831

Spectator Of Life wrote:
HIPA wrote:

Omdat dit gedeelte van het onderzoek nauwelijks of niet gevoerd was heb ik zelf wat onderzoek gedaan .
Net als mijn grootvader ben ik overtuigd dat men ons moest liquideren.
De manier waarop blijkt uit de autopsie , deze tart alle verbeelding .
Als Beyer Bouhouche de man van de moto’s en Mendez allemaal in je achtertuin lopen kan je nog moeilijk anders denken .
De details blijven ongeweten , er was daar een grote wapenhandel naar buitenland  , plus atelier waar menig rijkswachter en politieman kwam prutsen .
Dan had je nog de Nederlandse criminelen die 300 m van ons woonden . 
Toen er een artikel verscheen over Podevijn in de krant kwam hij briesend en kwaad bij ons binnengestormd .
Ik stond naast mijn grootvader toen hij dreigde de zaak in brand te steken . Mijn grootvader had hem verdacht gemaakt in de krant zei hij . Mijn grootvader had nooit een interview gegeven aan die krant .

Omdat een aantal lieden het gewoontegetrouw nodig vinden te flooden, al dan niet in de hoop dat echt interessante posts verloren gaan, nog even duiden dat hier de klepel hangt. Bedankt voor deze meer dan verhelderende bijdrage.

Bedankt Hipa.

Zoals spectator of life zegt, sommigen proberen hier de boel te verzieken door een totaal misplaatste adoratie voor een gangster.  Dus opnieuw naar de inhoud en een constructieve, inhoudelijke bijdrage gerelateerd aan dit topic ‘Philippe De Staerke’.

Het gaat ‘m inderdaad niet om hetgeen reeds onderzocht is, maar om hetgeen nog niet onderzocht geweest is, of niet onderzocht mocht geweest zijn.  Zo is het inderdaad ook opvallend hoe weinig Laurent Podevijn in de vele publicaties aan bod kwam en komt, hoewel ook jij duidelijk maakt dat vaak genoemde verdachten hier over de vloer kwamen.  Geen fait-divers.

https://imgur.com/FdNONor.jpg

Je spreekt over Bouhouche in je achtertuin Hipa.

Zo is er bijvoorbeeld -topic gerelateerd- nooit onderzocht wat de banden waren tussen Bouhouche en de clan De Staerke.  Gemakkelijkheidshalve wordt er hier dan maar gezegd dat er dan geen banden waren en sommigen menen zelfs om dan voor de volledigheid Philippe De Staerke vrij te moeten pleiten.

Nochtans werd er in het Belgische magazine Knack in november 1987 geopperd dat niet alleen Jean Bultot, maar ook Madani Bouhouche in opdracht van (onbekende) derden onder meer de bende De Staerke zouden hebben betaald voor het plegen van de betrokken overvallen (KN, 25 november 1987).

In de Belgische krant De Morgen werd enkele maanden ervoor -op 20 juni 1987- overigens al gesteld dat niet mocht worden vergeten “dat het Bultot was die de clan De Staerke inzette om belangrijke fondsen bijeen te brengen ten voordele van extreem-rechts.  Jean Bultot en Madani Bouhouche waren goed bevriend en partners in crime.

832

Sommigen hebben héél grof geld verdiend met wapenhandel. 

Er is iemand, die deel uitmaakte van de rechter kant van de PSC, die veroordeeld werd voor fiscale fraude en die in allerlei andere corruptiezaken voorkomt maar er nooit op "gepakt" is kunnen worden.  Onder andere in drugs- en wapenhandel komt zijn naam ter sprake, alsook in de deelname aan de roze baletten.  Een mislukte staatsgreep wordt ook met hem in verband gebracht.  En heeft een staatsgreep nu ook niet meer kans op slagen als je de staat eerst destabiliseert ?  Misschien was er nog wel een in de maak ...

Diezelfde persoon werd later ontvoerd.  Waarom ??

just my 2 cents

833

oh ja,
diegene die hier veel geld mee verdienden hadden er baat bij dat lastige getuigen voor altijd zwegen natuurlijk. 
2 (of meer ?) vliegen in 1 klap bij de overvallen:
getuigen weg
destabiliseren van de staat
wat nog meer ?  (bvb plaatsen van kernraketten, zouden sommige hooggeplaatsten hier niet mee gediend zijn op een of andere manier ?)

En dan worden nog wat goedgelovigen (Mendez) misbruikt, tot wanneer deze hun mond dreigen voorbij te praten ...

834

Er moet een reden zijn waarom dat ze op hipa zijn gezin gemunt hebben   En die ligt dikwijls heel kort bij
Volgens mij zijn ze herkent door het dochtertje

kenza wrote:

Er moet een reden zijn waarom dat ze op hipa zijn gezin gemunt hebben   En die ligt dikwijls heel kort bij
Volgens mij zijn ze herkent door het dochtertje

Vermits HIPA ervan overtuigd is dat zijn familie reeds doelwit was voor de aanslag en Podevijn reeds eerder bedreigingen uitte zou ik (eens en voor altijd) eerder in deze richting denken.

836

HIPA wrote:

Omdat dit gedeelte van het onderzoek nauwelijks of niet gevoerd was heb ik zelf wat onderzoek gedaan .
Net als mijn grootvader ben ik overtuigd dat men ons moest liquideren.
De manier waarop blijkt uit de autopsie , deze tart alle verbeelding
...

kenza wrote:

Er moet een reden zijn waarom dat ze op hipa zijn gezin gemunt hebben   En die ligt dikwijls heel kort bij
Volgens mij zijn ze herkent door het dochtertje


Kijk, op deze manier bouw je iets op, maar we blijven in herhaling vallen natuurlijk.
En steeds weer wordt er met onophoudelijk energie en moeite geprobeerd om deze OPRECHTE stelling tegen te gaan.
In het onderzoek én ook hier door bepaalde verdachten op voorhand al vrij te pleiten én door te roepen dat wij (de) complotdenkers zijn.Wie van jullie twijfelt er aan Hipa zijn getuigenis?  WIE?(Ik twijfel alvast zeker niet aan zijn getuigenis!)

Hipa is ervan overtuigd dat ze moesten geliquideerd worden.
(Ik dus uiteraard ook, ik deel zijn overtuiging 100%!)

Als dat zo is, dan werden ze geobserveerd opdat ze konden geliquideerd worden.
Dat is echt niet zo van de pot gerukt.
Er zijn genoeg sporen dat Beijer, Bouhouche (ARI), Michel Libert (Westland New Post) en -topic gerelateerd- PHILIPPE DE STAERKE verkenningen deden op voorhand én op de dag zelf.
Er zijn genoeg elementen die na de gruwelijke aanslagen duiden dat de slachtoffers nog steeds in de gaten gehouden werden en zo nodig ook geïntimideerd werden.

Wie van jullie twijfelt eraan dat slachtoffers ook na de aanslagen nog belaagd en zo nodig geïntimideerd werden?

De aanslagen werden zorgvuldig voorbereid, de slachtoffers werden geobserveerd opdat ze konden geliquideerd worden (anders kan je niet spreken over liquidatie natuurlijk) en nadien werd er alles aan gedaan om het onderzoek te laten falen en de slachtoffers verder te belagen.

Gewone gangsters hebben NIET de redenen om dit te doen EN NIET de mogelijkheid om dit te doen.

Een eigen mening die wil opdringen dat dit gewone gangsters waren die toevallig én voor de overal (!) het gehele gezin Van de Steen uitmoordden om uiteindelijk wat kleingeld buit te maken? 

We zijn 2022, als je dit -en dan hier op dit forum, nadat er al opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en nog een keer en herhaaldelijk door vele specifieke elementen op gewezen wordt dat dit absoluut niet zo was, dan ben je gewoon van SLECHTE wil, dat heeft niks te maken met een eigen mening.

837

Bedankt om het niveau van argumentatie op dit forum de laatste tijd mooi samen te vatten. Veel plezier verder met jullie zinloze ongemodereerde circlejerk en veel succes met deze argumentatie voor de rechtbank.

838

bkv wrote:

Bedankt om het niveau van argumentatie op dit forum de laatste tijd mooi samen te vatten. Veel plezier verder met jullie zinloze ongemodereerde circlejerk en veel succes met deze argumentatie voor de rechtbank.

bedankt voor jouw heel zinvolle moderatie !

Misschien heb jij het allemaal opgelost, leg het hier dan eens uit voor iedereen.

Of ga jij met jouw onderbouwd dossier naar de rechtbank ?  We zullen het dan nog wel horen binnenkort zeker ?

839

ctrix wrote:
bkv wrote:

Bedankt om het niveau van argumentatie op dit forum de laatste tijd mooi samen te vatten. Veel plezier verder met jullie zinloze ongemodereerde circlejerk en veel succes met deze argumentatie voor de rechtbank.

bedankt voor jouw heel zinvolle moderatie !

Misschien heb jij het allemaal opgelost, leg het hier dan eens uit voor iedereen.

Of ga jij met jouw onderbouwd dossier naar de rechtbank ?  We zullen het dan nog wel horen binnenkort zeker ?

Ik heb het niet opgelost, dat zeg ik ook nergens. Omdat we niet met bewijzen iemand kunnen veroordelen, moeten we met slechte argumenten onze beste verdachten maar de bak indraaien of hoe gaat dat dan?

840

@bkv

Circlejerk.
Zo kan je het inderdaad nog bondiger samenvatten.

4-6-2007 sinds de eerste post hier en terwijl er sindsdien zowat overal CONSENSUS is over het werk van verschillende gerenommeerde die zich heel goed in deze materie ingewerkt hebben én bovendien hun helder uiteen gezette stellingen (dat het géén gewone boeven waren) blijven sommigen hier desondanks -inderdaad zoals jij het nog bondiger samen vat bkv - ZINLOZE, ongemodereerde en kwetsende onzin uitkramen.

Bovendien heeft de kamer van het VOLK twee Bendecommissies laten samen komen waarin uiteindelijk bovenstaande stelling ook naar boven kwam.

Bovendien hebben professor Cyrille Fijnaut en professor Raf Verstraeten OOK die conclusie gesteld in hun onderbouwde (weliswaar met hiaten) rapporten!

Om nog even deze professoren te citeren, omdat sommigen hier graag maar niet openlijk twijfelen aan het (opnieuw zeer recente) getuigenis van HIPA en hiervoor het omgekeerde onophoudelijk non stop continu blijven pareren op dit forum, nu al vijftien (15!) jaar achter elkaar:

De rapporten stellen vast dat er een controverse blijft bestaan over de rol die voormalige rijkswachters gespeeld zouden hebben en over de mogelijke band tussen de Bende van Nijvel en de moord op FN-ingenieur Juan Mendez. In het dossier over die moord staan de namen van ex-BOB’ers Madani Bouhouche en Robert Beijer.

Bedankt bkv, jouw stelling is duidelijk, deze zinloze circlejerk moet stoppen!
+1