten perse die winkel binnen wilde.

Ook al zijn er geen bewoners ter plaatse, toch wordt de telefoondraad door de daders afgerukt.

Bron: killersbrabant.be

Dit is natuurlijk wel een interessant "detail". Waarom de draden afrukken als je eerst al zelf gebeld hebt naar de politie. En waarom dan niet bellen vanuit de winkel zelf? Je zou kunnen argumenteren dat ze vooraf hebben gebeld om het spannend te maken. Het blijft dan wel vreemd om de telefoondraden achteraf af te rukken. Of hadden ze zin voor humor? smile

168

Over het eventueel zelf bellen van de daders naar de orde diensten:

Het is 3u50 wanneer op het commissariaat van Maubeuge de politieagenten van dienst een oproep ontvangen op de '17' van politiehulp.

Diegene die opbelt maakt zich niet bekend, hij meldt alleen dat er vlak bij hem, aan de andere kant van de place des Nations, iets ongewoons gebeurt. Het is niet uitgesloten dat boosdoeners in de kruidenierszaak Piot proberen binnen te geraken. Drie politieagenten begeven zich ter plaatse voor een routinecontrole. De agenten zijn op hun hoede, maar aangezien hun informant het telefoongesprek bruusk heeft afgebroken, vermoeden ze met een grappenmaker te maken te hebben.

Als je een bezorgde burger bent die midden in de nacht de burgerzin heeft om te bellen naar de ordediensten vraag ik me af of je het op zo'n manier zou doen. Vooral het bruusk afbreken van het gesprek strookt volgens mij niet met een bezorgde burger. Ook de vage info die de beller heeft, hij meldt: vlakbij verdachte handelingen. Dat zal dan voor het inslaan van de ruit zijn vermoed ik dat er gebeld is, anders had de beller die vlakbij was dit wel duidelijk gemeld.

Er is ook nog het feit dat ze (wat Kristof hierboven aanhaalt) de telefoonkabel doorknippen, wat duidt dat ze toch met telefoneren in hun hoofd zitten. Je moet er maar aan denken, en wat is het nut van het doorknippen daar? Tevens hebben ze bij latere feiten ook steeds de telefoonkabels doorgeknipt en bij vele van hun misdaden hebben ze de telefoon gebruikt om speurders weg te lokken of op het verkeerde been te zetten en ook om getuigen te intimideren.

Ik twijfel er heel sterk aan dat het een bezorgde burger zou geweest zijn.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Een sterke en plausibele analyse the end. Goed opgemerkt.

De beller kan ook gewoon bang zijn geweest. Hij moet zich in het zicht van de winkel hebben bevonden, anders kon hij niet weten dat er ingebroken werd. Dit impliceert dat hij wellicht belde vanachter een raam, en dan was het niet uitgesloten dat de overvallers hem konden zien (of eerder hadden gezien). Op zo'n moment houd je een gesprek graag kort, dunkt me, en is het zelfs moedig dat je nog belt. De schietpartij kan de angst alleen maar hebben bevestigd. Dat de beller zich later niet bij de politie heeft gemeld, is dan niet vreemd.

Als de Bende van Nijvel zélf belde, moeten ze dat vanuit de winkel van Piot hebben gedaan of vanuit een telefooncel. Een telefooncel was riskant want dan was er altijd kans op een getuige. Bellen vanuit Piot impliceert dat de kabels pas daarna werden doorgeknipt, om de indruk te wekken dat het telefoontje niet daar vandaan kwam.

Aan de andere kant: hoe zeker konden ze zijn dat de politie zou komen na een telefoontje? In Ponsaers-Dupont las ik dat de politie eerst aan een grap dacht omdat de hoorn erop werd gesmeten. Als het erom te doen was om op de politie te gaan schieten, waren ze beter zelf naar het politiebureau gereden. Of ze hadden aan de telefoon op zijn minst gezegd dat er een "inbraak" was in plaats van "verdachte handelingen", want inbraak klinkt een stuk urgenter en zal de politie eerder lokken.

Het meest waarschijnlijk is naar mijn mening een "gewone" inbraak en een échte getuige (die begrijpelijk grote schrik kreeg). Het doorknippen van de telefoonkabel kan een routinehandeling zijn geweest, iets wat de mannen bij elk misdrijf als eerste deden. Ze konden wellicht op de ruiten lezen dat de winkel gesloten was wegens verlof maar als winkelier pleeg je er niet bij te zetten dat je die nacht aan de Azurenkust vertoeft, want dat is een uitnodiging tot inbraak. Als er in theorie dus iemand thuis kan zijn, is het alleen maar logisch dat een inbreker de telefoonkabel bij aankomst doorhakt. En in dat geval is de kans ook groot dat het telefoontje naar de politie ook echt van een bezorgde burger kwam.