1

Topic: Paul Latinus

Op 15 januari 1981 veroorzaakte een onthulling van het weekblad Pour groot opzien. Onder de titel 'De illegale opgang van een fascistisch militant' beschreef het tijdschrift zeer gedetailleerd de infiltratie van Paul Latinus in verschillende progressieve bewegingen. Latinus is reserve-officier en technisch ingenieur van ongeveer 30 jaar, die in 1970 het Institut Supérieur de Recherches Appliquées pour les Industries Nucléaires verliet. Nadien werkte hij in het kerncentrum van Mol. In mei 1978 verscheen Paul Latinus, die lid was van de Molenbeekse PSC, voor de eerste keer in het lokaal van de Front de la Jeunesse. De eerste maanden bleef hij discreet en vertelde de militanten van het Front enkel dat hij lid was geweest van de kern van de UNS, de Union Nationaliste et Solidariste.

Later werd hij vertrouwelijker en maakte bekend dat hij deelgenomen had aan oefenkampen in Rhodesië en in Zuid-Afrika. Hij maakte een snelle opgang. Al drie maanden later verklaarde hij op het kamp van 15 augustus, georganiseerd door het Front, dat hij voortaan de Brusselse sectie zou leiden en dat hij Jean-Marie Paul, de man die later een moord pleegde te Laken, als adjunct koos. Op dat kamp te Ster, dicht bij Francochamps, vertelde Latinus de militanten al wat hem het nauwst aan het hart lag, de verbetering van de propagandamethodes en de ordening van de inlichtingen die door het Front verzameld worden.

Daders » Westland New Post

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: Paul Latinus

Op 24 mei 1984 verklaart een journalist het volgende tegenover onderzoeksrechter Schlicker uit Nijvel:

Paul Latinus zou in februari 1984 dienst hebben gedaan als chauffeur op een feestje van de Waalse partij PRL. Hij was die avond chauffeur van Louis Michel. Volgens de journalist zou er die avond over een staatsgreep gepraat zijn.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Re: Paul Latinus

Zelfmoord: 24 April 1984

Begin 1984 komt 'de maarschalk' van Westland New Post in troebele omstandigheden om het leven. 24 april 1984 is een zonnige lentedag. In de tuintjes van de Rue des Limauges in Court-Saint-Etienne wordt hier en daar nog gewerkt. Omstreeks negen uur arriveert Paul Latinus met een taxi bij de woning van zijn vriendin Mireille van Houtvinck. In het voorbijgaan groet hij de buurvrouw. Twee uur later belt een dronken en hysterische Mireille van Houtvinck bij diezelfde buurvrouw aan.

Latinus heeft zichzelf verhangen en Mireille wil de hulpdiensten bellen. De rijkswacht vindt in de kelder van de woning van Mireille het levenloze lichaam van Paul Latinus. Mireille heeft de telefoonsnoer waaraan hij was opgehangen met een schaar doorgeknipt. Zeer snel komt de geruchtenstroom op gang. Latinus heeft geen zelfmoord gepleegd, maar werd gezelfmoord. Het onderzoek naar de dood van Latinus sleept drie jaar aan maar levert voor geen van beide versies een bewijs op.

Daders » Westland New Post

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Re: Paul Latinus

Er zijn in deze zaak een paar details die niet echt kloppen:

De taxichauffeur die Latinus die avond naar huis bracht - een zekere Lacroix - verklaarde dat een vrouw - een zekere Mireille - hem wilde volgen. Dat is raar, want Mireille Van Houtvinck - de vriendin van Latinus - verklaarde tegenover de politie dat ze niet wist dat Latinus vertrokken was. En pas twee uur later naar huis ging.

Volgens de vaststellingen en verklaringen van Mireille had ze de koord doorgeknipt met een schaar. Die schaar had ze nadien teruggelegd in de keuken. De keukendeur was die avond langs binnen op slot.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5 (edited by ruske 17-06-2008 17:26)

Re: Paul Latinus

En niet vergeten dat bij een huiszoeking bij Bouhouche een stafkaart van Court-Saint-Etienne en een rol telefoondraad gevonden is. Bouhouche kwam heel goed overeen met de familie Lammers. Lammers werd door Latinus aan de galg gepraat, enkel Barbier bekende de dubbele moord in de Herdersliedstraat te Anderlecht.

Re: Paul Latinus

Een journaliste heeft dit een keer geschreven:

"Het onderzoeksdossier-Latinus werd nooit gekoppeld aan dat van de Bende van Nijvel. Toch wijst alles erop dat Latinus een van de sleutels is om het enigma van de Bende te ontrafelen. Latinus raakte bij de het brede publiek bekend als de zogenaamde maarschalk van Westland New Post, een anti-communistische occulte organisatie. WNP was een schakel in een veel groter, grensoverschijdend netwerk van dergelijke para-militaire organisaties. In België werd het netwerk overkoepeld door de zogenaamde organisatie Burafex."

"Organisaties onder de Burafex-koepel hadden onderling geen informatie over mekaar. Dat maakte dat slechts weinigen een overzicht hadden van alle 'louche' activiteiten van het net. Dezelfde strategie is bij de Bende van Nijvel gehanteerd. Daar ging het volgens verscheidene bronnen wel degelijk om verschillende moordescaders die van mekaars aanslagen niet op de hoogte waren. Dat verklaart waarom slechts een handvol personen een totaaloverzicht hebben op het dossier. Het  verklaart ook waarom de Bende-speurders het zo moeilijk hebben gehad een rode draad te vinden in de verscheidene Bende-daden."

7

Re: Paul Latinus

Er bestaat een stelling waarin wordt verklaard dat alles wat Latinus verklaarde de vrucht was een zieke geest. De beweringen en acties van Latinus zijn inderdaad doorspekt met weinig geloofwaardige elementen. Latinus beweerde dat hij na de onthullingen van Pour verplicht was naar Chili te vluchten en daar van januari tot maart 1981 te blijven. Het is echter vreemd dat hij na amper twee maanden, schijnbaar zonder vrees voor zijn leven, naar België terugkeerde terwijl de situatie onveranderd was en de onthullingen over hem nog steeds van kracht waren. Als zijn leven in januari 1981 werkelijk in gevaar was, dan kon dit in maar van hetzelfde jaar niet echt veranderd zijn.

Bovendien had de tweede proef van de wervingsexamens van de Staatsveiligheid plaats in februari 1981. Als Latinus inderdaad het bevel had van zijn 'Amerikaanse opdrachtgevers' om in de Staatsveiligheid te infiltreren, was het afwerken van deze tests dan geen voldoende reden geweest om op dat tijdstip naar België terug te komen?

Deze twee feiten versterken de ongeloofwaardigheid van Latinus' scenario. Die nam nog toe toen werd vastgesteld hoe weinig discreet Latinus over zijn missie was. Zelfs een beginneling weet dat dergelijke missies in het grootste geheim moeten gebeuren. Latinus was daar blijkbaar niet van op de hoogte, want hij vertelde lang voor hij bekentenissen bij de rijkswacht aflegde, aan wie het horen wou dat hij voor de Verenigde Staten werkte. Zijn moeder verklaarde : 'Mijn zoon heeft mij herhaaldelijk gezegd dat hij voor generaal Haig werkte, de commandant van de Navo-troepen. (...) Ik herinner mij dat hij eens gezegd heeft dat Amerikanen beloofd hadden het Pinon-dossier in het buitenland en in vijf landen te publiceren in het geval dat er hem iets zou overkomen.' Datzelfde verhaal vertelde Latinus ook in de kroegen van Ottignies aan verscheidene 'kroegmaats'.

Verschillende WNP-leden denken dat Latinus er in slaagde om heel zijn omgeving te manipuleren. Zij stellen zich bovendien vragen over ede reële omvang van van de groepering.  Latinus beweerde zelf geen ledenaantallen te kunnen noemen. Maar tijdens het onderzoek verklaarde Marcel Barbier: 'De werkingskosten werden vooral gedekt door de bijdragen van de leden. (...)' Maar hoe kon dit geld ingezameld worden als er niet eens een ledenlijst bestond? Dit element, in combinatie met enkele andere, bracht Eric Lammers ertoe te zeggen : 'Ik heb de indruk dat ik gemanipuleerd werd. Al met al heb ik geen andere leden ontmoet dan degenen die samen met mij de twee cursusreeksen volgden.'

Een constante komt bovendrijven bij de voorbeelden die we zojuist noemden, de WNP-leden kenden de beweging waarbij ze zich hadden aangesloten heel slecht. Het merendeel van de informatie hadden ze 'van horen zeggen', en alle informatie liep telkens via een persoon : Paul Latinus. De theorie volgens welke de WNP een organisatie zou zijn die slechts uit een vijftiental personen bestond maar die in de fantasie van Latinus gigantische proporties aangenomen had, houdt dus steek.

Gebaseerd op: De staatsveiligheid van Christian Carpentier en Frédéric Moser.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Paul Latinus

Lees ik dit nu juist? Latinus woog 55 kilo maar hing aan een telefoondraad die maar 40 (of bij schokken 35) kilo kon torsen. Die draad had gebroken moeten zijn. Is het niet zo duidelijk als wat dat die vriendin dan niet de waarheid vertelt als ze beweerde dat ze hem doorknipte? En is het dan niet evident dat men haar eens duchtig verhoort?

Re: Paul Latinus

Hestur wrote:

Latinus woog 55 kilo maar hing aan een telefoondraad die maar 40 (of bij schokken 35) kilo kon torsen.

Het staat als een paal boven water dat Latinus gezelfmoord werd, een nucleair ingenieur zou nooit zulke berekeningsfouten maken als hij zich zou willen verhangen. Of kwam hij om het leven bij een partijtje wurgseks?

Men mag ook niet uit het oog verliezen dat Latinus buiten het WNP nog aan tal van schimmige organisaties gelieerd werd.

10

Re: Paul Latinus

De avond van zijn dood was Latinus weer stomdronken. Hij was werkloos en ging regelmatig bij zijn moeder geld schooien. Toch keert hij die avond met een taxi naar huis terug en betaalt duizend frank (25 euro) voor een rit van 310 frank (8 euro), hoewel hij dus financieel aan de grond zat.

En nog wat informatie:

"Een van mijn speurders, de trouwe en plichtsbewuste Frantz Balfroid, heeft me op iets gewezen. De telefoondraad die men bij het lijk van Latinus aantrof en waarmee hij zich ophing brak bij een gewicht van 40 kilo. Latinus woog 55 kilo. Maar rond zijn nek was een dubbele rode streep te zien. Dus hij kon de draad die hij aan een haak in het plafond vastmaakte dubbelgevouwen hebben. Zijn vriendin die het lijk aantrof kon door haar dronken toestand geen uitsluitsel brengen."

"Volgens de wetsdokter is Latinus eerst gewurgd en daarna opgehangen om de thesis van de zelfmoord geloofwaardig te maken. Hierdoor ontstond er een welles-nietesspel met het parket-generaal dat het hield bij zelfmoord en de zaak seponeerde. Wou men vermijden dat er verborgen feiten aan het licht kwamen? Vergeet niet dat Latinus beweerde de daders te kennen van enkele Bende-overvallen. Hij zei letterlijk: 'J’ai l’impression que les affaires du Brabant wallon viennent de chez nous.'"

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube