871

Voor diegenen die willen weten waarom de verhoren van PDS zo mis gelopen zijn , lees het boek De namen uit de doofpotten van Stef Janssens. Daar staat oa uitgelegd hoe Freddy Troch De Staercke verder zou aangepakt hebben en hoe het uiteindelijk aan franstalige kant gebeurde.

Een paar citaten: ( Troch )
Wat zou ik hebben gedaan? We hadden de pers mee, want ze
publiceerde die brief op vrijdagmorgen. Ervan uitgaande dat we goed
zaten, zou ik zijn begonnen met het oppakken in dat weekend van al
degenen die hem een alibi hadden verschaft en ik zou huiszoekingen
hebben laten verrichten. Ik zou hen hebben gezegd dat zij het risico
liepen te worden meegesleept met hem, want zij waren mededaders. Als
we juist zaten, was er misschien een kans dat iemand die die
verantwoordelijkheid niet wou nemen, doorsloeg. Ik zou ook degenen
die een bezwarende verklaring tegen hem hadden afgelegd, naar mijn
bureau hebben doen komen in dat weekend en hen hebben gezegd dat ze
geen schrik meer moesten hebben want dat hij toch had bekend en zij nu
alles konden zeggen. Steeds in de veronderstelling dat we goed zaten,
maakten we kans dat iemand doorsloeg. Ten slotte zou ik hem hebben
verhoord (...) en ik zou hem misschien kunnen doen doorslaan. Dat is de
manier van onderzoeken van iemand die zijn dossier kent en een actief
onderzoek voert. 1 342 "

"In haar aparte Bijlage V besloot
de Commissie verder nog: 'Verder onderzoek had naar hun mening
evenwel geen zin omdat de Staerke eigenlijk helemaal niets bekende.
Het voorstel van Troch om naar mogelijke getuigen te doen alsof dat wel
het geval was, wezen zij als ONETISCH van de hand. ’345 Het
Benderapport schreef verder nog:Eerlijk ? Ik zou het ook gedaan hebben zoals Troch het wou doen. Maar de commissie schreef in haar verslag dat ze dit "onetisch" vonden. Weet je wat ik onetisch vind........dat PDS al 35 jaar met iedereen zijn voeten speelt Letterlijk en figuurlijk.

Hier nog een stukje uit de getuigenis van Troch uit de commissie waarin we duidelijk zien hoe "sympathiek" onze PDS was.

" Op een bepaald
moment komt hij op mijn bureau en veegt met een armbeweging al mijn
dossiers van mijn bureau. Ze lagen allemaal op de grond. De
rijkswachters willen hem vastgrijpen, maar ik belet hen dat en ik zeg: "Zo
ziet u hoe agressief De Staerke is". Hij stopt onmiddellijk, neemt al mijn
dossiers en legt ze netjes terug op mijn bureau. Als men weet met wie
men te doen heeft, geraakt men verder in die zaken.' 341
Troch zou dus, rekening houdend met de psyche van De Staerke, de ondervraging
anders aangepakt hebben."

Eindconclusie. Om iemand als De Staercke te  kunnen ondervragen moet men voldoen aan twee voorwaarden.

1. Men moet het dossier zeer goed kennen.
2. Men moet in zijn psyche kunnen kruipen of onder zijn huid kunnen kruipen.

En jammer maar helaas was dit absoluut niet het geval in Charleroi. Hoe etisch was het trouwens om 28 mensen te doden.

872

gloacoster wrote:

Op dit bladzijde van de franse forum ( berichten van HERVE) kan men het verslag lezen van de getuigenissen van René de jonge.

Wat is eigenlijk het doel van de geheimhouding van het gerechtelijk vooronderzoek? Wat jij samen met Hervé ten uitvoer brengt is de geheimhouding van het gerechtelijk vooronderzoek volledig met de voeten treden en het belang van de betrokken personen getuigen niet meer te laten beschermen. Ik veronderstel dat jullie beide niet begrijpen welke ernstige nadelige gevolgen hieruit kunnen voortspruiten door P.V.'s openbaar te maken of naar te verwijzen in een lopend gerechtelijk onderzoek.

Waarvan akte,

Bossi wrote:
gloacoster wrote:

Op dit bladzijde van de franse forum ( berichten van HERVE) kan men het verslag lezen van de getuigenissen van René de jonge.

Wat is eigenlijk het doel van de geheimhouding van het gerechtelijk vooronderzoek? Wat jij samen met Hervé ten uitvoer brengt is de geheimhouding van het gerechtelijk vooronderzoek volledig met de voeten treden en het belang van de betrokken personen getuigen niet meer te laten beschermen. Ik veronderstel dat jullie beide niet begrijpen welke ernstige nadelige gevolgen hieruit kunnen voortspruiten door P.V.'s openbaar te maken of naar te verwijzen in een lopend gerechtelijk onderzoek.

Waarvan akte,

Die verslagen werden door HERVE op 4 december 2018 op het Franse forum gepost.
Ik denk ook wel dat de meerderheid van deze forum naar de Franse kant gaat kijken en dat die documenten gekend waren.
En tot op heden werd er door niemand een klacht ingediend (anders zou Michel die wel gewist hebben) wat zou impliceren dat deze documenten openbaar zijn.
HERVE zit ook op dit forum en zou er meer over kunnen zeggen.

874

Er hoeft zelfs geen klacht te zijn. Ambtshalve optreden kan ook. Nadien verontwaardiging en gezeur wanneer het kalf verdronken is bij de verantwoordelijken die gerechtelijke stukken prijs geven die deel uitmaken van een LOPEND gerechtelijk vooronderzoek. In enkele middens is het zeker niet onbesproken gebleven. Er is nog een forum gesloten en voor veel minder!

875

Ik denk ook dat een groot deel van dit dossier al op straat ligt en vraag me af op welke manier hier nog een serieus proces uit kan voortkomen. Aan de andere kant is het ook een feit dat vele dossierstukken en bewijsmaterialen zoek zijn geraakt. Je kan je ook afvragen hoe het kan dat gerechtelijke stukken uit een lopend onderzoek op een amateurforum kunnen terechtkomen.
Ik denk hierbij ook aan de (valse?) informatie over de WNP die een tijd geleden naar de pers werd gelekt.

876

Django68 wrote:

Aan de andere kant is het ook een feit dat vele dossierstukken en bewijsmaterialen zoek zijn geraakt. Je kan je ook afvragen hoe het kan dat gerechtelijke stukken uit een lopend onderzoek op een amateurforum kunnen terechtkomen.

Onder alle koren is wel kaf te vinden, Django68. In dit huidig onderzoek staat mij absoluut niets meer te verwonderen. Binnenkort kunnen ze hun forum weer sluiten op basis van een strafklacht.

877

gloacoster wrote:

Alle Delhaize hebben dezelfde configuratie. Als je bijvoorbeeld gewend bent te winkelen in een Delhaize in de Ardennen, en dan ga je shoppen, op vakantie aan zee, in een Delhaize in Oostende, dan raak je niet gedesoriënteerd. Alles staat in alle Delhaize op dezelfde plaats.  Dus dit argument dat het meisje meteen naar de afdeling "stripverhaal" ging in Aalst bewijst helemaal niet dat ze al in Aalst geweest was.

Bovendien was deze identieke configuratie van Delhaize voor sommigen een argument om uit te leggen waarom Delhaize en niet een andere winkelketen slachtoffer was van de meestale overvallen.

Als u dan toch naar onrechtmatig verkregen PV's verwijst zou u er ook kennis moeten van hebben dat uw mededeling totaal onjuist is. U weet blijkbaar niet dat de Delhaize van Aalst totaal anders van inrichting was dan andere filialen. En dan blijkt ook verder uit de verklaringen van het 14 jarig meisje destijds, dat er aan haar verklaringen niet kon getornd worden. U zal natuurlijk ook niet in de pers hebben vernomen, maar dan blijkbaar wel in de PV's, wat er als verdacht in aanmerking komt met één der getuigen van de feiten te Aalst.

Als men nou ook eens over een goede database zou beschikken, Gloacoster, dan zou je weten dat sommige verhalen op verhalen op verhalen alhier niet kloppen en zelfs in de verste verte nog niet overeenkomen met de werkelijke realiteit. Misschien, zou, ik vermoed, ik denk, ik heb gehoord, ik heb vernomen, ik heb gelezen... op die basis kan men niet werken. Als men de feiten middels een database alles met elkaar in verbinding kan brengen, Gloacoster, komt men tot onthutsende vaststellingen waarover hier weinig of nog nooit geschreven is. Het zijn de nabestaanden en de slachtoffers die als enigen het recht hebben op die informatie en, uiteraard, het Parket dat moet verder boeren op de opzettelijke daden van verzuim en het onderzoek de verkeerde richting uitsturen van onder andere ex Rijkswachters, onderofficieren en officieren. En dat er bij de Gerechtelijke Politie in Brussel ook gangsters vertoefden hoef ik u hopelijk ook niet te zeggen of kenbaar te maken. Ik neem nog een stilzwijgende houding welk aandeel defensie had. Het heeft zijn redenen waarom dossiers met opzet in het stof zijn blijven liggen. Onder optimale medewerking vanwege de magistratuur.

878

Maar welke gangster gaat nou zo kort van tevoren de boel verkennen, om het daarna gelijk te gaan overvallen! Zoiets valt toch juist op zou je denken?

879

Je hebt echt niet veel nodig dat men jou niet meer zou herkennen. Echt niet.

880

Als we aannemen dat de toch wel gefundeerde hypothese van HIPA correct is dan moeten we ook durven besluiten dat alle overvallen van de tweede golf gemaskeerde liquidaties zijn. Er zijn bij de overledenen gemiddeld genomen veel meer personen te linken aan schimmige praktijken dan in een doorsnee steekproef uit een winkelende groep burgers.

De ene keer schakelt men of framed men mensen uit zigeunermilieus als daders. De andere keer probeert men extreem rechts er bij te lappen. En nog een andere keer probeert men het Brusselse gangstermilieu te compromitteren. Of afvallige rijkswachters. Geen van deze groepen hebben motieven die steek houden over alle overvallen. Dus zijn ze gebruikt, gecommanditeerd of erin geluisd. Zeg mij nu eens welke organisaties daartoe in staat zijn? Die toen al die kennis van potentiële dadergroepen hadden? En die dat geloofwaardig kan coordineren en opzetten. Waarbij daarna over 35 jaar overal rode vlaggen omhoog gaan over manipulatie van alles wat er rond het onderzoek hangt. Zowel op Rijkswacht als op BOB als op Justitieel en Parket niveau? Dat moet nogal een infiltratie zijn? Dus niet.

Wapenhandel is iets waar zowel bedrijven als staten verschillende rollen hebben. En gezien wat er zich in Aalst op het industrieterrein afspeelde en wat er bij Dekaise gebeurde alsook de moord op Mendez en de druk die Gol en Henart uitoefenden om de dossiers gescheiden te houden, leg ik mijn eieren in die mand en ben ik geneigd HIPA te volgen. De enige constante die op de achtergrond aanwezig is, zijn wapens.

Welteverstaan, en in het kader van oprukkend rechts vandaag, zal er alles aan gedaan worden om ergens rond WNP een veklarinng te vinden. Wie zal dat -kunnen- weerleggen?