971

Ben wrote:

Bedankt voor de informatie, ik moest onmiddellijk aan dit verhaal denken:

In een café wat verderop, 't Christoffelken, werden in die ruige novembernacht ook Bende-verdachten gesignaleerd. Maar de getuigen, een stel marktkramers die pas een paar jaar na de feiten met hun verhaal naar buiten kwamen, krabbelden terug toen ze in levenden lijve geconfronteerd werden met de verdachten die ze eerder op foto's hadden aangewezen.

Tja,vandaag stond in de krant dat die marktkramer het zich later opviel dat er toen die twee Franssprekende mannen aanwezig waren die zich strategisch aan een tafeltje opstelden van waaruit ze zicht hadden op de weg buiten... De ene bestelde een trappist en de andere een watertje. En als vent een waterke drinken in een Aalsterse kroeg, dan moet je wel opvallen, doch Bouhouche dronk geen alcohol. Die marktkramer heeft toen in 1988 uit de foto's die de speurders hebben laten zien aangeduid dat diegene de het watertje dronk Madani Bouhouche bleek te zijn, iets wat later ook door de cafébaas werd bevestigd. En dat was dat dus, toen blijkbaar niet de moeite om verder te onderzoeken ...

Wat ik ook niet begrijp is dat die scherpschutters toen niet aanwezig waren. Waren het militairen die verantwoordelijk waren of waren het er van de groep Diane. Bij ons destijds in Mechelen, en ik woonde toen nét over de Delhaize in de Van Kesbeeckstraat en kon telkens vaststellen vanop de 5de verdieping, dat de sluipschutters van het leger altijd present waren op vrijdag én zaterdagavond vanaf het moment dat de zon onderging totdat de laatste klanten én personeel de winkel hadden verlaten.

kenza wrote:

Als de gangsters een jutte zak bij hadden om de kluis in te stoppen omdat ze mogelijk te zwaar was en daarom voor een jutte zak opteerden omdat een jutte zak makkelijker over de grond schuift indien nodig, dan wisten ze toch op voorhand hoe groot de kluis was?

Over welke soort van kluis gaat het, die van Delhaize kijkt je echter recht in de ogen zo groot is die... En het onderste deel waar de dag inkomsten uiteindelijk in terecht komen is extra beveiligd aangezien je daar een dubbel sleutelsysteem voor nodig hebt om dit te openen. Eén sleutel voor de supermarkt directeur en één sleutel voor diegenen die het geldtransport verzekeren. En bovendien een gevoelig veiligheidssysteem dat gegarandeerd werkt als er zelfs maar een blad papier tegen de buitenkant van de kluis dwarrelt. En dat laatste hebben wij in 1974 ondervonden, overuren doen en gelijk door de flikken overvallen worden, met den uzi in de aanslag.

972

Onderzoeksrechter Jean-Claude Lacroix en onderzoeksrechter Jean-Paul Raynal en de CWB schenen totaal niet te weten wat er zich in Aalst afgespeeld had. Zij hadden blijkbaar geen "voeling" met Aalst of hadden geen zin in het lezen van de PV's. Voor hun lag Aalst in Wuhan, de mensen spraken er blijkbaar Chinees.

Sinds de coronacrisis hebben ze door dat Aalst niet in Wuhan ligt. En dat Chinees is blijkbaar Vlaams. Erger nog, ze zijn daar ondertussen zo goed geworden in de Vlaamsche taal dat ze absoluut de dossiers van Marie-Jeanne nodig hadden om te oefenen. Had Marie-Jeanne vandaag pakweg 63 geweest, ze had haar dossiers met lijf en lende beschermd, zeker weten. Ze had ze uitgescholden en geroepen: trek godverdomme de schuif van Miami vice open. Sorry Marie-Jeanne, dit is hoe ik het mij probeer voor te stellen.

L'histoire se répète. Eerst moest de inhoud van de kast van de Delta cel naar Charleroi, nu de inhoud van de kast van Marie-Jeanne. Is er hier iemand die dit ten volle beseft?

973

Tja, een nieuwe poging om de doofpotoperatie te laten doorgaan zeker. Zeg zelf eens, hoe is het mogelijk dat cruciale stukken zomaar verdwijnen uit een dossier, iedereen die een stuk uit een dossier meeneemt moet daar toch voor tekenen en gelijk aftekenen als hij het terug brengt. En nu gaan ze de laatste tastbare bewijzen die bij hun zijn verloren gegaan eens even gaan recupereren, om ze dan op hun beurt ook weer verloren te laten gaan.

974

svennies wrote:

Wat ik ook niet begrijp is dat die scherpschutters toen niet aanwezig waren. Waren het militairen die verantwoordelijk waren of waren het er van de groep Diane. Bij ons destijds in Mechelen, en ik woonde toen nét over de Delhaize in de Van Kesbeeckstraat en kon telkens vaststellen vanop de 5de verdieping, dat de sluipschutters van het leger altijd present waren op vrijdag én zaterdagavond vanaf het moment dat de zon onderging totdat de laatste klanten én personeel de winkel hadden verlaten.

Belgisch leger had toen geen sluipschutters. Die opleiding is jaren 90 begonnen in Groot-Brittannië. Zullen gewone scherpschutters geweest zijn, naar ik vermoed van de toenmalige rijkswacht. Is misschien maar een detail voor jullie, maar tussen opleiding scherpschutter en sluipschutter zit een groot verschil. Juist ter info.

975

Is inmiddels bekend wie het bevel heeft gegeven de Rijkswachtbewaking bij de Delhaize in Aalst op te heffen, terwijl het daar druk was en wie degene die dat bevel gaf heeft opgedragen dat bevel te geven, waarom dat is geschied en waarom er toen daar geen nieuw bewakingsteam van rijkswachters post heeft gevat. Op zichzelf moet dat geen al te moeilijk op te lossen raadsel zijn, me dunkt.

976

Toch wel Darty. Bij de eenmaking van de politiediensten in 2001 werden de politiediensten samengevoegd. Maar wat met de archieven? De gekortwiekte Rijkswacht zou nooit nuttige of belastende info laten doorstromen naar, in hun ogen, onbevoegde betweters. Alhoewel ik betwijfel of er over de dienstplanning van de rijkswacht betreffende Aalst ook maar één letter op papier zal gestaan hebben.

977

Zeker in het licht het gebeurde na het afbreken van de Rijkswachtbewaking, in de avond van 09-11-1985, zal dat afbreken en het hoe en waarom daarvan, wel in een proces-verbaal zijn vastgelegd, zelfs in het geval het oorspronkelijke proces-verbaal onder auspiciën van de Rijkswacht is vernietigd of zoek gemaakt, aangezien dat  een van de specialiteiten was van deze bewezen criminele organisatie.

De oorzaak van het bloedbad op 09-11-1985 is uitdrukkelijk gelegen in het feit dat de (bewapende) rijkswachters, voor sluitingstijd van de Delhaize, hun biezen hebben gepakt, waarvoor geen plausibele verklaring is gekomen, wat hen, zonder nadere verklaring, medeplichtig maakt aan meervoudige moord en (zware) mishandeling, althans dood en letsel door schuld. Als het vastleggen van het vertrek van de rijkswachters en de redenen daarvoor, niet op 09-11-1985 is geschied, moet dat daarna - mogelijk jaren daarna - wel hebben plaatsgevonden. Geloof niet dat de namen van de bewakende rijkswachters, hun leidinggevende(n) en de daarboven staande leidinggevende(n) - mogelijke ‘partners in crime’ - niet bekend zijn bij onder andere de Cel Waals-Brabant.

Zonder nadere explicatie van het hoe en waarom van het vertrek van de rijkswachters, moet het ervoor worden gehouden dat er op en rond 09-11-1985 binnen de gelederen van de Rijkswacht, op zijn minst sprake is geweest van het (mede)plegen wanbedrijven of medeplichtigheid daaraan. Eigenlijk is dat oud nieuws, maar goed, wil het hier graag gezegd hebben.

Hallo,
is het zeker dat verschillende combi's van de politie van Aalst niet begonnen op de dag van de aanslag  zoals we kunnen lezen ?

979

Rijkswachter weet me te vertellen dat hij degene is die de Rijkswachters op de Parking wegriep via oproepsysteem . Nieuwe opdracht , in een perimeter van 2km rond de Delhaize rijden , ninovesteenweg vandaar naar Villalaan en dan terug langs Kareelstraat .
Als de Rijkswachters op de Villalaan rijden begint de overval .

Ik verplicht deze man zijn melding naar mij aan te geven bij de politie van Aalst .
Dit bij een politieagent die alle info over Aalst doorgeeft .
Er is een volledig verslag opgemaakt van de getuigenis .

Rijkswachter moet op het matje komen bij de Cel Cwb .
Deze weten mij te vertellen dat het verhaal gelogen is en er niks van aan is ??
Dus het verhaal is plots helemaal anders , ook is de Rijkswachter niet meer  te contacteren ... de volgende maanden .
Ik vind hem toch terug , al wenend geeft hij toe een verkeerde getuigenis gegeven te hebben , nu verteld hij dat hij op een voetbalwedstrijd was in Haaltert .
Ik besluit dat zijn eerste versie klopt , daarvoor kon hij te veel details geven .
Waarom mag dit verhaal niet uitkomen .
Deze man staat ook op een foto samen met collega Christian Bonskoffsky .

Dit is terug een van de vele dingen die ik meemaakte in dit dossier rond 2017
Je kan er van maken wat je wil , als burger heb je geen macht .
Maar geef toe het is toch een schoon verhaal .

980

Pff Hipa,
Ik wens echt dat de waarheid voor jou en andere nabestaanden eens uitkomt.

Waarschijnlijk als de laatste van medeplichtigen is overleden of als de verjaringstermijn is verstreken dat het uitkomt.