731

Re: Waver: 30 September

Ook model 4, inderdaad, Xeno. Niet alleen riotguns kon je makkelijk aankopen. Enkelloops, tweeloops, plooigeweren die men makkelijk kon verbergen onder kledij enz...

Re: Waver: 30 September

Xenophon wrote:

Het bovenstaande is leuk om lezen, maar waar is er een concrete aangetoonde link met de zaak Dekaise?

Tuurlijk is er een link Xenephon! Een aantal dagen alvorens de overval komt Willy Pourtois (Kintex/Nutribel) op bezoek. In één adem hebben we ook Hage Maroun gelinkt met Youssef Chebib (Libanon). En plots hebben we ook Frank Eaton (DEA).

Vandaag zouden we dit onder de noemer van bedrijfsspionage plaatsen en kijken wie aan het langste eind trok. Gezien de wapens die nadien opduiken in het milieu van Farcy / Hage zeg ik onze Amerikaanse vrienden.

Volgende maal op een betere manier zand in de ogen strooien zeg ik dan. wink

733

Re: Waver: 30 September

Xenophon wrote:

Fenix, Bulgarije toen = hardcore communistisch.
Kintex = staatsbedrijf, wapenleverancier van de PLO en alles wat links moslimnationalisme was.

Gladio = stay behind netwerk van NAVO/US, gericht op communisme-bestrijding.

Ben je nu aan het zeggen dat de communistische president van Bulgarije zijn eigen regime aan het ondergraven was?

Hage Maroun: falangist, familie van Gemayel, leider van de christelijke falange die gesteund werden door Israel en streden TEGEN o.a. de PLO.

Ik verwacht elk ogenblik een link tussen 'de Bende' en de moord op Kennedy te zien verschijnen ...

Deze post van jou ligt nog altijd zwaar op mijn maag Xeno. Niet omwille van het feit dat je mij redelijk belachelijk maakt maar omwille van de intellectuele oneerlijkheid. Gisteren stootte ik op zoek naar andere zaken toevallig op een tekst van René Dewitte ivm Kintex waarin Dewitte deze moeilijke kwestie op een heel eenvoudige manier uitlegt zodat iedereen kan volgen.

" KGB dealt drugs
Kintex wordt in 1970 opgericht door de
Bulgaarse geheime dienst en dit in opdracht
van de KGB. In die jaren worden West-Europa
en de VS overspoeld door soft- en harddrugs
die afkomstig zijn uit geheime labo’s in Turkije
of van plantages in het Midden-Oosten. De
drugs worden veelal verscheept vanuit de
Bulgaarse havens Varna en Burgas. Het
begint de KGB te dagen dat drugs een
machtig wapen kunnen worden in de Koude
Oorlog.
Enerzijds zal een toevloed van drugs
onmiskenbaar een destabiliserend effect hebben op het Westen. Anderzijds, wie de drugtrafieken controleert, heeft tegelijk een stevige
greep op de internationale wapenhandel.
De KGB laat daarom Kintex oprichten. Die
houdt zich bezig met alles wat het daglicht
schuwt: wapens, drugs en andere smokkelwaar. De omvang van de illegale handel is
enorm. Alleen al in 1982 bedraagt de illegale
omzet van Kintex zo’n 22,3 miljard dollar. De
activiteiten van Kintex in ons land doen de
twee BOB’ers huiveren. België lijkt een krabbenmand van internationale trafikanten en
van geheimagenten die de middens van de
trafikanten infiltreren, of erger, de ondergrondse handel zelfs begeleiden en toedekken. Niet
alleen de wapentrafikanten lopen elkaar hier
voor de voeten, maar ook de spionnen: van de
Russische KGB, de Israëlische Mossad, de
Amerikaanse Mossad, de Britse MI5 en MI6,
noem maar op.....

Een andere reden waarom ik dit stukje hier plaats is de eventuele connectie tussen de aanhouding van Douglas Stowell de dag voor Aalst en het bloedbad in Aalst. Was dat toeval? Mogelijk. Zeker niet onmogelijk gezien de connectie van Mendez met Aalst.

"
Douglas Stowell wordt op 8 november 1985
door de Franse grenspolitie aangehouden met
vier FN-wapens in zijn auto en een uitvoerbewijs voor Honduras, een document dat Mendez
heeft bezorgd. Tijdens zijn verhoor zegt Stowell
dat hij op de terugweg was uit Luik, waar hij een
meeting had met Mendez. Die verklaring is
merkwaardig, want volgens de verklaringen die
de vrouw van Mendez later zou doen, zou
Mendez in die periode in Puerto Rico hebben
vertoefd. Luik of Puerto Rico? Het maakt een
heel verschil uit. De aanhouding van Stowell
gebeurt daags voor de overval van de Bende
van Nijvel in Aalst. Als Mendez toen in België
zou  geweest zijn, weet hij misschien meer over
de Bende.
In die dagen is Mendez doodzenuwachtig...........

https://rendewitte.wordpress.com/wp-con … ndeiv3.pdf

734

Re: Waver: 30 September

Brengt De Witte ook ergens hard bewijs aan voor hetgeen hij vertelt? 

De bedoeling was niet je belachelijk te maken, mijn excuses indien dat zo overgekomen is.  Behalve bij individuen zoals Stropkens en zijn 20 aliassen is het nooit persoonlijk op de m/v.  Ik wild enkel illustreren dat het niet plausibel was.

735

Re: Waver: 30 September

Het leeuwendeel van wat hier boven staat komt uit het rapport Balfroid en Bihay. Het was in die tijd een zeer explosief rapport. Aanhouding Stowell etc....ik vermoed Dossier Mendez.

Ook hier kan je één en ander vinden

https://bendevannijvel.com/motief/liban … connectie/

Heb je het rapport Bihay Balfroid nooit gelezen ?

736

Re: Waver: 30 September

Jawel, ik heb het gelezen, een paar keer zelfs.  Ik weet ook wat met hen -en Raes- gebeurde.

En ik denk dat ze goeie intenties hadden maar veel van hun gevolgtrekkingen zijn -m.i.- niet gezond (in de zin dat hun redeneringen zowel formeel als materieel niet altijd onderbouwd zijn).  Hoewel ik om andere redenen (om het simpel te stellen:  het feit dat ze wisten dat een deel van de rijkswacht veranderd was in een arm van de drugsmaffia maar lieten betijen liever dan een schandaal te krijgen) denk dat de rijkswachttop een boterberg op het hoofd had en in geen enkele positie was om met het vingertje te beginnen zwaaien kan ik begrijpen dat ze not amused waren erdoor, zeker niet omdat de gewone procedures voor het opstellen en behandelen van dergelijke stukken niet werden gevolgd.  Als ze wel waren gevolgd was dat rapport er nooit gekomen uiteraard.

Ik heb meer respect voor Raes.  Die kende zijn eigen beperkingen maar bleef gewoon doorploegen, tegen alle weerstand in.