981

Een moeilijke vraag waarop je allicht volstrekt niks mag zeggen HIPA maar mogelijk heb je ook niet meer informatie hierover gekregen:
"Weet jij waarom Kris Bonkoffsky (hij schreef zelf zijn voornaam met een K) de reus NIET kan zijn, zoals het gerecht ons vertelde?"

Zelf wilt het gerecht ons niks vertellen, uiteraard in het belang van het onderzoek.
En allicht omdat die informatie kan leiden tot anderen verdachten in deze zaak?
Veel sterkte HIPA en C°, dit had nooit zo lang mogen duren, dit had überhaupt nooit mogen gebeuren.

982

Deze vraag is steeds met ontwijken of ( daarom ) op geantwoord .
Zijn rol was mijn inziens beperkt , ik denk dat hij geen groot licht was, maar eerder een domme kracht .
Ik weet wel een ding , zijn familie en vrienden zijn zeker van zijn aandeel .
En ze zeggen dit met grootste schaamte , je gaat zulke feiten niet fantaseren als het zelf je eigen kinderen moeilijk maakt om met die achternaam overal te komen of te werken .
We hebben inderdaad al een hele Kruisweg afgelegd .
Maar ik blijf er zeker van dat ieder slachtoffer van dit doodseskaders  de waarheid wil kennen , ook is deze 40 jaar oud .

983

Je kan alleen maar hopen dat het achterhouden van deze informatie, nodig is om tot het goede einde van de (veel te lange) zoektocht naar de uitvoerders (en hun opdrachtgevers) te komen.

Het is echt A zeggen en B wel weten maar het niet willen zeggen.
A: Kris Bonkoffsky was het zeker niet (de reus)...
B: Maar waarom dan niet en had hij dan wel een aandeel in de misdrijven van de Bende Van Nijvel?

Het feit dat we dit niet mogen weten, houdt in dat dit gegeven meer cruciale informatie bevat.
Zo zijn er nog veel meer zaken zoals bv die foto van de man met de Franchi-SPAS.

Volgens Hilde Geens bestaat er een tweede gelijkaardige foto van deze man met die specifieke geweer met meer mensen op.
Waarom mogen we deze foto niet zien? 
Immers, een eventuele identificatie van deze man kan toch alleen maar makkelijker zijn door die 2de foto?

984

HIPA wrote:

...
Zijn rol was mijn inziens beperkt , ik denk dat hij geen groot licht was, maar eerder een domme kracht .
...

Mogelijks hebben ze hem dus misbruikt, eventueel met beloftes op enig persoonlijk voordeel, en heeft hij pas nadien beseft dat hetgeen hij gedaan had voor de bende was.
Dat zou een goede reden zijn (als die er al is) om aan de drank te raken en uiteindelijk aan de rand van de maatschappij te belanden.  En dan op je sterfbed, als je niks meer te verliezen hebt en je je over de schaamte kan zetten, te bekennen.

Helaas heeft hij dan, voor zover we weten, enkel iets gezegd à la "ik heb de bende geholpen" of "ik heb voor de bende gewerkt", ...

Dus wàt hij precies gedaan heeft, weten we niet.  Maar de speurders weten dat ondertussen misschien wel ?  Laat ons hopen.

985

HIPA wrote:

Deze vraag is steeds met ontwijken of ( daarom ) op geantwoord .
Zijn rol was mijn inziens beperkt , ik denk dat hij geen groot licht was, maar eerder een domme kracht .
Ik weet wel een ding , zijn familie en vrienden zijn zeker van zijn aandeel .
En ze zeggen dit met grootste schaamte , je gaat zulke feiten niet fantaseren als het zelf je eigen kinderen moeilijk maakt om met die achternaam overal te komen of te werken .
We hebben inderdaad al een hele Kruisweg afgelegd .
Maar ik blijf er zeker van dat ieder slachtoffer van dit doodseskaders  de waarheid wil kennen , ook is deze 40 jaar oud .

De broer van Bonkoffsky verklaarde ook dat Bouhouche en Beijer daar soms over de vloer kwamen. En waarom zou die man daarover liegen? Zoals HIPA zegt: het is een schande voor de familie. Ik weet niet of de zaak ooit opgelost zal raken maar ik ben ervan overtuigd dat Bouhouche en Beijer betrokken waren.

Beste HIPA, heeft deze of gene, zijnde een (potentiële) rechthebbende op schadevergoeding van de Belgische staat, nooit overwogen om (bijvoorbeeld in de zaak-Aalst) de burgerlijke rechter te verzoeken een verhoor van een x-aantal getuigen te gelasten, teneinde op die basis een eventuele (klaarblijkelijk nog niet verjaarde) (buiten)gerechtelijke schadeclaim neer te kunnen leggen tegen (bijvoorbeeld) de Belgische staat, zijnde de publiekrechtelijke rechtspersoon waaronder, om maar een dwarsstraat te noemen, de toenmalige Rijkswacht viel? Op basis van het (bij het publiek bekende) dossier dat thans voorligt, is er meer dan een reden te bedenken waarom de Belgische staat jegens de Bende-slachtoffers schadeplichtig is, zeker (ook) als duidelijk is dat (politie)ambtenaren destijds buiten de door de wet aan hen toegekende bevoegdheden hebben gewerkt, wat (blijkens het dossier) volop is gebeurd. Weet uit ervaring dat een voorlopig getuigenverhoor voor de slachtoffers van ongevallen/misdrijven kan leiden tot meer duidelijkheid en een daaraan gekoppelde schadevergoeding. Op die manier ‘passeer’ je ook een onderzoekscel, die een andere of verkeerde kant op gaat. Bovendien kunnen de uitkomsten van een voorlopig getuigenverhoor de onderzoekscel en haar onderzoek ook verder helpen. Als je in Nederland had gewoond, had ik je gratis mijn diensten aangeboden, voor zover je überhaupt op diensten zit te wachten, want wie ben ik nou helemaal?, maar helaas liggen de kaarten niet zo. Een voorlopig getuigenverhoor is in Nederland gemakkelijk op te zetten, als maar duidelijk is dat er sprake is van een (processueel) belang dat door het horen van bepaalde getuigen kan worden gediend. Als daarvan sprake is, moeten die getuigen bij de rechter komen. Komen ze niet, worden ze van hun bed gelicht en naar de rechtszaal gebracht, om daar (onder ede) te worden gehoord. Liegen ze of blijkt dat ze hebben gelogen, dan wacht hen (in Nederland) normaal gesproken drie maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Maar goed, ik dwaal af. Veel succes met jouw speurtocht naar de waarheid.

987

Komaan alsjemenou, haal je meest creatieve oplossingen boven en blijf niet steken in " Jammer dat je niet in Nederland woont"

De riool-media heeft gezegd dat Bonkoffsky de reus was!
Voor zover ik weet heeft zijn familie enkel gezegd dat hij er iets mee te maken heeft.

989

Het lijkt/leek me voor de hand om Bonkoffsky te casten als "de reus" en niet als "de ouwe".

https://www.lambiek.net/artists/image/artefacts/1980_familiestrips/jager_doorzonsint.jpg

Maar je hebt gelijk club_le-happy-few.
De tijd heeft de sensatiezucht en het publiceren van dé doorbraak in het Bende Van Nijvel-onderzoek ingehaald.
Ik hoop dat het een goed signaal is dat we weinig of niks van de zoveelste doorbaak lezen in de -citaat- rioolmedia.
Ik hoop het echt.

Dat is enkel als je uit gaat van de fabel dat er maar 3 personen te maken hebben met de bende, de reus, de killer en de oude....

Waarom zou er onder de hulpjes ook geen lange kunnen geweest zijn.