11

Dan vergat ik nog dat Nihoul gewerkt heeft als informant voor de Rijkswacht. Zijn er ook indicaties dat hij diensten verleende aan de Staatsveiligheid? Dat zou mooi in dit plaatje passen.

100% eens met alles dat je schrijft. En andere man dat je vindt een beetje overal, informant van de Rijswacht, sterke verbindingen met grote criminaliteit, een zeer gooie vriend van Achille Haemers. Maar bijna onbekend is voor de grote publiek, en de pers, is Serge Frantsevitch.

13

swansongunsung wrote:

En andere man dat je vindt een beetje overal, informant van de Rijswacht, sterke verbindingen met grote criminaliteit, een zeer gooie vriend van Achille Haemers. Maar bijna onbekend is voor de grote publiek, en de pers, is Serge Frantsevitch.

Waarschijnlijk bedoel je deze Serge:

Patrick Haemers was bijvoorbeeld een geregeld bezoeker van de partnerruiltenten van Michel Nihoul, waar zijn vader Achille ook wel eens wilde binnenwippen. De kans dat Patrick Haemers Nihoul kende is dus niet gering. Serge Frantsevitch, de criminele zakenpartner van vader Haemers, kende Nihoul in elk geval. Volgens een directe getuige was het de pedofiele bediende van Frantsevitch die Nihoul en Marc Dutroux met elkaar in contact bracht, en die dus de aanzet gaf tot die demonische combinatie. In die wereld grepen de burgers boven alle verdenking met graagte naar die artikelen die elk lust of zelfs perversie konden bevredigen: schitterende call girls en -boys die bereid waren eender wat te doen, en, diep weggedoken in de achterkamers, kleine jongentjes en meisjes met wie je tegen betaling ook eender wat mocht doen.

Daders » Bende Haemers

dim wrote:

Ik heb niet het gevoel (voor zover gevoel een goeie leermeester is) dat het om een minder bekende tot onbekende buitenlander gaat hier. Daarvoor is het dossier "te omvangrijk" en de bezorgdheid van de Staatsveiligheid te groot en dus te belangrijk voor België.

Zoals ik hierboven reeds vertelde, was België tijdens de jaren '80 het centrum van de macht in West-Europa (Navo, Europese instellingen, ...). Die centrale ligging werkte als een magneet op ontelbare buitenlandse spionnen, huurmoordenaars, wapensmokkelaars, ... Het zou verkeerd zijn om te denken dat het een Belg zou zijn. Ik sluit het niet uit, verre van, maar ik wil enkel aantonen dat het ook iemand onbekend, of zelfs een buitenlander, kan zijn. Het feit dat er bij de staatsveiligheid veel onrust en dat ze een omvangrijk dossier hebben, wil nog niets zeggen. Ik blijf het dan ook - zeker als je de omschrijving goed leest - zeer onaannemelijk vinden dat het in deze nota over iemand als Nihoul of Cryns gaat.

Het zit hem vooral in punt 4: Het probleem is niet dat hij niet doet wat hij moet, integendeel, dat hij spontaan te veel doet. Het zou gevaarlijk kunnen zijn om hem op zijn plaats te houden. Er zullen te allen kante interventies nodig zijn om hem te grote problemen te besparen. Naar het schijnt is het nu al goed uit de hand aan het lopen.

Het valt hier duidelijk op dat deze persoon bevelen krijgt van iemand. En hij voert deze beleven perfect uit. Het probleem is echter dat deze persoon te veel doet en daardoor gevaarlijk wordt. Naar het schijnt - ze zijn dus niet zeker - loopt het nu al uit de hand. Dus:

  • Van wie krijgt hij deze bevelen? De staatsveiligheid? Is het gewoon een buitenlandse missie die volledig uit de hand loopt?

  • Waarom kunnen ze niet met zekerheid zeggen of het al dan niet uit de hand aan het lopen is?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

14

Ik zie niet waarom punt 4 zou tegenspreken dat het om Nihoul zou kunnen gaan. Wat betreft het organiseren van bezwarende roze activiteiten (met of zonder minderjarigen), lijkt mij dat net iemand die eerder te veel van het goede doet (waar "de realiteit de fictie overtreft"). Als hij inderdaad betrokken zou zijn bij de zaak Van Hees, dan zou dat een voorbeeld zijn van hoe het "uit de hand kan lopen" en hoe er "interventies nodig kunnen zijn" (op niveau van parket). Er zijn nog voorbeelden.

Ik geef toe: het is een wat wilde speculatie maar ik acht ze niet onaanemelijk. Ik geloof veel minder in de piste van een "onbekende buitenlander", hoewel ik dat niet kan uitsluiten. Ik verwacht wel degelijk één van de hoofdrolspelers uit het dossier. De persoon die best aansluit bij de profielschets (en die is toch behoorlijk specifiek: masochistisch, megalomaan, ...) is voor mij Nihoul. Maar ik zie misschien iemand over het hoofd?

15

Waarom ik niet in de Nihoul-piste geloof - en dat lees je duidelijk in punt 4 - is dat de persoon waarover het gaat bevelen krijgt van de Staatsveiligheid of een andere Belgische organisatie. Zou iemand als Nihoul bevelen krijgen van de Staatsveiligheid? Ik betwijfel het ten zeerste. En ik zou ook even terug de aandacht willen vestigen op deze zin:

Naar het schijnt is het nu al goed uit de hand aan het lopen. Ze weten dus niet zeker of het uit de hand aan het lopen is. Dus waarom kunnen ze dat niet weten?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Ben wrote:

Waarschijnlijk bedoel je deze Serge

Klopt.

17

dim wrote:

De persoon die best aansluit bij de profielschets (en die is toch behoorlijk specifiek: masochistisch, megalomaan, ...) is voor mij Nihoul.

Ik geloof ook niet echt in de piste Nihoul, ik denk eerder aan iemand die binnen de Staatsveiligheid (of iets in die aard) actief was. Maar ik sluit niet uit dat Nihoul meer weet over zaken die met de Bende en zaken die in België niet naar boven mogen komen, daarom dat Nihoul onschuldig is verklaard in de zaak Dutroux en juist maar gestraft is voor bendevorming en drugshandel. Ondanks dat zijn naam in een paar zware dossiers opduikt komt hij er nog goed vanaf. Volgens mij is het duidelijk dat hij met Justitie een akkoordje maakte, zodat zijn rol uiteindelijk heel geminimaliseerd is.

18

Guy Bouten is er in zijn boek in geslaagd om het antwoord te vinden op de vraag die ons hier bezig houdt. Wie is deze mijnheer X?

Op pagina 361 van zijn lijvig boek geeft Nicolas de Kerchove d’Ousselghem het antwoord:

(...) Die middag spraken Raes en de Kerchove over een onderwerp dat vooral hun baas minister Jean Gol zorgen baarde. De raid op de Delhaize van Aalst met zijn acht doden stond nog dagelijks in de kranten en de terroristen van de CCC zaten pas achter de tralies. Plots was er de moord op wapenhandelaar Tonio Mendez, commercieel directeur bij FN in Herstal, de politieke achtertuin van de minister. Het onderwerp van hun gemeenzame bekommernis handelde over een persoon die de minister kippenvel bezorgde. Na het déjeuner vatte de Kerchove het gesprek samen en richtte de volgende nota aan zijn minister [Nu volgt de nota in het Frans en het Nederlands].

Nergens in de tekst viel een naam of initialen. Wanneer ik Nicolas de Kerchove confronteerde met de nota, leed hij plots aan geheugenverlies. Omdat ik bleef aandringen geraakte hij geïrriteerd. Ik voelde zijn boosheid maar hij bedwong zich. Zijn status liet immers geen boosheid toe, hij was tenslotte een heer van stand. Uiteindelijk relativeerde hij het belang van dit toch wel spitant geformuleerde onderwerp tijdens een lekkere lunch en hij loste met tegenzin de naam van de betrokkene: legermajoor Jean Bougerol ...

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

19

Het blijkt dat majoor Bougerol maakte deel uit van een geheim netwerk in Charleroi, genaamd Catena.

George Marnette: "De naam van dit netwerk heette volgens mij Catena. Hooggeplaatste militairen zoals generaal Close, de kolonels Militis en Mayerus en majoor Bougerol maakten er deel van uit. Mogelijk hebben zij extreem rechts gebruikt om bepaalde spionageopdrachten uit te voeren."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

20

Ben wrote:

Het blijkt dat majoor Bougerol maakte deel uit van een geheim netwerk in Charleroi, genaamd Catena.

Die wegenkaart gaf ook al aanwijzingen naar Charleroi.