1

Topic: Sectie B2C

België heeft in de jaren '80 een grote verzameling van extreme organisaties zoals het WNP, het Front de la Jeunesse, de CCC, ... Of deze organisaties nu links of rechts waren, ze hadden een ding gemeen, ze waren staatsgevaarlijk. In het midden van deze turbulente periode, een week voor kerstmis, besluit de Staatsveiligheid de onderzoekscel op te heffen die zich bezighoudt met het in kaart brengen van deze subversieve groeperingen. Het is een beslissing die geen enkele speurder van deze onderzoekscel kan begrijpen. In de periode dat België de grootste na-oorlogse terroristische acties meemaakt, legt de top van de Staatsveiligheid de onderzoeken naar extreme groeperingen stil. Sectie B2C van de Staatsveiligheid is niet meer.

De cel werd opgedoekt een jaar voor de drie grote Bende-overvallen. Vanaf dat moment was de Staatsveiligheid 'blind'. Er kwam geen informatie meer binnen van informanten en infiltranten en er was geen enkel contact meer met extreem-rechts. Zonder ooit een reden te geven en na maanden van tegenwerking werd de sectie opgedoekt. Kleine pesterijen, zoals het verbod van hun overste om dossiers op te vragen, deed bij de speurders niet vermoeden dat dit het einde zou betekenen. Ze dachten dat het om een tijdelijke maatregel ging.

Daders » Staatsveiligheid

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: Sectie B2C

Weeral een teken aan de wand!

3

Re: Sectie B2C

Jozef Kausse: "Als chef van de sectie B2C was ik belast met het in kaart brengen van zowel het linkse als rechtse extremisme in Brabant. Mijn moeilijkheden zijn begonnen toen ik samen met enkele collega's ontdekte dat commissaris Christian Smets lid was van de extreem rechtse militie WNP met de graad van kolonel. (...)"

"Niemand van de hiërarchie wist ervan. Geef toe, als er iemand van het bestaan van WNP moest op de hoogte zijn, waren wij het toch? Maar Smets zweeg. Dit getuigt van weinig collegialiteit. Tenzij hij een geheime agenda had natuurlijk of voor een buitenlandse geheime dienst werkte. Toen ik Albert Raes het nieuws vertelde, viel hij letterlijk uit de lucht. Hij feliciteerde me zelfs, een ongewone reactie want mijn baas was zuinig met complimenten. 'Tracht u verder in te werken," zo klonk het bij het afscheid."

Ter info: Christian Smets deed zijn intrede in Sectie B2C in 1979.

Bron: De Bende van Nijvel | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Re: Sectie B2C

Een ander lid van Sectie B2C, Robert Chevalier, werd verboden om zich nog verder te verdiepen in het extreem-rechtse milieu:

Een lid van de veiligheid van de staat, Robert Chevalier, overkwam naar eigen zeggen in de jaren 1983-1984 hetzelfde. Terwijl hij, als lid van de betrokken sectie B2C, juist volop inzicht kreeg in het extreem-rechtse milieu te Brussel en omgeving en dit ook in omvangrijke rapporten te boek stelde, werd het hem eerst verboden zich nog langer in dit milieu te verdiepen en werd hij vervolgens overgeplaatst naar Luik; kort daarop werd, zoals ook de parlementaire onderzoekscommissie heeft vastgesteld, degenoemde sectie ontbonden. 

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 1 en 2)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5

Re: Sectie B2C

Over de spanningen binnen de sectie, de rol van Smets en het al dan niet opdoeken van deze sectie, schrijft de Tweede Bendecommissie (bijlage 1 en 2):

(...) Wel wordt steevast gezegd dat medewerkers van de sectie B2C die (ook) belast waren met het vergaren van inlichtingen over extreem-rechts in Brussel en omgeving, er in 1983 (?) achter kwamen dat, totaal los van hen, collega Smets hetzelfde deed. Deze ontdekking leidde tot grote spanningen tussen de leden van die sectie en de leiding van de veiligheid van de staat, temeer omdat van het optreden van Smets volgens hen niets was terug te vinden in de documentatie van de dienst en zo het vermoeden rees dat hij inderdaad was overgelopen. Om in dit conflict hun gelijk te halen hebben enkele van deze medewerkers in 1983-1984 mogelijk "gelekt" naar de pers over het optreden van Smets en op deze manier een bijdrage geleverd aan de smadelijke acties tegen hun organisatie.

Kennelijk mede als gevolg hiervan werden zij eind 1984 van hun taak ontheven en op andere posities in de veiligheid van de staat geplaatst. De sectie B2C als zodanig werd waarschijnlijk officieel niet opgedoekt, althans de verklaringen hierover lopen uiteen. Maar hoe dit ook zij, op het moment dat de Bende van Nijvel zijn tweede reeks aanslagen inzette (september 1985) had de veiligheid van de staat - zo menen sommige van zijn vrienden en vijanden - als gevolg van dit alles geen goed zicht meer op extreem-rechts en kon zij dus geen bijdrage van betekenis meer leveren aan de opheldering van die aanslagen.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

6

Re: Sectie B2C

Michel Libert bracht in september 1982 commissaris Jozef Kausse op de hoogte van het bestaan van de WNP. De 2B/C-sectie, belast met extreemrechts in de provincie Brabant, schreef in totaal dertig rapporten, waarvan er 25 verdwenen. De vijf overige werden op zaterdag 22 oktober 1983 herschreven op dictaat van commissaris Smets. Inspecteur Gerald Damseaux had toevallig weekenddienst en was de stille getuige van de bijeenkomst in een belendend bureau, waar Smets, De Vlieghere en Van Mol, de secretaris van Raes, zich ophielden.

Na het aanbrengen van de nodige verbeteringen dicteerde Van Mol een verdieping lager de herschreven rapporten aan een directiesecretaresse, die er beschikte over een elektrische IBM-schrijfmachine, terwijl de rapporten van de 2B/C-sectie getikt waren op een verouderde mechanische Olympia.

Bron: De Bende van Nijvel - verraad, manipulatie, geheime diensten | Guy Bouten

Ter info, de originele bron is het boek van Gérald Damseaux: Les Années noires vous intéressent?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube