131

Re: Delhaize Aalst

In het boek van Guy Bouten komt ook Eddy Nevens aan het woord. De agent die in Aalst op de vluchtende Golf van de doders schoot. Ik heb het stuk twee keer gelezen, omdat ik de eerste keer dacht dat ik het verkeerd had gelezen.

Enkele passages :

"Ik deed dan maar een beroep op mijn Smith & Wesson-revolver 9mm, een wapen waarmee ik nog nooit geoefend had en waarvan het eerste gat in de trommel leeg is uit veiligheidsreden. Ik moest dus tweemaal de trekker overhalen om te kunnen vuren. Toen ik de oprit naderde die naar de parkings leidt, werd ik meteen beschoten door iemand die verdekt stond opgesteld. De afstand tussen ons bedroeg zo'n dertig meter. De vluchtauto was voor mij onzichtbaar."

"Ik richtte het wapen geklemd in beide handen, de voeten ietwat uit mekaar en schoot, maar mijn doelwit bleef roerloos staan en vuurde met zijn riotgun meteen terug."

"Ze handelden als echte profs, haast militair. Nochtans volstond het de toegang naar de parkings af te sluiten en de overvallers zaten als ratten in de val. Ik schoot nog tenminste."

"De GP van Aalst heeft me maanden later kort ondervraagd. Ze vroegen niet eens naar mijn revolver of naar de hulzen. Gelukkig had ik alles thuis bewaard. Gewoon als souvenir.

Uit een post van Ben

132

Re: Delhaize Aalst

Opmerkelijk, zeker als beide versies kloppen ...

133

Re: Delhaize Aalst

Er was trouwens nog een agent die schoot met 7.65 .maar volgens Nevens loste die maar 1 schot.

134

Re: Delhaize Aalst

the end wrote:

Op basis van de gevonden hulzen klopt die info niet. Er zijn hulzen FN Browning 7.65 mm gevonden, dit zijn politiehulzen van Nevens.

Volgens het PV schoot Eddy Nevens met een Smith & Wesson 9mm revolver. Ook in de verklaringen die agent Nevens later deed, werd de S&W 9mm revolver genoemd.

Volgens Eddy Nevens zijn eigen verklaring heeft hij de kogelhulzen van die dag zelf mee naar huis genomen (deze zaten in de trommel van zijn revolver en deze werden in eerste instantie niet gevraagd in te leveren).

De collega waarmee agent Nevens samen was toegesneld  op de plaats van onheil (agent J-M A.) heeft net zoals Nevens gevuurd. Hij heeft twee kogels afgeschoten, eenmaal richting de dader die op de hoek/uitgang van de parking stond en eenmaal op het wegrijdende voertuig. Deze agent schoot met zijn dienstwapen, een FN 7,65mm.

Non semper ea sunt quae videntur

135

Re: Delhaize Aalst

Wel, voorlopige conclusie: er hebben dus 3 agenten op de daders gevuurd, Nevens met zijn 9mm een agent met zijn dienstwapen en de agent met zijn riotgun. Op 1 april 1986 (exact op de dag 32 jaar geleden) had Neves zijn hulzen nog niet afgegeven, dit is de datum waarop de wapendeskundige zijn verslag over de wapens en hulzen ivm Aalst afleverde.

Laatst had ik een gesprek met iemand die de avond in Aalst aanwezig was, en die zag hoe een agent uit zijn broekzak hulzen haalde, toonde aan een collega en ze weer in zijn broekzak stak. Dat Nevens dus niet in het verslag voorkomt is niet te verstaan!

FreCR wrote:

Volgens het PV schoot Eddy Nevens met een Smith & Wesson 9mm revolver. Ook in de verklaringen die agent Nevens later deed, werd de S&W 9mm revolver genoemd.

Welke PV bedoel je?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

136

Re: Delhaize Aalst

Wij, eerste vaststeller, hebben met onze riotgun één maal gevuurd in de richting van de man op de hoek van de uitgang van de parking van Delhaize. Agent Nevens Eddy heeft met zijn dienstwapen Smith & Wesson één maal gevuurd in de richting van dezelfde persoon die terug op de parking liep. Vervolgens is er een donkere wagen van de parking komen gereden. Achter het voertuig, waarvan de achterdeur openstond, liep één van de daders met een riotgun. Op deze dader werd door agent Arijs Jean-Marie één keer gevuurd met zijn dienstpistool FN 7,65 mm. De dader is achteraan in het voertuig gesprongen. De wagen is in grote snelheid vertrokken via de Geraardsbergsestraat. Agent Nevens Eddy heeft nog drie keer gevuurd - vier keer, blijkt later - op het vluchtend voertuig. Agent Arijs Jean-Marie heeft eveneens één maal gevuurd op het voertuig.'

Vlot is het taalgebruik niet echt, maar wat wil je. Het is zaterdag 9 november 1985, 23.05 uur, ruim vier uur na de feiten, wanneer de acht nog natrillende agenten van de politie in Aalst op het commissariaat het laatste van vier vellen uit hun schrijfmachine laten rollen. Dit is het eerste officiële verslag van het drama dat de carnavalsstad die avond trof.

Uit een post van Ben.
Bedoel je bovenstaande Frecr?

137

Re: Delhaize Aalst

jullie citeren uit een artikel van De Morgen dit is geen pv en het artikel neemt een loopje met de waarheid.

Er is in geen enkele inventaris lijst of document dat iets van het verhaal van Nevens bevestigd, wat ik zelf heel merkwaardig vind trouwens.  Er is bijvoorbeeld ook geen enkele van de projectielen van de 3,4 of 5 schoten uit de 9mm terug gevonden merk ik. Ook is er geen spoor van het projectiel of inslag plaats van het eerste schot naar de dader met zijn 9mm. Hoe kan dit allemaal ontbreken?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

138

Re: Delhaize Aalst

the end wrote:

Dat Nevens dus niet in het verslag voorkomt is niet te verstaan!

Ik heb dat verslag van de wapens en hulzen van die wapendeskundige niet gelezen (denk ik). Ik weet dus niet wat de specifieke opdracht was van de deskundige. Die deskundigen krijgen over't algemeen een bepaalde specifieke opdracht en als de vraag louter over de wapens en hulzen gaat, hoeft dit niet noodzakelijk over de personen te gaan welke deze wapens hebben bediend. Nogmaals, ik weet het niet want ik heb het niet gelezen denk ik. De worden andere personen welke gevuurd hebben (zoals agent J-M. A.) wel bij naam vernoemd?
Ik weet dus niet hoe normaal of abnormaal het is dat agent Nevens er bij naam niet in voorkomt maar daar kan jij misschien wel op antwoorden door dit even te herbekijken of op te zoeken, wat de specifieke opdracht was en of er andere namen wel in vermeld werden?

the end wrote:

Welke PV bedoel je?

Ik bedoel het eerste PV waarin agent Nevens zijn verklaring wordt in opgenomen over de betreffende gebeurtenissen. Ik ben ongetwijfeld niet de enige hier die dit PV heeft gelezen en/of in het bezit is van een kopie van dit PV.

Tru Dat wrote:

.....Bedoel je bovenstaande Frecr?

Ik haal de gegevens van de S&W niet uit dit bericht van Ben of uit eender welk bericht op dit forum. Ook niet uit een krantenartikel maar effectief dus uit een PV zoals ik schreef. De tekst van dat artikel uit De Morgen bevat wel gegevens welke in de PV ook voorkomen maar is niet identiek overgenomen en is ook niet de volledige zelfde inhoud en is ook niet compleet.

the end wrote:

jullie citeren uit een artikel van De Morgen dit is geen pv en het artikel neemt een loopje met de waarheid.

Indien bovenstaande "jullie citeren" ook betrekking heeft op mij:
Ik "citeer" nergens uit een of ander artikel. Ik deelde mee dat dit zo volgens het PV was en dan bedoelde ik ook dat dit dus volgens dat PV was. Had ik dit uit een artikel gehaald, dan stond er "volgens een artikel".

Non semper ea sunt quae videntur

139

Re: Delhaize Aalst

FreCR wrote:
the end wrote:

Welke PV bedoel je?

Ik bedoel het eerste PV waarin agent Nevens zijn verklaring wordt in opgenomen over de betreffende gebeurtenissen. Ik ben ongetwijfeld niet de enige hier die dit PV heeft gelezen en/of in het bezit is van een kopie van dit PV.

Voor alle duidelijkheid, welke PV, als je die gezien hebt moet je de datum nummer van de PV en naam van opsteller weten.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

140

Re: Delhaize Aalst

the end wrote:

Voor alle duidelijkheid, welke PV, als je die gezien hebt moet je de datum nummer van de PV en naam van opsteller weten.

Beste "the end". deze vraag had ik uiteraard wel verwacht van jou. wink (Overigens niet abnormaal.)

Je zegt: "moet je de datum nummer van de PV en naam van opsteller weten". Ik heb nooit gedacht dat jij me op een dag zo hoog zou inschatten dat je er van overtuigd bent dat ik PV nummers enz. van buiten zou kennen. Ik moet u helaas teleurstellen. Ik ben Einstein niet. Ik ken het PV nummer van een PV aan mij gericht voor een snelheidsovertreding van een jaar of 5 geleden zelfs niet eens van buiten. Nochtans ken ik de inhoud van deze PV wel. Van zodra ik de mogelijkheid er voor heb en de tijd er voor kan vrijmaken om dit eventjes opnieuw op te zoeken, zal ik dat doen voor u (de PV i.v.m. Nevens uiteraard, niet die van m'n snelheidsovertreding wink).

the end wrote:

Dit klopt niet, Nevens schoot met een politiewapen (een 7.65).

the end wrote:

Er zijn hulzen FN Browning 7.65 mm gevonden, dit zijn politiehulzen van Nevens.

the end wrote:

er hebben dus 3 agenten op de daders gevuurd, Nevens met zijn 9mm.

Kan jij even bovenstaand eventjes duidelijk verklaren? Deze berichten, geplaatst op minder dan 24u tijd, zijn behoorlijk tegenstrijdig en zijn behoorlijk onduidelijk.

the end wrote:

Er is bijvoorbeeld ook geen enkele van de projectielen van de 3,4 of 5 schoten uit de 9mm terug gevonden merk ik.

Kan je ook bovenstaand even verklaren? Hoe "merk" jij dat? Waar is dit te lezen? Ik heb ooit ergens gelezen dat ze 2 van Nevens z'n kogel-inslagen hebben gevonden. Ik weet dit niet zeker en weet ook niet meer waar ik dat gelezen heb (en hoe betrouwbaar de informatie). Ik heb dus bijzondere interesse in waaruit je opmerkt dat er geen enkel projectiel of inslag is gevonden.

the end wrote:

Dat Nevens dus niet in het verslag voorkomt is niet te verstaan!

Even ter herinnering, misschien heb je er per ongeluk over gelezen. Zoals ik reeds als vraag had: Dat verslag van de wapendeskundige waar je het over had. Wat staat daar precies in? Welke opdracht had de wapendeskundige exact en zijn de andere ordehandhavers (behalve Nevens dus) wel vermeld in verband met de schoten/kogelhulzen? Dit zijn eigenlijk belangrijke vragen.

Non semper ea sunt quae videntur